Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Jesucristo—Ginsabat ang Aton mga Pamangkot

Jesucristo—Ginsabat ang Aton mga Pamangkot

 Jesucristo—Ginsabat ang Aton mga Pamangkot

“Sin-o ako suno sa ginasiling sang kadam-an?”—LUCAS 9:18.

GINPAMANGKOT ini ni Jesus sa iya mga disipulo bangod nahibaluan niya nga may lainlain nga opinyon ang mga tawo parte sa iya. Pero indi kita dapat maligban. Wala ginpain ni Jesus ang iya kaugalingon, sa baylo nakig-upod sia sa mga tawo. Nagwali sia kag nagpanudlo bangod gusto niya nga mahibaluan sang mga tawo ang kamatuoran parte sa iya.—Lucas 8:1.

Ang kamatuoran parte kay Jesus makita sa iya mga ginhambal kag ginhimo, nga nasulat sa apat ka Ebanghelyo sang Biblia—sa Mateo, Marcos, Lucas, kag Juan. Nabase sa sining mga sinulatan nga gingiyahan sang Dios ang sabat sa aton mga pamangkot parte kay Jesus. *Juan 17:17.

 PAMANGKOT: Matuod bala nga nagkabuhi si Jesus?

SABAT: Huo. Ginsambit sang mga historian, lakip nanday Josephus kag Tacitus sang unang siglo, nga si Jesus matuod nga nagkabuhi. Dugang pa, ginapamatud-an sang mga Ebanghelyo nga matuod si Jesus, kag indi uluistorya lang. Ginsambit sing espesipiko kag detalyado sa sini nga mga sinulatan ang mga petsa kag lugar sang mga hitabo. Halimbawa, para ipakita ang tuig nga nagsugod sa pagministeryo si Jesus, ginsambit sang manunulat sang Ebanghelyo nga si Lucas ang pito ka manuggahom, nga ginsambit man sang mga historian.—Lucas 3:1, 2, 23.

Makapakumbinsi ang ebidensia nga si Jesus matuod nga nagkabuhi. “Magaugyon ang kalabanan nga iskolar nga ang tawo nga kilala bilang si Jesus nga Nazaretnon nagkabuhi sang unang siglo,” siling sang libro nga Evidence for the Historical Jesus.

PAMANGKOT: Si Jesus bala ang Dios?

SABAT: Indi. Wala ginkabig ni Jesus ang iya kaugalingon nga tupong sa Dios. Sa baylo, sulitsulit niya nga ginpakita nga kubos sia kay Jehova. * Halimbawa, ginpatuhuyan ni Jesus si Jehova bilang “Dios ko” kag “ang lamang matuod nga Dios.” (Mateo 27:46; Juan 17:3) Ini nga mga ekspresyon mahambal lamang sang isa nga mas manubo sing posisyon. Ang trabahador nga nagatawag sa iya amo nga “akon boss,” nagakabig sa iya kaugalingon nga kubos sa iya amo.

Ginpakita man ni Jesus nga tuhay sia sa Dios. Isa ka bes, ginsilingan ni Jesus ang mga naghangkat sang iya awtoridad: “Sa inyo mismo Kasuguan nasulat, ‘Ang panaksi sang duha ka tawo matuod.’ Nagapanaksi ako tuhoy sa akon kaugalingon, kag ang Amay nga nagpadala sa akon nagapanaksi tuhoy sa akon.” (Juan 8:17, 18) Gani, tuhay si Jesus kay Jehova kay kon indi, paano sila masiling nga duha ka saksi? *

PAMANGKOT: Si Jesus bala maayo lang nga tawo?

SABAT: Indi. Nahibaluan ni Jesus nga may importante sia nga mga papel sa pagtuman sang katuyuan sang Dios. Ari ang pila sa sini:

“Bugtong nga Anak sang Dios.” (Juan 3:18) Nahibaluan ni Jesus kon diin sia naghalin. Madugay na sia nga nagkabuhi antes matawo sa duta. “Nagpanaug ako gikan sa langit,” siling niya. (Juan 6:38) Si Jesus ang una nga gintuga sang Dios kag nagbulig sia sa pagtuga sang tanan nga butang. Bangod sia lamang ang direkta nga gintuga sang Dios, nagakaigo lang nga tawgon sia nga “bugtong nga Anak sang Dios.”—Juan 1:3, 14; Colosas 1:15, 16.

