Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginlugpayan Sia sang Iya Dios

Ginlugpayan Sia sang Iya Dios

 Iluga ang Ila Pagtuo

Ginlugpayan Sia sang Iya Dios

NAGADALAGAN si Elias nga nagasulay sa ulan samtang nagadulom na. Malayo pa ang iya lakbayon antes sia makalab-ot sa Jezreel. Tigulang na sia, pero wala sia ginakapoy kay “ang kamut sang GINOO” ara sa iya. Subong lang niya nabatyagan ini nga kapagsik. Naunahan pa niya ang mga kabayo nga nagaguyod sang kangga ni Hari Ahab!—1 Hari 18:46.

Malayo na si Elias kay Hari Ahab kag malayo pa ang iya kaladtuan. Samtang nagapamisok sia sa tupa sang ulan sa iya mga mata, ginapamensar niya ang pinasahi nga hitabo sa iya kabuhi sina nga adlaw. Isa yadto ka kadalag-an sang Dios ni Elias nga si Jehova, kag sang matuod nga pagsimba. Bangod malayo na si Elias kag madamol ang gal-um, indi na niya makita ang Bukid Carmel, diin gingamit sia ni Jehova para dulaon ang pagsimba kay Baal. Nabuyagyag ang kabutigan sang ginatos ka propeta ni Baal kag ginpamatay sila. Dayon nangamuyo si Elias kay Jehova nga untaton na ang tatlo ka tuig kag tunga nga tigpalamangag. Kag nag-ulan na! *1 Hari 18:18-45.

Samtang ginadalagan ni Elias ang 30 kilometros pakadto sa Jezreel, mahimo nga ginapamensar niya nga may daku nga pagbag-o nga matabo. Dapat nga magbag-o na si Ahab! Bangod sa iya mga nasaksihan, wala na sia sing mahimo kundi biyaan ang pagsimba kay Baal, sawayon ang iya rayna nga si Jezebel, kag indi na paghingabuton ang mga alagad ni Jehova.

Kon ang mga butang nagakatabo suno sa gusto naton, natural lang nga malipay kita. Nagalaum kita nga magaayo pa gid ang aton kahimtangan kag madula pa gani ang aton mga problema. Amo man sini ang nabatyagan ni Elias kay sia “isa ka tawo nga may balatyagon kaangay sang aton.” (Santiago 5:17) Pero ang matuod, wala pa natapos ang problema ni Elias. Pagligad sang pila ka oras, hinadlukan sia kag ginluyahan amo nga gusto na lang niya mapatay. Ngaa? Kag paano sia ginbuligan ni Jehova nga magbakod ang iya pagtuo kag mangin maisog? Hibaluon naton.

Nagbag-o ang mga Hitabo

Sang nakapauli na si Ahab sa iya palasyo sa Jezreel, nagbag-o bala sia? Mabasa naton: “Si Acab [Ahab, NW] nagsugid kay Jezabel [Jezebel, NW] sang tanan nga nahimo ni Elias, kag kon paano nga ginpamatay niya sa espada ang tanan nga manalagna.” (1 Hari 19:1) Wala ginsambit ni Ahab ang parte sa Dios ni Elias nga si Jehova. Para sa iya, ang mga milagro sadto nga adlaw ‘ginhimo lang ni Elias.’ Wala gid niya ginrespeto si Jehova nga Dios. Kag ano ang reaksion sang mapintas nga si Jezebel?

Naakig gid sia! Nagpadala sia sini nga mensahe kay Elias: “Kabay pa nga silutan ako sing mabug-at sang akon mga dios, kon sa amo sini nga oras buas indi ko ikaw mapatay pareho sang pagpatay mo sa ila!” (1 Hari  19:2, NW) Makahaladlok gid ini. Daw pareho lang nga nagsumpa si Jezebel nga mapatay sia kon indi niya mapapatay si Elias sa masunod nga adlaw para itimalos ang mga propeta ni Baal. Hunahunaa ang nabatyagan ni Elias sang ginpukaw sia sang mensahero sa iya ginatulugan sa Jezreel sina nga gab-i nga malain ang tiempo para lang mabatian ang makahaladlok nga mensahe sang rayna. Ano ang iya reaksion?

