Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 Tudlui ang Inyo Kabataan

Ang Ginharian nga Magabag-o sang Kalibutan

Ang Ginharian nga Magabag-o sang Kalibutan

KABALO ka bala kon ano ini nga Ginharian?— * Amo ini ang gintudlo ni Jesus nga ipangamuyo ta. Gintudluan niya kita nga mangamuyo sa Dios: “Magkari ang imo ginharian.” (Mateo 6:9, 10) Mga 2,000 ka tuig na nga ginapangamuyo sa Dios sang mga sumulunod ni Jesus nga magkari ang Iya Ginharian. Nagapangamuyo ka man sina?—

Para mabal-an mo kon ano ang ginharian, dapat kabalo ka man kon ano ang hari. Ang hari amo ang isa ka tawo nga nagagahom. Ang iya ginagamhan ginatawag nga iya sakop. Sakop sang Ginharian sang Dios ang bilog nga kalibutan. Kon mag-abot na ang Ginharian sang Dios, mabaton na sang tanan nga nagaistar sa kalibutan ang mga pagpakamaayo sang iya paggahom.

Ang Ginharian sang Dios isa ka gobierno sa langit. Ang Biblia may ginsiling parte sa Manuggahom sini nga ginharian. Basahon ta ang Isaias 9:6: “Sa aton natawo ang isa ka bata, . . . kag ang pagbulut-an manginsa iya abaga, kag tawgon ang iya ngalan . . . Principe sang Paghidait.”

Kabalo ka bala kon ano ang prinsipe?— Ang prinsipe bata sang hari. Sin-o gid ang pinaka-Hari sa langit?— Si Jehova. Gintawag sia sang Biblia nga “Labing Mataas sa bug-os nga duta.” (Salmo 83:18) Si Jesus naman pirme ginatawag sang Biblia subong “Anak sang Dios.” Kay man, si Jehova ang naghatag sa iya sang kabuhi. Gani, si Jehova amo ang matuod nga Amay ni Jesus.—Lucas 1:34, 35; Juan 1:34, 49; 3:17; 11:27; 20:31; Binuhatan 9:20.

Ang Ginharian sang Dios nga ginsugo ni Jesus nga ipangamuyo ta isa ka espesyal nga gobierno. Ginhimo ni Jehova ang iya Anak, nga si Jesus, nga Manuggahom ukon Hari sang Ginharian. Pero kabalo ka bala nga may mga ginpili man nga magahari upod kay Jesus sa Ginharian sang iya Amay?— Istoryahan ta ang parte sa ila.

Antes mapatay si Jesus, ginsilingan niya ang iya matutom nga mga apostoles nga magakadto sia “sa balay” sang iya Amay sa langit. “Magalakat ako agod maghanda sang duog para sa inyo,” siling niya, “agod kon diin ako didto man kamo.” (Juan 14:1-3) Kabalo ka bala kon ano ang himuon sang mga apostoles  kag sang iban pa nga upod ni Jesus sa langit?— Sila “magagahom subong mga hari upod sa iya.” Ginasugid man sang Biblia kon pila sila. May kadamuon sila nga 144,000.—Bugna 14:1, 3; 20:6.

Sa banta mo, ano ang matabo sa kalibutan kon maggahom na ang Prinsipe sang Paghidait kag ang iya ginpili nga 144,000?— Manami gid! Wala na away. Indi na magpamintas ang mga sapat. Wala na sing magmasakit ukon mapatay. Makakita na ang bulag, makabati na ang bungol, kag makalumpatlumpat na ang piang pareho sa usa. Damodamo na sing pagkaon. Kag magapalanggaanay na ang tanan nga tawo pareho sa ginsugo ni Jesus sa iya mga disipulo. (Juan 13:34, 35) Basahon ta ang nalista diri nga mga bersikulo sa Isaias, para mabal-an ta kon ano pa gid ang manami nga matabo.​—Isaias 2:4; 11:6-11; 25:8; 33:24; 35:5, 6; 65:21-24.

Halin sang gintudluan ni Jesus ang mga tawo nga mangamuyo sing “magkari ang imo ginharian,” minilyon na ang nakatuon parte sini nga Ginharian. Ang ila natun-an nagpabag-o sang ila kabuhi. Sa indi madugay, kon buslan na sina nga Ginharian ang tanan nga gobierno diri sa duta, may ara na kalinong, indi na magmasakit, kag mangin malipayon na ang tanan nga nagaalagad kay Jehova nga Dios kag sa iya ginpili nga Manuggahom nga si Jesucristo.​—Juan 17:3.

^ par. 3 Kon ginabasa mo ini sa bata, magdulog ka kon makita mo ang dash (—) kag pasabta sia.