Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Matutom Sia Bisan Pa May Pagtilaw

Matutom Sia Bisan Pa May Pagtilaw

 Iluga ang Ila Pagtuo

Matutom Sia Bisan Pa May Pagtilaw

GINLIBOT ni Pedro ang iya panulok sa mga nagapamati kay Jesus. Ara sila sa sinagoga sa Capernaum, ang tilipunan sang mga Judiyo kon magsimba. Nagaistar si Pedro sa sini nga banwa. Ari diri ang iya negosyo nga pagpangisda sa Dagat sang Galilea. Diri man nagaistar ang iya mga abyan, paryente, kag mga kasosyo sa negosyo. Gusto ni Pedro nga makilala man nila kon sin-o gid si Jesus, kag malipay nga mabatian ang mga saad sang Ginharian sang Dios halin mismo sa pinakamaayo nga manunudlo. Pero, indi amo sini ang natabo sang magkadto si Jesus sa Capernaum.

Madamo ang wala na namati kay Jesus. Ang iban nagreklamo sa iya mga gintudlo. Pero, ang ginakabalak-an gid ni Pedro amo ang mga reaksion sang pila ka disipulo ni Jesus. Wala na sila subong nalipay kag nadula na ang ila gana nga mahibaluan ang kamatuoran. Naakig sila kag ang iban nagsiling pa nga daw indi nila mabatas ang mga ginapanghambal ni Jesus. Gani bangod natak-an na sila mamati, naggua sila sa sinagoga kag nag-untat sa pagsunod sa iya.

Mahimo sa sini nga tion, si Pedro kag ang mga apostoles daw indi man kabalo kon ano ang ila himuon. Daw indi maintiendihan ni Pedro ang mga ginpanghambal ni Jesus sa sina nga adlaw. Para sa iya, daw kalaw-ay gid man pamatian sang mga ginsiling ni Jesus. Pero, ano ang himuon ni Pedro? Indi ini ang una ukon ang katapusan nga tion nga matilawan ang iya katutom sa iya Agalon. Tan-awon naton kon paano ang pagtuo ni Pedro nakabulig sa iya nga atubangon ang mga pagtilaw kag magpabilin nga matutom.

Matutom Bisan ang Iban Indi

Pirme lang nagakakibot si Pedro sa mga ginapanghimo ni Jesus. Wala gid pirme ginapaabot sang mga tawo ang ginahimo kag ginasiling sang iya Agalon. Sang nagligad lang nga adlaw, ginpakaon ni Jesus ang linibo ka tawo paagi sa milagro, gani gusto nila sia nga himuon nga hari. Pero, nakibot ang mga tawo sang nalagyo sia kag ginsugo ang iya mga disipulo nga masakay sa sakayan pakadto sa Capernaum. Samtang nagapanakayon ang mga disipulo sina nga gab-i, nakibot naman sila sang maglakat si Jesus sa mabalod nga Dagat sang Galilea. Didto gintudluan niya si Pedro sing importante nga leksion. *

Pagkaaga, nakita sang mga apostoles nga nagsunod sa ila ang mga tawo. Nagasunodsunod sila kay Jesus indi para mamati sa iya, kundi para makakaon paagi sa iya mga milagro. Ginsaway sila ni Jesus kay interesado lang sila sa materyal nga mga butang. Nagpadayon pa ini asta sa sinagoga sa Capernaum. Didto, may importante nga ginhambal si Jesus nga wala nila maintiendihan.

Gusto ni Jesus nga mabal-an sang mga tawo  nga indi lamang sia kuluhaan sing literal nga pagkaon kundi makahatag man sia sing espirituwal nga pagkaon halin sa Dios. Paagi sa iya kamatayon, matigayon sang mga tawo ang kabuhi nga walay katapusan. Gani, naghatag sia sing ilustrasyon nga ginpaanggid ang iya kaugalingon sa manna, ang tinapay nga naghalin sa langit sang adlaw ni Moises. Wala nagpati ang iban sa sini, amo nga naggamit sia sing ilustrasyon nga nagpakibot gid sa ila. Nagsiling sia nga dapat kaunon sang mga tawo ang iya unod kag dugo para matigayon nila ang kabuhi. Sa sini nga tion, naakig na ang mga tawo kag nagsiling: “Tama kabudlay ining mga ginatudlo niya. Sin-o bala ang makabatas sa pagpamati sini?” Gani, madamo sa mga disipulo ni Jesus ang nag-untat sa pagsunod sa iya. *Juan 6:48-60, 66, Maayong Balita nga Biblia.