Naluyahan kag Hinadlukan

Kon nagapati si Elias nga natapos na ang iya pagpakig-away batok sa pagsimba kay Baal, nagsala sia. Wala nagsurender si Jezebel. Madamo na ang ginpapatay niya nga matutom nga kaupdanan ni Elias, kag daw si Elias na ang masunod nga patyon. Ang Biblia nagasiling: “Nakita niya ini.” Ang New World Translation nga Biblia nagbadbad sini nga “hinadlukan si Elias.” Mahimo nga nakita ni Elias, ukon nahunahuna, ang makakulugmat nga pagpatay sa iya ni Jezebel. Kon amo sini pirme ang iya ginapamensar, maluyahan gid sia. Ano man ang matuod, si Elias “naglakat tungud sang iya kabuhi”—nalagyo sia.—1 Hari 18:4; 19:3.

Indi lamang si Elias ang matutom nga alagad sang Dios nga ginhadlukan. Si apostol Pedro nakabatyag man sini. Isa ka bes, ginsilingan sia ni Jesus nga maglakat sa tubig. “Sang makita niya ang unos,” hinadlukan sia kag naglugdang. (Mateo 14:30) May matun-an kita sa halimbawa nanday Pedro kag Elias. Kon gusto naton magpabilin nga maisog, indi naton paghunahunaon pirme ang mga butang nga makapahadlok sa aton, kundi ang Isa nga nagahatag sa aton sing paglaum kag kusog.

“Tuman na”

Bangod sa kahadlok, nalagyo si Elias sing mga 150 kilometros pabagatnan-nakatundan sa Beer-seba, isa ka lugar malapit sa nabagatnan nga dulunan sang Juda. Ginbilin niya didto ang iya alagad kag naglakbay sa kamingawan, nga suno sa Biblia, “isa ka adlaw nga lalakton.” Gani mahimo nga pagbutlak pa lang sang adlaw, naglakat na sia nga wala sing dala nga pagkaon ukon iban pa nga butang. Bangod sa kahadlok, ginbatas niya ang mabudlay nga alagyan kag ang nagatagiti nga init. Samtang nagatunod na ang adlaw, kapoy na gid si Elias. Gani nagpungko sia sa idalom sang isa ka kahoykahoy, nga amo lamang ang puede niya mapahuwayan sa amo nga lugar.—1 Hari 19:4.

 Makita sa pangamuyo ni Elias nga naluyahan gid sia. Gusto na niya nga mapatay. Nagsiling sia: “Indi ako maayo pa sa akon mga ginikanan.” Nahibaluan niya nga ang iya mga katigulangan patay na kag wala na sing mahimo. (Manugwali 9:10) Nagbatyag si Elias nga wala na sing pulos ang iya kabuhi. Nagsiling sia: “Tuman na.”

Makapakibot bala kon ang isa ka alagad sang Dios maluyahan sing buot? Indi gid man. Sa Biblia, madamo nga matutom nga alagad sang Dios ang nakabatyag man sini, amo nga gusto na lang nila mapatay. Lakip sa ila amo sanday Rebeca, Jacob, Moises, kag Job.—Genesis 25:22; 37:35; Numeros 11:13-15; Job 14:13.

Nagakabuhi na kita sa “makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon.” Gani, indi kita matingala nga kon kaisa madamo nga tawo, bisan ang matutom nga mga alagad sang Dios, ang naluyahan sing buot. (2 Timoteo 3:1) Kon amo sini ang imo nabatyagan, iluga ang ginhimo ni Elias: Ipabutyag kay Jehova ang imo ginabatyag. Kay sia amo “ang Dios nga may bug-os nga paglugpay.” (2 Corinto 1:3) Ginlugpayan bala niya si Elias?

