Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 Magtuon sa Pulong sang Dios

Paano Makaapektar sa Aton ang Espiritu nga mga Tinuga?

Paano Makaapektar sa Aton ang Espiritu nga mga Tinuga?

Makita sa sini nga artikulo ang mga pamangkot nga mahimo ginapaligban mo kag kon diin sa Biblia mabasa ang mga sabat. Nalipay gid ang mga Saksi ni Jehova nga buligan ka sa pagbinagbinag sini.

1. Sin-o ang mga anghel?

Ang mga anghel amo ang espiritu nga mga tinuga nga nagaistar sa langit. Mas gamhanan sila sangsa mga tawo. Ang matuod nga Dios, nga isa mismo ka espiritu, amo ang nagtuga sa mga anghel antes niya gintuga ang duta. (Job 38:4, 7; Mateo 18:10) Ginapalibutan si Jehova sang minilyon ka mainunungon nga anghel.—Basaha ang Salmo 103:20, 21; Daniel 7:9, 10.

2. Nagabulig bala ang mga anghel sa mga tawo?

Ang mga anghel nagbulig sa matarong nga si Lot. Nag-istar sia sa isa ka siudad nga pagalaglagon sang Dios bangod malaut ang mga tawo diri. Ginpaandaman sang duha ka anghel si Lot kag ang iya pamilya nga malagyo. Abi sang iban lahoglahog lang ini gani wala nila ginsapak. Pero si Lot kag ang iya duha ka bata nga babayi naluwas bangod gintuman nila ang paandam sang Dios paagi sa mga anghel.—Basaha ang Genesis 19:1, 13-17, 26.

Suno sa Biblia, ang mga anghel nagabulig sa mga tawo subong paagi sa paggiya sa hilikuton sang mga mapisan nga nagawali sang maayong balita sang Ginharian sang Dios. (Mateo 24:14) Ining maayong balita nagalakip sang paandam. Pareho sa paandam nga ginhatag kay Lot, indi ini lahoglahog. Naghalin ini sa Dios paagi sa mga anghel.—Basaha ang Bugna 1:1; 14:6, 7.

Mahimo gamiton sang Dios ang mga anghel para pabakuron kita kon nagaatubang kita sang mga pagtilaw. Gingamit niya ang isa ka anghel para pabakuron si Jesus.—Basaha ang Lucas 22:41-43.

Sa indi madugay gamiton sang Dios ang mga anghel sa lain nga paagi—sa pagdula sang mga malauton nga nangin kabangdanan sang mga pag-antos. Magaresulta ini sa daku nga paumpaw sa mga tawo.—Basaha ang 2 Tesalonica 1:6-8.

  3. Paano nagaapektar sa aton ang mga demonyo?

Pareho sa madamo nga tawo sa duta nga nagahimo sang malain paagi sa pagsupak sa Dios, madamo man nga anghel sa langit ang nagrebelde sa Dios. (2 Pedro 2:4) Ining rebelde nga mga anghel gintawag nga mga demonyo. Ang nagapanguna sa ila amo si Satanas nga Yawa. Ginapatalang ni Satanas kag sang iya mga demonyo ang mga tawo.—Basaha ang Bugna 12:9.

Ginagamit ni Satanas ang madaya nga negosyo, gobierno, kag butig nga relihion sa pag-impluwensia sa mga tawo kag sa pagpatalikod sa ila sa Dios. Gani si Satanas amo ang responsable sa inhustisya, kasingki, kag pag-antos sang mga tawo.—Basaha ang 1 Juan 5:19.

4. Paano ginapatalang sang mga demonyo ang mga tawo?

Ginadaya ni Satanas ang madamo nga tawo paagi sa pagtudlo nga ang patay mangin espiritu nga puede makakomunikar sa ila. Pero ang Biblia nagasiling nga ang patay wala na sing mahimo. (Manugwali 9:5) Ginapatalang sang mga demonyo ang mga tawo paagi sa pag-ilog sa tingog sang ila mga pinalangga nga napatay. (Isaias 8:19) Ginapatalang sang mga demonyo ang iban paagi sa mga espiritista, manughimalad, manugpakot, kag mga astrologo. Ang Biblia nagapaandam sa aton nga likawan ina tanan nga buhat. Gani dapat naton ihaboy ang bisan ano nga may labot sa mga demonyo kag espiritismo.—Basaha ang Deuteronomio 18:10, 11; Binuhatan 19:19.

Kon ginahigugma naton si Jehova, indi kita dapat mahadlok sa mga demonyo. Kon ginatun-an naton ang Biblia kag ginatuman ang ginasiling sini, ginapamatukan naton ang Yawa kag mangin suod kita sa Dios. Si Jehova mas gamhanan sangsa mga demonyo. Ang iya matutom nga mga anghel makapabakod sa aton kon ara kita sa kabudlayan.—Basaha ang Salmo 34:7; Santiago 4:7, 8.

Para sa dugang nga impormasyon, basaha ang kapitulo 10 sini nga libro, Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.