Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mahimo Mo Mabatuan ang Pagsulay!

Mahimo Mo Mabatuan ang Pagsulay!

“Wala ko man ginhungod nga maglantaw sang pornograpiya. Pero pagbukas ko sang Internet, may pasayod nga naggua. Ambot kon ngaa ginbuksan ko ini.”—CODY. *

“May guapa sa ulubrahan nga nagapakiat sa akon. Isa ka adlaw naghambal sia nga makadto kami sa hotel kag ‘maghampang kalayo.’ Nahangpan ko kon ano ang buot niya silingon.”—DYLAN.

“MABATUAN ko ang tanan luwas lang sa pagsulay.” Amo ini pirme ang pagtamod sang pila sa pagsulay—ang matuod nanamian sila sini. Pero ginatamod ini sang iban nga kaaway nga luyag gid nila mapierde. Ano sa banta mo? Kon nagaatubang ka sang pagsulay, mapadala ka bala ukon batuan mo ini?

Matuod, indi tanan nga pagsulay nagaresulta sang dalagku nga problema. Halimbawa, ang sekreto nga pagkaon sang sobra nga cake kon nagadieta ka, indi gid man makaguba sang imo kabuhi. Pero ang pagpadala sa iban nga pagsulay—labi na sa mga buhat nga nagadul-ong sa seksuwal nga imoralidad—nagadala sing makapasubo nga resulta. Nagapaandam ang Biblia: “Ang nagapanglahi . . . nawad-an sing paghangup; nagahimo sini ang buut maglaglag sang iya kalag.”—Hulubaton 6:32, 33.

Kon ginasulay ka sang imoralidad, ano ang dapat mo himuon? Ang Biblia nagasabat: “Amo ini ang kabubut-on sang Dios, ang pagpakabalaan sa inyo, nga maglikaw kamo sa pagpakighilawas; nga dapat mahibaluan sang kada isa sa inyo kon paano but-an ang iya kaugalingon nga suludlan sa pagkabalaan kag sa kadungganan.” (1 Tesalonica 4:3, 4) Paano mo mapalambo ina nga pagpugong? Binagbinaga ang tatlo ka paagi nga puede makabulig.

Paagi 1: Bantayi ang Imo mga Mata

Ang pagtan-aw pirme sang binastos nga mga laragway nagadabok lang sang indi nagakaigo nga mga handum. Para ipakita kon paano naangot ang pagtan-aw sa paghandum, nagpaandam si Jesus: “Ang tagsatagsa nga padayon nga nagatulok sa isa ka babayi nga may kaibog sa iya nakapanghilahi na sa iya sa tagipusuon niya.” Paagi sa pagpaanggid, nagpalig-on sia: “Karon, kon ang imo tuo nga mata nagapasandad sa imo, lukata ini kag ihaboy.” (Mateo 5:28, 29) Ano ang punto? Para mabatuan ang pagsulay, dapat mamat-od kita daan nga indi magtan-aw sang binastos nga mga laragway.

Kon makakita ka sang binastos nga laragway, ipalayo dayon ang imo panulok

 Para iilustrar: Imadyina nga nakapasiplat ka sa siga sang welding. Padayunon mo bala ang pagtan-aw sini? Siempre indi! Matalikod ka gilayon kag proteksionan ang imo mata. Amo man sini ang dapat mo himuon kon makapasiplat ka sa binastos nga laragway—sa balasahon, sa telebisyon, ukon sa aktual para maproteksionan ang imo hunahuna. Ang isa anay ka adik sa pornograpiya nga si Juan, nagsiling: “Kon makakita ako sang guapa, masami nga nagabalikid gid ako. Gani ginapilit ko nga indi magtan-aw liwat, kag ginasilingan ang akon kaugalingon: ‘Pangamuyo kay Jehova! Kinahanglan mo gid magpangamuyo subong!’ Pagkatapos ko pangamuyo, nagakadula na ang akon nabatyagan.”—Mateo 6:9, 13; 1 Corinto 10:13.

Binagbinaga man ang matutom nga si Job, nga nagsiling: “Nagapakigkatipan ako sa akon mga mata; paano bala niyan ang pagtolok ko sa ulay?” (Job 31:1) Ngaa indi maghimo sang pareho sini nga determinasyon?

Tilawi ini: Kon makakita ka sang binastos nga laragway, ipalayo dayon ang imo panulok. Iluga ang manunulat sang Biblia nga nangamuyo: “Ipalayo ang akon mga mata sa pagtan-aw sing kadayawan” ukon wala sing pulos.—Salmo 119:37.

Paagi 2: Bantayi ang Imo Panghunahuna

Bangod indi kita tanan perpekto, mahimo kita mag-atubang kon kaisa sang sayop nga mga handum. Nagasiling ang Biblia: “Ang kada isa ginatilawan kon ginaganyat sia kag ginahaylo sang iya kaugalingon nga kailigbon. Nian ang kailigbon, kon nakapanamkon na, nagabun-ag sang sala.” (Santiago 1:14, 15) Paano mo malikawan ang sitwasyon nga mabudlay na palagyuhan?

