Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 TOPIKO SA KOBER | ANO ANG MENSAHE SANG BIBLIA?

Naghimo sing Paagi ang Dios Agod Luwason ang Katawhan

Naghimo sing Paagi ang Dios Agod Luwason ang Katawhan

Nagsaad ang Dios sa matutom nga si Abraham nga ang gintagna nga “binhi” magahalin sa iya kaliwatan. Paagi sa sini, pakamaayuhon ang katawhan sang “tanan nga pungsud.” (Genesis 22:18) Sang ulihi, nagsaylo sa Egipto ang apo ni Abraham nga si Jacob, diin nagdamo ang iya pamilya kag nangin pungsod sang Israel sadto.

Sang ulihi, gin-ulipon sang mapintas nga Paraon sang Egipto ang mga Israelinhon, amo nga ginpili sang Dios ang propeta nga si Moises nga pangunahan ang pungsod sa paggua sa Egipto paagi sa milagruso nga pagtunga sang Pula nga Dagat. Pagkatapos sadto, ginhatagan sang Dios ang Israel sang mga sugo, lakip ang Napulo ka Sugo para giyahan kag proteksionan sila. Ginsambit didto ang nagakaigo nga mga halad para mapatawad ang ila mga sala. Paagi sa paggiya sang Dios, ginsilingan ni Moises ang mga Israelinhon nga magapadala ang Dios sang isa pa ka propeta, nga amo ang ginsaad nga “binhi.”

Sobra 400 ka tuig sang ulihi, nagsaad ang Dios kay Hari David nga inang isa nga magaabot, ang “binhi” nga gintagna sa Eden, magagahom sa isa ka ginharian nga wala sing katapusan. Sia ang Mesias, ang Manluluwas sang katawhan nga gintangdo sang Dios nga magapasag-uli sang Paraiso sa duta.

Paagi kay David kag sa iban nga propeta, amat-amat nga ginpahayag sang Dios ang madamo nga butang parte sa Mesias. Gintagna nila nga mangin mapainubuson kag mainayuhon sia. Kag sa iya paggahom wala na sing gutom, inhustisya, kag inaway. May paghidait na ang mga tawo, pati na ang mga sapat. Madula ang balatian, pag-antos, kag kamatayon kay indi ini bahin sang orihinal nga katuyuan sang Dios kag ang mga tawo nga napatay mabuhi liwat sa duta.

Gintagna sang Dios paagi kay propeta Miqueas nga ang Mesias matawo sa Betlehem. Paagi naman kay propeta Daniel gintagna Niya nga pagapatyon ini. Pero banhawon sang Dios ang Mesias kag himuon nga Hari sa langit. Nakita man ni Daniel nga permanente nga buslan sang Ginharian sang Mesias ang tanan nga gobierno. Natuman gid bala ang mga tagna parte sa pag-abot sang Mesias?

Base sa Genesis, kapitulo 22-50, amo man sa Exodo, Deuteronomio, 2 Samuel, Salmo, Isaias, Daniel, Miqueas, Zacarias 9:9.