Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Balaan nga Espiritu—ang Kusog nga Kinahanglan Mo

Balaan nga Espiritu—ang Kusog nga Kinahanglan Mo

 Balaan nga Espiritu—Ang Kusog nga Kinahanglan Mo

“DILI ako pagsikwaya gikan sa atubangan mo, kag dili pagkuhaa sa akon ang imo balaan nga [e]spiritu.” (Salmo 51:11) Amo ini ang tinagipusuon nga pangamuyo ni Hari David sa tapos sia nakasala.

Madugay na nga naeksperiensiahan ni David ang gahom sang balaan nga espiritu. Nagbulig ini sa iya nga pierdihon ang higante nga soldado nga si Goliat sang tin-edyer pa sia. (1 Samuel 17:45-50) Amo man ini ang nagbulig sa iya nga masulat ang pila sa pinakamatahom nga salmo. Nagsiling si David: “Ang [e]spiritu sang GINOO nagpamolong paagi sa akon, ang iya polong yari sa akon dila.”—2 Samuel 23:2.

Nahibaluan ni Jesus nga daku ang nabulig sang balaan nga espiritu kay David, kay isa ka bes, nagsiling sia sa iya mga tagpalamati: “Si David mismo nagsiling paagi sa balaan nga espiritu, ‘Si Jehova nagsiling sa akon Ginuo: “Lingkod ka sa akon tuo tubtob mabutang ko ang imo mga kaaway sa idalom sang imo mga tiil.”’” (Marcos 12:36; Salmo 110:1) Nahibaluan ni Jesus nga gingiyahan si David sang balaan nga espiritu sang ginsulat niya ang iya mga  salmo. Ini bala nga balaan nga espiritu makabulig man sa imo?

“Padayon sa Pagpangayo, kag Hatagan Kamo”

Mahimo nga indi ka man magsulat sing salmo. Pero mahimo magaatubang ka sing daw higante nga mga problema. Binagbinaga ang halimbawa ni Isabel. * Ginbaylo sia sang iya bana sa mas bataon nga babayi kag ginbayaan sia nga nalubong sa utang. Sila sang iya duha ka bata nga babayi wala man ginsustentuhan sang iya bana. “Gintonto niya ako. Pamatyag niya sa akon daw trapo,” siling niya. “Pero sugod sang ginbayaan niya ako, nabatyagan ko nga ginbuligan ako sang balaan nga espiritu sang Dios.”

Nagpaabot bala si Isabel nga buligan sia dayon sang balaan nga espiritu bisan wala sia sing himuon? Wala. Adlaw-adlaw niya nga ginpangayo sa Dios ang balaan nga espiritu. Nahibaluan niya nga kinahanglan niya ang kusog halin sa Dios agod maatipan sing maayo ang iya kabataan kag magbalik ang iya pagsalig sa kaugalingon. Ginsunod gid niya ang ginsiling ni Jesus: “Padayon sa pagpangayo, kag hatagan kamo; padayon sa pagpangita, kag inyo makita; padayon sa pagpanuktok, kag pagabuksan kamo.”—Mateo 7:7.

Ang isa pa nga nagakinahanglan sang bulig sang balaan nga espiritu amo si Roberto. Sang una, nagapanabako sia kag nagamarijuana. Ginpakigbatuan niya ini nga bisyo sa sulod sang duha ka tuig, pero may mga tion nga nagakapaslawan sia. “Nagalalain ka kon mag-untat ka sa pagmarijuana,” siling ni Roberto. “Adlaw-adlaw ini nga ginapangita sang imo lawas.”

Nagsiling pa si Roberto: “Pero determinado ako nga magbag-o para mapahamut-an ang Dios. Ginatinguhaan ko gid nga pamensaron pirme ang positibo nga mga butang halin sa Biblia. Adlaw-adlaw ako nga nagapangamuyo sa Dios nga hatagan niya ako sing kusog agod bag-uhon ang akon kabuhi. Nahibal-an ko nga kon sa akon lang, indi ko ini masarangan. Nabatyagan ko nga ginsabat ni Jehova ang akon mga pangamuyo, ilabi na sa tion nga nagalalain gid ako bangod nagbalik ang akon bisyo. Nagapati ako nga ang balaan nga espiritu sang Dios amo ang naghatag sa akon sing kusog. Kon wala ini, indi ko gid mauntat ang akon bisyo.”—Filipos 4:6-8.

Magatimbuok “nga May mga Pakpak Subong sang mga Aguila”

Kaangay nanday Isabel kag Roberto, naeksperiensiahan man sang minilyon ka Saksi ni Jehova nga ginabuligan sila sang balaan nga espiritu. Ang aktibo nga puersa ni Jehova, nga amo ang gingamit niya sa pagtuga sa uniberso, matigayon mo man kon luyag mo. Malipay ang Dios nga ihatag ini sa imo kon sinsero mo ini nga pangayuon. Pero, agod mabaton mo ang iya espiritu, dapat mo anay tun-an ang kamatuoran tuhoy sa Dios kag himuon ang iya kabubut-on.—Isaias 55:6; Hebreo 11:6.

