Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 Mga Sekreto sang Kalipay sa Pamilya

Pagpasag-uli sang Pagsalig

Pagpasag-uli sang Pagsalig

Steve *: “Wala gid ako magpensar nga luiban ako ni Jodi. Nadula ang tanan ko nga pagsalig sa iya. Kabudlay gid para sa akon nga patawaron sia.”

Jodi: “Naintiendihan ko kon ngaa nadula ang pagsalig ni Steve sa akon. Tinuig pa kag napamatud-an ko sa iya ang akon paghinulsol.”

ANG Biblia nagasiling nga makadesisyon ang ginluiban kon bala bulagan niya ang iya tiayon ukon indi. * (Mateo 19:9) Si Steve nga ginsambit sa ibabaw nagdesisyon nga indi magbulag. Namat-od sila ni Jodi nga salbaron ang ila pag-asawahay. Pero narealisar nila sang ulihi nga indi lang basta mag-upod sila. Ngaa? Kay suno sa ginsiling nila kaina, nadula ang tanan nila nga pagsalig sa isa kag isa bangod sa pagluib ni Jodi. Kinahanglan gid ang pagsalig sa isa kag isa para mangin malipayon ang pag-asawahay, amo nga dapat sila mangabudlay para mapasag-uli ini.

Kon ginatinguhaan ninyo nga salbaron ang inyo pag-asawahay sa tapos sang isa ka serioso nga problema pareho sang pagluib, sigurado nga mabudlayan kamo. Ang una nga binulan sugod sang mahibaluan ang balita mahimo amo ang pinakamabudlay nga tion. Pero malampuwasan ninyo ini! Paano ninyo mapasag-uli ang pagsalig? Ang Biblia makabulig sa inyo. Binagbinaga ang apat ka suhestyon.

1 Mangin Tampad sa Isa kag Isa.

“Karon nga ginsikway na ninyo ang kabutigan, maghambal sang kamatuoran,” sulat ni apostol Pablo. (Efeso 4:25) Ang pagbutig, indi pagsugid sang tanan nga kamatuoran, kag bisan ang paghipos lang makaguba sang pagsalig. Gani kinahanglan mangin tampad kamo sa isa kag isa.

 Sa primero, mahimo masaw-ahan kamo nga istoryahan ang parte sa pagluib. Pero sa pagligad sang tion, kinahanglan ninyo istoryahan sing tampad kon ano ang natabo. Mahimo nga indi ninyo gusto istoryahan ang tanan nga detalye, pero indi maayo nga likawan ini nga topiko. “Sang primero nabudlayan gid ako kag nalaw-ayan nga istoryahan ang natabo,” siling ni Jodi nga ginsambit kaina. “Ginhinulsulan ko gid ini kag gusto ko na nga kalimtan.” Pero kon indi ini pag-istoryahan, mahimo ini bangdan sang problema. Ngaa? Si Steve nagsiling: “Bangod indi gusto ni Jodi nga istoryahan ang parte sa pagluib, nagasuspetsa gihapon ako sa iya.” Ginbaton man ni Jodi, “Bangod wala ko ini ginaistoryahan upod sa akon bana, wala magbalik dayon ang iya pagsalig sa akon.”

Sigurado gid nga masakit istoryahan ang parte sa pagluib. Si Debbie, nga ginluiban sang iya bana nga si Paul sa sekretarya sini, nagsiling: “Madamo ako sing palamangkutanon. Paano? Ngaa? Ano ang ila gin-istoryahan? Nasakitan gid ako kay pirme ko ini ginapamensar kag samtang nagaligad ang semana, madamo pa gid ako sing palamangkutanon.” Si Paul nagsiling: “Kon kaisa ang amon pag-istoryahanay ni Debbie nagalab-ot sa pagbaisay. Pero pagkatapos, nagapangayo kami sang pasaylo sa isa kag isa. Ining tampad nga pag-istoryahanay nagpasuod sa amon.”

Paano ninyo malikawan ang pagbaisay? Dumduma nga ang inyo panguna nga katuyuan indi nga silutan ang imo tiayon, kundi magtuon sang leksion sa natabo kag palig-unon ang inyo pag-asawahay. Halimbawa, gin-usisa ni Chul Soo kag sang iya asawa nga si Mi Young ang mga kabangdanan kon ngaa nagluib si Chul Soo. “Narealisar ko nga tuman gali ako kasako sa personal nga mga hilikuton,” siling ni Chul Soo. “Nabalaka man ako kon ano ang isiling sang iban amo nga ginahimo ko ang ginapaabot nila sa akon. Halos ang tanan ko nga tion kag atension ara na lang sa ila amo nga diutay na lang ang akon tion sa akon asawa.” Bangod sini, naghimo sang mga pagbag-o sanday Chul Soo kag Mi Young nga sang ulihi nakabulig nga magbakod ang ila pag-asawahay.

TILAWI INI: Kon ikaw ang nagluib, likawi nga mangita sing balibad ukon basulon ang imo tiayon. Mangin responsable sa imo ginhimo kag batuna ang kasakit nga natuga sini. Kon ikaw ang ginluiban, indi pagsinggiti ukon pagbuyayawa ang imo tiayon. Paagi sini, mabuligan mo ang imo tiayon nga mangin tampad sa imo.—Efeso 4:32.