Ginpabakod ni Jehova ang Iya Propeta

Ano ayhan ang ginbatyag ni Jehova sang nakita niya halin sa langit ang iya pinalangga nga propeta nga nagahigda sa idalom sadtong kahoykahoy sa kamingawan kag gusto na mapatay? Suno sa Biblia, sang natulugan si Elias, ginpadalhan sia ni Jehova sang isa ka anghel. Gintandog sia sang anghel kag ginsilingan: “Bangon ka kag magkaon.” Nagtuman si Elias, kay ginhandaan sia sang anghel sang mainit nga tinapay kag tubig. Nagpasalamat bala sia sa anghel? Ginasugid lang sang Biblia nga ang propeta nagkaon, nag-inom, kag naghigda liwat. Naluyahan gid bala sia amo nga wala na sia nakapasalamat? Ginpukaw liwat sang anghel si Elias, ayhan sang kaagahon na, kag ginsilingan, “Bangon ka kag magkaon,” kag nagsiling pa ini, “bangud nga ang lalakton tama pa kalawig sa imo.”—1 Hari 19:5-7.

Sa bulig sang Dios, nahibaluan sang anghel kon diin makadto si Elias. Nahibaluan man niya nga mabudlay para kay Elias ini nga paglakbay. Makapalugpay gid nga mag-alagad sa Dios nga mas nakahibalo sang aton gusto himuon kag mga limitasyon! (Salmo 103:13, 14) Nakabulig bala kay Elias ang pagkaon?

Ang Biblia nagasiling: “Nagbangon sia, kag nagkaon kag nag-inum, kag naglakat sa kusug sadtong pagkaon sing kap-atan ka adlaw kag kap-atan ka gab-i tubtub sa Horeb nga bukid sang Dios.” (1 Hari 19:8) Pareho kay Moises nga nauna sa iya sing mga anom ka siglo kag kay Jesus nga nagkabuhi pagligad pa sang mga napulo ka siglo, nagpuasa si Elias sing 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i. (Exodo 34:28; Lucas 4:1, 2) Wala madula sadto nga pagkaon ang tanan niya nga problema, pero ginpabakod sia sini sa milagruso nga paagi. Hunahunaa kon daw ano kabudlay para kay Elias nga maglakbay sa kamingawan nga wala sing karsada ukon banas sa sulod sang 40 ka adlaw!

Ginapabakod man ni Jehova ang iya mga alagad subong. Ginahatagan niya sila indi lamang sing literal nga pagkaon kundi sang ila man espirituwal nga mga kinahanglanon. (Mateo 4:4) Ang pagtuon sa Pulong sang Dios  kag sa mga publikasyon nga nabase sa Biblia nagapabakod sang aton kaangtanan sa Dios. Mahimo nga indi sini madula ang tanan naton nga problema, pero makabulig ini nga mabatas naton ang mga kabudlayan. Makahatag man ini sing “kabuhi nga walay katapusan.”—Juan 17:3.

Mga 320 kilometros ang ginlakat ni Elias antes sia nakalab-ot sa Bukid Horeb, diin paagi sa anghel nagpakita sadto si Jehova nga Dios kay Moises sa nagadabdab nga sapinit, kag diri man sang ulihi si Jehova naghimo sing Kasuguan upod sa Israel. Nagpaligad sang gab-i si Elias sa isa ka kueba.

Kon Paano Ginlugpayan kag Ginpabakod ni Jehova ang Iya Propeta

Sa Horeb, ginpadala ni Jehova ang iya “polong” paagi sa isa ka anghel, nga namangkot: “Ano bala ang ginahimo mo diri, Elias?” Mahimo nga malulo ang pagpamangkot sa iya amo nga ginpabutyag ni Elias ang iya ginabatyag. Nagsiling sia: “Naimon gid ako nga sa GINOO, ang Dios sang mga kasoldadosan; kay ang katawohan sang Israel nagbiya sang imo katipan, nagwasak sang imo mga halaran, kag nagpatay sa espada sang imo mga manalagna; kag ako, ako gid lamang, ang nabilin; kag ginatinguhaan nila ang akon kabuhi, sa pagkuha sini.” (1 Hari 19:9, 10) Makita sa ginsiling ni Elias ang tatlo ka rason kon ngaa naluyahan sia.