“Anak sang tawo.” (Mateo 8:20) Madamo nga beses nga gintawag ni Jesus ang iya kaugalingon nga “ang Anak sang tawo,” nga makita sa mga Ebanghelyo sing mga 80 ka beses. Ginapakita sini nga ekspresyon nga tawo gid si Jesus kag indi Dios nga nagpakatawo. Paano nabun-ag ang bugtong nga Anak sang Dios bilang tawo? Paagi sa balaan nga espiritu, ginsaylo ni Jehova ang kabuhi sang iya Anak sa tiyan sang Judiyo  nga birhen nga si Maria, gani nagbusong ini. Bilang resulta, natawo si Jesus nga perpekto kag wala sing sala.—Mateo 1:18; Lucas 1:35; Juan 8:46.

“Manunudlo.” (Juan 13:13) Ginklaro ni Jesus nga ang hilikuton nga ginhatag sa iya sang Dios amo ang ‘pagpanudlo kag pagbantala sang maayong balita’ parte sa Ginharian sang Dios. (Mateo 4:23; Lucas 4:43) Gin-eksplekar niya sing maathag kon ano ang Ginharian sang Dios kag kon ano ang himuon sini para matuman ang kabubut-on ni Jehova.—Mateo 6:9, 10.

“Ang Pulong.” (Juan 1:1) Si Jesus ang Humalambal sang Dios. Paagi sa iya, ginahatag sang Dios ang impormasyon kag instruksion sa iban. Gingamit ni Jehova si Jesus para ipahayag ang Iya mensahe sa mga tawo sa duta.—Juan 7:16, 17.

PAMANGKOT: Si Jesus bala ang ginpromisa nga Mesias?

SABAT: Huo. Gintagna sang Biblia ang pag-abot sang Mesias, ukon Cristo, nga buot silingon “Isa nga Hinaplas.” Ining Isa nga Ginpromisa may importante nga papel sa pagtuman sang katuyuan ni Jehova. Isa ka bes, ang Samaritana nagsiling kay Jesus: “Nakahibalo ako nga ang Mesias magakari, ang ginatawag nga Cristo.” Si Jesus prangka nga nagsabat: “Ako nga nagapakighambal sa imo amo sia.”—Juan 4:25, 26.

May pamatuod bala nga si Jesus gid ang Mesias? May tatlo ka makapakumbinsi nga ebidensia nga kon tingbon pareho sa fingerprint nga nagapakilala sa isa lamang ka tawo. Ini bala nga mga ebidensia nagatudlo kay Jesus? Binagbinaga ang masunod:

Iya kaliwatan. Gintagna sang Biblia nga ang Mesias magahalin kay Abraham paagi sa linya sang pamilya ni David. (Genesis 22:18; Salmo 132:11, 12) Si Jesus kaliwat nanday Abraham kag David.—Mateo 1:1-16; Lucas 3:23-38.

Natuman nga mga tagna. Mabasa sa Hebreong Kasulatan ang madamo nga tagna parte sa kabuhi sang Mesias sa duta, lakip ang mga detalye sang iya pagkabun-ag kag kamatayon. Natuman kay Jesus ang tanan nga tagna. Ari ang pila sa sini: Natawo sia sa Betlehem (Miqueas 5:2; Lucas 2:4-11), gintawag sia gikan sa Egipto (Oseas 11:1; Mateo 2:15), kag ginpatay sia nga wala mabalian sang mga tul-an (Salmo 34:20; Juan 19:33, 36). Imposible nga maniobrahon ni Jesus ang iya kabuhi para matuman sa iya ang tanan nga tagna parte sa Mesias. *

Pagpamatuod mismo sang Dios. Sang natawo si Jesus, ginpadala sang Dios ang iya mga anghel para isugid sa mga manugbantay sang karnero nga natawo ang Mesias. (Lucas 2:10-14) Sa tion sang ministeryo ni Jesus, pila ka beses nga naghambal mismo ang Dios halin sa langit nga nagapabutyag sang iya kahamuot kay Jesus. (Mateo 3:16, 17; 17:1-5) Ginhatagan ni Jehova si Jesus sing gahom sa paghimo sang mga milagro, nga isa pa ka pamatuod nga sia ang Mesias.—Binuhatan 10:38.

 PAMANGKOT: Ngaa kinahanglan mag-antos si Jesus kag mapatay?

