Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 SUGILANON SANG KABUHI

“Ako Nakakita, Apang Wala Ako Makahangop”

“Ako Nakakita, Apang Wala Ako Makahangop”

Duha ka tuig ako sang 1975 sang natalupangdan ni Nanay nga daw may diperensia sa akon. Samtang ginakungkong niya ako, nabuy-an sang iya amiga ang mabug-at nga butang kag naglagpok gid ini. Pero natalupangdan ni Nanay nga wala man lang ako nakibot. Bisan tatlo ka tuig na ako, indi gihapon ako makahambal. Dayon nakibot gid ang akon pamilya sang ginkompirmar sang doktor nga apa ako!

Sang lapsag pa lang ako, nagbulagay ang akon mga ginikanan, gani napilitan si Nanay nga saguron kami sang akon mga magulang—duha ka lalaki kag isa ka babayi. Sadto nga tion, tuhay ang paagi sa pagtudlo sa mga bata nga apa sa France sangsa ginahimo subong. Masakit ang pamaagi sa pagtudlo kon kaisa. Pero mas maayo na lang ang akon kahimtangan sangsa iban nga apa. Isugid ko kon ngaa.

Sang mga singko anyos ako

Madamo nga mga manunudlo sadto ang nagapati nga dapat tudluan ang apa nga mga kabataan sa paghambal kag sa pagbasa sang tikab sang bibig. Ang matuod, ginadumilian sa France ang pagsenyas sa eskwelahan. Ginapahigtan gani sang iban nga apa nga kabataan ang ila mga kamot sa tion sang klase.

Sang bata pa ako, inoras kada semana nga gina-speech therapy ako. Ginakaptan ako sa sag-ang ukon sa ulo kag liwatliwat nga ginapuersa nga maghambal. Indi ako makakomunikar sa iban nga kabataan. Mabudlay gid yadto nga mga tinuig para sa akon.

Dayon sang seis anyos ako, ginpaeskwela ako sa eskwelahan para sa mga apa. Amo yadto ang una nga tion nga nakaupod ko ang pareho ko nga mga apa. Ginadumilian man diri ang pagsenyas. Kon magsenyas kami sa klase, ginapitik ang amon kamot ukon ginagunitan kami. Pero sekreto kami nga nagasenyasanay nga nagagamit sang gin-imbento namon nga senyas. Nakakomunikar na gid man ako sa iban nga kabataan. Nangin malipayon ako sa sinang apat ka tuig.

Pero sang dies anyos na ako, ginsaylo ako sa elementarya upod sa mga kabataan nga makahambal. Nasubuan gid ako! Sa pamatyag ko ako na lang ang apa nga nabilin sa kalibutan. Bangod ginsunod sang akon pamilya ang laygay sang mga doktor nga nabalaka nga basi indi ako makabenepisyo sa speech therapy, wala sila nagtuon sa pagsenyas kag ginadumilian nila ako nga mag-upod sa apa nga kabataan. Madumduman ko pa ang pagbisita namon sa isa ka espesyalista sa palamatin-an. May libro sia sang sign language sa iya lamesa. Sang nakita ko ang mga piktyur sa kober sang libro, gintudlo ko ini kag nagsiling, “Gusto ko ina!” Dalidali niya ini nga gintago. *

SANG NATUN-AN KO ANG MGA KAMATUORAN SA BIBLIA

Gintinguhaan gid ni Nanay nga tudluan kami sang mga prinsipio sa Biblia. Ginadala niya kami  sa pagtilipon sa Mérignac Congregation sang mga Saksi ni Jehova, malapit sa Bordeaux. Diutay lamang ang maintiendihan ko sa pagtilipon kay bata pa ako. Pero, nagabulosbulos tupad sa akon ang mga miembro sang kongregasyon kag ginasulat ang ginabinagbinag. Natandog gid ako sa ila gugma kag kabalaka. Sa balay, ginatun-an ako ni Nanay sa Biblia, pero indi ko maintiendihan ang tanan nga ginatudlo niya sa akon. Daw pareho ako kay propeta Daniel, nga sang nakabaton sang tagna halin sa anghel, nagsiling: “Ako nakabati, apang wala ako makahangup.” (Daniel 12:8) Pero sa akon bahin, “ako nakakita, apang wala ako makahangop.”

