Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Akon Pinakamasadya nga Bakasyon!

Ang Akon Pinakamasadya nga Bakasyon!

 Sulat Halin sa Ireland

Ang Akon Pinakamasadya nga Bakasyon!

“KINAHANGLAN mo magliwaliwa para indi lang pirme eksam ang imo ginapamensar,” siling sang akon mga ginikanan. “Mabisita kita sa imo mga pakaisa sa Ireland kag magwali sa mga tawo nga malaka lang makabati sang maayong balita sang Ginharian.”

Daw wala ako nanamian sini. Luwas nga kinahanglan ko magtuon para sa akon mga eksam, nakulbaan ako magbiyahe kay wala pa gid ako nakagua sa England ukon nakasakay sa eroplano. Paano ang isa ka mapagsik nga 17 anyos nga dalaga nga nagaistar sa masako nga siudad sang London mabuhi sa matawhay nga gamay nga banwa sa bagatnan-katundan nga punta sang Ireland?

Indi gali ako dapat magkabalaka. Paghugpa pa lang namon, nanamian na ako sa Ireland. Pero kay dulom-dulom pa kami nagbiyahe, natulugan ako sa salakyan. Nagabugtawbugtaw ako kon kaisa para makita ang matahom nga kaumhan samtang nagaagi kami sa makitid nga dalan nga may manubo nga kudal nga human sa bato.

Gab-i na kami nakaabot sa banwa sang Skibbereen kag didto nagtulog. Masadya kag makapalig-on ang amon pagpakig-upod sa isa ka pamilya nga nagsaylo sa Ireland para magbulig sa pagwali sang Ginharian. Nag-Bible games kami. Ang kada isa makuha sang isa ka karakter sa Biblia sa isa ka bag, dayon isenyas niya ang parte sa sini nga karakter kag pakton ini sang iban.

Pagkaaga, nagsakay kami sa lantsa sang akon mga ginikanan, manghod nga lalaki, mga pakaisa, kag sang isa pa ka pamilya pakadto sa gamay nga Heir Island nga wala gani 30 ang pumuluyo. Nagsiling si Jesus nga ang maayong balita dapat iwali sa tanan nga napuy-an nga duta. Gani ginsugid namon bilog nga adlaw ang makapalig-on nga mensahe sang Biblia sa mainabyanon kag maabiabihon nga mga tawo sa sining matahom nga isla.

Masanag ang butlak sang adlaw. Mahumot ang palibot bangod sang yellow nga bulak sang coconut-scented gorse. Puno sang kabulakan ang tubigon nga bahin sang isla. Ang baybayon may matag-as nga mga pil-as nga ginapugaran sang mga pispis nga cormorant kag gannet. Asta sa makita sang imo mata amo ang magagmay nga mga isla nga ang kalabanan wala ginaistaran, nga ara sa ginatawag nga Roaringwater Bay. Naapresyar gid namon ining tuman katahom nga mga tinuga ni Jehova!

Sa Skibbereen, nalipay ako nga makig-abyan sa mga Saksi ni Jehova didto kag maghimo sang mga butang nga wala ko pa anay nahimo. Ang bag-o ko nga nanamian amo ang pagsakay sa kayak. Katahom gid tulukon sang baybayon  sang Ireland samtang nagasakay sa kayak! Namunit kami para sa panyapon, pero ginakaon sang mga seal ang mga isda. Nag-imbento kami sang amon hampangon sa baybay, kag nagsaot pa gani ako sang saot sang taga-Ireland.

Gintun-an man namon sing makadali ang parte sa Skibbereen. Sang wala sing panubason ang patatas sang katuigan 1840 sa Ireland, ini nga banwa kag ang mga kaingod sini amo ang apektado gid. Linibo ang napatay sa gutom, kag mga 9,000 ang tingob nga ginlubong. Makapaumpaw mahibaluan nga sa indi madugay, dulaon sang Ginharian sang Dios ang gutom, kag yadtong mga napatay bangod sini, banhawon sa paraiso sa duta.

Nag-upod kami sa mga Saksi didto sa pagwali sa mga tawo nga malaka lang nila makadtuan bangod sang kalaparon sang ila teritoryo. Nagaagi kami sa makitid kag taklaron nga dalan pakadto sa mga balay sa ibabaw sang pil-as nga nagatamwa sa Irish Sea. Mainabyanon man kag maabiabihon ang mga tawo diri. Pareho sa ginhimo namon sa Heir Island, ginasugid namon anay nga nagbakasyon lang kami kag naggamit sang pila namon ka tion sa pagsugid sang makapaumpaw nga mensahe sang Biblia.

Nasugilanon sang akon iloy ang isa ka babayi nga nagbaton dayon sang aton mga magasin, ang Lalantawan kag Magmata! Sang nagkit-anay kami liwat pagligad sang pila ka adlaw, nagsiling sia nga nanamian sia sa pagbasa sang mga magasin.

“Palihug dal-i ako liwat sang mga magasin kag mag-istoryahanay kita,” pangabay niya. Ginsilingan namon sia nga manugpauli na kami kag iban na lang ang makadto sa iya.

“Ti kon magbalik ka,” siling niya, “kadtui lang ako. Wala kami nagakalipat nga mga Irish!”

Sang katapusan nga adlaw sang amon bakasyon, nagpa-baybay kami upod sa mga kauturan sa lokal nga kongregasyon. Nagsugba kami didto kag nagluto sang mga tahong nga amon ginpanginhas. Puerte kanami sang pamatyag ko nga taga-siudad!

Gani ano ang akon masiling sa isa ka semana nga bakasyon ko sa Ireland? Amo ini ang akon pinakamasadya nga bakasyon! Indi lamang ini masadya kundi makaalayaw man mahibaluan nga nakahimo ako sang mga butang nga nakapahalipay kay Jehova kag nakadayaw sa iya. Gusto ko gid nga alagaron ang aton Dios, kag kon may mga abyan ka kag pamilya nga amo man sini ang ginabatyag kag ginahimo, mas labi pa gid ini nga makalilipay. Pagpauli ko, ginpasalamatan ko si Jehova kay ginhatagan niya ako sang madamo nga mahigugmaon kag mahunahunaon sa Dios nga mga abyan, amo man sa matahom nga mga handumanan nga indi ko gid malipatan.

[Picture Credit Line sa pahina 25]

An Post, Ireland