Ano ang himuon ni Pedro? Mahimo nga nagalibog man ang iya ulo sa ginsiling ni Jesus. Wala pa niya maintiendihan nga dapat mapatay si Jesus para matuman ang kabubut-on sang Dios. Namensar man bala sia nga bayaan si Jesus pareho sa ginhimo sang iban? Wala. Lain gid si Pedro sa ila. Ngaa?

Ginbalikid ni Jesus ang iya mga apostoles kag nagsiling: “Ti, mabiya man bala kamo sa akon?” (Juan 6:67, APD) Sila nga 12 ang iya ginaistorya, pero si Pedro lang ang nagsabat. Amo gid sini pirme ang nagakatabo. Mahimo si Pedro ang pinakamagulang sa ila kag sia gid ang palahambal sa tanan. Pirme gid niya ginahambal kon ano ang ara sa iya pensar. Sia nagsiling: “Ginuo, kay sin-o kami makadto? Ikaw ang may mga pinamulong sang kabuhi nga walay katapusan.”—Juan 6:68.

Wala ka bala natandog sa ginsiling ni Pedro? Ang iya pagtuo kay Jesus nakabulig sa iya nga ipakita ang isa gid ka maayo nga kinaiya—ang katutom. Kumbinsido si Pedro nga wala na sang iban pa nga Manluluwas magluwas kay Jesus. Nagapati man sia nga maluwas ang katawhan paagi sa mga panudlo ni Jesus parte sa Ginharian sang Dios. Bisan may mga butang nga wala gid niya maintiendihan, nahibaluan niya nga wala na sia sing kadtuan kon gusto niya nga kahamut-an sia sang Dios kag mabaton ang kabuhi nga walay katapusan.

Amo man bala sini ang imo pagpati? Madamo sa karon ang nagasiling nga palangga nila si Jesus pero wala sila nagapakita sing katutom. Mapamatud-an naton nga matutom kita kay Cristo kon nagapati kita nga matigayon lamang naton ang kabuhi nga walay katapusan paagi sa iya mga panudlo. Dapat naton ini tun-an, intiendihon, kag iaplikar sa aton kabuhi bisan pa daw mabudlay ini batunon. Matigayon lamang naton ang kabuhi nga walay katapusan kon pamatud-an naton ang aton katutom kay Jesus.

Matutom Bisan Ginsaway

Wala madugay sadto nga hitabo, gin-upod ni Jesus ang iya mga apostoles sa malawig nga pagpanglakaton paaminhan. Kit-anon halin sa Dagat sang Galilea ang putukputukan sang Bukid Hermon nga natabunan sang yelo, nga ara nayon sa punta sang aminhan sang Ginsaad nga Duta. Amat-amat ini nga nagataas tan-awon samtang nagapalapit sila kag nagataklad sa mga lugar malapit sa Cesarea sa Filipos. * Sa bagatnan  sini, kitaon ang Ginsaad nga Duta. Sa sining matahom nga lugar, ginpamangkot ni Jesus ang iya mga apostoles.

“Sin-o ako suno sa ginasiling sang kadam-an?” pamangkot ni Jesus. Mahanduraw naton nga ginatulok ni Pedro ang mga mata ni Jesus, kag nabatyagan niya ang kaayo kag tuman nga kaalam sang iya Agalon. Interesado gid si Jesus sa sabat sang iya mga tagpalamati base sa kon ano ang ila nakita kag nabatian sa iya. Ang sabat sang iya mga disipulo amo ang sala nga mga pagpati sang mga tawo parte sa iya. Gusto man niya mahibal-an kon bala amo man sini ang pagpati sang iya pinakasuod nga mga sumulunod. Gani namangkot sia, “Kamo naman, sin-o ako suno sa inyo?”—Lucas 9:18-22.

