Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Kon Magpangamuyo Kamo, Magsiling, ‘Amay’”

“Kon Magpangamuyo Kamo, Magsiling, ‘Amay’”

 “Kon Magpangamuyo Kamo, Magsiling, ‘Amay’”

“Amay.” Ano ang mapensaran mo kon mabatian mo ini nga tinaga? Isa ka mahigugmaon kag mapinalanggaon nga tawo nga nagaulikid gid sa iya pamilya, ukon isa ka pabaya kag abusador pa gani? Depende ini kon ano nga klase sang tawo ang imo amay.

PIRME ginagamit ni Jesus ang termino nga “Amay” kon nagaistorya kag nagapatuhoy sa Dios. * Sang gintudluan niya ang iya mga sumulunod sa pagpangamuyo, si Jesus nagsiling: “Kon magpangamuyo kamo, magsiling, ‘Amay.’” (Lucas 11:2) Pero ano nga klase sang amay si Jehova? Importante gid ang sabat sa sini nga pamangkot. Ngaa? Kon makilala pa gid naton kon ano nga klase sang amay si Jehova, mangin suod pa gid kita sa iya kag labi pa gid nga higugmaon naton sia.

Wala sing iban nga mas kalipikado sa pagsugid sa aton parte sa aton Amay sa langit sangsa kay Jesus mismo. Suod gid sia sa iya Amay. Si Jesus nagsiling: “Wala sang nakakilala sing bug-os sa Anak kundi ang Amay, wala man sang nakakilala sing bug-os sa Amay kundi ang Anak kag ang bisan sin-o nga sa iya luyag sang Anak nga ipahayag sia.” (Mateo 11:27) Gani paagi sa Anak, makilala naton sing maayo ang Amay.

 Ano ang matun-an naton kay Jesus parte sa aton Amay sa langit? Binagbinaga ang ginsiling ni Jesus: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) Ang mga ginsiling diri ni Jesus nagapakilala sa panguna nga kinaiya sang aton Amay sa langit nga amo ang gugma. (1 Juan 4:8) Ginapakita ni Jehova ang iya gugma sa lainlain nga paagi, pareho sang pagkahamuot, pagkaawa, pag-amlig, pagdisiplina, kag pag-aman sang aton mga kinahanglanon.

Ginapasalig sang Kahamuot sang Aton Amay

Ang mga kabataan napabakod kag napalig-on sang kahamuot sang ila mga ginikanan. Hunahunaa kon paano napalig-on si Jesus sang mabatian niya ang tingog sang iya Amay nga nagasiling: “Ini ang akon Anak, ang hinigugma, nga ginakahamut-an ko.” (Mateo 3:17) Ginapasalig man kita ni Jesus sang gugma kag kahamuot sang Amay. “Sia . . . nga nagahigugma sa akon higugmaon sang akon Amay,” siling ni Jesus. (Juan 14:21) Makapaumpaw gid ini! Pero may isa nga gusto magkuha sini nga kaumpawan.

Gusto ni Satanas nga maghunahuna kita nga wala nahamuot sa aton ang aton Amay sa langit. Gusto niya kita kumbinsihon nga indi kita takus sa sini. Masami niya ginahimo ini sa tion nga maluya kita—nagamasakit, nagaluya, tigulang na, ukon ginabudlayan bangod sa mga kapaslawan. Binagbinaga ang halimbawa ni Lucas, nga nagbatyag nga indi sia takus sa kahamuot sang Dios. Sang pamatan-on pa sia, nagbag-o gid ang pamatasan sang iya mga ginikanan. Wala na nila ginasunod ang husto nga pamatasan nga gintudlo nila sa iya. Bangod sini, nabudlayan sia nga mangin suod sa iya Amay sa langit. Dugang pa, bangod madali sia maakig, pirme lang sia makakita sang kontra. Pero sa bulig sang iya pasensiosa kag mabuot nga asawa, nga ginatawag niya nga “isa ka espesyal nga regalo halin sa Dios,” amat-amat niya nga nakontrol ang iya pagkamaakigon. Natun-an niya nga “si Cristo Jesus nagkari sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala.” (1 Timoteo 1:15) Si Lucas nagsiling nga ang pagpamalandong sa gugma kag kahamuot sang Dios nakapahalipay kag nakahatag sa iya sing kaayawan.

