Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Makita Bala ang mga Espiritu?

Makita Bala ang mga Espiritu?

 Makita Bala ang mga Espiritu?

BISAN ano mo ka tangla sa langit, wala ka gid sing makita nga espiritu nga persona. Bisan anhon mo ka pamati, wala ka man sing mabatian. Pero mahimo nagapati ka nga nagaluntad ang mga espiritu. May mga ngalan sila, personalidad, gamhanan, kag maalam katama. Ang iban sa ila nagabulig sa aton kag ang iban naman nagapanghalit. Tanan sila interesado sa aton.

Ang matuod nga Dios mismo isa ka Espiritu. (Juan 4:24) May ngalan sia nga nagapatuhay sa iya sa indi matuod nga mga dios. Sia amo si Jehova. (Salmo 83:18) * Ang manunulat sang Salmo nagsiling: “Kay daku ang GINOO, kag dayawon sing daku; kahadlukan sia labaw sa tanan nga dios. Kay ang tanan nga dios sang mga katawohan diosdios; apang ang GINOO naghimo sang mga langit. Ang kadungganan kag pagkahari yara sa atubangan niya; ang kusug kag katahum yara sa iya santuario.”—Salmo 96:4-6.

Makita Bala ang Matuod nga Dios?

“Wala gid sing tawo nga nakakita sa Dios sa bisan ano nga tion,” siling sang Biblia. (Juan 1:18) Indi naton matungkad ang iya himaya kag pagkahalangdon, pareho sang mga kolor nga indi maimadyin sang bulag. Pero pareho sa maayo nga manunudlo nga nagapaathag sa mga estudyante sang komplikado nga mga butang paagi sa mga termino nga maintiendihan nila, ginasugid man sang Dios sa iya Pulong, ang Biblia, ang mga butang nga indi naton makita paagi sa mga butang nga aton makita. Sa bulig sang mga palanan-awon nga ginhatag ni Jehova sa iya mga alagad sang una, maimadyin naton ang langit kag maintiendihan ang aton relasyon sa mga nagaistar didto.

Halimbawa, sa palanan-awon ni propeta Ezequiel, ginpaanggid ang himaya ni Jehova sa kalayo, kasanag, bato nga safiro, kag balangaw. Sa palanan-awon naman ni apostol Juan, nakita niya si Jehova nga ara sa trono. Nagsiling sia nga ang Dios “kaangay sa bato nga jaspe kag sa malahalon nga pula nga bato, kag sa palibot sang trono may balangaw nga kaangay sa esmeralda kon tulukon.” Ginapakita sini nga ang presensia ni Jehova tumalagsahon, tuman katahom, kag may kalinong.—Bugna 4:2, 3; Ezequiel 1:26-28.

Si propeta Daniel may palanan-awon man parte kay Jehova. Nakita niya nga ang “linaksa sa mga linaksa [ka mga anghel] nagtilindug sa atubangan [ni Jehova].” (Daniel 7:10) Makahayanghag  gid ini! Kon daw maano ka na nga makakita sing isa ka anghel sa palanan-awon, ano pa gid ayhan kon makakita ka sing linaksa ka perpekto nga anghel!

Mga 400 ka beses nga ginsambit ang mga anghel sa Biblia, kag nalakip sa ila ang mga serafin kag mga kerubin. Ang Griego kag Hebreo nga mga tinaga nga gin-translate “anghel” sa Biblia nagakahulugan sing “mensahero.” Gani ang mga anghel nagaistoryahanay, kag sang una nagaistorya sila sa mga tawo. Indi sila mga tawo sadto nga nag-istar sa duta. Gintuga sila ni Jehova antes pa ang mga tawo.—Job 38:4-7.

Sa palanan-awon ni Daniel, nagtipon ang tuman kadamo nga anghel para saksihan ang importante nga hitabo. Nakita ni Daniel ang “isa nga kaangay sa anak sang tawo” nga nagpalapit sa trono ni Jehova para hatagan sing “pagbulut-an kag himaya kag ginharian, agud nga ang tanan nga mga katawohan, mga pungsud, kag mga hambal mag-alagad sa iya.” (Daniel 7:13, 14) Ang “anak sang tawo,” nga may importante nga papel sa sining mga espiritu, amo ang ginbanhaw nga si Jesucristo nga magagahom sa bilog nga duta. Pagabuslan niya ang tanan nga gobierno sang tawo kag dulaon ang balatian, kasubo, pagpamigos, kaimulon, kag kamatayon.—Daniel 2:44.

Ang paghari ni Jesus nagpahalipay gid sa madamo kag matutom nga mga anghel, nga nagaulikid gid sa mga tawo. Pero may mga espiritu nga wala nalipay.