Sa liwat, hinali lang nagsabat si Pedro. Ang iya sabat amo gid ang ginahunahuna sang kalabanan didto. “Ikaw ang Cristo, ang Anak sang buhi nga Dios,” siling niya. Mahanduraw naton nga nalipay gid si Jesus sa sabat ni Pedro amo nga gindayaw niya sia. Ginpahanumdom ni Jesus si Pedro nga indi tawo ang nagsugid sining importante nga kamatuoran sa mga may matuod nga pagtuo, kundi si Jehova nga Dios mismo. Naintiendihan ni Pedro kon sin-o gid ang madugay na nga ginsaad nga Mesias, ukon Cristo kay ginpahibalo sa iya ni Jehova ining isa sa pinakaimportante nga kamatuoran!—Mateo 16:16, 17.

Si Cristo amo ang gintagna nga bato nga ginsikway sang mga manugtukod. (Salmo 118:22; Lucas 20:17) Base sa sini nga mga tagna, ginpakita ni Jesus nga tukuron ni Jehova ang kongregasyon sa bato ukon igang nga bag-o lang ginhingadlan ni Pedro. * Ginhatagan ni Jesus si Pedro sing dalagku nga mga pribilehiyo sa sini nga kongregasyon. Wala niya ginhimo si Pedro nga pinakamataas sa mga apostoles subong sang ginasiling sang iban. Sa baylo, ginhatagan niya sia sing mga responsibilidad, “mga yabi sang ginharian sang langit.” (Mateo 16:19) Si Pedro ang magabukas sang paglaum nga makasulod sa Ginharian sang Dios ang tatlo ka grupo sang tawo. Una sa mga Judiyo, dayon sa mga Samaritano, kag sa ulihi, sa mga Gentil ukon sa indi mga Judiyo.

Pero, sang ulihi nagsiling si Jesus nga ang ginhatagan sing madamo, madamo man ang pangayuon sa iya, kag nangin matuod gid ini kay Pedro. (Lucas 12:48) Padayon nga ginsugid ni Jesus ang importante nga mga kamatuoran parte sa Mesias, pati na ang iya nagahilapit nga pag-antos kag kamatayon sa Jerusalem. Naglalain gid si Pedro sang mabatian niya ini. Gani, gindala niya si Jesus sa uluunhan kag ginsilingan: “Maluoy ka sa imo kaugalingon, Ginuo; indi gid ini matabo sa imo.”—Mateo 16:21, 22.

Sigurado nga maayo gid ang motibo ni Pedro, amo nga nakibot gid sia sa reaksion ni Jesus. Gintalikdan ni Jesus si Pedro, gintulok ang iban nga disipulo—nga mahimo amo man ang ginapamensar—kag nagsiling: “Palayo sa akon, Satanas! Kasandaran ka sa akon, bangod nagahunahuna ka, indi sang panghunahuna sang Dios, kundi sang iya sang mga tawo.” (Mateo 16:23;  Marcos 8:32, 33) May makuha kita nga leksion sa ginsiling ni Jesus. Daw kahapos lang pirme nga unahon ang aton gusto sangsa gusto sang Dios. Kon ginahimo naton ini, bisan pa maayo ang aton tuyo, ginasuportahan naton si Satanas sa baylo nga ang Dios.

Ano ang nangin reaksion ni Pedro? Nahibaluan niya nga wala man gid sia ginatawag ni Jesus nga Satanas nga Yawa. Kay man, wala sia ginsilingan ni Jesus pareho sa ginsiling niya kay Satanas. Ginsilingan niya si Satanas nga “Palayo ka,” pero kay Pedro, naggamit sia sing lain nga mga tinaga nga sa orihinal nga lenguahe mahimo i-translate nga ‘diri ka sa likod ko.’ (Mateo 4:10) Nakita ni Jesus nga madamo sing maayo nga kinaiya si Pedro. Gani, wala sia gintabog kundi gintadlong lang ni Jesus ang iya sala nga panghunahuna. Maathag nga indi dapat mangin kasandaran si Pedro sa atubangan sang iya Agalon, kundi dapat ara sia sa likod para magsuportar kay Jesus.