2 Magbuligay.

“Ang duha maayo pa sa isa,” siling sang Biblia. Ngaa? “Bangud nga may maayo sila nga balus tungud sang ila pagpangabudlay. Kay kon mapukan sila, ang isa nagabayaw sang iya kaupud.” (Manugwali 4:9, 10) Matuod gid ini nga prinsipio kon nagapangabudlay kamo nga ipasag-uli ang inyo pagsalig sa isa kag isa.

Kon magbuligay kamo, sigurado nga mapasag-uli ninyo ang pagsalig sa inyo relasyon. Pero kinahanglan nga duha gid kamo ang maninguha nga salbaron ang inyo pag-asawahay. Kay kon himuon mo ini nga ikaw lang, magalala pa gid ang problema. Kinahanglan nga magbuligay kamo.

Amo ina ang ginhimo nanday Steve kag Jodi. “Indi ini mahapos,” siling ni Jodi, “pero nagbuligay kami ni Steve nga mapabakod ang amon pag-asawahay. Determinado ako nga indi na maghimo sang butang nga makapasakit sa iya. Kag bisan pa nasakitan si Steve, namat-od sia nga indi kami magbulagay. Kada adlaw, nagapangita ako sang paagi nga mapakita sa iya nga masaligan na niya ako, kag padayon man niya nga ginapakita nga palangga niya ako. Nagapasalamat gid ako sa iya.”

TILAWI INI: Mamat-od nga magbuligay para mapasag-uli ang pagsalig sa inyo pag-asawahay.

3 Magbag-o.

Sa tapos mapaandaman ang iya mga tagpalamati parte sa pagpanghilahi, si Jesus naglaygay: “Karon, kon ang imo tuo nga  mata nagapasandad sa imo, lukata ini kag ihaboy.” (Mateo 5:27-29) Kon ikaw ang nagluib, may mga ginahimo ka bala ukon batasan nga dapat mo bag-uhon para masalbar ang inyo pag-asawahay?

Siempre, kinahanglan nga indi ka na magpakig-angot sa kaupod mo sa pagpakighilahi. * (Hulubaton 6:32; 1 Corinto 15:33) Ginbag-o ni Paul, nga ginsambit kaina, ang iskedyul sang iya trabaho kag ang numero sang iya cell phone para indi na sia makapakig-angot sa babayi nga kaupod niya sa pagpakighilahi. Bisan amo na sini ang iya ginhimo, indi gihapon malikawan nga makakitaay sila. Determinado gid si Paul nga mapasag-uli ang pagsalig sang iya asawa amo nga naghalin sia sa iya obra. Wala na niya gingamit ang iya cell phone kag nagahulam na lang sia sa iya asawa. Maayo bala ang nangin resulta? Ang iya asawa nga si Debbie nagsiling: “Anom na ka tuig ang nakaligad, pero kon kaisa nabalaka gihapon ako nga basi kontakon sang babayi ang akon bana. Pero nagasalig na ako nga indi na sia magpadala sa tentasyon.”

Kon ikaw ang nagluib, mahimo kinahanglan mo man bag-uhon ang imo personalidad. Halimbawa, mahimo nga indi hungod nga nagapakiat ka, ukon nanamian ka magpantasya nga may relasyon ka sa iban. Kon amo, ‘ubaha ang daan nga personalidad upod ang mga buhat sini.’ Bag-uha ang imo batasan para maglig-on ang pagsalig sang imo tiayon sa imo. (Colosas 3:9, 10) Nabudlayan ka bala sa pagpakita sang pagpalangga bangod sang imo gindak-an? Bisan sa primero daw masaw-ahan ka, indi magpangalag-ag nga ipakita sa imo tiayon nga ginahigugma mo gid sia kag masaligan ka na niya. Si Steve nagsiling: “Ginapakita ni Jodi ang iya pagpalangga paagi sa paghaplos sa akon, kag pagsiling pirme nga ‘Palangga ko ikaw.’”

Maayo man nga pahibaluon mo ang imo tiayon sang tanan mo nga ginahimo kada adlaw. Si Mi Young, nga ginsambit kaina, nagsiling: “Ginatinguhaan gid ni Chul Soo nga isugid sa akon ang tanan nga nagakatabo kada adlaw, bisan ang indi importante nga mga butang, para ipakita nga wala sia sing ginatago sa akon.”

TILAWI INI: Pamangkuta ang isa kag isa kon ano ang dapat ninyo himuon para mapasag-uli ang inyo pagsalig. Listaha ini, kag himua gid. Puede man ninyo idugang sa inyo rutina ang mga hilikuton nga makaupdanay kamo.

4 Hibalua Kon San-o Mag-umpisa Liwat.

Indi pagpensara dayon nga puede na kamo mag-umpisa liwat nga daw wala lang sang may natabo. Ang Hulubaton 21:5 (Ang Pulong sang Dios, APD) nagpaandam: “Kon magpadasodaso ka, sigurado nga magaimol ka.” Kinahanglan pa ang tion, ayhan tinuig pa gani, nga mapasag-uli ang pagsalig.