Kaaway sang Dios kag Tawo

Pagtuga pa lang sa tawo, ang isa ka anghel nga nag-ambisyon nga simbahon man, nagrebelde kay Jehova kag naghimo sang iya kaugalingon nga Satanas, nga nagakahulugan sing  “Manugpamatok.” Si Satanas nga pinakamalain nga espiritu, nagbato kay Jehova, ang pinakamahigugmaon nga espiritu. May mga anghel nga nag-upod kay Satanas, kag ginatawag sila sa Biblia nga mga demonyo. Pareho kay Satanas, nangin mapintas sila nga kaaway sang mga tawo. Ang kalabanan nga pag-antos, inhustisya, balatian, kaimulon, kag mga inaway nagakatabo bangod sang ila impluwensia.

Bisan pa talagsa na lang ginasugid sang madamo nga relihion ang parte kay Satanas, ginasugid sang tulun-an sang Job sa Biblia ang motibo kag personalidad sining rebelde nga anghel. Nagasiling ini: “Karon may adlaw sang nag-abut ang mga lalaking anak sang Dios sa pag-atubang sa GINOO, kag si Satanas man nag-abut sa tunga nila.” Sa ila pag-istoryahanay, nagsiling si Satanas nga nagaalagad lamang si Job sa Dios bangod sa mga kaayuhan nga nabaton niya. Para pamatud-an ang iya akusasyon, ginpaantos ni Satanas si Job. Ang napulo niya ka bata ginpatay tanan, pati ang iya kasapatan. Dayon, ginpatubuan niya si Job sing mga hubag sa bilog nga lawas. Pero wala mapamatud-an ni Satanas ang iya akusasyon.—Job 1:6-19; 2:7.

May mga rason kon ngaa gintugutan ni Jehova nga magdugay si Satanas, pero indi asta san-o. Malapit na lang sia laglagon. Naumpisahan na ini kag mabasa ini sa tulun-an sang Bugna. Ginsugid sini ang isa ka importante nga hitabo sa tunga sang mga espiritu. Mabasa naton: “Nagdabdab ang inaway sa langit: Si Miguel [ang ginbanhaw nga si Jesucristo] kag ang iya mga anghel nagpakig-away sa dragon [si Satanas], kag ang dragon kag ang mga anghel sini nagpakig-away apang wala ini magdaug, kag wala na sing nakita nga duog para sa ila sa langit. Gani gintagbong ang daku nga dragon, ang orihinal nga man-ug, ang isa nga ginatawag Yawa kag Satanas, nga nagapatalang sa bug-os napuy-an nga duta; gintagbong sia sa duta, kag ang iya mga anghel gintagbong upod sa iya.”—Bugna 12:7-9.

Suno diri, si Satanas “nagapatalang sa bug-os napuy-an nga duta.” Ginapatalang niya ang mga tawo paagi sa mga kabutigan sang relihion para ipalayo sila kay Jehova kag sa Iya Pulong. Ang isa ka kabutigan amo nga kon mapatay kuno ang tawo nagasaylo ini sa lugar sang mga espiritu. May sarisari pa ini nga bersion. Halimbawa, sa Aprika kag Asia, madamo ang nagapati nga kon mapatay ang tawo, magakadto ini sa lugar nga ginateneran sang espiritu sang iya katigulangan. Ang panudlo nga purgatoryo kag impierno nabase man sa ideya nga may pihak nga kinabuhi.

Mapalangit Bala?

Paano naman ang pagpati nga mapalangit ang maayo nga mga tawo kon mapatay? May maayo gid man nga mga tawo nga mapalangit, pero diutay lang sila kon ikomparar sa binilyon nga napatay na. Suno sa Biblia, may 144,000 ka tawo nga “ginbakal gikan sa duta” para mangin “mga saserdote” kag “magagahom sila sa duta subong mga hari.” (Bugna 5:9, 10; 14:1, 3) Upod ang Anak sang tawo, nga si Jesucristo, mangin bahin sila sang gobierno sa langit nga amo ang Ginharian sang Dios. Pagalaglagon sini nga gobierno si Satanas kag ang iya mga demonyo kag himuon ang duta nga paraiso. Ang kalabanan sang mga napatay pagabanhawon kag mahimo sila mabuhi sing dayon sa Paraiso sa duta.—Lucas 23:43.

Ginapakita sini nga tuman kadamo ang espiritu nga mga persona. Ang pinakamataas sa ila amo si Jehova nga Dios, ang Manunuga sang tanan. May linaksa man ka anghel nga matutom nga nagaalagad sa iya. Sa pagpanguna ni Satanas, ang iban nga anghel nagrebelde kay Jehova kag ginapatalang nila ang mga tawo. May mga tawo man nga “ginbakal,” ukon ginpili, halin sa duta para sa pinasahi nga responsibilidad sa langit. Subong nga nahibaluan na naton ini, usisaon naman naton kon sin-o nga espiritu ang puede maistorya ukon pakig-angutan kag kon paano ini himuon.

[Nota]

^ par. 3 Sa Maayong Balita nga Biblia, ang footnote sang Genesis 2:4 nagasiling: “Ang GINOO sa Hebreo nga teksto Yahweh. Sa iban nga pagbadbad ginagamit ang Jehova.