Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pangamuyo—Parte sa Ano?

Pangamuyo—Parte sa Ano?

ANG modelo nga pangamuyo ni Jesus, nga kilala man nga Pangamuyo sang Ginuo ukon Amay Namon, amo kuno ang pinakasaulado nga pangamuyo sang mga Cristiano. Matuod man ini ukon indi, madamo ang wala makaintiende sini. Minilyon ang nagasulitsulit sini sing pila ka beses kada adlaw. Pero, wala gintudlo ni Jesus nga amo sini ang himuon naton. Ngaa?

Antes sini nga pangamuyo, si Jesus nagsiling: “Kon ikaw nagapangamuyo, indi pagsulitsulita ang amo gihapon nga mga butang.” (Mateo 6:7) Gani, sigurado gid nga wala ginapasaulo ukon ginapasulitsulit ni Jesus ang masunod niya nga ginhambal! Sa baylo, ginatudluan niya kita kon ano ang ipangamuyo kag kon ano ang importante nga mga butang nga dapat ipangamuyo. Usisaon naton sing maayo ang iya ginsiling sa pangamuyo sa Mateo 6:9-13.

“Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo ngalan.”

Ginpahanumdom diri ni Jesus nga dapat mangamuyo lamang sa iya Amay nga si Jehova. Pero kabalo ka bala kon ngaa importante gid ang ngalan sang Dios kag kon ngaa dapat ini pakabalaanon?

Halin sang gintuga ang tawo, ang sagrado nga ngalan sang Dios ginpasipalahan. Si Satanas, nga kaaway sang Dios, nagtawag kay Jehova nga butigon, maiyaiyahon nga Manuggahom, kag wala sing kinamatarong nga maggahom sa Iya mga tinuga. (Genesis 3:1-6) Madamo ang nagsuporta kay Satanas. Gintudlo nila nga ang Dios wala sing gugma, mapintas, wala nagapatawad, kag ginpanghiwala nila nga Sia ang Manunuga. Gindula pa gani sang iban ang iya ngalan nga Jehova sa mga translation sang Biblia kag gindumili nga gamiton ini.

Suno sa Biblia, tadlungon ini tanan sang Dios. (Ezequiel 39:7) Kon himuon na niya ini, ihatag man niya ang imo mga kinahanglanon kag ang solusyon sa imo mga problema. Paano? Ang sabat ara sa masunod nga ginsiling ni Jesus.

“Magkari ang imo ginharian.”

Subong, sarisari ang panudlo sang mga relihion parte sa Ginharian sang Dios. Pero, ang mga nagapamati kay Jesus sadto kabalo nga ang mga propeta may gintagna nga Mesias. Sia ang Manluluwas nga ginpili sang Dios nga magagahom sa Ginharian nga magabag-o  sa kalibutan. (Isaias 9:6, 7; Daniel 2:44) Pakabalaanon sini nga Ginharian ang ngalan sang Dios paagi sa pagbuyagyag sang kabutigan ni Satanas kag paglaglag sa iya kag sa iya mga binuhatan. Dulaon sini ang inaway, balatian, gutom, kag bisan ang kamatayon. (Salmo 46:9; 72:12-16; Isaias 25:8; 33:24) Kon ginapangamuyo mo nga mag-abot ang Ginharian sang Dios, ginapangabay mo nga matuman ining tanan nga promisa.

“Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.”

Ginapakita sini nga sigurado nga matuman ang kabubut-on sang Dios sa duta pareho sa langit. Natuman na ini sa langit, diin nagaistar ang Dios. Didto, ang Anak sang Dios nakig-away kay Satanas kag sa iya mga demonyo, kag gintagbong sila diri sa duta. (Bugna 12:9-12) Ining ikatlo nga pangabay sa modelo nga pangamuyo nagapahanumdom man sa aton nga mas importante ang kabubut-on sang Dios sangsa aton gusto. Nagahatag ini pirme sing kaayuhan sa tanan nga tinuga. Bisan ang perpekto nga si Jesus nagsiling sa iya Amay: “Indi ang akon kabubut-on, kundi ang imo kabubut-on ang matuman.”—Lucas 22:42.

“Hatagi kami karon sang amon pagkaon.”

Nagsiling man si Jesus nga puede naton mapangamuyo sa Dios ang aton adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Wala sing malain sa sini. Ginapahanumdom kita sini nga si Jehova ang “nagahatag sa tanan nga tawo sang kabuhi kag sang ginhawa kag sang tanan nga butang.” (Binuhatan 17:25) Ginapakita sang Biblia nga isa sia ka mahigugmaon nga ginikanan nga nalipay sa paghatag sang kinahanglanon sang iya mga anak. Pero, pareho sang maayo nga ginikanan, indi niya pag-ihatag ang makapalain sa ila.

“Patawara kami sang amon mga sala.”

Kinahanglan mo bala ang kapatawaran sang Dios? Madamo ang wala kaintiende kon ano ang sala kag kon daw ano ini ka serioso. Pero siling sang Biblia, ang sala amo ang kabangdanan sang aton mga kabudlayan kag kon ngaa nagakapatay ang mga tawo. Pirme kita makasala kay natawo kita nga makasasala. Matigayon lamang naton ang kabuhi nga wala sing katapusan kon patawaron kita sang Dios. (Roma 3:23; 5:12; 6:23) Pero makalilipay kay ang Biblia nagsiling: “Ikaw, Ginoo, maayo kag handa sa pagpatawad.”—Salmo 86:5.

“Luwasa kami gikan sa isa nga malauton.”

Narealisar mo bala nga kinahanglan mo gid ang proteksion sang Dios? Madamo ang wala nagapati nga may “isa nga malauton,” si Satanas. Pero gintudlo ni Jesus nga matuod si Satanas, kay gintawag pa gani niya sia nga “manuggahom sini nga kalibutan.” (Juan 12:31; 16:11) Ginakontrol kag ginahalitan ni Satanas ang kalibutan. Gusto man niya nga halitan ka kag punggan nga mangin suod sa imo Amay, si Jehova. (1 Pedro 5:8) Pero mas gamhanan si Jehova kay Satanas, kag gusto niya proteksionan ang mga nagahigugma sa Iya.

Sumaryo lang ini sang panguna nga mga punto sang modelo nga pangamuyo ni Jesus. Madamo pa ang puede naton mapangamuyo. Ang 1 Juan 5:14 nagsiling parte sa Dios: “Bisan ano ang pangayuon naton suno sa iya kabubut-on, nagapamati sia sa aton.” Gani, indi pagpensara nga balewalaon sang Dios ang imo mga problema.—1 Pedro 5:7.

Pero, importante man bala sa Dios kon diin kag san-o kita mangamuyo?