Apang, amat-amat ko nga natun-an ang pila ka panguna nga kamatuoran sa Biblia. Ginapabaloran ko ang naintiendihan ko sing maayo kag ginatinguhaan nga iaplikar ini sa akon kabuhi. Nakatuon man ako paagi sa pagpanilag sa mga ginahimo sang iban. Halimbawa, ang Biblia nagasiling nga mangin mapailubon kita. (Santiago 5:7, 8) Indi ko gid maintiendihan ini sing bug-os. Pero paagi sa pagpanilag kon paano ini ginapakita sang akon mga masigkatumuluo, naintiendihan ko kon ano ang pagkamapailubon. Daku gid ang nabulig sa akon sang Cristianong kongregasyon.

MAPAIT NGA KAPASLAWAN KAG MAKALILIPAY NGA SORPRESA

Ginbuligan ako ni Stéphane nga mahangpan ang ginasiling sang Biblia

Isa ka adlaw, sang tin-edyer na ako, nakita ko ang pila ka pamatan-on nga apa sa dalan nga nagasenyasanay. Sekreto nga nagpakig-angot ako sa ila kag nagtuon sang French Sign Language (FSL). Padayon gihapon ako nga nagatambong sa Cristianong pagtilipon, kag nakilala ko ang isa ka pamatan-on nga Saksi nga si Stéphane, nga nagpakita sing kabalaka sa akon. Gintinguhaan gid niya nga makigkomunikar sa akon, kag nangin suod ako sa iya. Pero may mapait nga kapaslawan nga nagahulat sa akon. Ginpriso si Stéphane bangod nangindi sia sa pagsoldado. Naglalain gid ako! Sang ara sia sa prisuhan, nasubuan gid ako kag haluson na makatambong sa mga pagtilipon.

Pagligad sang onse ka bulan, ginpagua si Stéphane. Nakibot gid ako sang nagpakigkomunikar sia sa akon paagi sa sign language. Daw indi ako makapati! Ano ang natabo? Sang ara sia sa prisuhan, nakatuon si Stéphane sang FSL. Ginatan-aw ko ang hulag sang iya mga kamot kag ekspresyon sang iya guya, kag nalipay gid ako bangod daku ang mabulig sini sa akon.

NAINTIENDIHAN KO NA GID MAN ANG KAMATUORAN SA BIBLIA

Gintun-an ako ni Stéphane sa Biblia. Sugod sadto, naintiendihan ko kon paano naangot ang mga kamatuoran sa Biblia nga natun-an ko sadto. Sang bata pa ako, nanamian ako magtan-aw sa matahom nga mga piktyur sa mga publikasyon nga nabase sa Biblia, kag ginahibalo ko kon sin-o ang sa piktyur kag ginabinagbinag ang kada detalye para indi ko ini malipatan. Nahibaluan ko ang parte kay Abraham, sa iya “kaliwatan,” kag sa “dakung kadam-an,” pero naintiendihan ko lang ang kahulugan sini sang ginpaathag ini sa akon paagi sa sign language. (Genesis 22:15-18; Bugna 7:9) Ginapakita sini nga amo gid ini ang akon lenguahe, ang lenguahe sang akon tagipusuon.

Subong nga maintiendihan ko na ang ginabinagbinag sa mga pagtilipon, natandog gid ang akon tagipusuon kag gusto ko magtuon sing dugang pa. Sa bulig ni Stéphane, nahangpan ko pa gid ang ginasiling sang Biblia, kag sang 1992, gindedikar ko ang akon kabuhi kay Jehova nga Dios kag nagpabawtismo. Pero bisan pa sang akon pag-uswag, mahuluy-on gihapon ako kag nabudlayan makig-upod sa iban nga tawo bangod wala ako naanad nga makigkomunikar sa iban sang bata pa ako.

