Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Epekto sang Kolor sa Imo?

Ano ang Epekto sang Kolor sa Imo?

Kon magtan-aw ka sa palibot, ang imo mga mata kag utok nagabuligay sa pagtipon sang impormasyon. Makita mo ang isa ka prutas kag magadesisyon ka kon bala kaunon mo ini. Magtangla ka sa langit kag mahibaluan mo nga indi mag-ulan subong. Makita mo ang mga tinaga nga ginabasa mo subong kag mahangpan mo ini. Ang matuod, apektado ka sang kolor. Amo gid man bala?

Ang kolor sang prutas nga imo nakita nagbulig sa imo nga mahibaluan kon bala luto na kag manamit ini. Ang kolor sang kalangitan kag gal-um nagabulig sa imo nga mahibaluan ang tiempo. Samtang ginabasa mo ini nga artikulo, komportable ang imo mga mata sa kolor sang letra kag sang papel. Bisan pa wala naton ini matalupangdan, pirme kita ginabuligan sang kolor sa paghibalo sang mga impormasyon sa palibot naton. Pero ang kolor may epekto man sa aton emosyon.

ANG EPEKTO SANG KOLOR SA EMOSYON

Samtang nagalakat ka sa tunga sang mga estante sang balaligyaan, makita mo ang nagkalainlain nga mga putos nga gindesinyo agod manamian ang imo mga mata. Nahibaluan mo man ini ukon wala, ginapili sing maayo sang mga nagapasayod ang mga kolor para manamian ka sini base sa imo handum, sekso, kag pangidaron. Ang mga nagadekorar sa balay, nagadesinyo sang panapton, kag mga artist nakahibalo man nga may epekto sa emosyon ang mga kolor.

Mahimo nga lainlain ang pagtamod sang mga tawo sa kolor bangod sang ila kultura kag kustombre. Halimbawa, ginaangot sang mga taga-Asia ang pula sa suerte kag selebrasyon, pero sa iban nga lugar sa Aprika, nagakahulugan ini sang paglalaw. Pero bisan pa sang ila gindak-an, palareho ang ginabatyag sang mga tawo sa pila ka kolor. Binagbinagon naton ang tatlo sa sini kag kon ano ang epekto sini sa imo.

Ang PULA tuman gid kasili. Masami nga ginaangot ini sa enerhiya, inaway, kag katalagman. Daku gid ang epekto sini sa emosyon kag nagapauswag sang metabolismo, nagapadasig sang pagginhawa, kag nagapataas sang presyon sang dugo.

Sa Biblia, ang Hebreo nga tinaga para sa “pula” naghalin sa tinaga nga nagakahulugan “dugo.” Nagagamit ang Biblia sang masili nga pula, ukon eskarlata agod ilaragway ang indi malipatan nga hitsura sang manugpatay nga makihilawason nga nagabayo sang purpura kag eskarlata nga nagasakay sa “duag-eskarlata nga mabangis nga sapat nga puno sang mapasipalahon nga mga ngalan.”—Bugna 17:1-6.

Ang BERDE may epekto nga baliskad sa pula, nga nagapahinay sang metabolismo kag makapakalma. Makapatawhay ini kag masami nga naangot sa kalinong. Matawhay ang aton pamatyag kon makita naton ang berde nga mga hardin kag bakulod. Ang kasaysayan sa Genesis parte sa pagpanuga nagasiling nga ang Dios naghatag sa tawo sang berde nga mga tanom.—Genesis 1:11, 12, 30.

Ang PUTI naman masami nga naangot sa kasanag, kaluwasan, kag katinlo. Amo man sa mga kinaiya nga kaayo, pagkainosente, kag kaputli. Amo ini ang kolor nga pinakamadamo nga ginsambit sa Biblia. Sa palanan-awon, ang mga tawo kag mga anghel nagabayo sing puti, nga nagapadaku sing pagkamatarong  kag espirituwal nga katinlo. (Juan 20:12; Bugna 3:4; 7:9, 13, 14) Ang puti nga mga kabayo nga may nagasakay nga napanaptan sing puti kag matinlo nga lino nagasimbulo sang matarong nga pagpakig-away. (Bugna 19:14) Ginagamit sang Dios ini nga kolor agod ipadaku ang iya kahanda sa pagpatawad sang mga sala: “Bisan ang inyo mga sala subong sang escarlata, manginmaputi sila subong sang nieve.”—Isaias 1:18.

ANG KOLOR MAKABULIG SA MEMORYA

Ang paggamit sang Biblia sang kolor nagapakita nga nahangpan sang Dios ang epekto sini sa tawo. Halimbawa, ang tulun-an sang Bugna sa Biblia nagatagna sang aton subong naeksperiensiahan, lakip ang inaway, gutom, kag hilaw nga kamatayon bangod sang gutom kag balatian. Agod mabuligan kita nga madumduman ini, isa ka indi malipatan nga palanan-awon ang nagapakita sang mga manugkabayo nga nagasakay sa kabayo, indi lang ini kinaandan nga mga kabayo kundi may mga kolor ini.

Una, ang puro nga puti nga kabayo, nga nagasimbulo sang matarong nga pagpakig-away ni Jesucristo. Ang masunod, makita naton ang duag-kalayo nga kabayo nga nagarepresentar sang inaway sang mga pungsod. Ginsundan ini sang itom nga kabayo nga nagasimbulo sang gutom. Dayon makita naton ang “isa ka maluspad nga kabayo; kag ang isa nga nagasakay sa sini may ngalan nga Kamatayon.” (Bugna 6:1-8) Ang kolor sang tagsa ka kabayo makapukaw sang aton emosyon nga sibu sa ginasimbulo sini. Madali naton madumduman ang kolor sang mga kabayo kag kon ano ang ginatudlo sini parte sa aton tion.

Madamo sang halimbawa sa Biblia nga nagagamit sang kolor para ipaathag ang isa ka butang. Gingamit gid sang maayo sang Manunuga sang kasanag, kolor, kag sang mata ini nga mga butang agod madali mahangpan kag madumduman sang bumalasa ang iya ginatudlo. Mabuligan kita sang kolor nga matipon kag mahangpan ang impormasyon. May epekto ini sa aton emosyon. Nagabulig man ini sa aton nga madumduman ang mga butang. Isa gid ini ka mahigugmaon nga regalo sang aton Manunuga para malipay kita.