Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ngaa Wala Nag-entra si Jesus sa Pulitika?

Ngaa Wala Nag-entra si Jesus sa Pulitika?

 Ngaa Wala Nag-entra si Jesus sa Pulitika?

HANDURAWA ang natabo sang isa ka hapon sang 32 C.E. Madamo gid nga tawo ang nagdayaw kay Jesus, ang gintagna nga Mesias, kay naghimo sia sing mga milagro kag nagpanudlo parte sa Dios. Karon gingrupo-grupo niya ang mga tawo nga ginagutom. Dayon nangamuyo sia kay Jehova kag paagi sa milagro ginpakaon niya sila tanan. Tapos gintipon niya ang sobra nga pagkaon para wala sing mausik. Antes pa sini, nakilal-an na si Jesus nga nagapang-ayo sang mga nagamasakit kag nagabanhaw sang mga patay. Ano karon ang gusto nga himuon sang mga tawo sa iya?—Juan 6:1-13.

Sang makita nila ang mga milagro ni Jesus, ang iya maayo nga pagdumala sa mga tawo, kag ang paghatag niya sang ila mga kinahanglanon, gusto nila nga himuon si Jesus nga hari. (Juan 6:14) Ngaa? Dumduma nga wala sila sing maayo nga manuggahom kag ang Jerusalem ginakontrol sang mapiguson nga mga Romano. Gani ginpilit nila si Jesus nga mag-entra sa pulitika. Pero ano ang ginhimo ni Jesus?

“Sang mahibaluan ni Jesus nga buot na sila magpalapit kag piliton sia nga mangin hari, naglikaw sia liwat pakadto sa bukid nga nagaisahanon,” siling sang Juan 6:15. Maathag gid ang panindugan ni Jesus. Indi sia gusto mag-entra sa pulitika. Wala gid nagbag-o ang iya desisyon. Nagsiling sia nga amo man sini ang dapat himuon sang iya mga sumulunod. (Juan 17:16) Ngaa wala sia nag-entra sa pulitika?

Ngaa Neutral si Jesus sa Pulitika?

Ang panindugan ni Jesus nabase gid sa mga prinsipio sa Biblia. Binagbinaga ang duha lang sini.

“Ginagamhan sang tawo ang iya isigkatawo sa iya kahalitan.” (Manugwali 8:9, NW) Amo ina ang ginasiling sang Biblia parte sa paggahom sang tawo halin pa sang una. Dumduma nga nagkabuhi na si Jesus sa langit subong espiritu antes sia nangin tawo sa duta. (Juan 17:5) Gani nahibaluan niya nga bisan ano pa kaayo sang intension sang mga tawo wala sila sing ikasarang nga ihatag ang kinahanglanon sang binilyon ka tawo kag wala man sila gintuga sang Dios nga himuon ini. (Jeremias 10:23) Nahibaluan ni Jesus nga indi ang gobierno sang tawo ang makahatag sing solusyon sa problema sang katawhan.

“Ang bug-os nga kalibutan yara sa gahom sang isa nga malauton.” (1 Juan 5:19) Madamo ang daw indi magpati sa sini nga teksto. Ngaa? Kay may sinsero man nga mga pulitiko nga nagatinguha nga himuon nga maayo kag matawhay ang aton kahimtangan. Pero bisan ano pa sila ka sinsero, indi gid nila mabatuan ang impluwensia sang ginatawag ni Jesus nga “manuggahom sini nga kalibutan.” (Juan 12:31; 14:30) Amo gani nga ginsilingan ni Jesus ang isa ka pulitiko: “Ang akon ginharian indi bahin sini nga kalibutan.” (Juan 18:36) Si Jesus ang magahari sa ginharian sang Dios sa langit. Kon nag-entra si Jesus sa pulitika daw pareho lang nga nagtraidor sia sa paggobierno sang iya Amay.

Kon amo, buot bala silingon ni Jesus nga indi na magpasakop ang iya mga sumulunod sa gobierno sang tawo? Indi, kundi gintudluan niya sila kon paano mangin balanse sa ila mga responsibilidad sa Dios kag sa gobierno.