Kon makahunahuna ka sang imoral, untati ini gilayon kag mangamuyo

Kon nagahunahuna ka sang sayop nga handum, dumduma nga mahimo ka makapamat-od kon paano mo ini atubangon. Batui ini nga mga handum. Kuhaa ini sa imo hunahuna. Indi pagpensara ang imoral nga mga pantasya. Si Troy, nga naadik sa pornograpiya sa Internet, nagsiling: “Ginakuha ko ang sayop nga panghunahuna paagi sa pagpokus sa positibo nga mga butang. Kabudlay gid sini. Kapila ka beses nga wala ko ini mahimo. Pero amat-amat nga nakontrol ko ang akon hunahuna.” Si Elsa, nga nagtinguha nga pakigbatuan ang imoral nga mga pagsulay bilang  tin-edyer, naghinumdom, “Nalikawan ko ang sayop nga mga panghunahuna paagi sa pagkasako pirme kag pagpangamuyo kay Jehova.”

Tilawi ini: Kon makahunahuna ka sang imoral, untati ini gilayon kag mangamuyo. Batui ang sayop nga panghunahuna paagi sa pagpuno sang imo hunahuna sang “bisan ano nga butang nga matuod, bisan ano nga butang nga serioso, bisan ano nga butang nga matarong, bisan ano nga butang nga putli, bisan ano nga butang nga hiligugmaon, bisan ano nga butang nga dungganon, bisan ano nga labing maayo kag bisan ano nga dalayawon nga butang.”—Filipos 4:8.

Paagi 3: Bantayi ang Imo mga Tikang

Kon ang handum, pagsulay, kag kahigayunan magdulungan, nagasunod dayon ang problema. (Hulubaton 7:6-23) Paano mo malikawan nga mangin biktima?

“Nagagamit lang ko sang Internet kon may iban nga tawo”

Maalamon nga nagalaygay ang Biblia: “Ang mahalongon nga tawo nakakita sang malaut kag nagapanago sia; apang ang kulangkulang nagapadayon, kag nagaantus tungud sini.” (Hulubaton 22:3) Gani bantayi ang imo mga tikang. Hunahunaa ang mga sitwasyon nga mahimo magresulta sa mga problema, kag likawi ini. (Hulubaton 7:25) Si Filipe, nga nakalandas sang pagkaadik sa pornograpiya, nagsiling: “Ginabutang ko ang kompyuter sa lugar nga makita sang tanan kag nag-install sang Internet filter software. Nagagamit lang ko sang Internet kon may iban nga tawo.” Sing kaanggid, si Troy nga ginsambit kaina, nagsiling: “Ginalikawan ko nga maglantaw sang binastos nga mga pelikula kag wala man ako nagapakig-upod sa mga tawo nga nagaistorya parte sa sex. Indi ko luyag nga ibutang sa katalagman ang akon kabuhi.”

Tilawi ini: Usisaa sing maayo ang imo mga kaluyahon, kag planuha kon ano ang imo himuon para malikawan ang mga sitwasyon nga magabutang sa imo sa pagsulay.—Mateo 6:13.

INDI MANGAMPO!

Ano abi kon bisan pa ginahimo mo na ang tanan, nagaluya ka gihapon kag nagakadala sa pagsulay? Indi mangampo kag magpadala na lang sa sini. Ang Biblia nagasiling: “Ang matarung nga tawo mapukan sing makapito, kag nagabangon liwat.” (Hulubaton 24:16) Huo, ang aton Amay sa langit nagapalig-on sa aton nga ‘magbangon liwat.’ Pamatian mo bala ang iya mahigugmaon nga bulig? Gani indi mag-untat sa pagpangamuyo sa iya. Palig-una ang imo pagtuo paagi sa pagtuon sa iya Pulong. Pabakura ang imo determinasyon paagi sa pagtambong sa Cristiano nga mga pagtilipon. Magsalig sa saad sang Dios: “Palig-onon ko ikaw, buligan ko ikaw.”—Isaias 41:10.

Si Cody, nga ginsambit sa panugod, nagsiling: “Daku gid ang akon panikasog para malandas ang akon pagkaadik sa pornograpiya. Kapila na ako napaslawan, pero sa bulig sang Dios, nalandas ko gid man ini.” Si Dylan nga ginsambit man kaina, nagsiling: “Kahapos lang kuntani makig-sex sa akon mga kaupod sa obra. Pero nangin malig-on ako kag ginsilingan sia nga ‘Indi ’ko!’ Kanami gid sang pamatyag ko nga matinlo ang akon konsiensia. Kag labaw sa tanan, bal-an ko nga nalipay si Jehova sa akon.”

Kon mangin malig-on ka kag batuan mo ang pagsulay, makapat-od ka nga malipay man ang Dios sa imo!—Hulubaton 27:11.

^ par. 2 Gin-islan ang mga ngalan sa sini nga artikulo.