Nangrason bala si Pedro, nangakig, ukon nagsunggod? Wala. Ginbaton niya ang pagsaway sa iya. Gani, nagpakita naman sia sing katutom. Kon kaisa, ang tanan nga sumulunod ni Cristo kinahanglan nga tadlungon. Kon batunon naton sing mapainubuson ang disiplina, magasuod kita kay Jesucristo kag sa iya Amay nga si Jehova nga Dios.—Hulubaton 4:13.

Ginpadyaan ang Iya Katutom

Sang ulihi, nakibot naman sila sa ginhambal ni Jesus: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga may pila sa mga nagatindog diri nga indi na mapatay tubtob nga makita anay nila ang Anak sang tawo nga nagakari sa iya ginharian.” (Mateo 16:28) Sigurado nga interesado gid sini si Pedro. Ano bala ang buot silingon ni Jesus? Abi ni Pedro indi na sia pagpilion sa sining pinasahi nga pribilehiyo kay bag-o lang sia ginsaway ni Jesus.

Pero pagligad sang isa ka semana, gindala ni Jesus sanday Santiago, Juan, kag Pedro sa “mataas nga bukid”—mahimo sa Bukid Hermon, nga mga pila lang ka kilometro ang kalayuon. Siguro gab-i na ini kay natuyo na ang tatlo ka apostoles. Pero sang nangamuyo si Jesus, gulpi lang nadula ang ila katuyo. Ano ang natabo?—Mateo 17:1; Lucas 9:28, 29, 32.

Nagbaylo ang dagway ni Jesus. Amat-amat nga nagsilak ang iya guya, pareho kasanag sang adlaw. Ang iya bayo nagbadlak sa kaputi. Dayon may nagpakita nga duha ka tawo, nga nagarepresentar kay Moises kag kay Elias. Nag-istorya sila kay Jesus parte sa iya “pagtaliwan, nga pat-od nga mahanabo sa Jerusalem.” Buot silingon, mapatay sia kag dayon banhawon. Gani, nagsala gid si Pedro sang magsiling sia nga indi gid magaantos si Jesus!—Lucas 9:30, 31.

Gusto naman ni Pedro nga mag-entra sa sining pinasahi nga hitabo. Abi niya malakat na si Moises kag si Elias, gani nagsiling sia: “Manunudlo, maayo nga yari kami diri, gani mahimo kami sang tatlo ka tolda, isa para sa imo kag isa para kay Moises kag isa para kay Elias.” Siempre, indi na nila kinahanglan ang tolda kay ginarepresentar lang nila ang mga alagad ni Jehova nga madugay na nga napatay. Wala gid nakaintiende si Pedro sang iya ginapanghambal. Pero bisan pa amo sini si Pedro, wala ka bala nanamian sa iya pagkaalisto kag kahanda sa pagbulig?—Lucas 9:33.

Sa sina man nga gab-i, nakabaton pa gid sila sang isa pa ka pagpakamaayo. May nagporma  nga panganod kag naglikop sa ila sa bukid. Dayon nabatian nila ang tingog mismo ni Jehova nga Dios nga nagsiling: “Ini ang akon Anak, ang isa nga pinili. Magpamati kamo sa iya.” Pagkatapos sini, sila na lang nga tatlo kag si Jesus ang nabilin sa bukid.—Lucas 9:34-36.

Isa gid ka pagpakamaayo kay Pedro kag sa aton ini nga palanan-awon! Mga pila ka dekada sang ulihi, nagsulat sia nga pribilehiyo gid niya sadto nga gab-i nga ‘nasaksihan mismo ang pagkahalangdon’ ni Jesus kag makita ang iya himaya kon mangin Hari na sia sa langit. Ginpamatud-an sini nga palanan-awon ang madamo nga tagna sa Pulong sang Dios. Ginpalig-on man sini ang pagtuo ni Pedro kay magaatubang pa sia sing mga pagtilaw sa palaabuton. (2 Pedro 1:16-19) Mapalig-on man kita kaangay ni Pedro, kon magpabilin kita nga matutom sa Agalon nga gintangdo ni Jehova, magtuon sa iya, magbaton sing disiplina kag pagtadlong, kag mapainubuson nga magsunod sa iya adlaw-adlaw.

