Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 TOPIKO SA KOBER | KINAHANGLAN GID BALA NATON ANG DIOS?

Ngaa Kinahanglan Naton ang Dios?

Ngaa Kinahanglan Naton ang Dios?

Nagasiling ang mga eksperto sa hunahuna nga indi lang materyal nga mga butang ang kinahanglan naton agod mangin malipayon. Matuod ini bangod luyag naton maghimo sang mga butang nga may katuyuan, ukon mag-alagad sa mas mataas sangsa aton. Para mapun-an ini nga kinahanglanon, ginhinguyang sang iban ang ila bakante nga tion sa palibot, art, musika, kag iban pa. Pero wala gihapon sila malipay sa sini.

Luyag sang Dios nga mangin malipayon ang mga tawo subong kag sing wala katapusan

Indi na bag-o sa mga nagabasa sang Biblia ang kamatuoran nga duna na sa tawo ang paghandum sang espirituwal nga mga butang. Ang una nga kapitulo sang Genesis nagapakita nga sa tapos matuga sang Dios ang una nga mag-asawa, nagpakig-istorya sia pirme sa ila agod nga mangin suod sila sa iya. (Genesis 3:8-10) Wala kita gindesinyo sang Dios nga magkabuhi nga kitahanon lang; kinahanglan naton makigkomunikar sa aton Manughimo. Pirme ginasambit sang Biblia ini nga kinahanglanon.

Halimbawa, si Jesus nagsiling: “Malipayon ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon.” (Mateo 5:3) Base sa sini, makahinakop kita nga agod mangin malipayon kag kontento kinahanglan naton nga busgon ang aton handum nga kilalahon ang Dios. Paano? Ginsabat ini ni Jesus: “Ang tawo mabuhi, indi sa tinapay lamang, kundi sa tagsa ka pulong nga nagagua sa baba ni Jehova.” (Mateo 4:4) Paano ang mga pinamulong sang Dios, nga amo ang iya panghunahuna kag giya nga makita sa Biblia, makabulig sa aton nga magkabuhi sing malipayon kag mapuslanon? Binagbinagon naton ang tatlo ka importante nga butang.

Kinahanglan Naton ang Maayo nga Panuytoy

Madamo nga eksperto kag espesyalista subong ang handa maglaygay parte sa relasyon, gugma, pamilya, problema, kalipay, kag bisan gani sa kahulugan sang kabuhi. Pero indi bala nga ang aton Manunuga nga si Jehova nga Dios ang pinakaeksperto nga maghatag sing maayo kag mapuslanon nga laygay parte sa sini?

Pareho sang manual, ang Biblia amo ang giya kon paano gamiton ang aton kabuhi

Sa pag-ilustrar: Kon magbakal ka sang bag-o nga gamit, pareho sang kamera ukon kompyuter, may upod ini nga manual nga nagapaathag kon paano ini gamiton. Pareho gid sina ang Biblia. Amo ini ang manual sang kabuhi nga ginhatag sang manughimo, ang Dios, sa aton nga mga manuggamit. Ginapaathag sini nga “manual” kon ano ang mahimo sini nga produkto kag kon ano ang pinakamaayo nga paggamit sini.

Pareho sang maayo nga manual, ang Biblia nagapaandam man sa mga nagabasa parte sa mahimo makaguba sa “produkto”—ang aton kabuhi. May mga laygay ukon iban nga pamaagi nga ginapanugda sang iban nga mahimo daw maayo man, kag mahapos pa gani, pero indi bala nga mapaabot naton nga matigayon naton ang pinakamaayo nga resulta kag malikawan ang mga problema kon sundon naton ang mga panugda sang Manughimo?

