Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Paano Mo Mabatuan ang Pagkanegatibo?

Paano Mo Mabatuan ang Pagkanegatibo?

 Paano Mo Mabatuan ang Pagkanegatibo?

NAGANEGATIBO ka man bala kon kaisa? Kon sa bagay, sin-o lang abi ang wala? Ang kabuhi subong pigado, puno sing krimen, kag wala sing hustisya. Indi katingalahan nga madamo nga tawo ang ginasubuan, ginakonsiensia, kag nagabatyag nga wala sing pulos.

Delikado ini nga mga balatyagon kay mahimo sini dulaon ang aton kompiansa kag kalipay, ukon bangod sini indi kita makapamensar sing maayo. Ang Biblia nagsiling: “Kon mapunaw ka sa adlaw sang kapiotan, ang imo kusug diotay.” (Hulubaton 24:10) Kinahanglan naton ang ikasarang kag kusog para maatubang ang mga problema subong. Gani dapat kabalo kita magkontrol sang aton negatibo nga mga balatyagon. *

Makabulig ang Biblia para mabatuan mo ang pagkanegatibo. Si Jehova nga Dios, ang Manunuga kag Manugsakdag sang kabuhi, indi gusto nga madaug ka sang kasubo ukon madulaan sing paglaum. (Salmo 36:9) Binagbinagon naton ang tatlo ka paagi nga mabuligan kita sang iya Pulong nga mabatuan ang pagkanegatibo.

Dumduma nga ang Dios Nagaulikid sa Imo

Ang iban nagapati nga masako katama ang Dios para talupangdon ang ila ginabatyag. Amo man bala sini ang imo pagpati? Ginapasalig kita sang Biblia nga nagaulikid ang Manunuga sa aton ginabatyag. Ang salmista nagsiling: “Ang GINOO malapit sa mga boong sing tagiposoon, kag nagaluwas sang mga mahinulsulon sa espiritu.” (Salmo 34:18) Makalilipay gid mahibaluan nga ang labing gamhanan nga Soberano malapit sa aton kon ginasubuan kita!

Ang Dios may balatyagon kag indi sia malayo sa aton. Siling sang Biblia, “ang Dios gugma.” (1 Juan 4:8) Palangga niya ang mga tawo kag naintiendihan niya ang mga nagaantos. Halimbawa, sang gin-ulipon ang mga Israelinhon sa Egipto mga 3,500 ka tuig na ang nagligad, nagsiling sia: “Nakita ko ang kapipit-an sang akon katawohan nga yara sa Egipto, kag nabatian ko ang ila pagtuaw bangud sang ila mga agalon sa pangabudlay; nahibaloan ko ang ila mga kasubu, kag nagapanaug ako sa pagluwas sa ila.”—Exodo 3:7, 8.

Nahibaluan gid sang Dios ang aton ginabatyag. Kay man, “sia ang naghimo sa aton, kag iya kita.” (Salmo 100:3) Bisan indi kita maintiendihan sang iban, sigurado gid nga maintiendihan niya kita. Ang Biblia nagsiling: “Ang GINOO nagatan-aw indi subong sang pagtan-aw sang tawo; ang tawo nagatolok sa gowa nga dagway, apang ang GINOO nagatolok sa tagiposoon.” (1 Samuel 16:7) Nahibaluan sang Dios bisan ang mga balatyagon nga indi naton mapaathag.

Matuod, nakita man ni Jehova ang aton mga sala kag mga kakulangan. Pero maayo lang kay mapinatawaron ang aton mahigugmaon nga Manunuga. Ang manunulat sang Biblia nga si David nagsiling: “Kaangay sang amay nga nagakaawa sa iya mga anak, sa amo ang GINOO nagakaawa sa mga nagakahadluk sa iya. Kay nakilala niya ang aton kahimtangan;  nagadumdum sia nga kita yab-ok.” (Salmo 103:13, 14) Bisan daw puro lang malain ang makita naton sa aton kaugalingon, ginatan-aw sang Dios ang maayo sa aton. Wala niya ginadumdom ang aton nahimo nga malain basta hinulsulan naton ini.—Salmo 139:1-3, 23, 24.

Gani, kon nagabatyag kita nga daw wala sing pulos, batuan naton ini. Dumdumon naton kon paano kita ginatan-aw sang Dios!—1 Juan 3:20.

Mangin Suod nga Abyan sang Dios

Ano ang kaayuhan kon ginatan-aw naton ang aton kaugalingon pareho sa pagtan-aw sang Dios? Mas mahapos naton mahimo ang ikaduha nga paagi para mabatuan ang pagkanegatibo—ang mangin suod sa Dios. Posible bala ini?

Bilang mahigugmaon nga Amay, gusto gid ni Jehova nga Dios nga makigsuod kita sa iya. Ang Biblia nagsiling: “Magpalapit kamo sa Dios, kag magapalapit sia sa inyo.” (Santiago 4:8) Hunahunaa: Bisan maluya kita kag makasasala, puede kita mangin suod sa Soberano sang bug-os nga uniberso.

Paagi sa Biblia, makilala naton ang Dios. Kon basahon naton ini sing regular, mahibaluan naton ang dalayawon nga mga kinaiya ni Jehova nga Dios. * Kon pamalandungan naton ang aton natun-an, mangin suod pa gid kita sa iya. Mas makilala naton sia bilang mahigugmaon kag maluluy-on nga Amay.

Dugang pa, mas magasuod kita sa aton Amay sa langit kon pasudlon naton sa aton hunahuna kag tagipusuon ang iya mga ginatudlo para magtadlong, maglugpay, kag maggiya sa aton. Dapat naton ini himuon labi na kon may ginakabalak-an kita. Ang salmista nagsiling: “Sang nagakabalaka ako, ginpabakod mo ako kag nalipay ako.” (Salmo 94:19, APD) Makapabakod gid ang Pulong sang Dios. Kon ginapamatian naton ang iya ginasiling, amat-amat nga madula ang aton pagkanegatibo kag mabatyagan naton ang lugpay kag kalinong nga halin lamang sa Dios. Ginalugpayan kita ni Jehova pareho sang mahigugmaon nga ginikanan nga nagauloulo sa iya nasakitan ukon nasubuan nga bata.

Ang isa pa ka paagi para mangin abyan sang Dios amo ang pag-istorya sa iya sing regular. Ang Biblia nagapasalig nga “bisan ano ang pangayuon naton suno sa iya kabubut-on, nagapamati [ang Dios] sa aton.” (1 Juan 5:14) Bisan ano ang aton ginakabalak-an, makapangamuyo kita sing bulig sa Dios. Kon ginasugid naton sa Dios ang aton ginabatyag, matigayon naton ang kalinong. Si apostol Pablo nagsulat: “Sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipahibalo sa  Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay sang inyo tagipusuon kag sang inyo ikasarang sa paghunahuna paagi kay Cristo Jesus.”—Filipos 4:6, 7.

Samtang padayon ka nga nagabasa sing Biblia, nagapamalandong, kag nagapangamuyo, mas magasuod ka pa gid sa imo Amay sa langit. Amo ini ang imo pinakamabakod nga pangontra sa pagkanegatibo. Ano pa ang makabulig?

Hunahunaa Pirme ang Masaligan nga Paglaum

Bisan pa mabudlay ang aton kahimtangan, puede gihapon kita mangin positibo. Paano? May masaligan nga paglaum nga ginahatag sang Dios. Ginsumaryo ni apostol Pedro ining paglaum sang nagsiling sia: ‘May bag-ong langit kag bag-ong duta nga ginahulat naton suno sa saad sang Dios, kag sa sini magapuyo ang pagkamatarong.’ (2 Pedro 3:13) Ano ang kahulugan sini?

Ang “bag-ong langit” amo ang gobierno ukon Ginharian sang Dios sa langit nga pagagamhan ni Jesucristo. Ang “bag-ong duta” naman amo ang bag-o nga katilingban sang mga tawo diri sa duta nga ginakahamut-an sang Dios. Kon maggahom na ang “bag-ong langit,” ining bag-o nga katilingban sang matutom nga mga tawo indi na magbatyag sing negatibo. Ginapasalig kita sang Biblia nga pahiran sang Dios “ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa.”—Bugna 21:4.

Indi bala nga makapabakod gid ini? Sa Biblia, ang paglaum nga ihatag sang Dios sa matuod nga mga Cristiano ginatawag nga “makalilipay nga paglaum.” (Tito 2:13) Kon ginahunahuna naton pirme ang mga promisa  sang Dios sa palaabuton kag kon ngaa masaligan gid ini kag matuod, mabatuan naton ang pagkanegatibo.—Filipos 4:8.

Suno sa Biblia, ang aton paglaum sang kaluwasan daw pareho sa helmet. (1 Tesalonica 5:8) Sang una, ang soldado wala nagapakig-away nga wala sing helmet. Kabalo sia nga masagang sini ang bisan ano nga magaigo sa iya ulo. Pareho sa helmet nga proteksion sa ulo, ginaproteksionan man sang paglaum ang aton hunahuna. Kon pirme naton ginapensar ang mga butang nga aton ginalauman, indi kita mahadlok ukon mangin negatibo.

Gani, masarangan mo gid nga batuan ang pagkanegatibo! Dumduma nga ang Dios nagaulikid sa imo, mangin suod sa iya, kag hunahunaa pirme ang imo paglaum. Kon himuon mo ini, makasalig ka nga maabot ang panahon nga indi ka na magbatyag sing pagkanegatibo asta san-o!—Salmo 37:29.

[Mga Nota]

^ par. 3 Ang mga may sigesige ukon malala nga depresyon kinahanglan magpakonsulta sa doktor.—Mateo 9:12.

^ par. 14 Makita sa Agosto 1, 2009 nga Ang Lalantawan ang praktikal kag mahapos sundon nga iskedyul sa pagbasa sing Biblia.

[Blurb sa pahina 19]

“Nahibaloan ko ang ila mga kasubu.”—EXODO 3:7, 8

[Blurb sa pahina 20]

“Sang nagakabalaka ako, ginpabakod mo ako kag nalipay ako.”—SALMO 94:19, APD

[Blurb sa pahina 21]

“Ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay sang inyo tagipusuon kag sang inyo ikasarang sa paghunahuna.”—FILIPOS 4:7

[Kahon/Retrato sa pahina 20, 21]

Makapabakod nga mga Bersikulo Parte kay Jehova nga Dios

“Ang GINOO, Dios nga maloloy-on kag mainayohon, makuli sa pagpangakig, kag bugana sa malig-on nga paghigugma kag sa pagkatutum.”—EXODO 34:6.

“Ang mga mata sang GINOO nagapanoloktolok sa bug-os nga duta, sa pagpakita nga sia mabakud tungud sa ila nga may tagiposoon nga himpit ayon sa iya.”—2 CRONICA 16:9.

“Ang GINOO malapit sa mga boong sing tagiposoon, kag nagaluwas sang mga mahinulsulon sa espiritu.”—SALMO 34:18.

“Kay ikaw, Ginoo, maayo kag handa sa pagpatawad.” —SALMO 86:5.

“Ang GINOO maayo sa tanan, kag ang iya mahinoklogon nga mga kalooy sa ibabaw sang iya tanan nga binuhatan.” —SALMO 145:9.

“Ako ang GINOO nga imo Dios, magauyat sang imo kamut nga too; nagasiling sa imo, ‘Dili magkahadluk, magatabang ako sa imo.’”—ISAIAS 41:13.

“Dayawon . . . ang Amay nga may mapinalanggaon nga kaluoy kag ang Dios nga may bug-os nga paglugpay.”—2 CORINTO 1:3.

“Mapasalig naton ang aton tagipusuon sa atubangan niya tuhoy sa bisan ano nga ginapakamalaut kita sang aton tagipusuon, bangod ang Dios labaw pa sa aton tagipusuon kag nakahibalo sang tanan nga butang.”—1 JUAN 3:19, 20.

[Kahon/Mga Retrato sa pahina 22]

Nabatuan Nila ang Pagkanegatibo

“Si Tatay palainom, kag nag-antos gid ako bangod sini. Halin pa sang una, pamatyag ko wala ako sing pulos. Pero sang nagtuon ako sing Biblia upod sa isa sa mga Saksi ni Jehova, natun-an ko ang paglaum nga kabuhi nga walay katapusan sa duta. Nalipay gid ako sang nabal-an ko ini. Regular ko nga ginabasa ang Biblia, kag pirme ko ini ginadala. Kon magpensar gani ako sing negatibo, ginabasa ko ang makapabakod nga mga bersikulo. Samtang ginabasa ko ang matahom nga mga kinaiya sang Dios, nabatyagan ko nga importante gid ako sa iya.”—Kátia, 33 anyos. *

“Nangin palainom ako, kag naadik sa marijuana, cocaine, kag nagasinghot ako sing rugby. Naubos ang tanan ko nga pagkabutang asta nga nagpakilimos ako. Pero sang nagtuon ako sing Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova, ginbag-o ko ang akon kabuhi. Nangin suod ako sa Dios. Kon kaisa nagabatyag gihapon ako nga wala sing pulos kag ginakonsensia, pero nabal-an ko na nga ang Dios maluluy-on kag mahigugmaon. Sigurado ako nga pabakuron niya ako pirme para mabatuan ko ang pagkanegatibo. Ang pagtuon sa Biblia amo ang pinakamaayo nga nahimo ko.”—Renato, 37 anyos.

“Halin sang gamay pa ako, pirme ko ginakomparar ang akon kaugalingon sa akon magulang. Pamatyag ko mas maayo sia. Manubo gihapon ang akon pagtan-aw sa akon kaugalingon, pero ginabatuan ko gid ini. Pirme ako nagapangamuyo kay Jehova kag ginabuligan niya ako. Nalipay gid ako kay palangga kag ginaulikdan ako sang Dios!”—Roberta, 45 anyos.

[Nota]

^ par. 45 Gin-islan ang iban nga ngalan.