Una, nagbatyag si Elias nga wala sing pulos ang iya ginhimo. Bisan pa tinuig na sia nga nagaalagad sing matutom kay Jehova, nga ginauna ang pagsimba sa Dios kag pagpakabalaan sa Iya ngalan, nakita niya nga daw naglala pa gid ang mga kahimtangan. Rebelyuso gihapon ang mga tawo kag wala sing pagtuo, kag naglapnag pa ang butig nga pagsimba. Ikaduha, nagbatyag si Elias nga nagaisahanon sia. “Ako gid lamang, ang nabilin,” siling niya, nga daw sia na lang ang nagaalagad kay Jehova. Ikatlo, nahadlok si Elias. Madamo na nga propeta nga kaupod niya ang ginpamatay, kag nagapati sia nga sia na ang masunod. Mahimo mabudlay para kay Elias nga akuon ang iya ginabatyag, pero wala niya gintugutan nga mangibabaw ang bugal ukon kahuya. Paagi sa pangamuyo, ginpabutyag niya sa Dios ang iya ginabatyag. Maayo gid sia nga halimbawa para sa tanan nga matutom.—Salmo 62:8.

Paano ginbuligan ni Jehova si Elias? Ginsilingan sang anghel si Elias nga magtindog sa baba sang kueba. Nagtuman sia bisan wala sia nakahibalo kon ano ang matabo. Naghuyop ang mabaskog nga hangin! Tuman gid kabaskog amo nga natiphag ang mga bukid kag nadugmok ang dalagku nga mga bato. Imadyina nga ginatabunan ni Elias ang iya mga mata kag ginakaptan ang iya madamol nga bayo  nga human sa bulbol samtang ginahuyop ini sang mabaskog nga hangin. Gintinguhaan man niya nga indi sia matumba sang nag-uyog ang duta. Sang nakita niya nga nagapadulong ang daku nga kalayo, napilitan sia nga manago liwat sa kueba.—1 Hari 19:11, 12.

Ginapahanumdom kita sini nga mga hitabo nga si Jehova indi makita sa tumalagsahon nga puersa sang kinaugali. Nahibaluan ni Elias nga si Jehova indi pareho kay Baal, nga isa ka dios sang kinaugali nga ginhimuhimo lang kag ginasimba subong “Nagasakay sa mga Panganod,” ukon nagapaulan. Si Jehova amo ang matuod nga Ginahalinan sang tanan nga puersa sa kinaugali, kag gamhanan sia katama sangsa iya mga tinuga. Indi gani sia makaigo sa langit! (1 Hari 8:27) Pero, paano nakabulig kay Elias ini nga mga hitabo? Dumduma nga nahadlok sia. Kon dampig sa iya si Jehova nga may tumalagsahon nga gahom, wala sia sing dapat kahadlukan kay Ahab kag kay Jezebel!—Salmo 118:6.

Sang wala na ang kalayo, naglinong ang palibot kag nabatian ni Elias ang “isa ka tingug nga mahinay.” Bangod sini, ginpabutyag liwat ni Elias ang iya ginabatyag. * Mahimo nga nagmag-an pa gid ang iya pamatyag. Pero, labi pa nga nalugpayan si Elias sa masunod nga ginsiling sa iya sang “tingug nga mahinay.” Ginpasalig sia ni Jehova nga ginapabaloran sia. Paano? Ginsugid sang Dios kay Elias ang himuon pa Niya para dulaon ang pagsimba kay Baal sa Israel. Ginapakita sini nga may pulos ang ginhimo ni Elias, kay wala sing makapugong sa katuyuan sang Dios. Ginpadala sia liwat ni Jehova kag ginhatagan sing pila ka instruksion.—1 Hari 19:12-17.