“Ako amo ang GINOO nga imo Dios, nga nagatudlo sa imo sa kapuslanan, nga nagatuytuy sa imo sa dalanon nga laktan mo. Kabay kuntani nga nagpamati ka sa akon mga sogo! Niyan ang imo paghidait nanginsubong kuntani sang suba, kag ang imo pagkamatarung nanginsubong sang mga balud sang dagat.”—Isaias 48:17, 18

Makita naton ang giya kag bulig nga kinahanglan naton sa Biblia

Bisan pa nagahatag si Jehova nga Dios sang mga panuytoy kag instruksion, wala niya kita ginapilit nga sundon ini. Kundi, bilang isa nga nagahigugma kag luyag magbulig sa aton, nagpangabay sia: “Ako amo ang GINOO nga imo Dios, nga nagatudlo sa imo sa kapuslanan, nga nagatuytuy sa imo sa dalanon nga laktan mo. Kabay kuntani nga nagpamati ka sa akon mga sogo! Niyan ang imo paghidait nanginsubong kuntani sang suba, kag ang imo pagkamatarung nanginsubong sang mga balud sang dagat.” (Isaias 48:17, 18) Maathag nga kon sundon naton ang panuytoy sang Dios, mangin maayo ang aton kabuhi. Sa aton pa, agod mangin maayo kag malipayon ang aton kabuhi, kinahanglan naton ang Dios.

Kinahanglan Naton sang Solusyon sa Aton mga Problema

Ang iban nagapati nga indi nila kinahanglan ang Dios bangod sang makalilibog nga mga problema nga nagasumpakil sa pagpati nga ang Dios mahigugmaon. Halimbawa, nagapamangkot sila: ‘Ngaa nagaantos ang maayo nga mga tawo?’ ‘Ngaa may diperensia ang bag-ong bun-ag nga mga lapsag?’ ‘Ngaa indi patas ang kabuhi?’ Importante gid ini nga mga pamangkot, kag ang pagpangita sang sabat sa sini mahimo makaapekto sing daku sa aton kabuhi. Pero imbes nga basulon dayon ang Dios bangod sini nga mga problema, tan-awon naton kon paano ang Pulong sang Dios, ang Biblia, makabulig sa aton nga mahangpan ini.

Sa ikatlo nga kapitulo sang Genesis, makita naton ang kasaysayan ni Satanas, nga nagpakunokuno nga man-ug, nga naglimbong sa una nga mag-asawa nga magrebelde sa sugo ni Jehova nga Dios nga indi magkaon sang bunga sang kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaut. “Dili kamo mapatay nga totoo,” siling ni Satanas kay Eva. “Kay ang Dios nakahibalo nga sa adlaw nga magkaon kamo sa iya, niyan magamuklat ang inyo mga mata, kag manginkaangay sang Dios kamo, nga nakakilala sang maayo kag malaut.”Genesis 2:16, 17; 3:4, 5.

Paagi sa paghambal sini, ginpasibangdan ni Satanas nga indi lamang butigon ang Dios kundi indi man makatarunganon ang iya paggahom. Ginpadaku man sang Yawa nga kon mamati ang mga tawo sa iya, mangin mas maayo ang ila kahimtangan. Paano masolbar yadto nga problema? Naghatag si Jehova sing tion agod makita sang tanan kon bala husto ukon sayop ang ginpasibangod sa iya. Daw pareho lang nga ginhatagan sang Dios sing kahigayunan si Satanas kag ang mga nagdampig sa iya nga ipakita kon bala masarangan sang tawo nga magkabuhi nga wala sing Dios.

Ano sa pamatyag mo ang sabat sa ginpasibangod ni Satanas? Mangin maayo bala kag madinalag-on ang pagkabuhi sang mga tawo kon wala ang Dios? Ang kabudlayan, inhustisya, balatian, kag kamatayon bangod sang krimen, pagnubo sang moral, inaway, pagpamatay sang rasa, kag iban pa, nagpaantos sa katawhan sa sulod sang ginatos ka tuig. Ginapakita lamang sini nga wala gid nagmadinalag-on ang mga tawo nga dumalahan ang iya kaugalingon nga wala sing Dios. Sa baylo nga basulon ang Dios sa mga problema sang katawhan, ginpakita sang Biblia ang isa ka daku nga kabangdanan sini: “Ang isa ka tawo may gahum sa isa sa iya kasamaran.”Manugwali 8:9.

Maathag nga kinahanglan gid naton magdangop sa Dios para masabat ang aton mga pamangkot kag masolusyunan ini. Ano ang himuon sang Dios?

Kinahanglan Naton ang Bulig sang Dios

Madugay na nga ginahandum sang mga tawo nga mahilway sa balatian, pagtigulang, kag kamatayon. Naghinguyang sila sang daku nga tion, kusog, kag pagkabutang para mahimo ini, pero gamay lang ukon wala gani sang resulta. Ang iban naglaum nga matigayon nila ini paagi kuno sa bulong sang kabuhi, tuburan sang pagkapamatan-on, Shangri-la, kag iban pa. Pero napaslawan lang sila sa tanan nila nga handum.

