Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Ginahimo sang Dios?

Ano ang Ginahimo sang Dios?

 Ano ang Ginahimo sang Dios?

“Ngaa bala nga malayo ka, O GINOO? Ngaa bala nga nagapanago ka sa mga tion sang kagamo?” *SALMO 10:1.

BISAN magtan-aw ka lang sa headline sang mga balita, makasiling ka nga nagakabuhi na kita sa “tion sang kagamo.” Kag kon kita na mismo ang mabiktima sang krimen, maaksidente, ukon mapatyan sang pinalangga, mahimo makapamangkot kita, Nakita ayhan ini sang Dios? Nagaulikid bala sia? Ukon may Dios gid bala?

Pero, nahunahuna mo na bala nga basi sala lang ang aton ginapaabot sa Dios? Sa pag-ilustrar: Pamensara nga may isa ka bata nga nagsunggod kay si tatay niya naglakat sa ulubrahan. Gusto niya nga mapuli na ang iya amay kay nahidlaw na sia. Sa bilog nga adlaw, pirme sia nagapamangkot, “Diin si Tatay?” Abi gid niya ginpabay-an na sia.

Maathag nga sala ang ginapamensar sang bata. Kabalo gid kita nga si tatay niya nagaobra para suportahan ang ila pamilya. Pareho sini nga bata, indi ayhan nga nagsala man kita sa aton ginapamensar kon mamangkot kita, “Diin ang Dios”?

Halimbawa, kon kaisa gusto sang iban nga pamatyon na lang dayon sang Dios ang mga nagahimo sang malain. Ang iban naman, panan-aw nila sa Dios daw si Santa Claus nga nagapanghatag lang sang regalo pareho sang trabaho kag palangasaw-on ukon nagapadaug sa ila sa lotto.

Kon indi gani dayon mahatag sang Dios ang ila ginapangayo, nagasiling ang mga tawo nga wala nagaulikid ang Dios sa aton. Pero, indi gid ini matuod! Si Jehova nga Dios may ginahimo gid subong para ihatag ang kinahanglanon sang tanan nga tawo. Ugaling indi lang ini suno sa ginapangayo sang kalabanan.

Kon amo, ano ang ginahimo sang Dios? Para masabat ini nga pamangkot, balikan naton ang natabo sang gintuga sang Dios ang una nga tawo. Sang nakasala sila, naguba gid ang relasyon sang mga tawo sa Dios. Pero indi buot silingon nga indi na ini makay-o.

Ang Malain nga Epekto sang Sala

Halimbawa, may isa ka balay nga madugay na nga naguba. Daw matangtang na ang atop sini kag daw makakas ang mga puertahan. Hungod man nga ginpangguba ang mga dingding sini sa gua. Sang una matahom gid ini nga balay. Pero bangod grabe gid ang guba sini, indi ini mahapos kay-uhon kag indi matapos sa isa lang ka gab-i.

Karon binagbinaga ang halit nga nahimo sa mga tawo mga 6,000 na ka tuig ang nagligad sang ginsulay ni Satanas si Adan kag si Eva nga  magrebelde sa Dios. Antes ini matabo, ang una nga mag-asawa perpekto kag puede mabuhi sing walay katapusan pati na ang ila mga kabataan. (Genesis 1:28) Pero sang nakasala sila, daw pareho lang nga ginguba ukon ginhalitan nanday Adan kag Eva ang palaabuton sang mga tawo.

Indi lahuglahog ang epekto sini nga pagrebelde. Ang Biblia nagsiling: “Paagi sa isa ka tawo [si Adan] nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala.” (Roma 5:12) Bangod sa sala, nagakapatay kita kag naguba ang aton relasyon sa aton Manunuga. Naapektuhan man sini ang aton lawas, panghunahuna, kag emosyon. Gani ang aton kahimtangan pareho gid sa daw marumpag nga balay. Ang matarong nga tawo nga si Job nagsiling nga ang tawo “malip-ot sing mga adlaw, kag puno sang kagamo.”—Job 14:1.

Pero ginpabay-an na bala sang Dios ang mga tawo sa tapos nga makasala si Adan kag si Eva? Wala gid! Ang matuod, halin sang una asta subong may ginahimo ang aton Amay sa langit para sa aton. Para mabal-an naton kon ano ini, binagbinaga ang tatlo ka paagi nga dapat himuon para makay-o ang balay. Tan-awa man kon paano ang kada isa sa sini naangot sa ginhimo sang Dios para kay-uhon ang kahimtangan sang katawhan.

