Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sin-o ang Makapaathag sang Tagna?

Sin-o ang Makapaathag sang Tagna?

 Sin-o ang Makapaathag sang Tagna?

Ang Gordian knot mabudlay gid hubaron kag ginpaligban ini sang panahon ni Alejandro nga Daku. Ginapatihan nga ang makahubad sini maalam kag madamo sing nalutos. * Ini nga palaligban nasolbar ni Alejandro sang ginlabo niya sang iya espada ang higot.

SA SULOD sang malawig nga tion, ang mga mangin-alamon indi lamang makahubad sang mabudlay nga mga hinigtan kundi malubad man nila ang mga paktakon, mapaathag ang mga tagna, kag mapakot ang palaabuton.

Pero sa masami, nabudlayan man sila sa pagsolbar sang mga palaligban. Halimbawa, indi mapaathag sang mga mangin-alamon sa Babilonia ang sulat sang kamot nga nagtuhaw sa dingding sang palasyo ni Hari Belsasar sa tion sang isa ka sinalusalo. Si Daniel lamang, nga tigulang na nga propeta ni Jehova nga Dios kag kilala nga ‘makalubad sang palaligban’ ang nakapaathag sini. (Daniel 5:12, BKK) Amo yadto ang tagna sang pagkapukan sang Emperyo sang Babilonia, nga natuman sadto mismo nga gab-i!—Daniel 5:1, 4-8, 25-30.

Ano ang Tagna?

Ang tagna amo ang ginpahayag nga mga hitabo sa palaabuton nga ginsulat sing abanse. Ang matuod nga tagna, ginsulat man ukon ginhambal, gingiyahan sang Dios. Nagapahayag ini sang Iya kabubut-on kag katuyuan. Ginasugid sang Biblia ang mga tagna parte sa pag-abot kag identidad sang Mesias, “katapusan sang sistema sang mga butang,” kag ang mga mensahe sang paghukom sang Dios.—Mateo 24:3; Daniel 9:25.

Ang mga “mangin-alamon” subong—mga eksperto sa siensia, ekonomiya, ikaayong lawas, pulitika, palibot, kag iban pa—nagahimo sing mga prediksion. Madamo sa sini ang ginabalita sang media kag ginabaton gid sang publiko, pero ini tanan nabase lang sa personal nga ihibalo ukon opinyon. Kag sa tagsa ka opinyon, madamo sing nagakontra. Delikado gid ang paghimo sang mga prediksion, kay indi mapat-od sang tawo kon ano ang matabo sa palaabuton.

Ang Ginhalinan sang Matuod nga Tagna

Diin nagahalin ang matuod nga mga tagna, kag sin-o ang makapaathag ukon makapatpat sini? Si apostol Pedro nagsulat: “Wala sing tagna sa Kasulatan nga naggikan sa kaugalingon nga pagpatpat.” (2 Pedro 1:20) Ang Griego nga tinaga para sa “pagpatpat” nagakahulugan sing “solusyon, pagpahayag,” nga may ideya nga ‘paglubad ukon paghubad sang higot.’ Gani, ang The Amplified New Testament nagbadbad sang ginsiling ni Pedro: “Wala sing tagna sa Kasulatan nga [naghalin] sa kaugalingon nga . . . paglubad.”

Hunahunaa ang isa ka tawo nga nagahigot sang lubid kag mabudlay hubaron. Mahimo nakita sang iban ang komplikado nga hinigtan, pero indi nila mahibaluan kon paano ini hubaron. Sing kaanggid, mahimo nakita sang mga tawo ang problema, pero indi sila sigurado kon ano gid ang mangin resulta sini sa ulihi.

 Wala gintun-an sang mga propeta sang Dios sang una, pareho ni Daniel, ang mga hitabo sang ila panahon kag gintinguhaan nga hibaluon ang palaabuton paagi sa pagtagna. Kay kon ginhimo nila ini, ang ila mga tagna mahimo nga resulta lang sang ila imahinasyon, ukon prediksion sang indi perpekto nga mga tawo. Sa baylo, si Pedro nagpaathag: “Ang tagna wala mag-abot paagi sa kabubut-on sang tawo, kundi ang mga tawo nagpamulong gikan sa Dios samtang ginatuytuyan sila sang balaan nga espiritu.”—2 Pedro 1:21.

“Iya sang Dios ang mga Pagpatpat”

Sang nagligad nga mga 3,700 ka tuig, ang duha ka lalaki nga napriso sa Egipto may makalilibog nga damgo. Bangod wala sila sing kontak sa mga mangin-alamon, ginsugid nila ang ila ginapaligban sa upod nila nga priso nga si Jose. Nagsiling sila: “Nagdamgo kami, kag wala sing bisan sin-o nga makapatpat sini.” Ginsilingan sila sining alagad sang Dios nga isugid sa iya ang ila damgo, nga nagasiling: “Indi bala iya sang Dios ang mga pagpatpat?” (Genesis 40:8) Si Jehova nga Dios lamang ang makapaathag sang mga tagna, subong nga ang tawo lamang nga naghigot ang makahubad sang iya ginhigot. Sa Dios naghalin ang mga tagna, gani dapat kita magdangop sa iya para mahibaluan ang kahulugan sini. Eksakto gid si Jose nga padunggan ang Dios.