Kon ikaw ang ginluiban, hatagi sing tion ang imo kaugalingon nga mapatawad mo sia sing bug-os. Si Mi Young nagsiling: “Ginapensar ko sang una nga daw kalaw-ay kon indi pagpatawaron sang asawa ang iya nagluib nga bana. Indi ko maintiendihan kon ngaa kadugay gid madula ang kaakig sang asawa. Pero sang ginluiban ako sang akon bana, naintiendihan ko na kon ngaa kabudlay gid magpatawad.” Ang pagpatawad kag pagsalig indi insigida, kundi amat-amat lang.

Pero ang Manugwali 3:1-3 nagsiling nga may “tion sa pagbolong.” Sa primero, mahimo pensaron mo nga ang indi pagsugid sang imo balatyagon sa imo tiayon amo ang pinakamaayo nga himuon. Pero kon padayon mo ini nga himuon, indi sini mapasag-uli ang imo pagsalig sa imo tiayon. Para mabalik ang inyo relasyon, patawara ang imo tiayon kag ipakita ini paagi sa pagpabutyag sang imo ginahunahuna kag ginabatyag. Pasugira man sia sang iya mga kalipay kag ginakabalak-an.

Indi maghupot sang kaugot, kundi tinguhai nga dulaon ini. (Efeso 4:32) Mahimo makabulig sa imo ang paghunahuna sa halimbawa mismo sang Dios. Nasakitan gid sia sang ginbiyaan sia sang iya mga sumilimba sa Israel sang una. Ginpaanggid  pa gani ni Jehova ang iya kaugalingon sa ginluiban nga tiayon. (Jeremias 3:8, 9; 9:2) Pero wala sia “maghuput sing kaakig.” (Jeremias 3:12) Sang matuodtuod nga naghinulsol ang iya katawhan kag nagbalik, ginpatawad niya sila.

Kon sa banta ninyo nga nahimo na ninyo ang kinahanglanon nga mga pagbag-o sa inyo relasyon, makabatyag kamo sang kasiguruhan. Dayon, imbes kabalak-an lang pirme ang pagsalbar sang inyo pag-asawahay, magpokus kamo sa iban nga tulumuron. Pero mag-iskedyul sang tion nga usisaon ang inyo pag-uswag. Indi magkompiansa. Hatagi sing igtalupangod ang magagmay nga kapalyahan, kag palig-una ang inyo promisa sa isa kag isa.—Galacia 6:9.

TILAWI INI: Imbes nga tinguhaan nga ibalik ang kahimtangan sang inyo pag-asawahay sang una, pamensara nga nagatukod kamo sang bag-o kag mas mabakod nga relasyon.

Mahimo Kamo Magmadinalag-on

Kon nagabatyag ka nga daw indi magmadinalag-on, dumduma ini: Ang Dios ang Tagtukod sang pag-asawahay. (Mateo 19:4-6) Gani paagi sa bulig niya, mahimo magmadinalag-on ang inyo pag-asawahay. Gin-aplikar sang mga mag-asawa nga ginsambit kaina ang laygay sang Biblia amo nga nasalbar nila ang ila pag-asawahay.

Subong, sobra na 20 ka tuig ang nagligad sugod sang natabo ang krisis sa relasyon nanday Steve kag Jodi. Ginlaragway ni Steve kon paano nakay-o ang ila pag-asawahay: “Daku gid ang amon pag-uswag sang nagtuon na kami sa Biblia sa mga Saksi ni Jehova. Nabuligan gid kami sini. Gani, nalampuwasan namon yadtong mabudlay nga mga tion.” Si Jodi nagsiling: “Nagapasalamat gid ako kay nabatas namon ang mga kabudlayan. Paagi sa pagtuon sa Biblia sing magkaupod, kag sa amon pagpanikasog, malipayon na kami subong sa amon pag-asawahay.”

^ par. 3 Gin-islan ang mga ngalan.

^ par. 5 Para mabuligan ka sa paghimo sang desisyon, basaha ang Magmata! nga Mayo 8, 1999, pahina 6, kag Agosto 8, 1995, pahina 10 kag 11.

^ par. 17 Kon may mga tion nga indi malikawan nga makapakig-angot kamo (halimbawa sa ulubrahan), dapat himuon lang ini kon kinahanglanon gid. Makig-angot lamang kon may iban nga tawo kag dapat mahibaluan ini sang imo tiayon.

PAMANGKUTA ANG IMO KAUGALINGON . . .

  • Ano ang mga rason kon ngaa nagdesisyon ako nga salbaron ang amon pag-asawahay bisan pa nga ginluiban ako?

  • Ano ang maayo nga mga kinaiya sang akon tiayon subong?

  • Paano ko ginpakita ang akon pagpalangga sa akon tiayon bisan sa magagmay nga mga butang sang naganobyahanay pa lang kami, kag paano ko ini ipakita liwat?