Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Isa ka Tawo nga Nahamut-an ni Jehova

Isa ka Tawo nga Nahamut-an ni Jehova

 Isa ka Tawo nga Nahamut-an ni Jehova

ANO ang mapensaran mo kon madumduman mo ang karakter sa Biblia nga si David? Ang iya bala kadalag-an sa Filistinhon nga higante nga si Goliat? Ang iya pagpalagyo sa kamingawan bangod sa paghingabot sa iya ni Hari Saul? Ang iya pagpakasala kay Bat-seba kag ang malain nga mga resulta sini? Ukon ang iya mga binalaybay nga mabasa sa tulun-an sang Salmo?

Nakabaton si David sing mga pribilehiyo sa pag-alagad sa Dios kag nakaeksperiensia man sia sang mga kadalag-an kag kabudlayan. Pero labi kita nga nanamian sa iya bangod sa ginsiling ni Samuel nga mangin isa sia ka ‘tawo nga nahamut-an’ ni Jehova.—1 Samuel 13:14, MB.

Natuman ini nga tagna ni Samuel sang pamatan-on pa si David. Gusto mo man bala nga kahamut-an ka ni Jehova? Para mailog mo si David, ano ang matun-an mo sa iya kabuhi, ilabi na sang pamatan-on pa sia? Hibaluon naton.

Ang Iya Pamilya kag Trabaho

Si Jesse, nga amay ni David kag apo nanday Rut kag Boaz, matutom gid sa Dios. Sang si David kag ang iya pito ka utod nga lalaki kag duha ka utod nga babayi mga bata pa, gintudluan sila ni Jesse sang Kasuguan nga ginhatag sang Dios kay Moises. Sa isa niya ka salmo, nagsiling si David nga anak sia sang “ulipon nga babayi” ni Jehova. (Salmo 86:16) Gani nagsiling ang iban nga ang iloy ni David, nga wala ginhingadlan sa Biblia, nagtudlo man sa iya parte sa Dios. “Mahimo nga sa iya mismo,”  siling sang isa ka iskolar, “una nga nabatian [ni David] ang dalayawon nga pagpakig-angot sang Dios sa iya katawhan,” pati na ang kasaysayan nanday Rut kag Boaz.

Pamatan-on pa si David sang una sia nga ginsambit sa Biblia. Isa sia ka manugbantay nga nagaatipan sa mga karnero sang iya amay. Gani, mahimo nga adlaw kag gab-i nga nagaisahanon sia sa latagon. Maimadyin mo bala ang iya kahimtangan?

Ang pamilya ni David nagaistar sa Betlehem, isa ka gamay nga banwa sa kabakuluran sang Juda. Ang batuhon nga duta sa Betlehem nagapatubas sang maayo nga mga uyas. Sa mga banglid kag nalupyakan, makita ang katamnan sang mga prutas, mga olibo, kag mga ulubasan. Sang panahon ni David, ang mataas nga mga wayang mahimo ginapahalban. Makita sa pihak sini ang kamingawan sang Juda.

Delikado ang trabaho ni David. Sa sini nga mga lugar naengkuentro niya ang leon kag oso nga gusto magtaban sang mga karnero. * Ginlagas kag ginpatay sining maisog nga pamatan-on ang leon kag oso, kag ginluwas ang iya mga karnero. (1 Samuel 17:34-36) Mahimo nga sa sini nga tion nangin sampaton si David sa paggamit sang labyog. Malapit sa iya lugar ang teritoryo sang tribo ni Benjamin. Ang pila ka lalaki sa sina nga tribo matanda maglabyog kag “maigo nila bisan ang isa lang ka nahot sang buhok.” Amo man sina katanda si David.—Hukom 20:14-16, NW; 1 Samuel 17:49.