1 Sa tapos mausisa ang gubaon nga balay, madesisyon ang tag-iya kon ipakay-o pa niya ini ukon ipaguba na lang.

Sa tapos gid sang pagrebelde sa Eden, ginpahibalo dayon ni Jehova nga Dios ang iya plano nga kay-uhon ang kahimtangan sang katawhan. Ginsilingan niya ang rebelde nga si Satanas: “Butangan ko sing kaawayon sa tunga mo kag sang babayi, kag sa tunga sang imo kaliwat kag sang iya kaliwat; sia magadugmok sang imo olo, kag dugmokon mo ang iya tikod.”—Genesis 3:15.

Nagpromisa si Jehova nga laglagon niya ang nag-umpisa sang pagrebelde sa Eden. (Roma 16:20; Bugna 12:9) Nagsiling man si Jehova nga may “binhi” nga amo ang magaluwas sa katawhan sa sala. * (1 Juan 3:8) Ginapakita sining mga promisa nga indi paggub-on kundi kay-uhon ukon ipasag-uli sang Dios ang maayo nga kahimtangan sang iya mga tinuga. Pero indi ini mahimo sa isa lang ka gab-i.

2 Ang arkitekto naghimo sing plano ukon “blueprint” kon paano kay-uhon ang balay.

Si Jehova nga Dios naghatag sa mga Israelinhon sing mga kasuguan kag nagdesinyo sang templo para didto sila magsimba. Ang Biblia nagsiling nga ini “landong lang sang mga butang nga ginapaabot.” (Colosas 2:17, Ang Pulong sang Dios) Pareho sang blueprint, nagarepresentar ini sa mas daku pa nga butang.

Halimbawa, naghalad ang mga Israelinhon sing mga sapat para patawaron ang ila mga sala. (Levitico 17:11) Nagarepresentar ini sa mas daku pa nga halad nga  pagahimuon mga pila ka siglo sang ulihi. Ini nga halad amo ang magaluwas sa katawhan sa sala kag kamatayon. * Ang tabernakulo kag templo amo ang ginasimbahan sang mga Israelinhon. Ang desinyo sini nagarepresentar sa pagahimuon sang ginpromisa nga Mesias, halin sa iya pagkapatay asta sa iya pagkayab sa langit.—Tan-awa ang  tsart sa pahina 7.

3 May ginpili nga manugpatindog para sundon ang plano kag kay-uhon ang balay.

Si Jesus amo ang ginpromisa nga Mesias. Ihalad niya ang iya kabuhi, pareho sa paagi sang paghalad sang mga Israelinhon, para tubson ang katawhan. Amo gani nga gintawag sia ni Juan Bautista nga “Kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan.” (Juan 1:29) Kinabubut-on nga gintuman ni Jesus ang iya asaynment. Nagsiling sia: “Nagkari ako gikan sa langit, indi sa paghimo sang akon kabubut-on, kundi sang kabubut-on sang nagpadala sa akon.”—Juan 6:38.

Kabubut-on sang Dios indi lamang nga ‘ihatag ni Jesus ang iya kabuhi subong gawad sang madamo’ kundi makigkatipan man si Jesus sa iya mga sumulunod para sa isa ka Ginharian. (Mateo 20:28; Lucas 22:29, 30) Paagi sa sini nga Ginharian, tumanon sang Dios ang iya katuyuan para sa katawhan. Ang mensahe sang Ginharian sang Dios ginatawag nga “maayong balita” kay ginasugid sini nga nagtukod ang Dios sing panggobierno sa langit para dumalahan ang mga hilikuton sa duta!—Mateo 24:14; Daniel 2:44. *

Nagapadayon ang Pagkay-o

Antes magkayab si Jesus sa langit, ginsilingan niya ang iya mga sumulunod: “Maghimo sang mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga pungsod, nga nagabawtismo sa ila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang balaan nga espiritu . . . Kag, yari karon! ako kaupod ninyo sa tanan nga adlaw tubtob sa katapusan sang sistema sang mga butang.”—Mateo 28:19, 20.

