Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Balaan nga Espiritu?

Ano ang Balaan nga Espiritu?

 Ano ang Balaan nga Espiritu?

NAMANGKOT anay si Jesus sa iya mga disipulo: “Sin-o nga amay sa inyo nga kon pangayuan sang iya anak sang isda, hatagan niya sia sang man-ug sa baylo sang isda? Ukon kon mangayo sia sang itlog, hatagan niya sia sang iwiiwi?” (Lucas 11:11, 12) Paborito gid sang mga bata sa Galilea ang isda kag itlog.

Kaangay sang isa ka gutom nga bata nga nagapangayo sing pagkaon, nagsiling si Jesus nga padayon kita nga magpangayo sing balaan nga espiritu. (Lucas 11:9, 13) Kon maintiendihan naton kon ano gid ang balaan nga espiritu, mahibaluan naton kon paano ini makabulig sa aton. Gani, usisaon anay naton sa Biblia kon ano gid ang balaan nga espiritu.

“Ang Gahom sang Labing Mataas”

Maathag nga ginapakita sang Biblia nga ang balaan nga espiritu, puersa sang Dios nga ginagamit niya sa pagtuman sang iya kabubut-on. Sang ginsugiran ni anghel Gabriel si Maria nga magabun-ag sia sing anak nga lalaki, bisan pa birhen sia, ang anghel nagsiling: “Ang balaan nga espiritu magaabot sa imo, kag ang gahom sang Labing Mataas magalikop sa imo. Bangod sina ang bata nga ibun-ag tawgon nga balaan, Anak sang Dios.” (Lucas 1:35) Suno sa ginsiling ni Gabriel, ang balaan nga espiritu naangot sa “gahom sang Labing Mataas.”

Amo man sini ang ginapahangop sang iban nga teksto sa Biblia. Si propeta Miqueas nagsiling: “Nahanungud sa akon, puno ako sang gahum, tungud sa [e]spiritu sang GINOO.” (Miqueas 3:8) Nagpromisa si Jesus sa iya mga disipulo: “Magabaton kamo sang gahom kon ang balaan nga espiritu mag-abot sa inyo.” (Binuhatan 1:8) Kag si apostol Pablo may ginsiling man tuhoy sa “gahom sang balaan nga espiritu.”—Roma 15:13, 19.

Ano ang masiling naton sa sini nga mga teksto? Ang balaan nga espiritu naangot gid sa gahom sang Dios. Gingamit ini ni Jehova sa  paghimo sang tanan nga butang. Gani, masiling naton nga ang balaan nga espiritu amo ang gahom ukon aktibo nga puersa sang Dios. Ini nga puersa gamhanan gid! Indi naton mahanduraw kon daw ano kadaku nga gahom ang kinahanglan sa paghimo sa uniberso. Paagi kay propeta Isaias, si Jehova nagsiling nga pamalandungan naton ini nga pinamulong: “Magtangla kamo kag tan-awa ang kalangitan: sin-o bala ang nagtuga sini tanan? Sia, sia mismo ang nagpatuhaw sang iya mga hangaway nga mga bituon kag ang kada isa sa ila ginhatagan niya sing ngalan. Bangod sang iya kusog kag gahum, wala sing bisan isa sini nga nadula.”—Isaias 40:26, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano.

Ginapakita sang Biblia nga bangod sa “kusog kag gahum” sang Labing Gamhanan nga Dios, may kahim-ong kag naplastar sing maayo ang uniberso. Gani, gamhanan gid ang  aktibo nga puersa sang Dios kay bangod sini, nabuhi kita.—Tan-awa ang kahon nga “Nagapanghikot ang Balaan nga Espiritu.”

Mahimo gamiton ni Jehova ang iya balaan nga espiritu sa pagtuga sa dalagku nga mga butang kaangay sang uniberso. Pero mahimo man niya ini gamiton sa pagbulig sa mga tawo. Madamo nga halimbawa sa Biblia ang nagapakita nga gingamit sang Dios ang iya balaan nga espiritu para hatagan sing gahom ang iya mga alagad sa duta.