Tion nga Gingamit sing Maayo

Masami nga nagaisahanon ang isa ka manugbantay. Pero may ginhimo si David para indi sia matak-an. Ang malinong nga palibot naghatag sa iya sing mga kahigayunan nga makapamalandong. Mahimo nga ang pila ka ideya nga ginlakip ni David sa iya salmo amo ang mga butang nga ginhunahuna niya sang pamatan-on pa sia. Sa sini ayhan nga tion  nahunahuna niya nga kubos katama ang tawo kon ikomparar sa uniberso kag sa mga butang sa langit—ang adlaw, bulan, kag mga bituon, nga mga ‘binuhatan sang mga tudlo’ ni Jehova? Sa latagon ayhan sang Betlehem niya ginpamalandungan ang mapatubason nga duta, kabakahan, kapispisan, kag “kasapatan sang latagon”?—Salmo 8:3-9; 19:1-6.

Base sa iya eksperiensia bilang manugbantay, nabatyagan gid ni David ang kaayo ni Jehova sa mga matutom sa Iya. Gani nagkanta sia: “Ang GINOO akon manugpahalab, wala sing makulang sa akon; sa hilaw nga mga halalbon ginapapahuway niya ako. Sa luyo sang mga tubig nga malinaw ginatuytuyan niya ako. Bisan nagalatas ako sang nalupyakan sang landong sang kamatayon, wala ako sing kahadlukan nga malaut; kay ikaw kaupud nakon; ang imo sungkud kag ang imo itulukud, nagalipay sila sa akon.”—Salmo 23:1, 2, 4.

Ano ang matun-an mo sa sini? Ang isa ka rason kon ngaa nangin suod si David kay Jehova kag gintawag sia nga ‘tawo nga nahamut-an’ sang Dios amo nga ginpamalandungan niya sing maayo ang mga binuhatan ni Jehova kag ang iya kaangtanan sa Dios. Ginahimo mo man bala ini?

Napahulag ka man bala nga dayawon kag himayaon ang Manunuga sang nausisa mo ang pila niya ka tinuga? Nabatyagan mo bala ang gugma kay Jehova sang natun-an mo ang iya mga kinaiya nga makita sa iya pagpakig-angot sa mga tawo? Para mabatyagan ini, kinahanglan nga mangamuyo ka kay Jehova kag maghatag sing tion sa pagpamalandong sa Pulong sang Dios kag sa iya mga tinuga. Makabulig ini para makilala mo pa gid si Jehova kag higugmaon sia. Puede ini himuon sang mga bata kag tigulang. Halin sang pamatan-on pa si David, suod na sia kay Jehova. Paano naton ini nahibaluan?

Ginpili si David nga Mangin Hari

Sang si Hari Saul indi na nagakabagay manguna sa katawhan sang Dios, si Jehova nagsiling kay propeta Samuel: “Tubtub pa bala san-o nga maglalaw ka kay Saul, sa ginatan-aw nga ginsikway ko sia sa pagkahari sa ibabaw sang Israel? Pun-a ang imo sungay sing lana, kag lakat ka; ipadala ko ikaw kay Jesse nga taga-Bet-lehem, kay sa tunga sang iya mga anak nga lalaki nakaaman ako sa akon sing hari.”—1 Samuel 16:1.

Sang nag-abot si Samuel sa Betlehem, ginsilingan niya si Jesse nga tawgon ang iya mga anak. Sin-o sa ila ang haplasan ni Samuel bilang hari? Sang nakita niya ang guapo kag subang nga si Eliab, naghunahuna si Samuel: ‘Amo na ini sia.’ Pero si Jehova nagsiling kay Samuel: “Dili ka magtolok sa iya nawung ukon sa iya kataason, bangud nga ginsikway  ko sia; kay ang GINOO nagatan-aw indi subong sang pagtan-aw sang tawo; ang tawo nagatolok sa gowa nga dagway, apang ang GINOO nagatolok sa tagiposoon.” Wala man ginpili ni Jehova sanday Abinadab, Sama, kag ang apat pa nila ka utod. “Kag si Samuel nagsiling kay Jesse, ‘Yari bala tanan ang imo kabataan?’ Kag nagsiling sia, ‘Nabilin pa ang kamanghuran, apang yari karon, nagabantay sia sang mga carnero.’”—1 Samuel 16:7, 11.