Kon nagaduhaduha ka kon kaisa kon bala ginahigugma ukon ginakahamut-an ka ni Jehova, mahimo mapalig-on ka kon basahon mo kag pamalandungan ang Roma 8:31-39. Mahigugmaon kita nga ginapasalig ni apostol Pablo nga wala sing “makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga yara kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.” *

Amay nga May Mapinalanggaon nga Kaawa

Ang aton Amay sa langit nakahibalo gid sang aton mga pag-antos. Sia isa ka Dios nga may “mapinalanggaon nga kaawa.” (Lucas 1:78) Ginpakita ni Jesus ang kaawa sang iya Amay sa iya pagpakig-angot sa indi perpekto nga mga tawo. (Marcos 1:40-42; 6:30-34) Ginatinguhaan man sang matuod nga mga Cristiano nga ilugon ang kaawa sang ila Amay sa langit. Ginasunod nila ang laygay sang Biblia nga “mangin mainayuhon sa isa kag isa, mapinalanggaon nga may kaawa.”—Efeso 4:32.

Binagbinaga ang eksperiensia ni Felipe. Isa ka adlaw, sang nagapakadto sia sa iya ulubrahan, hinali lang nga nakabatyag sia sang tuman nga kasakit, nga daw ginbuno sia sa likod. Dalidali sia nga gindala sa ospital. Pagkatapos sang walo ka oras nga pag-eksamin sa iya, nasapwan sang mga doktor nga nagisi ang ugat sang iya tagipusuon. Nagsiling sila nga may ara na lang sia 25 minutos para mabuhi kag wala na sing mahimo ang operasyon.

Ang pila ka masigkatumuluo ni Felipe ato didto, kag bangod sang ila kaluoy napahulag sila nga manghikot. Gin-areglar nila gilayon nga isaylo sia sa lain nga ospital, diin puede sia maoperahan, kag gin-updan nila sia asta matapos ang operasyon. Maayo lang gid kay nakalampuwas  si Felipe. Sa paghunahuna sang iya inagihan, nagapasalamat gid sia sa kaawa nga ginpakita sang iya mga masigkatumuluo sa iya. Pero kumbinsido sia nga ang iya Amay sa langit amo ang nagpahulag sa ila nga magpakita sing kaawa. “Daw subong bala nga ang Dios, pareho sa isa ka mahigugmaon nga amay, ara sa tupad ko para pabakuron ako,” siling niya. Ang matuod, pirme ginapakita ni Jehova ang iya kaawa paagi sa pagpahulag sa iya mga alagad sa duta nga ipakita man ina nga kinaiya.

Ginaamligan Kita sang Aton Amay

Kon hadlukan ang gamay nga bata, nagadalagan sia sa iya amay. Nakabatyag sia sing kasiguruhan sa hakos sang iya amay. Nagsalig gid si Jesus kay Jehova bilang iya manug-amlig. (Mateo 26:53; Juan 17:15) Makabatyag man kita sang seguridad sa pangamlig sang aton Amay sa langit. Ginaamligan kita subong ni Jehova sa espirituwal nga paagi. Buot silingon, ginaamligan niya kita sa katalagman sa espirituwal paagi sa pag-aman sang aton mga kinahanglanon para malikawan naton ang katalagman kag maamligan ang aton kaangtanan sa iya. Ang isa ka paagi sini amo ang iya laygay halin sa Biblia. Kon makabaton kita sini, daw pareho lang nga ara sia sa likod naton nga nagasiling: “Ini amo ang dalan, lakat kamo sa sini.”—Isaias 30:21.