Ginrespeto ni Jesus ang Gobierno sang Tawo

Samtang nagapanudlo si Jesus sa templo, gintilawan sia sang mga manugpamatok. Ginpamangkot nila sia kon dapat bala magbayad sing buhis ang mga tawo. Kon nagsabat si Jesus nga indi, posible nga hunahunaon nila nga rebelyuso  sia kag mahimo amo ini ang halinan nga magrebelde man ang mga imol bangod sa pagpamigos sang mga Romano. Pero kon magsiling si Jesus huo, mahimo manumdom ang mga tawo nga ginakunsinti lang niya ang mga inhustisya. Balanse kag husto gid ang sabat ni Jesus kay sia nagsiling: “Ibayad ninyo kay Cesar ang mga butang nga iya ni Cesar, apang sa Dios ang mga butang nga iya sang Dios.” (Lucas 20:21-25) Gani, ang iya mga sumulunod may obligasyon sa Dios kag kay Cesar, nga amo ang gobierno sang tawo.

Ang gobierno nagabulig nga mangin mahim-ong kita. Ginapatuman sini nga mangin bunayag ang mga pumuluyo, magbayad sing buhis, kag sundon ang kasuguan. Paano ginpakita ni Jesus nga ‘ginabayad niya kay Cesar ang mga butang nga iya ni Cesar’? Ginpadaku si Jesus sang mga ginikanan nga matinumanon sa kasuguan bisan pa kon kaisa indi ini mahapos. Halimbawa, sang nagsugo ang Roma nga magparehistro sila, naglakbay si Jose kag ang iya nagabusong nga asawa nga si Maria sing mga 150 kilometros pa-Betlehem. (Lucas 2:1-5) Ginasunod man ni Jesus ang kasuguan paagi sa pagbayad sing buhis bisan pa indi man kinahanglan nga magbayad sia. (Mateo 17:24-27) Wala man sia nagapasilabot sa mga tawo nga ara sa awtoridad. (Lucas 12:13, 14) Mahimo masiling naton nga ginatahod ni Jesus ang pagpalakat sang gobierno pero wala lang sia nagaentra sa sini. Paano ni Jesus ginhatag sa “Dios ang mga butang nga iya sang Dios”?

Ginhatag ni Jesus sa “Dios ang mga Butang nga Iya sang Dios”

Isa ka bes, ginpamangkot si Jesus kon ano ang pinakaimportante nga sugo sang Dios. Nagsabat sia: “‘Higugmaon mo si  Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga hunahuna.’ Amo ini ang labing daku kag nahauna nga sugo. Ang ikaduha, nga kaangay sini, amo ini, ‘Higugmaon mo ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’” (Mateo 22:37-39) Ano ang pinakamaayo nga paagi nga mahatag naton sa “Dios ang mga butang nga iya sang Dios”? Nagsiling si Jesus nga dapat naton higugmaon ang Dios sing bug-os tagipusuon kag sia lang ang aton simbahon.

Masiling bala naton nga nagadampig kita kay Jehova nga Dios kag sa iya ginharian sa langit kon nagaentra kita sa pulitika? Si Jesus mismo nagsiling: “Wala sing makapaulipon sa duha ka agalon; kay dumtan niya ang isa kag higugmaon ang isa, ukon unungan niya ang isa kag tamayon ang isa.” (Mateo 6:24) Bisan pa ang ginapatuhuyan diri ni Jesus amo ang pagpaulipon sa Dios kag sa manggad, nakahibalo sia kag ang iya mga sumulunod sang unang siglo nga ini nga prinsipio maaplikar man sa pag-entra sa pulitika.

Ginapakita sang pinakadaan nga mga reperensia nga wala nagaentra sa pulitika ang mga sumulunod ni Jesus sang una. Wala sila nanumpa nga mangin matutom sa Roma kag sa emperador sini, wala man sila nag-entra sa militar, ukon nagbaton sing posisyon sa gobierno kay ang ila katutom kag pagsimba para gid lang sa Dios nga ginasimba ni Cristo. Bangod sini, ginhingabot sila kag ginpaantos. Kon kaisa, ginapasibangdan sila nga nagadumot sa ila isigkatawo. Matuod bala ini?

Ang Matuod nga mga Cristiano Nagahigugma sa Ila Isigkatawo

Dumduma nga ginhinambitan ni Jesus ang ikaduha sa pinakadaku nga sugo sang Dios—“Higugmaon mo ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.” Ginhigugma ni Jesus  ang mga tawo, nagsakripisyo sia para sa ila, kag ginbuligan sila bisan sa ginagmay lang nga mga problema. Ginapakita sini nga ang matuod nga mga sumulunod ni Cristo indi puede magdumot sa ila isigkatawo.—Marcos 5:25-34; Juan 2:1-10.