Sang napatay si Jesus, wala pa natapos ang pagkay-o sa kahimtangan sang mga tawo. Magapadayon ini asta sa “katapusan sang sistema sang mga butang.” Amo ini ang tion nga magasugod na sa paggahom ang Ginharian sang Dios diri sa duta. Nagakabuhi na kita sa sini nga tion. Nahibaluan naton ini kay nagakatuman na ang mga tanda nga gintagna ni Jesus nga matabo sa “katapusan sang sistema sang mga butang.” *Mateo 24:3-14; Lucas 21:7-11; 2 Timoteo 3:1-5.

Sa karon, sa 236 ka kadutaan, ginatuman sang mga Saksi ni Jehova ang sugo ni Jesus nga iwali ang maayong balita sang Ginharian sang Dios. Ini nga magasin nga imo ginabasa makabulig sa imo nga mahibaluan sing dugang ang parte sa sini nga Ginharian kag ang pagahimuon sini. Sa pahina 2 sini nga isyu sang Ang Lalantawan mabasa mo ini: “Ginalugpayan sini ang mga tawo sang maayong balita nga sa indi madugay dulaon na sang Ginharian sang Dios, nga isa ka matuod nga panguluhan sa langit, ang tanan nga kalautan kag himuon ang duta nga paraiso. Ginapabakod sini ang aton pagtuo kay Jesucristo, nga napatay para makatigayon kita sing kabuhi nga walay katapusan. Nagagahom na sia karon subong Hari sa Ginharian sang Dios.”

Mabatian mo pa subong ang mga balita parte sa terorismo, kalamidad, ukon mahimo makaeksperiensia ka sing mga trahedya. Pero, kon tun-an mo ang Biblia, mapamatud-an mo nga wala ginpabay-an sang Dios ang mga tawo, kag “indi sia malayo sa tagsa sa aton.” (Binuhatan 17:27) Kag ang ginpromisa sang Dios nga kay-uhon ang aton kahimtangan nga ginguba sang aton unang ginikanan sigurado gid nga matuman.—Isaias 55:11.

[Mga Nota]

^ par. 2 Suno sa Biblia, ang ngalan sang GINOO amo si Jehova.

^ par. 16 Para sa detalyado nga pagpaathag sang Genesis 3:15, basaha ang kapitulo 19 sang libro nga Mangin Suod kay Jehova, nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 19 Para sa dugang nga impormasyon, basaha ang kapitulo 5 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 22 Para sa dugang nga impormasyon parte sa Ginharian sang Dios, basaha ang kapitulo 8 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia?

 [Tsart/Mga Retrato sa pahina 7]

 (Para sa aktual nga pormat, tan-awa ang publikasyon)

“Larawan sang Katunayan”—Ano ang Ginarepresentar sang Tabernakulo?

HALARAN

Ang pagbaton sang Dios sa sakripisyo ni Jesus.—HEBREO 13:10-12.

MATAAS NGA SASERDOTE

Si Jesus.—HEBREO 9:11.

1 Sa Adlaw sang Katumbasan, ang mataas nga saserdote nagahalad para sa sala sang katawhan.—LEVITICO 16:15, 29-31.

1 Sang Nisan 14, 33 C.E., ginhalad ni Jesus ang iya kabuhi para sa aton.—HEBREO 10:5-10; 1 JUAN 2:1, 2.

BALAAN

Sang ginhaplas si Jesus sang balaan nga espiritu, nangin espirituwal sia nga anak sang Dios.—MATEO 3:16, 17; ROMA 8:14-17; HEBREO 5:4-6.

KURTINA

Tawhanon nga lawas ni Jesus, ang tabon nga nagaseparar sa dutan-on kag langitnon nga kabuhi.—1 CORINTO 15:44, 50; HEBREO 6:19, 20; 10:19, 20.

2 Halin sa Balaan nga duog, ang saserdote nagakadto sa Labing Balaan, nga ara sa pihak nga bahin sang kurtina.

2 Sang ginbanhaw si Jesus nagsulod sia ‘sa pihak nga bahin sang kurtina’ sang magkayab sia sa langit para ‘mag-atubang sa Dios para sa aton.’—HEBREO 9:24-28.

LABING BALAAN

Langit.—HEBREO 9:24.

3 Kon ara na sa Labing Balaan, ang dugo sang ginhalad nga sapat ginawisik sang mataas nga saserdote sa kaban sang katipan.—LEVITICO 16:12-14.

3 Naghatag si Jesus sing matuodtuod nga kabayaran sang aton sala sang ginpresentar niya ang balor sang iya ginpaagay nga dugo. —HEBREO 9:12, 24; 1 PEDRO 3:21, 22.