Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano Gid Bala ang Langit?

Ano Gid Bala ang Langit?

 Ano Gid Bala ang Langit?

ANG iban nagasiling nga imposible mahibaluan kon ano gid ang langit kay wala man sing may naghalin didto nga makasugid sa aton. Mahimo nalipat lang sila nga si Jesus nagsiling: “Nagpanaug ako gikan sa langit.” (Juan 6:38) Ginsilingan man niya ang pila ka relihioso nga mga lider: “Gikan kamo sa mga duog sa idalom; gikan ako sa mga duog sa ibabaw.” (Juan 8:23) Ano ang ginsiling ni Jesus parte sa langit?

Ginpamatud-an ni Jesus nga ang langit amo ang puluy-an ni Jehova. Gintawag niya ang Dios nga “akon Amay nga yara sa langit.” (Mateo 12:50) Pero, indi lang sa sini nga kahulugan gingamit ni Jesus ang tinaga nga “langit.” Halimbawa, gintawag niya nga “langit” ang atmospera sang duta sang sia nagsiling: “Tan-awa sing maayo ang mga pispis sa langit.” (Mateo 6:26) Pero wala si Jehova nagaistar sa atmospera. Ang Biblia nagsiling nga ang Dios “nagapungko sa trono [ukon nagapuyo] sa ibabaw sang kalibutan.”—Isaias 40:22, Ang Pulong sang Dios.

Ang pisikal nga uniberso ginatawag man sang Balaan nga Kasulatan nga “langit.” Halimbawa, ang isa ka salmista nagsulat: “Kon magtan-aw ako sa langit nga imo ginhimo, kag makita ko ang bulan kag ang mga bituon nga imo ginbutang sa ila nahamtangan, nagapamangkot ako kon ano gid bala ang tawo nga ginadumdom mo gid.” (Salmo 8:3, 4, APD) Nagaistar bala ang “Amay nga yara sa langit” upod sa mga bituon?

Wala. Pareho sang panday nga indi kinahanglan mag-istar sa ginhimo niya nga kabinet, si Jehova nga Dios indi man kinahanglan mag-istar sa ginhimo niya nga uniberso. Gani, sang gindedikar ni Hari Solomon ang templo sa Jerusalem kay Jehova, sia nagsiling: “Makaestar gid bala ikaw, O Dios, diri sa kalibutan? Indi gani ikaw makaigo sa langit, bisan sa pinakamataas nga parte sang langit, ano pa ayhan sa templo nga ginpatindog ko?” (1 Hari 8:27, APD) Kon si Jehova wala nagaistar sa pisikal nga langit, ano nga langit ang iya ginaistaran?

Bisan pa gintun-an sang mga tawo ang pisikal nga langit paagi sa ila moderno nga mga teleskopyo kag ang iban nagkadto gid sa kahawaan, matuod gihapon ining ginasiling sang Biblia: “Wala gid sing tawo nga nakakita sa Dios sa bisan ano nga tion.” (Juan 1:18) Ngaa? Si Jesus nagsiling: “Ang Dios Espiritu.”—Juan 4:24.

Ang mga espiritu mas gamhanan sangsa mga tawo. Wala sila sing lawas kag dugo nga makita kag matandog sang mga tawo. Gani, sang nagsiling si Jesus nga nagaistar sia anay upod sa iya Amay sa “langit,” buot niya silingon nga espiritu sia anay kag mas gamhanan sa mga tawo. (Juan 17:5; Filipos 3:20, 21) Ining lugar sang mga espiritu nga ginaistaran ni Jesus kag sang iya Amay, amo gid ang ginatawag sang Biblia nga “langit.” Ano ini nga sahi sang lugar kag ano ang nagakatabo didto?

 Ang Lugar nga May Makalilipay nga Hilikuton

Suno sa Biblia, madamo sing hilikuton sa langit. Ginasugid sini nga nagaistar didto ang ginatos ka milyon ka matutom nga espiritu. (Daniel 7:9, 10) Lainlain ang personalidad sang kada isa sa ila. Paano naton nahibaluan? Suno sa mga pagtuon kag sa mga naobserbahan naton, wala sing duha ka tinuga nga pareho diri sa duta. Gani, makasigurado kita nga amo man sina sa langit. Pero bisan pa lainlain ang ila personalidad, may kooperasyon gid sila, indi pareho sa mga tawo diri sa duta.

Talupangda kon paano ginasugid sang Biblia ang mga hilikuton sa langit. “Dayawa ninyo ang GINOO, kamo nga gamhanan niya nga mga anghel nga nagapamati kag nagatuman sang iya mga pulong. Dayawa ninyo ang GINOO, tanan kamo nga iya langitnon nga mga tinuga nga nagaalagad sa iya kag nagatuman sang iya kabubut-on.” (Salmo 103:20, 21, APD) Ginapakita sini nga madamo gid sing makalilipay nga hilikuton sa langit.

Ang mga anghel madugay na nga nagaalagad sing malipayon antes pa gintuga ang duta. Suno sa Kasulatan, sang gintuga ni Jehova ang duta, ang mga anak sang Dios “nag-ambahan sing tingub” kag “naghinugyaw sa kalipay.” (Job 38:4, 7) Ang isa sa mga anak sang Dios sa langit may pribilehiyo pa gani nga makaupod ang Dios sa pagtuga sa iban pa nga butang. (Colosas 1:15-17) Bangod madamo sing makalilipay nga hilikuton didto, mahimo may pila kita ka pamangkot parte sa langit kag sa mga tawo.

Ang mga Tawo Bala Para Gid Man sa Langit?

Antes pa gintuga ang duta, nagaalagad na sa Dios ang mga anghel sa langit. Gani, ang una nga lalaki kag babayi wala gintuga para mag-istar sa langit. Sa baylo, nagsiling ang Dios sa ila: “Magmabungahon kag magbuad, kag magtugub sang duta.” (Genesis 1:28; Binuhatan 17:26) Si Adan ang una nga kabuhi sa duta nga may ikasarang nga kilalahon kag alagaron sing matutom ang Dios. Mangin amay sia sang mga tawo nga maga-istar sa duta. “Ang langit iya sang GINOO lamang, pero ginhatag niya ang duta sa mga tawo.”—Salmo 115:16, Maayong Balita nga Biblia.

Indi gid gusto sang mga tawo nga mapatay kag wala gintuyo sang Dios nga mapatay sila. Ginsambit lang sang Dios ang kamatayon kay Adan subong silot sa iya pagpakasala. Kon nagtuman lang si Adan, wala sia tani mapatay.—Genesis 2:17; Roma 5:12.

Wala gid nagsiling ang Dios kay Adan nga mapalangit sia. Gani ang duta indi isa ka lugar para testingan ang mga tawo kon bala makapasar sila sa langit. Gintuga ang tawo para magkabuhi sing walay katapusan sa duta, kag ining katuyuan sang Dios matuman sa palaabuton. Ang Biblia nagpromisa nga “ang mga matarung magapanubli sang duta, kag magapuyo dira sa gihapon.” (Salmo 37:29) Maathag nga indi gid tuyo sang Dios nga didto sa langit maistar ang mga tawo. Kon amo, ngaa nagpromisa si Jesus nga mapalangit ang iya mga apostoles? Buot bala silingon ni Jesus nga ang tanan nga maayo nga tawo mapalangit?