Bisan pa madamo si Jesus sing nabuligan, nakilal-an bala sia nga Manugpang-ayo, Manugpakaon sang Linibo, ukon Manugbanhaw sang Patay? Wala. Sa baylo ginatawag sia sang mga tawo nga Manunudlo. (Juan 1:38; 13:13) Husto gid sila kay nagsiling si Jesus nga ang panguna nga rason kon ngaa nagkadto sia sa duta amo nga tudluan ang mga tawo parte sa Ginharian sang Dios.—Lucas 4:43.

Gani amo man sini ang ginahimo sang matuod nga mga sumulunod ni Jesus. Nagapanudlo man sila parte sa Ginharian sang Dios. Ginsugo ni Jesus ang tanan nga matuod nga Cristiano nga itudlo ini sa mga tawo sa bilog nga kalibutan. (Mateo 24:14; 28:19, 20) Ining panggobierno sa langit nga indi gid pag-islan, magagahom sa tanan nga tinuga sang Dios pasad sa gugma. Tumanon sini ang kabubut-on sang Dios kag dulaon ang pag-antos kag kamatayon. (Mateo 6:9, 10; Bugna 21:3, 4) Amo ini ang rason kon ngaa gintawag sang Biblia ang mensahe ni Cristo nga “maayong balita”!—Lucas 8:1.

Gani paano mo subong makilal-an ang matuod nga mga sumulunod ni Jesucristo? Nagaentra bala sila sa pulitika? Ukon ginasunod nila si Jesus nga nagabantala kag nagapanudlo parte sa Ginharian sang Dios?

Gusto mo bala mahibaluan pa gid kon ano ang Ginharian sang Dios kag kon paano ini makabulig sa imo subong? Palihug, kontaka ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar ukon tan-awa sa internet ang ila opisyal nga Web-site nga www.watchtower.org.

[Kahon/Mga Retrato sa pahina 24]

Nagabulig Bala sa Ila Komunidad ang mga Saksi ni Jehova?

Ang mga Saksi ni Jehova neutral ukon wala nagaentra sa pulitika. Pero, ginabuligan gid nila ang tanan nga sahi sang tawo sa ila komunidad ano man ang rasa sini ukon ginhalinan. Binagbinaga ini:

▪ Mga sobra pito ka milyon nga Saksi ni Jehova ang nagaboluntaryo sing sobra 1.5 ka bilyon ka oras kada tuig sa pagtudlo sa mga tawo parte sa Biblia. Nagabulig ini sa mga tawo nga mauntat ang ila mga bisyo, mangin malipayon ang ila pamilya, kag mapauswag ang kalidad sang ila kabuhi.

▪ Nagaimprinta sila kag nagapanagtag sing mga literatura sing libre sa sobra 500 ka lenguahe pati sa mga lenguahe nga wala gid sing naimprinta nga literatura.

▪ Ginahanas man nila ang minilyon sa paghambal sa publiko sing maathag kag sing matinahuron.

▪ May mga programa sila nga nagatudlo sa pagbasa kag pagsulat nga nakabulig sa madamo nga tawo sa bilog nga kalibutan.

▪ Nagaorganisar sila sing sobra sa 400 ka Regional Building Committee sa bilog nga kalibutan para hanason ang mga boluntaryo sa pagpatindog sang mga tinukod nga hiwatan sing mga pagtuon sa Biblia. Sang nagligad nga dekada, sobra 20,000 ka simbahan ukon Kingdom Hall ang ila napatindog.

▪ Nagabulig sila sa mga biktima sang mga kalamidad sa bilog nga kalibutan, Saksi man ukon indi. Pagkatapos sang sunod-sunod nga bagyo sa Estados Unidos, nakapatindog ang boluntaryo nga mga Saksi sing 90 ka Kingdom Hall kag 5,500 ka balay sa sulod lang sang duha ka tuig.

[Retrato sa pahina 23]

Sang ginpilit si Jesus sang mga tawo nga mag-entra sa pulitika, nalagyo sia “pakadto sa bukid nga nagaisahanon”