Paano masiling nga ‘ang mga pagpatpat iya sang Dios’? Napamatud-an ini sa madamo nga paagi. Ang pila ka tagna sa Biblia ginrekord lakip ang katumanan sini. Gani, ini nga mga tagna mahapos lang lubaron, subong nga mapaathag sang tawo nga naghigot kon paano hubaron ang pila sang iya ginhigot.—Genesis 18:14; 21:2.

Ang iban nga tagna mapaathag paagi sa pag-usisa sang kaupod nga impormasyon ukon konteksto. Si propeta Daniel may palanan-awon parte sa ‘carnero nga lalaki nga may duha ka sungay’ nga ginsalakay sang “kanding nga lalaki nga bulbulan” nga may “dakung sungay sa ulut sang iya mga mata.” Ginapakita sang konteksto nga ang karnero nga may duha ka sungay nagarepresentar sa “mga hari sang Media kag Persia” kag ang kanding sa “hari sang Grecia.” (Daniel 8:3-8, 20-22) Sobra 200 ka tuig sang ulihi, “ang dakung sungay,” nga si Alejandro nga Daku, nagpangdaug sa Persia. Suno sa Judiyo nga historian nga si Josephus, sang nagpangdaug si Alejandro sa Jerusalem, ginpakita sa iya ini nga tagna kag nagpati sia nga nagapatuhoy ini sa iya.

May isa pa ka paagi nga ‘ang mga pagpatpat iya sang Dios.’ Sa bulig sang balaan nga espiritu, naintiendihan ni Jose, nga matutom nga alagad ni Jehova nga Dios, ang kahulugan sang makalilibog nga mga damgo sang kaupod niya nga mga priso. (Genesis 41:38) Kon ang mga alagad sang Dios subong indi makahibalo sang kahulugan sang isa ka tagna, nagapangamuyo sila sang balaan nga espiritu sang Dios kag nagatuon sing maayo sa Biblia. Sa bulig sang Dios, makita nila ang mga bersikulo nga nagahatag sang kahulugan sa pila ka tagna. Ini nga interpretasyon wala naghalin sing milagruso sa mga tawo, kundi sa Dios kay paagi sa iya espiritu kag Pulong nangin maathag ang kahulugan sini. Indi ini prediksion sang mga tawo, nga wala nabase sa Biblia.—Binuhatan 15:12-21.

‘Ang mga pagpatpat iya man sang Dios’ bangod sia ang nagapat-od kag nagagiya kon san-o maintiendihan sang iya matutom nga mga alagad ang isa ka tagna. Ang kahulugan sini mahimo mahibaluan antes, sa tion, ukon sa tapos ini matuman. Bangod sa Dios naghalin ang mga tagna, ipaathag niya ini sa iya eksakto nga tion.

Sa bahin ni Jose, napaathag niya ang damgo sang duha ka priso tatlo ka adlaw antes ini natuman. (Genesis 40:13, 19) Sang gindala sia sang ulihi kay Paraon para ipaathag ang damgo sang hari, magasugod pa lang ang pito ka tuig sang kabuganaan. Paagi sa espiritu sang  Dios, napaathag ni Jose ang damgo ni Paraon. Gani nakaplano pa sila sang dapat himuon para sa gintagna nga bugana nga mga patubas.—Genesis 41:29, 39, 40.

Ang iban nga tagna naintiendihan lang sing maayo sang mga alagad sang Dios sang natuman na ini. Madamo nga hitabo sa kabuhi ni Jesus ang gintagna ginatos ka tuig antes sia natawo, pero naintiendihan ini sing maayo sang iya mga disipulo sang nabanhaw na sia. (Salmo 22:18; 34:20; Juan 19:24, 36) Labaw sa tanan, suno sa Daniel 12:4, ang pila ka tagna ‘ginpat-inan tubtub gid sa katapusan,’ sa tion nga ginsiling ni Daniel nga “magadugang ang ihibalo.” Nagakabuhi na kita sa panahon nga nagakatuman ina nga mga tagna. *

Ikaw kag ang mga Tagna sang Biblia

Sanday Jose kag Daniel nag-atubang sa mga hari sang ila panahon kag ginsugid nila ang mga tagna nga nag-apektar sa mga pungsod kag ginharian. Ang mga Cristiano sang unang siglo nangin humalambal ni Jehova, ang Dios sang tagna, kag naghatag sing daku nga kaayuhan sa mga tawo nga nagbaton sang ila mensahe.

Subong, ang mga Saksi ni Jehova sa bilog nga kalibutan nagawali sang isa ka tagna—ang maayong balita sang Ginharian sang Dios—kag nagasugid sa mga tawo nga ang tagna ni Jesus parte sa “katapusan sang sistema sang mga butang” nagakatuman na. (Mateo 24:3, 14) Gusto mo bala mahibaluan ina nga tagna kag kon paano ini makaapektar sa imo? Nalipay ang mga Saksi ni Jehova nga buligan ka nga makaintiende kag makabenepisyo sa isa sa pinakamaayo nga mga tagna sang Biblia.

[Mga Nota]

^ par. 2 Suno sa sugilanon sang mga Griego, sa Gordium, nga kapital sang Frigia, ang kangga ni Gordius, nga nagtukod sang siudad, ginhigot sa poste kag mabudlay hubaron. Mahubad lang ini sang palaabuton nga manuggahom sa Asia.

^ par. 19 Basaha ang “Anom ka Tagna sa Biblia nga Nagakatuman Na” sa Mayo 1, 2011 nga gua sini nga magasin.

[Mga Retrato sa pahina 12, 13]

Ginpadunggan nanday Jose kag Daniel ang Dios sang ginpaathag nila ang tagna