Para malugpayan si Elias sa iya pagbatyag nga nagaisahanon, may duha ka butang nga ginhimo si Jehova. Una, ginsilingan Niya si Elias nga itangdo si Eliseo subong propeta nga magabulos sa iya sa ulihi. Ining mas bataon nga lalaki mangin kaupod kag kabulig ni Elias sa sulod sang mga tinuig. Makapalugpay gid ini! Ikaduha, ginsugid sa iya ni Jehova ining makalilipay nga mensahe: “Ibilin ko sa Israel ang pito ka libo, ang tanan nga tuhud nga wala magluhud kay Baal, kag ang tagsa ka baba nga wala maghaluk sa iya.” (1 Hari 19:18) Wala nagaisahanon si Elias. Mahimo nga nalipay gid sia sang nahibaluan niya nga linibo pa ka matutom nga tawo ang wala nagsimba kay Baal. Para mangin maayo sia nga halimbawa sa ila, kinahanglan nga magpabilin sia nga matutom kay Jehova sa sadtong mabudlay nga mga tion. Mahimo nga napabakod gid si Elias sa ginsiling sang mensahero ni Jehova, ang “tingug nga mahinay” sang Dios.

Pareho kay Elias, mahimo nga magdayaw gid kita sa kinaugali nga mga puersa nga makita sa mga tinuga. Ginapakita sini ang gahom sang Manunuga. (Roma 1:20) Gusto gid ni Jehova nga gamiton ang iya wala tupong nga gahom sa pagbulig sa iya matutom nga mga alagad. (2 Cronica 16:9) Pero ang ginagamit sang Dios para makakomunikar sa aton amo ang iya Pulong, ang Biblia. (Isaias 30:21) Buot silingon, ang Biblia daw pareho sa “tingug nga mahinay” nga ginagamit ni Jehova para giyahan kita, tadlungon, pabakuron, kag pasaligon nga palangga niya kita.

Ginbaton bala ni Elias ang lugpay sa iya ni Jehova sa Bukid Horeb? Huo! Ginhimo niya liwat ang iya hilikuton subong maisog kag matutom nga propeta nga nagapanindugan batok sa butig nga pagsimba. Kon pamatian man naton ang ginasiling sang Dios, ang “lugpay gikan sa Kasulatan,” mailog naton ang pagtuo ni Elias.—Roma 15:4.

[Mga Nota]

^ par. 4 Basaha ang “Ginpangapinan Niya ang Putli nga Pagsimba” kag “Nagbantay Sia kag Naghulat” nga mga artikulo sang “Iluga ang Ila Pagtuo” sa Enero 1 kag Abril 1, 2008 nga Ang Lalantawan.

^ par. 29 Mahimo nga ang ginhalinan sining “tingug nga mahinay” amo man ang espiritu nga gingamit para ipadala ang “polong sang GINOO” nga ginsambit sa 1 Hari 19:9. Suno sa bersikulo 15, ini nga espiritu nagapatuhoy lamang sa “Ginoo.” Pero mahimo madumduman naton ang anghel nga ginpadala ni Jehova para giyahan ang Israel sa kamingawan. Parte sa iya, ang Dios nagsiling: “Ang akon ngalan yara sa iya.” (Exodo 23:21) Indi naton mapat-od kon sin-o sia, pero dumdumon naton nga antes nangin tawo si Jesus, nag-alagad sia subong “ang Pulong,” ang pinasahi nga Humalambal ni Jehova para sa Iya mga alagad.—Juan 1:1.

[Retrato sa pahina 19]

Ginpakamaayo ni Jehova si Elias sa maayo kag mabudlay nga mga tion

[Retrato sa pahina 20]

Sa tion sang mga kabudlayan, ginpabutyag ni Elias kay Jehova ang iya ginabatyag

[Retrato sa pahina 21]

Gingamit ni Jehova ang iya tumalagsahon nga gahom para lugpayan kag pabakuron si Elias