[Mga Nota]

^ par. 7 Tan-awa ang artikulo nga “Iluga ang Ila Pagtuo—Ginbatuan Niya ang Kahadlok kag Pagpangduhaduha” sa Oktubre 1, 2009 nga Ang Lalantawan.

^ par. 9 Makita gid nga kadali magbag-o sang pensar sang mga tawo sa sinagoga kay sang nagligad lang nga adlaw, nalipay sila nga batunon si Jesus subong propeta sang Dios, pero subong, naakig na sila sa iya ginsiling.—Juan 6:14.

^ par. 15 Halin sa baybayon sang Galilea nga mga 210 metros sa idalom sang nibel sang dagat, naglakbay sila sing 48 kilometros asta nga nakalab-ot sila sa mga 350 metros sa ibabaw sang nibel sang dagat. Madamo sila sing nakita nga matahom nga talan-awon didto.

^ par. 18 Basaha ang kahon nga  “Sin-o ang Igang?” sa pahina 28.

[Kahon/Retrato sa pahina 28]

 Sin-o ang Igang?

Si Jesus nagsiling kay Pedro: “Nagasiling man ako sa imo, Ikaw si Pedro, kag sa sini nga igang tukuron ko ang akon kongregasyon.” (Mateo 16:18) Madamo ang nagapati nga nagakahulugan ini nga mangin pundasyon sang Cristianong kongregasyon si Pedro. Ang Katoliko nga Simbahan nagatudlo nga ginhimo ni Jesus si Pedro nga pinakamataas sa mga apostoles, nga daw subong bala nga sia ang una nga papa. Gani sa sulod sang Saint Peter’s Basilica sa Roma, kitaon gid ining ginsiling ni Jesus sa Latin nga lenguahe, sa mga letra nga mataas pa sa tawo.

Ang buot bala silingon ni Jesus nga si Pedro amo ang igang nga mangin pundasyon sang kongregasyon? Indi. Binagbinaga ining tatlo ka rason kon ngaa sigurado kita sa sini. Una, ato man didto ang iban nga apostoles, kag indi amo sina ang ila pag-intiende sa ginsiling ni Jesus. Kon ginhimo ni Jesus si Pedro nga pinakamataas sa tanan nga apostoles, ngaa nagbaisay pa sila sang ulihi kon sin-o gid ang pinakamataas sa ila? (Marcos 9:33-35; Lucas 22:24-26) Ikaduha, ginpakita sang ulihi ni apostol Pablo nga indi si Pedro ang igang, kundi si Jesucristo. (1 Corinto 3:11; 10:4) Ikatlo, pila ka dekada sang ulihi, ginpakita man ni Pedro nga wala niya ginkabig ang iya kaugalingon nga amo ang igang. Kundi, nagsiling sia nga si Jesus amo ang madugay na nga gintagna nga “sadsaran nga pamusod nga bato” nga ginpili mismo sang Dios.—1 Pedro 2:4-8.

Ang iban nagsiling nga bangod ang ngalan ni Pedro nagakahulugan sing “Daku nga Bato,” sia ang ginpatuhuyan ni Jesus nga igang. Pero indi pareho ang kahulugan sang ngalan ni Pedro sa tinaga nga “igang” nga gingamit sa sini nga bersikulo. Ang ngalan nga Pedro nagakahulugan sing “Isa ka Daku nga Bato,” kag nagapatuhoy sa lalaki; ang tinaga naman nga “igang” nagapatuhoy sa babayi. Gani, ano ang buot silingon sang ginsiling ni Jesus? Daw subong bala nga nagasiling sia kay Pedro: “Ikaw nga ginatawag ko nga Pedro, ukon Daku nga Bato, nakakilala sa matuod nga ‘igang,’ ang Cristo, nga amo ang mangin pundasyon sang Cristianong kongregasyon.” Pribilehiyo gid ni Pedro nga nakabulig sia sa pagpahangop sining importante nga kamatuoran!

[Retrato sa pahina 24, 25]

Nangin matutom si Pedro bisan pa ginsaway sia

[Retrato sa pahina 26]

Bangod sa katutom ni Pedro, ginpakita sa iya ang isa ka palanan-awon