Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano Mangin Sumulunod ni Cristo

Kon Paano Mangin Sumulunod ni Cristo

 Ang Matun-an Naton kay Jesus

Kon Paano Mangin Sumulunod ni Cristo

Ang mga tawo nga nagatuo kay Jesus masami nga ginaagda niya: “Mangin sumulunod ko.” (Mateo 9:9; 19:21) Ano ang dapat mo himuon para mangin isa ka Cristiano ukon sumulunod ni Jesus? Binagbinaga ang mga sabat sa sining tatlo ka pamangkot.

Paano mo pakig-angutan ang iban?

▪ Dapat sundon sang isa ka Cristiano ang sugo ni Jesus kon paano pakig-angutan ang iban. Halimbawa, nagsiling sia: “Ang tanan nga butang nga luyag ninyo nga himuon sang mga tawo sa inyo, dapat man ninyo himuon sa ila.” Ano abi kon naglain ang buot mo sa isa ka tawo? Si Jesus nagsiling: “Makighusay gilayon sa isa nga nagasumbong sa imo.” Ginsilingan man niya ang iya mga sumulunod: “Kon indi ninyo pagpatawaron ang mga tawo sang ila mga paglapas, ang inyo Amay indi man magpatawad sang inyo mga paglapas.”—Mateo 5:25; 6:15; 7:12.

Ginlaygayan man ni Jesus ang mga mag-asawa: “Nabatian ninyo nga ginsiling, ‘Indi ka magpanghilahi.’ Apang nagasiling ako sa inyo nga ang tagsatagsa nga padayon nga nagatulok sa isa ka babayi nga may kaibog sa iya nakapanghilahi na sa iya sa tagipusuon niya.” Ginatinguhaan sang isa ka matuod nga Cristiano nga magiyahan ang iya hunahuna kag tagipusuon sang mga panudlo ni Jesus.—Mateo 5:27, 28.

Ang matuod nga mga Cristiano nagasakripisyo para buligan ang iban pareho sa ginhimo ni Jesus. Isa ka bes, kapoy na gid si Jesus kag ang iya mga apostoles sa pagwali kag wala na sila sing tion sa pagkaon. Gani, ginhagad niya sila nga magsakay sa sakayan para magkadto sa malinong nga lugar kag magpahuwayhuway. Pero, sang mabal-an ini sang mga tawo, nagdinalagan sila kag nag-una didto. Ang Biblia nagsiling: “Sang nagpanaug sia, nakita niya ang daku nga kadam-an, kag napahulag sia sang kaluoy sa ila, bangod subong sila sang mga karnero nga wala sing manugbantay. Kag nagpanudlo sia sa ila sang madamo nga butang.” (Marcos 6:30-34) Masunod mo man si Jesus kon himuon mo ang ginasugo sang Dios bisan pa may mga kabudlayan.

 Ngaa dapat mo isugid sa iban ang maayong balita?

▪ Ginsugo ni Jesus ang iya mga sumulunod nga isugid sa iban ang maayong balita. Ginsilingan niya ang iya mga apostoles: “Samtang nagalakat kamo, magbantala, nga nagasiling, ‘Ang ginharian sang langit malapit na.’” (Mateo 10:7) Importante gid ining mensahe sang mga sumulunod ni Jesus. Nangamuyo sia: “Ini nagakahulugan sang kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios.”—Juan 17:3.

Nagsiling si Jesus nga may isa ka hilikuton nga pagahimuon ang iya mga sumulunod: “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod.” (Mateo 24:14) Kon nagapati ka sa ginasiling sang Biblia parte sa Ginharian sang Dios, malipay ka gid nga isugid ang imo natun-an. Madamo nga sumulunod ni Jesus ang nagahimo sini kag una nila nga ginsugiran ang ila mga paryente.—Juan 1:40, 41.

Ngaa dapat ka magpabawtismo?

▪ Sang ginbawtismuhan si Jesus sa suba Jordan, nangamuyo sia: ‘Ari ako, handa nga magtuman sang imo kabubut-on, O Dios.’ (Hebreo 10:7) Kon gusto mo nga himuon ang kabubut-on sang Dios, dapat ka man magpabawtismo. Si Jesus nagsugo: “Maghimo [kamo] sang mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga pungsod, nga nagabawtismo sa ila.”—Mateo 28:19.

Ano ang mga responsibilidad kag mga benepisyo kon magpabawtismo ka? Ang bawtismado nga sumulunod ni Jesus nagasimba sa Dios sing bug-os kalag. Ginsambit ni Jesus ang sugo sang Dios nga nagasiling: “Higugmaon mo si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag.” (Mateo 22:37) Nagsiling man sia: “Kon may tawo nga gusto magsunod sa akon, indi niya dapat pagpasulabihon ang iya kaugalingon.” (Mateo 16:24, APD) Ang pagpabawtismo tanda nga ginsikway sang isa ang iya kaugalingon kag ang nagapanag-iya sa iya amo na ang Dios. Kon bawtismado na sia, mahimo niya pangabayon ang Dios nga hatagan sia sing matinlo nga konsiensia.—1 Pedro 3:21.

Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang kapitulo 18 sini nga libro, nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.