Binagbinaga ang halimbawa ni Tiago kag sang iya mga utod nga sanday Fernando kag Rafael, nga mga miembro sang isa ka banda sang rock-and-roll. Nakunyag gid sila sang napilian sila nga magtokar sa isa sang pinakabantog nga tulukaran sa São Paulo, Brazil. Daw mangin bantog gid sila. Pero ginpaandaman sila sang isa nila ka masigkatumuluo parte sa katalagman sang pagpakigsuod sa mga tawo nga nagasikway sang mga sugo sang Dios. (Hulubaton 13:20) Ginpadaku niya ini nga laygay sa Biblia paagi sa pagsugid sang iya mismo eksperiensia. Nadalahig ang iya utod sa sala nga paggawi kay malain ang iya mga kaupdanan. Nagdesisyon si Tiago kag ang iya mga utod nga biyaan ang ila banda. Subong, madamo na nga oras ang ila ginagamit sa pagwali. Nagapati sila nga ang pagsunod sa laygay sang Pulong sang Dios amo ang nag-amlig sa ila sa espirituwal nga katalagman.

Ginadisiplina Kita sang Aton Amay sa Langit

Ang mahigugmaon nga amay nagadisiplina sa iya mga bata, kay nagaulikid sia sa ila buas-damlag. (Efeso 6:4) Ini nga amay mahimo estrikto, pero indi sia mapintas kon magdisiplina. Sing kaanggid, kinahanglan nga disiplinahon kita kon kaisa sang aton amay sa langit. Pero ang disiplina sang Dios nabase pirme sa gugma kag indi mapintas. Pareho sang iya Amay, indi mapintas si Jesus bisan pa nga ang iya mga disipulo wala dayon nagasunod sa iya laygay.—Mateo 20:20-28; Lucas 22:24-30.

 Talupangda kon paano naapresyar ni Ricardo sang gindisiplina sia ni Jehova sing mahigugmaon. Ginbiyaan sia sang iya amay sang pito pa lang sia ka bulan. Sang tin-edyer na sia, nabatyagan niya nga kabudlay gali nga wala sing amay. Nadalahig sia sa paghimo sing malain, kag bangod sini ginkonsiensia sia. Sang narealisar niya nga ang iya pagkabuhi wala nahisuno sa mga prinsipio sang mga Cristiano, nakig-istorya sia sa mga manugdumala sang kongregasyon nga iya ginatambungan. Malig-on pero mahigugmaon sia nga ginlaygayan sang mga manugdumala base sa Biblia. Ginpasalamatan niya ini nga disiplina, pero nag-antos sia gihapon sa epekto sang iya ginhimo. Indi sia makatulog, nagahilibion, kag nasubuan gid. Sang ulihi, narealisar niya nga ang pagdisiplina sa iya pagpakita nga ginahigugma gihapon sia ni Jehova. Nadumduman niya ang ginasiling sang Hebreo 12:6: “Ang ginahigugma ni Jehova ginadisiplina niya.”

Maayo gid nga dumdumon naton nga ang disiplina indi lamang pagsilot ukon pagsaway sa nakasala. Ginaangot man sang Biblia ang disiplina sa paghanas. Gani ang aton mahigugmaon nga Amay sa langit mahimo magdisiplina sa aton paagi sa pagtugot nga mag-antos kita sing makadali bangod sa indi maayo nga resulta sang aton mga sala. Pero, ginapakita sang Biblia nga ang iya disiplina nagahanas kag nagabulig sa aton nga maghimo sing husto. (Hebreo 12:7, 11) Huo, nagaulikid gid ang aton Amay para sa aton kaayuhan kag ginatadlong kita.

Ginaamanan Kita sang Aton Amay sang Aton mga Kinahanglanon

Ang mahigugmaon nga amay nagaatipan sang pisikal kag materyal nga mga kinahanglanon sang iya pamilya. Amo man sini si Jehova. “Nahibaluan sang inyo langitnon nga Amay nga kinahanglan ninyo ini tanan nga butang,” siling ni Jesus. (Mateo 6:25-34) Si Jehova nagapromisa: “Indi ko gid kamo pagbayaan ukon pagpatumbayaan.”—Hebreo 13:5.