Sa bulig sang balaan nga espiritu, matigayon mo ang kusog agod mangin madinalag-on ka sa pag-alagad sa Dios kag maatubang ang bisan ano nga problema. Ang Biblia nagapasalig sa aton: “[Si Jehova] nagahatag sing gahum sa ginapunaw, kag sa wala sing gahum nagadugang sia sing kusug. . . . Ang mga nagahulat sa [iya] magabag-o sang ila kusug, magatimbook sila nga may mga pakpak subong sang mga aguila, magadalagan sila kag indi paglapyoon, magalakat sila kag indi pagpunawon.”—Isaias 40:28-31.

[Nota]

^ par. 6 Ang iban nga ngalan gin-islan.

[Blurb sa pahina 8]

‘Adlaw-adlaw ako nga nagapangamuyo sa Dios nga hatagan niya ako sing kusog. Nahibal-an ko nga kon sa akon lang, indi ko ini masarangan. Nabatyagan ko nga ginsabat niya ang akon pangamuyo’

 [Kahon/Mga Retrato sa pahina 7]

NAGAPANGHIKOT ANG BALAAN NGA ESPIRITU

Gingamit sang Dios ang balaan nga espiritu sa pagtuga sa duta kag sa tanan nga butang sa uniberso. “O GINOO, daw ano kadamu sang imo mga binuhatan! Sa kaalam ginhimo mo sila tanan; ang duta puno sang imo mga manggad,” siling sang salmista. “Nagapadala ka sang imo [e]spiritu, ginatuga sila.”—Salmo 104:24, 30; Genesis 1:2; Job 33:4.

Ang balaan nga espiritu nag-inspirar sa diosnon nga mga tawo sa pagsulat sang Biblia. “Ang pagsulat sa bug-os nga Kasulatan gintuytuyan sang Dios kag mapuslanon,” siling ni apostol Pablo. (2 Timoteo 3:16) Ang Griegong tinaga nga gin-translate gin-inspirar ukon “gintuytuyan sang Dios,” literal nga nagakahulugan, “ginhuypan sang Dios.” Ang ginhawa, ukon espiritu ni Jehova amo ang naggiya sa mga manunulat sang Biblia agod masulat “ang pulong sang Dios.”—1 Tesalonica 2:13.

Ang balaan nga espiritu naghatag sing gahom sa mga alagad sang Dios nga mahibaluan kon ano ang matuod nga matabo sa palaabuton. Si apostol Pedro nagsiling: “Wala sing tagna sa Kasulatan nga naggikan sa kaugalingon nga pagpatpat. Kay ang tagna wala mag-abot paagi sa kabubut-on sang tawo, kundi ang mga tawo nagpamulong gikan sa Dios samtang ginatuytuyan sila sang balaan nga espiritu.”—2 Pedro 1:20, 21; Joel 2:28.

Ang balaan nga espiritu nagbulig kay Jesus kag sa iban pa nga matutom nga mga lalaki nga magwali sing maayong balita sang Ginharian sang Dios kag maghimo sing mga milagro. Si Jesus nagsiling: “Ang espiritu ni Jehova yari sa akon, bangod ginhaplas niya ako sa pagpahayag sing maayong balita sa mga imol, ginpadala niya ako sa pagbantala sing kahilwayan sa mga bihag kag pagpasag-uli sing panan-aw sa mga bulag.”—Lucas 4:18; Mateo 12:28.

 [Kahon/Mga Retrato sa pahina 9]

PAANO KITA GINABULIGAN SANG BALAAN NGA ESPIRITU?

Ang balaan nga espiritu nagahatag sa imo sing kusog agod mabatuan kag mauntat ang malain nga bisyo. Si apostol Pablo nagsiling: “Ang Dios matutom, kag indi sia magtugot nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kundi kon mag-abot ang pagsulay magahimo man sia sang lulutsan agod mabatas ninyo ini.”—1 Corinto 10:13.

Ang balaan nga espiritu makabulig sa imo nga ipakita ang diosnon nga mga kinaiya. “Ang mga bunga sang espiritu amo ang gugma, kalipay, paghidait, pagkamapinasensiahon, kaayo, pagkamaayo, pagtuo, kalulo, pagpugong sa kaugalingon.”—Galacia 5:22, 23.

Ang balaan nga espiritu makapabakod sa imo nga atubangon ang mga kabudlayan. “Sa tanan nga butang may kusog ako paagi sa iya nga nagapabakod sa akon.”—Filipos 4:13.