Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

  Magtuon sa Pulong sang Dios

Ngaa Ginpadala sang Dios si Jesus sa Duta?

Ngaa Ginpadala sang Dios si Jesus sa Duta?

Makita sa sini nga artikulo ang mga pamangkot nga mahimo ginapaligban mo kag kon diin sa Biblia mabasa ang mga sabat. Nalipay gid ang mga Saksi ni Jehova nga buligan ka sa pagbinagbinag sini.

1. Diin si Jesus antes sia ginpadala sang Dios sa duta?

Nagkabuhi si Jesus sa langit bilang espiritu nga tinuga antes sia nabun-ag sa Betlehem. Sia ang una nga tinuga kag ang lamang direkta nga gintuga sang Dios. Gani nagakaigo nga tawgon sia nga bugtong nga Anak sang Dios. Sa langit, masami sia nagahambal bilang representante sang Dios. Amo nga gintawag sia nga ang Pulong. Nagbulig man sia sa Dios sa pagtuga sang tanan nga butang. (Juan 1:2, 3, 14) Nagkabuhi na si Jesus sa langit upod sa Dios sa sulod sang malawig nga tion antes pa gintuga ang mga tawo.—Basaha ang Miqueas 5:2; Juan 17:5.

2. Paano ginpadala sang Dios ang iya Anak sa duta?

Paagi sa balaan nga espiritu, ginsaylo ni Jehova ang kabuhi ni Jesus halin sa langit pakadto sa taguangkan ni Maria. Gani natawo si Jesus nga wala ang bulig sang tawhanon nga amay. Ginpahibalo sang mga anghel ang pagkabun-ag ni Jesus sa mga manugbantay nga nagabantay sang ila mga panong sa bug-os nga gab-i. (Lucas 2:8-12) Gani wala natawo si Jesus sa tion sang tigtulugnaw, kundi sang temprano nga bahin sang Oktubre, diin mainit pa ang klima. Sang ulihi, gindala si Jesus ni Maria kag sang iya bana nga si Jose sa Nazaret kag didto sia ginpadaku. Gin-atipan gid ni Jose si Jesus nga daw kaugalingon niya nga bata.—Basaha ang Mateo 1:18-23.

Nabawtismuhan si Jesus sang mga 30 anyos sia, kag ginpahibalo sang Dios sa mga tawo nga Anak niya si Jesus. Dayon ginhimo ni Jesus ang hilikuton nga ginsugo sang Dios sa iya.—Basaha ang Mateo 3:16, 17.

 3. Ngaa ginpadala sang Dios si Jesus sa duta?

Ginpadala sang Dios si Jesus para tudluan ang mga tawo sang kamatuoran. Gintudlo ni Jesus ang parte sa Ginharian sang Dios, nga isa ka gobierno sa langit nga magadala sang paghidait sa duta. Nag-aman man sia sing paglaum nga kabuhi nga wala sing katapusan. (Juan 4:14; 18:36, 37) Gintudluan man ni Jesus ang mga tawo kon paano mangin malipayon. (Mateo 5:3; 6:19-21) Nagtudlo sia paagi sa halimbawa. Ginpakita niya kon paano himuon ang kabubut-on sang Dios bisan sa mabudlay nga mga kahimtangan. Sang ginmaltratar sia, wala sia nagbalos.—Basaha ang 1 Pedro 2:21-24.

Gintudluan ni Jesus ang iya mga sumulunod nga mangin masinakripisyuhon. May pinasahi sia nga mga pribilehiyo sa langit upod sa iya Amay, pero mapainubuson niya nga gintuman ang iya Amay kag nagkabuhi sa duta upod sa mga tawo. Nagpakita si Jesus sing pinakamaayo nga halimbawa sang gugma para sa aton.—Basaha ang Juan 15:12, 13; Filipos 2:5-8.

4. Ano ang nahimo sang kamatayon ni Jesus?

Ginpadala man sang Dios si Jesus para gawaron ang aton mga sala. (Juan 3:16) Makahimo kita sang sala bangod indi kita perpekto. Amo kon ngaa nagamasakit kita kag nagakapatay. Indi kaangay sa aton, ang una nga tawo nga si Adan perpekto. Wala sia kuntani napatay ukon nagmasakit bangod wala sia sing sala. Pero nadula niya ang pagkaperpekto sang ginsikway niya ang Dios. Napanubli naton kay Adan ang sala kag ang bayad sa sini nga amo ang kamatayon.—Basaha ang Roma 5:12; 6:23.

Si Jesus, nga isa ka perpekto nga tawo, wala napatay bangod sa iya mga sala. Napatay sia para sa aton mga sala. Bangod sang kamatayon ni Jesus, may kahigayunan kita nga mabuhi sing wala katapusan kag mabaton ang mga pagpakamaayo sang Dios.—Basaha ang 1 Pedro 3:18.