Naapresyar gid ni Nice ang kamatuoran sini nga teksto sang nadulaan sang trabaho ang iya bana. Bag-o lang sia nag-untat sa iya daku sing sueldo nga trabaho para madamo nga tion ang iya magamit sa pag-atipan sang iya duha ka bata nga babayi kag sa pag-alagad sa Dios. Ti paano sila mabuhi? Nangamuyo sia kay Jehova. Sang masunod nga adlaw, nagbalik ang iya bana sa iya ginaubrahan para kuhaon ang iya mga pagkabutang. Sa iya kakibot, ginsilingan sia sang iya boss nga may bakante nga posisyon kag gintanyag ini sa iya! Gani nadulaan sang trabaho ang bana ni Nice kahapon, pero nakakita naman sia sang obra pagkasunod nga adlaw. Ginpasalamatan nila ang ila Amay sa langit bangod sini. Ang ila eksperiensia nagapahanumdom sa aton nga ang aton mahigugmaon nga Manug-aman, si Jehova, wala nagakalipat sa iya matutom nga mga alagad.

Pag-apresyar sa Gugma sang Aton Amay

Matuod, indi bastante ang mga tinaga para ilaragway kon daw ano ka dalayawon ang gugma sang aton Amay sa langit! Kon binagbinagon naton ang lainlain nga paagi nga ginapakita niya ang iya gugma bilang amay—paagi sa iya pagkahamuot, pagkaawa, pag-amlig, pagdisiplina, kag pag-aman sang aton mga kinahanglanon—makahinakop kita nga sia ang pinakamaayo nga Amay!

Paano naton mapakita ang aton apresasyon sa gugma nga ginapakita sang aton Amay sa langit? Manikasog kita nga magtuon sing dugang pa parte sa iya kag sa iya katuyuan. (Juan 17:3) Ipahisuno naton ang aton kabuhi sa iya katuyuan kag mga dalanon. (1 Juan 5:3) Mailog naton ang iya gugma sa paagi sang aton pagpakig-angot sa iban. (1 Juan 4:11) Paagi sini tanan, mapakita naton nga ginatamod naton si Jehova bilang aton Amay kag ginakabig naton nga isa ka pribilehiyo nga mangin iya mga anak.

[Mga Nota]

^ par. 3 Ang pagkaamay ni Jehova pirme ginasambit sa Biblia. Halimbawa, mabasa naton nga gingamit ni Jesus ang termino nga “Amay” sing mga 65 ka beses sa una nga tatlo ka Ebanghelyo kag sobra 100 ka beses sa Ebanghelyo ni Juan. Ginpatuhuyan man ni Pablo ang Dios bilang “Amay” sing sobra 40 ka beses sa iya mga sulat. Si Jehova amo ang aton Amay kay sia ang Ginhalinan sang aton kabuhi.

^ par. 9 Basaha ang kapitulo 24, “Wala Sing ‘Makapahamulag sa Aton sa Gugma Sang Dios,’” sa libro nga Mangin Suod kay Jehova, nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.

[Blurb sa pahina 19]

Kon makilala pa gid naton kon ano nga klase sang amay si Jehova, mangin suod pa gid kita sa iya kag labi pa gid nga higugmaon naton sia

[Blurb sa pahina 22]

Mapakita naton nga ginatamod naton si Jehova bilang aton Amay kag ginakabig naton nga isa ka pribilehiyo nga mangin iya mga anak

[Kahon/Mga Retrato sa pahina 21]

GINAPAKITA NI JEHOVA ANG IYA GUGMA BILANG AMAY SA LAINLAIN NGA PAAGI

PAGKAHAMUOT

PAGKAAWA

PAG-AMLIG

PAGDISIPLINA

PAG-AMAN