Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Moises—Tawo nga Mahigugmaon

Moises—Tawo nga Mahigugmaon

ANO ANG GUGMA?

Ang gugma nagalakip sang pagbatyag sing pagpalangga sa iban. Ginapakita sang mahigugmaon nga tawo ang iya nabatyagan sa iya mga ginahigugma, bisan pa kinahanglan sia magsakripisyo.

PAANO SI MOISES NAGPAKITA SING GUGMA?

Nagpakita si Moises sang gugma sa Dios. Paano? Dumduma ang ginasiling sang 1 Juan 5:3: “Amo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo.” Nagkabuhi si Moises suno sa sini nga prinsipio. Sa tanan nga ginpahimo sa iya sang Dios—halin sa makahaladlok nga pag-atubang sa gamhanan nga Paraon asta sa simple nga pag-untay sang iya baston sa Pula nga Dagat—nagtuman sia. Mahapos man ukon mabudlay ang sugo, si Moises nagtuman. “Ginhimo ni Moises ang tanan nga ginsugo sa iya.”—Exodo 40:16, APD.

Ginhigugma man ni Moises ang iya mga masigka-Israelinhon. Nahibaluan nila nga ginagamit sia ni Jehova sa pagtuytoy sang iya katawhan, gani nagapalapit sila sa iya kon may problema sila. Aton mabasa: “Ang katawohan nagtindug sa palibut ni Moises kutub sa aga tubtub sa kahaponon.” (Exodo 18:13-16) Mahimo nga nakapoy gid sia sa pagpamati—sa bilog nga adlaw—samtang ginapautwas sang mga Israelinhon ang ila mga problema! Pero nalipay si Moises sa pagbulig sa mga tawo nga iya ginahigugma.

Magluwas sa pagpamati sa mga tawo, ginpangamuyo man ni Moises ang iya mga pinalangga kag bisan gani ang mga nakasala sa iya! Halimbawa, sang ang iya utod nga si Miriam nagkumod kay Moises, ginsilutan sia ni Jehova sing aro. Sa baylo nga malipay kay ginsilutan si Miriam, nakitluoy sia dayon, nga nagapangamuyo: “Ginapakilooy ko sa imo, O Dios, ayoha sia.” (Numeros 12:13) Indi bala nga ginpahulag gid si Moises sang gugma para ipangamuyo ina?

ANO ANG MATUN-AN NATON?

Mailog naton si Moises paagi sa pagpalambo sang matuod nga gugma sa Dios. Ini nga gugma magapahulag sa aton nga tumanon ang iya mga sugo “gikan sa tagipusuon.” (Roma 6:17) Kon tumanon naton si Jehova sing tinagipusuon, mapahalipay naton sia. (Hulubaton 27:11) Makabenepisyo man kita mismo. Kon alagdon naton ang Dios sing tinagipusuon, wala lamang naton ginahimo ang maayo kundi nalipay kita sa paghimo sini!—Salmo 100:2.

Ang isa pa ka paagi nga mailog naton si Moises amo ang pagpalambo sing masinakripisyuhon nga gugma sa iban. Kon magpautwas ang aton mga abyan kag pamilya sang ila mga problema, ang gugma magapahulag sa aton nga (1) pamatian sila sing maayo; (2) batyagon ang ila ginabatyag; kag (3) ipabatyag sa ila nga nagaulikid kita.

Pareho kay Moises, puede naton ipangamuyo ang aton mga pinalangga. Kon kaisa mahimo nagabatyag kita nga daw wala kita sing mahimo sa ila mga problema. Magasiling pa gani kita, “Pangamuyo lang gid ang mabulig ko sa imo.” Pero dumduma: “Dako ang mahimo sang pangamuyo sang matarong nga tawo.” (Santiago 5:16, APD) Ang aton mga pangamuyo mahimo magpahulag kay Jehova nga himuon ang butang nga indi Niya kuntani paghimuon. Gani, indi bala nga ang pangamuyo amo ang mas maayo nga himuon naton para sa aton mga pinalangga? *

Indi bala nga madamo gid kita sing matun-an kay Moises? Bisan ordinaryo lang sia nga tawo, nagpakita sia sing tumalagsahon nga halimbawa sang pagtuo, pagkamapainubuson, kag gugma. Samtang ginatinguhaan naton nga ilugon ang iya halimbawa, makabenepisyo gid kita kag amo man ang iban.—Roma 15:4.

^ par. 8 Para pamatian sang Dios ang aton mga pangamuyo, dapat tumanon naton ang iya mga ginapatuman. Para sa dugang nga impormasyon, basaha ang kapitulo 17 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.