Daw pareho lang nga nagsiling si Jesse nga imposible nga si David ang ginapangita ni Samuel. Bangod kamanghuran kag pinakakubos sa pamilya, si David ang ginapabantay sa mga karnero. Pero sia ang ginpili sang Dios. Bangod makita ni Jehova kon ano ang ara sa tagipusuon, sigurado nga may nakita sia nga maayo kay David. Gani sang ginpasugat ni Jesse si David, ginsilingan ni Jehova si Samuel: “‘Tindug ka, haplasa sia; kay ini amo sia.’ Niyan ginkuha ni Samuel ang sungay nga may lana, kag ginhaplas sia sa tunga sang iya mga utud; kag ang Espiritu sang GINOO nag-abut sing gamhanan kay David kutub sadtong adlaw padayon.”—1 Samuel 16:12, 13.

Wala ginsambit kon pila sadto ang edad ni David. Pero wala madugay sa tapos sadto, ang tatlo ka mas magulang nga sanday Eliab, Abinadab, kag Sama, nangin soldado ni Saul. Mahimo nga ang lima ka manghod bata pa para mangin soldado. Posible nga wala pa sila mag-20 anyos, ang edad sang lalaki nga puede na mangin soldado sang Israel. (Numeros 1:3; 1 Samuel 17:13) Gani, bata pa si David sang ginpili sia ni Jehova. Ginapakita sini nga bisan bata pa sia, ginapabaloran na niya ang iya kaangtanan sa Dios. Nangin suod sia kay Jehova bangod ginapamalandungan niya ang iya mga nahibaluan parte sa Dios.

Dapat nga amo man sini ang himuon sang mga pamatan-on subong. Gani mga ginikanan, ginatudluan bala ninyo ang inyo kabataan nga pamalandungan ang mga butang parte sa Dios, apresyahon ang iya mga tinuga, kag tun-an ang ginasiling sang Biblia parte sa Manunuga? (Deuteronomio 6:4-9) Mga pamatan-on, ginahimo bala ninyo ini? Ang mga publikasyon nga nabase sa Biblia pareho sang magasin nga Lalantawan kag Magmata * gindesinyo para buligan kamo.

Sampaton sa Pagtokar sang Arpa

Pareho sa mga salmo ni David, ang iya mga musika nagasugid man sa aton parte sa iya mga inagihan bilang manugbantay. Matuod, indi na naton mahibaluan kon ano ang orihinal nga musika sining sagrado nga mga ambahanon. Pero nahibaluan naton nga maayo gid nga musikero ang nagkomposo sini. Ginpatawag pa gani si David para magtokar sang arpa kay Hari Saul kay sampaton sia sa sini.—1 Samuel 16:18-23. *

Sa diin kag san-o natun-an ni David ini nga abilidad? Mahimo nga sang nagabantay sia sang mga karnero. Amo nga indi kita matingala nga bisan pamatan-on pa si David, nagakanta na sia sing mga pagdayaw para sa iya Dios. Gani, ginpili sia ni Jehova kag ginhatagan sing katungdanan bangod sa iya katutom kag daku nga gugma sa Dios.

Bisan sang adulto na si David, suod gihapon sia kay Jehova. Ang iya mga ginsiling, nga mahimo mga inagihan niya sang ara pa sia sa latagon sang Betlehem, nagapakita kon ano sia nga sahi sang tawo. Imadyina si David nga nagakanta kay Jehova: “Nakadumdum ako sang mga adlaw nga dumaan, nagapamalandong ako sang tanan mong hinimoan; nagapanghunahuna ako sang binuhatan sang imo mga kamut.” (Salmo 143:5) Ining sinsero nga pagpabutyag ni David kag ang iban pa niya nga salmo nagapabakod sa tanan nga gusto mapahamut-an si Jehova.

[Mga Nota]

^ par. 9 Ang Syrian brown bear, nga nakit-an sa Palestina, nagabug-at sing mga 140 ka kilo kag mapatay niya sa kamas ang tawo ukon sapat. Madamo man sadto sang leon sa sini nga lugar. Ang Isaias 31:4 nagasiling nga bisan ang “kadam-an sang mga manugbantay” indi makatabog sang “bataon nga leon” sa iya tinukob.

^ par. 20 Ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 22 Ang manuglaygay sang hari nga nagrekomendar kay David nagsiling man nga “sampaton [sia] sa paghambal, kag maambong nga tawo; kag ang GINOO [nag-upud] sa iya.”—1 Samuel 16:18.