PAG-ATUBANG SANG PAGKAMAHULUY-ON

Sang ulihi, gintingob ang gamay nga grupo sang mga apa nga ginapakig-angutan ko sa kongregasyon sa Pessac nga sakop sang Bordeaux. Nakabulig gid ini sa akon nga padayon nga mag-uswag sa  espirituwal. Bisan pa nabudlayan gihapon ako sa pagpakigkomunikar, ginasiguro gid sang akon indi apa nga mga abyan nga maintiendihan ko ang tanan. Ang mag-asawa nga sanday Gilles kag Elodie, nagtinguha gid nga makigkomunikar sa akon. Pirme nila ako ginaagda nga magkaon ukon mangape upod sa ila pagkatapos sang pagtilipon, amo nga nangin suod ako sa ila. Nalipay gid ako nga makaupod ang mga tawo nga nagatuman sang mga sugo sang Dios!

Ginasuportahan gid ako sang akon asawa nga si Vanessa

Nakilala ko sa sini nga kongregasyon ang maanyag nga si Vanessa. Nanamian ako sa iya kay mahinangpanon sia kag wala sing ginapasulabi. Wala niya gintamod ang akon pagkaapa nga upang sa komunikasyon, kundi isa ka paagi nga makatuon sia sa pagpakigkomunikar sa mga apa. Nahulog ang akon buot sa iya, kag nagpakasal kami sang 2005. Bisan pa nabudlayan ako makigkomunikar, ginbuligan ako ni Vanessa nga atubangon ang akon pagkamahuluy-on kag ipabutyag ang gusto ko ihambal. Ginapasalamatan ko gid ang iya suporta samtang ginaatipan ko ang akon mga responsibilidad.

ISA PA KA PAGPAKAMAAYO HALIN KAY JEHOVA

Sang tuig nga ginkasal kami, gin-agda ako sa sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova sa France nga nahamtang sa Louviers para sa isa ka bulan nga paghanas sa translation. Sang nagliligad lang nga mga tinuig, gintinguhaan gid sang sanga nga maghimo sang pila ka publikasyon sang FSL sa DVD. Pero bangod madamo pa sang dapat himuon, nagakinahanglan sing bulig ang translation team.

Nagapamulongpulong sa Biblia sa French Sign Language

Para sa amon ni Vanessa, isa ka daku nga pribilehiyo kag pagpakamaayo halin kay Jehova nga Dios nga makaalagad ako sa sanga. Pero may ginakabalak-an kami. Ano ang matabo sa amon grupo sang sign language? Ano ang himuon namon sa amon balay? Makakita ayhan didto sang obra si Vanessa? Naghatag gid si Jehova sang solusyon sa amon mga problema. Nabatyagan ko gid ang gugma niya sa amon kag sa mga apa.

GINSUPORTAHAN SANG NAHIUSA NGA KATAWHAN

Bangod nagaobra ako sa translation, mas naintiendihan ko ang tanan nga ginahimo sa pagbulig sa mga apa nga makilala ang Dios. Nalipay gid ako nga madamo sa kaupod ko sa trabaho ang nagatinguha nga makigkomunikar sa akon! Natandog gid ako nga ginagamit nila ang pila ka senyas nga ila nahibaluan. Wala ako nagabatyag nga nagaisahanon. Ini tanan nga ekspresyon sang gugma nagapakita sang tumalagsahon nga paghiusa sang katawhan ni Jehova.—Salmo 133:1.

Nagatrabaho sa Translation Department sa sanga talatapan

Nagapasalamat ako kay Jehova nga paagi sa Cristiano nga kongregasyon, ginasiguro niya nga may nagabulig gid pirme sa akon. Ginpasalamatan ko man ang pribilehiyo nga makabulig sa pareho ko nga mga apa nga makilala ang aton mahigugmaon nga Manunuga kag mangin suod sa iya. Ginakalangkagan ko ang adlaw nga ang tanan nga balagbag sa komunikasyon madula na kag ang tanan magahambal sing “putli nga lenguahe”—ang kamatuoran parte kay Jehova nga Dios kag sa iya mga katuyuan—bilang bahin sang nahiusa nga pamilya sang katawhan.—Sofonias 3:9, New World Translation of the Holy Scriptures.

^ par. 9 Sang 1991 lamang opisyal nga gintugutan sang gobierno sang France ang paggamit sang sign language sa pagtudlo sa apa nga mga kabataan.