“Ang Espiritu ni Jehova Yari sa Akon”

Makita naton paagi sa ministeryo ni Jesus kon paano nagapanghikot ang balaan nga espiritu sang Dios sa iya mga alagad. Ginsilingan ni Jesus ang mga taga-Nazaret: “Ang espiritu ni Jehova yari sa akon.” (Lucas 4:18) Ano ang nahimo ni Jesus paagi sa “gahom sang espiritu”? (Lucas 4:14) Gin-ayo niya ang tanan nga sahi sang balatian, ginpakanay ang dalagku nga balod sa dagat, ginpakaon ang linibo ka tawo sing pila lamang ka tinapay kag isda, kag ginbanhaw pa gani ang patay. Suno kay apostol Pedro, si Jesus “isa ka tawo nga ginpakita sing dayag sang Dios . . . paagi sa gamhanan nga mga buhat kag mga kalatingalahan kag mga tanda nga ginhimo sang Dios paagi sa iya.”—Binuhatan 2:22.

Sa karon, wala na ginagamit sang Dios ang iya balaan nga espiritu sa paghimo sing kaangay sini nga mga milagro. Pero, daku gihapon ang mabulig sini sa aton. Handa ni Jehova nga ihatag ang iya balaan nga espiritu sa iya mga sumilimba subong sang ginpasalig ni Jesus sa iya mga disipulo. (Lucas 11:13) Amo gani nga nakasiling si apostol Pablo: “Sa tanan nga butang may kusog ako paagi sa iya nga nagapabakod sa akon.” (Filipos 4:13) Mahimo bala nga pabakuron ka man sang balaan nga espiritu? Sabton ini sang masunod nga artikulo.

[Kahon/Retrato sa pahina 5]

Ngaa ang Balaan nga Espiritu Indi Persona?

Ginpaanggid sang Biblia ang balaan nga espiritu sa tubig. Sang nagsaad ang Dios nga pakamaayuhon niya ang iya katawhan, sia nagsiling: “Buboan ko sing tubi ang duta nga ginauhaw, kag ang suba magatubod sa mamala nga duta. Igabubo ko ang akon espiritu sa imo mga kaliwat, kag ang [akon mga] pagbendision sa imo mga anak.”—Isaias 44:3, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano.

Sang ginbubo sang Dios ang iya espiritu sa iya mga alagad, ‘napuno sila sing balaan nga espiritu.’ Sanday Jesus, Juan Bautista, Pedro, Pablo, Bernabe, kag ang mga disipulo nga nagtipon sang Pentecostes 33 C.E., napuno sang balaan nga espiritu.—Lucas 1:15; 4:1; Binuhatan 4:8; 9:17; 11:22, 24; 13:9.

Binagbinaga ini: Puede bala ‘ibubo’ ang isa ka persona sa madamo nga tawo? Masiling mo bala nga “mapuno” sang isa ka persona ang isa ka grupo sang mga tawo? Imposible gid ina! Mabasa naton sa Biblia nga may mga tawo nga napuno sang kaalam, paghangop, ukon sibu nga ihibalo, pero wala ka gid sing mabasahan nga ang isa ka tawo napuno sang isa ka persona.—Exodo 28:3; 1 Hari 7:14; Lucas 2:40; Colosas 1:9.

Ang Griegong tinaga nga gin-translate “espiritu” amo ang pneuʹma, nga nagakahulugan man sing indi makita nga gahom. Suno sa Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, ang panguna nga kahulugan sang tinaga nga pneuʹma “nagapatuhoy sa hangin . . . kag ginhawa; nagapatuhoy man ini sa espiritu nga kaangay sang hangin, indi makita kag gamhanan.”

Gani, maathag nga ang balaan nga espiritu indi isa ka persona. *

[Nota]

^ par. 19 Kon gusto mo sing dugang nga impormasyon, tan-awa “Ang Kamatuoran Tuhoy sa Amay, sa Anak, kag sa Balaan nga Espiritu,” sa pahina 201-204 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Credit Line]

Photodisc/SuperStock