Luyag sang Dios nga mangin maayo kag malipayon ang aton pagkabuhi. Amo ina ang iya orihinal nga katuyuan sa pagtuga sang tawo, kag wala gid niya ini ginkalipatan. (Genesis 1:27, 28; Isaias 45:18) Ginpasalig kita ni Jehova nga Dios nga matuman gid ang iya katuyuan. (Isaias 55:10, 11) Ginasugid sang Biblia nga nagpromisa ang Dios nga ibalik ang Paraiso nga nadula sang una nga mag-asawa. Sa katapusan nga tulun-an sa Biblia, mabasa naton ini: “Pahiran [ni Jehova nga Dios] ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.” (Bugna 21:4) Paano himuon sang Dios ining maayo nga kahimtangan, kag paano kita makabenepisyo sa sini nga promisa?

Ang Anak sang Dios nga si Jesucristo nagtudlo sa iya mga sumulunod nga mangamuyo nga matuman ang kabubut-on sang Dios. Madamo ang pamilyar ukon nagasulitsulit sini kag gintawag ini sang iban nga Pangamuyo sang Ginuo. Nagasiling ini: “Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo ngalan. Magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.” (Mateo 6:9, 10) Ang Ginharian sang Dios amo ang gamiton ni Jehova nga Dios para dulaon ang malain nga resulta sang paggahom sang tawo kag magadala ini sang pagkamatarong sa bag-o nga kalibutan nga iya ginpromisa. * (Daniel 2:44; 2 Pedro 3:13) Ano ang dapat naton himuon para makabenepisyo sa mga promisa sang Dios?

Ginatudlo ni Jesucristo ang simple nga tikang nga dapat naton himuon: “Ini nagakahulugan sang kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” ( Juan 17:3) Sarang gid naton matigayon ang wala katapusan nga kabuhi sa ginsaad nga bag-o nga kalibutan paagi sa bulig sang Dios. Mahimo nga ina nga paglaum makakumbinsi sa imo nga sabton sing huo ang pamangkot nga, Kinahanglan gid bala naton ang Dios?

Tion Na Para Magdangop sa Dios

Duha ka libo ka tuig ang nagligad sa Areopago, ukon Mars Hill, sa Atenas, ginsilingan ni apostol Pablo ang may bukas sing panghunahuna nga mga taga-Atenas parte sa Dios: “Sia mismo ang nagahatag sa tanan nga tawo sang kabuhi kag sang ginhawa kag sang tanan nga butang. Kay paagi sa iya kita may kabuhi kag nagahulag kag nagaluntad, subong gid sa ginsiling sang pila sa inyo mga mamalaybay, ‘Kay kita man mga kaliwat niya.’ ”Binuhatan 17:25, 28.

Ang ginsiling ni apostol Pablo sa mga taga-Atenas matuod gihapon bisan subong. Ang aton Manunuga nagahatag sa aton sing hangin nga ginahaklo, sang pagkaon nga ginakaon, kag tubig nga ginainom. Indi kita mabuhi kon wala ang mga butang nga ginahatag ni Jehova sa aton. Pero ngaa padayon gihapon nga ginahatag ni Jehova ini nga mga butang sa tanan, bisan pa sa mga wala nagadangop sa iya? Nagsiling si Pablo nga “agod pangitaon nila ang Dios, nga nagapangapkap pa gani sila kag makita gid sia, apang, ang matuod, indi sia malayo sa tagsa sa aton.”Binuhatan 17:27.

Gusto mo bala nga mas makilala pa ang Dios paagi sa pagtuon sing dugang pa sa iya mga katuyuan kag laygay kon paano magkabuhi sing maayo ­subong kag sa palaabuton? Kon amo, palihug istoryaha ang naghatag sa imo sini nga magasin ukon kontaka ang naghimo sini. Nalipay gid sila nga buligan ka.

^ par. 20 Para sa dugang nga impormasyon kon paano tumanon sang Ginharian ang kabubut-on sang Dios sa duta, basaha ang kapitulo 8 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova kag mabasa man ini online kag ma-down­load sa www.jw.org/hil.