SABAT: Bangod wala sing sala si Jesus, indi sia dapat mag-antos, ukon ilansang subong kriminal kag pabay-an nga mapatay sa makahuluya nga kamatayon. Pero nahibaluan ni Jesus nga matabo ini sa iya kag handa sia nga batunon ini.—Mateo 20:17-19; 1 Pedro 2:21-23.

Suno sa tagna, ang Mesias magaantos kag mapatay para tabunan ang mga sala sang iban. (Isaias 53:5; Daniel 9:24, 26) Si Jesus mismo nagsiling nga nagkari sia para “ihatag ang iya kalag subong gawad nga kabaylo sang madamo.” (Mateo 20:28) Ang mga nagatuo sa balor sang iya kamatayon may paglaum nga maluwas sa sala kag kamatayon kag mabuhi sing wala katapusan sa Paraiso sa duta. *Juan 3:16; 1 Juan 4:9, 10.

PAMANGKOT: Matuod gid bala nga nabanhaw si Jesus?

SABAT: Huo. Nahibaluan gid ni Jesus nga mabanhaw sia. (Mateo 16:21) Pero dapat naton tandaan nga wala nagsiling si Jesus kag ang mga manunulat sang Biblia nga banhawon niya ang iya kaugalingon, kay ina nga ideya indi mapatihan. Sa baylo, ang Biblia nagasiling: “Ginbanhaw sia sang Dios paagi sa paghubad sa mga gapos sang kamatayon.” (Binuhatan 2:24) Kon nagapati kita nga may Dios kag sia ang Manunuga sang tanan nga butang, dapat lang nga magpati kita nga mabanhaw niya ang iya Anak.—Hebreo 3:4.

May mabakod bala nga ebidensia nga nabanhaw si Jesus? Binagbinaga ang masunod.

Pamatuod sang mga nakasaksi. Mga 22 ka tuig sa tapos mapatay si Jesus, si apostol Pablo nagsulat nga sobra 500 ang nakakita sa nabanhaw nga si Jesus kag kalabanan sa ila buhi pa sang nagsulat si Pablo. (1 Corinto 15:6) Mahimo mapanghiwala ang ginsiling sang isa ukon duha ka saksi, pero wala sing makabali sa pamatuod sang 500 ka saksi.

Masaligan nga mga saksi. Ang mga disipulo ni Jesus—nga amo gid ang nakahibalo kon ano ang natabo—maisog nga nagwali nga nabanhaw si Jesus. (Binuhatan 2:29-32; 3:13-15) Ang matuod, ang pagpati sa pagkabanhaw ni Jesus gintamod nila nga importante sa Cristiano nga pagtuo. (1 Corinto 15:12-19) Yadto nga mga disipulo handa nga mapatay sa baylo nga isikway ang ila pagtuo kay Jesus. (Binuhatan 7:51-60; 12:1, 2) Kay man, wala sing isa nga handa mapatay sa isa ka butang nga nahibaluan niya nga indi matuod.

Nabinagbinag naton ang mga sabat sang Biblia sa anom ka panguna nga pamangkot parte kay Jesus. Ang mga sabat sini nagasugid sa aton kon sin-o gid si Jesus. Pero importante bala nga mahibaluan naton ang sabat? Buot silingon, importante bala kon ano ang imo pagpati parte kay Jesus?

[Mga Nota]

^ par. 4 Para mahibaluan kon ngaa ang mga Ebanghelyo sang Biblia tuhay sa butig nga mga sinulatan parte kay Jesus, basaha ang artikulo nga “Apokripal nga mga Ebanghelyo—Gintago Bala nga mga Kamatuoran Parte kay Jesus?” sa pahina 18-19.

^ par. 9 Si Jehova ang ngalan sang Dios sa Biblia. Sa Maayong Balita nga Biblia, ang footnote sang Genesis 2:4 nagasiling: “Ang GINOO sa Hebreo nga teksto Yahweh. Sa iban nga pagbadbad ginagamit ang Jehova.”

^ par. 10 Para sa dugang nga impormasyon, basaha ang artikulo nga “Pag-istoryahanay Parte sa Biblia—Si Jesus Bala ang Dios?” sa pahina 20-22.

^ par. 21 Para sa listahan sang pila ka tagna nga natuman kay Jesus, basaha ang pahina 200 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia?

^ par. 25 Para sa dugang nga impormasyon parte sa balor sang kamatayon ni Jesus, basaha ang kapitulo 5 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia?