Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pito ka Paagi Para Makabenepisyo Ka sa Pagbasa sang Biblia

Pito ka Paagi Para Makabenepisyo Ka sa Pagbasa sang Biblia

 Pito ka Paagi Para Makabenepisyo Ka sa Pagbasa sang Biblia

“Indi lamang pinakamabakal nga libro ang Biblia halin sang una, kundi amo ini ang pinakamabakal nga libro kada tuig.”—TIME MAGAZINE.

“Kon kaisa, nagabasa ako sang Biblia, galing makatalaka gid ini.” —KEITH, ISA KA POPULAR NGA MUSIKERO SA ENGLAND.

BISAN madamo nga tawo ang may Biblia, pila lang gid ang benepisyo nga nakuha nila sa pagbasa sini. Pero may iban naman nga nagaapresyar gid sa ila nabasahan sa Biblia. Halimbawa, ang isa ka babayi nga si Nancy nagsiling: “Sugod sang ginabasa ko kag ginapamalandungan ang Biblia kada aga, pamatyag ko handa ako nga atubangon ang bisan ano nga problema sa sina nga adlaw. Sa sobra na sa 35 ka tuig, amo lang ini ang nakabulig para mapahaganhagan ang akon depresyon.”

Bisan wala mo pa mabasa ang Biblia, nagapalibog ka bala kon paano sini nabuligan ang iban? Kon nagabasa ka na sang Biblia, gusto mo bala nga makabenepisyo pa gid? Ari ang pito ka paagi nga makabulig sa imo.

Paagi 1—Magbasa nga may Nagakaigo nga Motibo

▪ Puede mo basahon ang Biblia pareho sa pagbasa mo sa isa ka matahom nga libro. Puede mo man ini basahon nga daw napilitan lang ukon para makakuha lang sing giya sa sining magamo nga kalibutan. Pero, makabenepisyo ka gid kon ang imo motibo amo nga makatuon sing kamatuoran parte sa Dios. Dugang pa, madamo ka sing mabaton nga pagpakamaayo kon ang imo motibo amo nga makita kon paano ang Biblia magabag-o sang imo kabuhi.

Ginapakita sang Kasulatan nga dapat basahon naton ang Biblia nga may husto nga motibo paagi sa pagkomparar sini sa isa ka espiho: “Kon ang  bisan sin-o manugpamati sing pulong, kag indi manugtuman, kaangay sia sang isa ka tawo nga nagatan-aw sang iya kinaugali nga nawong sa espiho. Kay ginatan-aw niya ang iya kaugalingon, kag nagahalin sia kag sa gilayon nagakalipat kon ano sia nga sahi sang tawo. Apang sia nga nagatulok sing maayo sa himpit nga kasuguan nga nagadala sang kahilwayan kag nagapabilin sa sini, ini nga tawo, bangod sia nangin indi malipaton nga manugpamati, kundi manugtuman sing hilikuton, mangin malipayon sa paghimo niya sini.”—Santiago 1:23-25.

Sa sini nga teksto, ang tawo nagpangespiho pero wala niya ginkay-o ang iya hitsura. Posible nga ginpasiplatan lang niya ang iya hitsura pero indi niya gusto maghimo sing mga pagbag-o. Sing kaanggid, kon padalian lang naton ang pagbasa sang Biblia kag indi naton ini pag-iaplikar, halos wala gid kita sing may makuha nga benepisyo. Pero kon tun-an naton sing maayo ang Biblia, ‘himuon’ ang aton natun-an, kag ipahisuno ang aton panghunahuna kag ginahimo sa luyag sang Dios, mangin matuod gid kita nga malipayon.

Paagi 2—Magpili sing Masaligan nga Translation

▪ Mahimo nga madamo ka sing mapilian nga translation sang Biblia sa imo lenguahe. Makabulig sa imo ang bisan ano nga translation, galing ang iban sini nagagamit sing dumaan ukon mabudlay intiendihon nga mga tinaga. (Binuhatan 4:13) Gin-islan pa gani sang pila ka translation ang matuodtuod nga mensahe sang Biblia bangod sa mga tradisyon. Halimbawa, subong ginapakita sa una nga mga artikulo sini nga magasin, gin-islan sang pila ka translation ang ngalan sang Dios nga Jehova sing mga titulo pareho sang “Dios” ukon “Ginuo.” Gani maayo nga pilion mo ang eksakto nga translation nga mahapos maintiendihan kag manami basahon.

Nakita sang minilyon ka tawo sa bilog nga kalibutan nga amo gid sini ang New World Translation. * Binagbinaga ang eksperiensia sang isa ka tigulang nga lalaki sa Bulgaria. Nagtambong sia sa miting sang mga Saksi ni Jehova kag ginhatagan sing New World Translation. Pagkatapos, nagsiling sia: “Madugay ko na nga ginabasa ang Biblia, pero subong pa lang ako nakabasa sing translation nga mahapos intiendihon kag nagatandog gid sa tagipusuon.”

Paagi 3—Mangamuyo

▪ Mas maintiendihan mo ang Biblia kon mangayo ka sing bulig sa Awtor sini. Amo sini ang ginhimo sang isa ka salmista nga nagsiling: “Buksi ang akon hunahuna agod maintiendihan ko ang matahom nga mga kamatuoran sa imo kasuguan.” (Salmo 119:18, APD) Mangamuyo sa Dios kon magbasa ka sing Biblia kag mangayo sa iya sing bulig nga maintiendihan mo ang iya Pulong. Mahimo mo pa gid sia pasalamatan sa paghatag niya sang Biblia kay kon wala ini, indi naton sia makilala.—Salmo 119:62.

Ginapamatian bala sang Dios ini nga mga pangamuyo? Binagbinaga ang eksperiensia sang duha ka tin-edyer nga babayi sa Uruguay. Indi maintiendihan sining mag-utod ang ginasiling sang Daniel 2:44. Gani, nangamuyo sila sa Dios nga tani may mabulig sa ila nga maintiendihan ini. Wala pa gani nila masira ang ila Biblia, may nanuktok na nga duha ka Saksi ni Jehova kag ginbasa sa ila ang amo gid nga teksto. Ginpaathag nila nga suno sa sini nga teksto, buslan sang Ginharian sang Dios ang tanan nga panggobierno sang tawo. * Napamatud-an sining mag-utod nga ginsabat gid sang Dios ang ila pangamuyo.

Paagi 4—Magbasa Adlaw-adlaw

▪ Ang isa ka manugbalhag sang libro nagsiling nga pagkatapos sang pagpang-atake sang mga terorista sa Estados Unidos sang Septiembre 11, 2001, “gulpi lang nagdamo ang nagbakal sang Biblia.” Madamo ang nagabasa sang Pulong sang Dios kon may problema lang sila. Pero ginapalig-on kita sang  Biblia nga basahon ini adlaw-adlaw: “Indi gid pagkalimti nga basahon ang Libro sang Kasuguan. Pamalandungan mo ina adlaw-gab-i, agod mahibaluan mo kon paano mo matuman ang tanan nga nasulat dira. Sa sini nga paagi mangin mainuswagon kag madinalag-on ka.”—Josue 1:8.

Importante gid nga basahon ang Biblia adlaw-adlaw. Sa pag-ilustrar: May isa ka tawo nga gin-atake sa tagipusuon. Nagdesisyon sia nga magkaon sing masustansia nga pagkaon. Kon kaunon lang niya ini kada magsakit ang iya dughan, makabulig bala ini sa iya? Indi. Dapat adlaw-adlaw gid sia nga magkaon sing masustansia nga pagkaon. Sing kaanggid, kon basahon mo ang Biblia adlaw-adlaw mangin “madinalag-on” ka man.

Paagi 5—Lainlaina ang Imo Paagi sa Pagbasa

▪ Maayo man kon basahon mo ang Biblia halin sa Genesis pakadto sa Bugna. Pero, basi puede mo man tilawan ang iban nga paagi. Ari ang pila ka panugda.

Magbasa parte sa isa ka karakter. Basaha ang tanan nga kapitulo ukon tulun-an nga nagaistorya parte sa isa ka alagad sang Dios pareho sang masunod:

Jose: Genesis 37-50.

Rut: Rut 1-3.

Jesus: Mateo 1-28; Marcos 1-16; Lucas 1-24; Juan 1-21. *

Magbasa parte sa isa ka topiko. Halimbawa, mag-research parte sa pangamuyo, kag basaha ang mga panugda sang Biblia parte sini ukon ang mga pangamuyo nga narekord sa Biblia. *

Magbasa sing matunog. Makabenepisyo ka gid kon basahon mo ang Biblia sing matunog. (Bugna 1:3) Puede ninyo ini himuon sang imo pamilya. Mahimo kamo magbuslanay basa sa kada parapo ukon ang kada isa magabasa sing isa ka karakter sa Biblia. Ang iban nanamian mamati sing mga rekording sa Biblia. “Daw ginabudlayan gid ako magbasa sa umpisa,” siling sang isa ka babayi, “gani namati ako sa mga ginrekord nga pagbasa sa Biblia. Nakita ko subong nga ang Biblia mas manami basahon sangsa matahom nga nobela.”

Paagi 6—Magpamalandong

▪ Mabudlay karon magpamalandong bangod madamo sing ginasakuan kag hilikuton ang mga tawo. Pero, makabenepisyo gid kita sa pagbasa sang Biblia kon pamalandungan naton ini. Daw pareho ini sang pagkaon nga dapat anay tunawon para makahatag sing sustansia sa aton lawas. Makapamalandong kita kon panumdumon naton liwat ang aton ginbasa kag pamangkuton ang aton kaugalingon: ‘Ano ang akon natun-an parte kay Jehova nga Dios? Paano ko iaplikar ang akon nabasa? Paano ko ini magamit sa pagbulig sa iban?’

Kon magpamalandong kita, matandog gid ang aton tagipusuon sa mensahe sang Biblia kag mas manamian kita sa pagbasa sini. Ang Salmo 119:97 nagasiling: “Daw ano ang paghigugma ko sang imo kasogoan! Pamalandongan ko ini sa bug-os nga adlaw.” Paagi sa pagpamalandong sa Kasulatan ginhigugma sang salmista ang iya mga natun-an.

Paagi 7—Magpabulig

▪ Wala ginapaabot sang Dios nga maintiendihan gid naton ang iya Pulong sa aton lang nga pagpanikasog. Bisan ang Biblia nagasiling nga nagaunod ini sing “pila ka butang nga mabudlay hangpon.” (2 Pedro 3:16) Mabasa naton sa tulun-an sang Binuhatan nga may isa ka opisyal nga taga-Etiopia nga nabudlayan sa pag-intiende sa isa ka bahin sang Biblia nga iya ginabasa. Ginpadala sang Dios ang isa sa Iya mga alagad para buligan sia. Sang maintiendihan ini sang opisyal, “nagpadayon sia nga masinadyahon sa iya dalanon.”—Binuhatan 8:26-39.

Makabenepisyo ka man kon magpabulig ka nga maintiendihan ang imo ginabasa. Palapiti ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar, ukon sulati ang adres sa pahina 4 sini nga magasin para sa libre nga pagtuon sa Biblia sa inyo balay.

[Mga Nota]

^ par. 12 Ang New World Translation, ginhimo sang mga Saksi ni Jehova kag ginaimprinta ang bug-os ukon ang bahin sini sa 83 ka lenguahe kag mabasa man sa 17 ka lenguahe sa internet sa www.watchtower.org.

^ par. 15 Para sa dugang nga impormasyon parte sa Ginharian sang Dios kag kon ano ang pagahimuon sini, basaha ang kapitulo 8 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 24 Kon bag-o ka pa lang nagabasa sing Biblia, tilawi ang mas malip-ot nga istorya sang kabuhi ni Jesus sa tulun-an ni Marcos.

^ par. 25 Madamo ang nabuligan sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? para matun-an ang Biblia sing topiko por topiko. Halimbawa ang Kapitulo 17 sini nagabinagbinag kon ano ang ginasiling sang Kasulatan parte sa pangamuyo.