Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Dapat Matun-an sang Kabataan?

Ano ang Dapat Matun-an sang Kabataan?

 Ano ang Dapat Matun-an sang Kabataan?

“Ang pagsulat sa bug-os nga Kasulatan gintuytuyan sang Dios kag mapuslanon ini sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sa mga butang, sa pagdisiplina sa pagkamatarong.”—2 TIMOTEO 3:16.

DAPAT tudluan ang kabataan sing kamatuoran parte sa Dios. Diin nila ini matun-an? Sa isa ka libro nga ginarespeto gid sa bilog nga kalibutan, ang Biblia.

Ang Biblia pareho sa isa ka sulat halin sa Dios. Ginapakita sa sini ang iya personalidad kag nagahatag ini sing moral nga mga prinsipio sa tanan niya nga kabataan, bata man ukon tigulang. Talupangda ang pila ka panudlo sang Biblia kag ang mga leksion sa sini nga matun-an bisan sang kabataan.

Ano ang gusto sang Dios nga matun-an naton parte sa iya?

Ang ginatudlo sang Biblia: “Ang imo ngalan amo si Jehova, nga ikaw lamang ang Labing Mataas sa bug-os nga duta.”—Salmo 83:18, NW.

Leksion: Ang Dios matuod nga Persona kag may ngalan sia.

Ang ginatudlo sang Biblia: “Ang GINOO nagausisa sang tanan nga tagiposoon, kag nagahangup sang tanan nga painoino sang mga hunahuna. Kon pangitaon mo sia, makita sia nimo.”—1 Cronica 28:9.

Leksion: Si Jehova nagaulikid sa aton tanan, pati na sa kabataan. (Salmo 10:14; 146:9) Gusto niya nga magtuon kita parte sa iya.

Ang ginatudlo sang Biblia: “Indi ninyo paghimuan sing malain ang bisan sin-o nga . . . ilo. Kon inyo sila himuan sing malain, kag magpangayo sing bulig sa akon, ako magasabat sa ila.”—Exodo 22:22-24, Maayong Balita nga Biblia, MB.

Leksion: Nagapamati si Jehova sa mga pangamuyo, bisan sa pangamuyo sang kabataan. Maistorya naton pirme ang Dios kag mapabutyag sa iya ang aton ginabatyag.

Ang ginatudlo sang Biblia: “Liwat kag liwat nga gintilawan nila ang Dios, kag ginsakit nila ang balatyagon sang Balaan sang Israel.”—Salmo 78:41, NW.

Leksion: Makaapektar kay Jehova ang aton ginahambal kag ginahimo, gani dapat kita mamensar antes maghambal ukon maghimo sang isa ka butang.

Paano naton dapat pakig-angutan ang iban?

Ang ginatudlo sang Biblia: “Ang Dios wala sing ginapasulabi, apang sa tagsa ka pungsod ang tawo nga nagakahadlok sa iya kag nagahimo sang pagkamatarong kalahamut-an sa iya.”—Binuhatan 10:34, 35.

Leksion: Ginabaton sang Dios ang tanan nga tawo, gani indi naton dapat pagpakanubuon ang iban bangod sa ila kolor ukon hitsura.

Ang ginatudlo sang Biblia: “Handa pirme nga magpangapin sa atubangan sang tanan nga nagapangayo sa inyo sang pangatarungan tuhoy sa paglaum nga yara sa inyo, apang ginahimo ini nga may kalulo kag tudok nga pagtahod.”—1 Pedro 3:15.

Leksion: Kon nagaistorya parte sa relihion, dapat ipabutyag naton ang aton pagpati sing malig-on pero sa mainayuhon nga paagi. Dapat man naton respetuhon ang mga tawo nga lain sing relihion.

Paano naton dapat pakig-angutan ang aton kapamilya?

Ang ginatudlo sang Biblia: “Mga anak, mangin matinumanon kamo sa inyo mga ginikanan sa tanan nga butang, kay kalahamut-an ini sa Ginuo.”—Colosas 3:20.

Leksion: Kon matinumanon ang kabataan, ginapamatud-an nila nga palangga nila ang ila ginikanan kag gusto nila pahamut-an ang Dios.

Ang ginatudlo sang Biblia: “Padayon nga batasa ninyo ang isa kag isa kag patawaron sing kinabubut-on ang isa kag isa kon may reklamo ang isa batok sa isa. Subong nga si Jehova nagpatawad sing kinabubut-on sa inyo, amo man ang himuon ninyo.”—Colosas 3:13.

Leksion: Kon kaisa, mahimo makasala sa aton ang iban, lakip ang aton kapamilya. Pero para patawaron kita sang Dios, dapat man naton patawaron ang iban.—Mateo 6:14, 15.

 Ngaa dapat kita mangin tampad kag mainayuhon?

Ang ginatudlo sang Biblia: ‘Isikway ang kabutigan, kag maghambal sang kamatuoran ang kada isa sa inyo sa iya isigkatawo.’—Efeso 4:25.

Leksion: Kon ginasugid naton ang kamatuoran, ginailog naton ang Dios kag ginapahalipay sia. Kon pirme kita nagabutig, ginailog naton ang kaaway sang Dios, ang Yawa, nga “amay sang kabutigan.”—Juan 8:44; Tito 1:2.

Ang ginatudlo sang Biblia: “Himo-a ninyo sa iban ang luyag ninyo nga himuon nila sa inyo.”—Mateo 7:12, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano, BKK.

Leksion: Dapat kita magpakita sing konsiderasyon sa ginabatyag, ginahunahuna, kag kinahanglanon sang aton kapamilya kag sang iban. Kon nagapakita kita sing “simpatiya” sa ila, mangin mainayuhon man sila sa aton.—1 Pedro 3:8; Lucas 6:38.

Ginapakita sini nga mga halimbawa nga ang Biblia may mga leksion nga makabulig sa kabataan nga mangin mapinasalamaton, matinahuron, kag maluluy-on. Pero sin-o ang dapat magtudlo sini sa ila?