Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Matigayon Mo Ayhan ang Kalinong sa Sining Magamo nga Kalibutan?

Matigayon Mo Ayhan ang Kalinong sa Sining Magamo nga Kalibutan?

 Matigayon Mo Ayhan ang Kalinong sa Sining Magamo nga Kalibutan?

MAY kalinong bala ang imo kabuhi? Madamo gid ang magasabat nga wala sing kalinong ang ila kabuhi bangod sa inaway, ginamo sa pulitika, pagpinatyanay sang lainlain nga tribo, ukon terorismo. Bisan wala mo ini naeksperiensiahan, mahimo apektado ka sang mga krimen, pag-abuso, kag paglainay sing buot sa kaupod mo sa negosyo ukon sa imo kaingod. Bisan sa sulod mismo sang pamilya may kagamo man sa baylo nga may kalinong.

Gusto gid sang madamo nga tawo nga matigayon ang kalinong sa hunahuna. Mahimo nila ini pangitaon sa relihion kag sa mga grupo nga nagapamalandong ukon naga-yoga. Ang iban naman nagabakasyon sa matahom nga mga lugar, nagataklad sa bukid, kag nagakadto sa mga busay ukon tuburan para matigayon ang kalinong sa hunahuna. Pero narealisar nila nga hapaw kag umalagi lamang ini.

Gani diin mo matigayon ang matuodtuod nga kalinong sa hunahuna? Ining kalinong nagahalin sa aton Manunuga, si Jehova nga Dios. Ngaa? Sia ang “Dios nga nagahatag sang paghidait [kalinong].” (Roma 15:33) Sa idalom sang paggahom sang iya Ginharian, sa indi madugay, mangin ‘bugana ang paghidait.’ (Salmo 72:7; Mateo 6:9, 10) Nagalabaw ini sa mga kasugtanan sang mga tawo para matigayon ang paghidait ukon kalinong. Ini nga mga kasugtanan nagpauntat lang sing makadali sa mga inaway. Pero dulaon gid sang Dios ang tanan nga kabangdanan sang inaway. Ang matuod, wala na sing magatuon pa sang inaway. (Salmo 46:8, 9) Matigayon na naton ang matuod nga kalinong!

Bisan pa nagalaum ka sing bug-os nga kalinong sa palaabuton, mahimo subong pa lang gusto mo na  nga matigayon ang kalinong. Paano mo matigayon ining kalinong para maatubang ang mga kabudlayan? Ang Biblia makabulig sa aton. Binagbinaga ang pila ka giya nga makit-an sa kapitulo 4 sang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Palihug basaha ang bersikulo 4 asta 13 sa imo Biblia.

“Ang Paghidait sang Dios”

Sa bersikulo 7 mabasa naton: “Ang paghidait sang Dios, nga nagalabaw sa tanan nga paghangop, magatipig sang inyo mga tagipusuon kag inyo mga painuino sa kay Cristo Jesus.” Ini nga paghidait ukon kalinong wala lamang nagahalin sa pagpamalandong ukon pagpauswag sang aton personalidad. Sa baylo, naghalin ini sa Dios. Gamhanan gid ini kay ‘nagalabaw ini sa tanan nga paghangop.’ Nagalabaw gid ini sa tanan naton nga kabalaka, limitado nga ihibalo, kag tiko nga panghunahuna. Mahimo daw wala na sing solusyon ang aton mga problema, pero ang kalinong nga nagahalin sa Dios nagahatag sa aton sing masaligan nga paglaum nga madula na sa ulihi ang tanan naton nga kabudlayan.

Imposible bala ini? Sa mga tawo imposible ini, pero “ang tanan nga butang posible sa Dios.” (Marcos 10:27) Ang pagtuo kag pagsalig sa Dios makabulig sa aton nga indi magkabalaka. Hunahunaa ang isa ka bata nga nadula sa isa ka mall. Mahimo nga ginakulbaan gid sia kag daw indi mahim-os. Pero sang nakita na niya ang iya nanay, ginhakos sia sini kag gin-uloulohan. Pareho sini nga bata, makasalig kita nga paumpawan kita sang Dios kag buligan nga madula ang aton mga kabalaka.

Madamo nga sumilimba ni Jehova ang nakaeksperiensia sing kalinong halin sa Dios bisan pa may mabudlay nga mga pagtilaw. Halimbawa, binagbinaga si Nadine, nga nahulugan sang iya ginabusong. Nagsiling sia: “Nabudlayan ako nga ihambal ang akon nabatyagan, kag ginapagua ko lang nga daw wala ako naapektuhan sang natabo. Pero ang matuod, grabe gid ang akon kasubo. Halos kada adlaw, ginasugid ko kay Jehova paagi sa pangamuyo ang akon nabatyagan kag ginapangabay ko sia nga buligan ako. May gahom gid ang pangamuyo, kay sa mga tion nga grabe ang akon kasubo kag daw indi ko na ini maagwanta, nabatyagan ko ang kalinong kag napahamtang ang akon buot.”

Pangamlig sa Imo Tagipusuon kag Hunahuna

Tan-awon naton liwat ang Filipos 4:7. Ini nga bersikulo nagasiling nga ang paghidait sang Dios magatipig sang aton mga tagipusuon kag mga painuino. Pareho sang isa ka soldado nga nagabantay sa iya puesto, ang paghidait sang Dios magatipig sang aton tagipusuon para indi kita matublag sang materyalistiko nga panghunahuna, sobra nga kabalaka, kag indi diosnon nga mga paggawi. Binagbinaga ang isa ka halimbawa.

Madamo nga tawo sa sining magamo nga kalibutan ang nagapati nga kinahanglan ang madamo nga kuarta para matigayon ang kalipay kag kalig-unan. Bangod sa laygay sang mga eksperto, mahimo sila magbakal sang shares of stock. Pero nabatyagan gid bala nila ang kalinong? Wala gid. Kada adlaw, mahimo nga lantawon nila ang presyo sang shares of stock kag nagapalibog kon bala mabaligya sila, mabakal, ukon ipundo na lang ini. Kon magnubo ang presyo sini, mahimo mabalaka gid sila. Wala ginadumilian sang Biblia ang pagnegosyo, pero nagalaygay ini: “Ang nagahigugma sang pilak indi mabusug sing pilak; bisan ang nagahigugma sang kabuganaan, sing patubas: ini man kadayawan. Matam-is ang katologon sang tawo nga nagapangabudlay, bisan nagakaon sia sing diotay ukon madamu; apang ang pagkabusug sang manggaranon indi magtugut sa iya sa pagtolog.”—Manugwali 5:10, 12.

Ang Filipos 4:7 naghinakop nga ang paghidait sang Dios magabantay sa aton tagipusuon kag panghunahuna “paagi kay Cristo Jesus.” Ano ang kaangtanan ni Jesucristo sa paghidait sang Dios? May daku nga papel si Jesus sa pagtuman sang katuyuan sang Dios. Ginhalad ni Jesus ang iya kabuhi para luwason kita sa sala kag kamatayon. (Juan 3:16) Sia man ang Hari sang Ginharian sang Dios. Daku gid ang mabulig sang ihibalo parte sa papel ni Jesus para matigayon ang malinong nga hunahuna kag balatyagon. Paano?

Kon sinsero kita nga nagahinulsol sa aton mga sala kag nagapangayo sing kapatawaran suno sa halad ni Jesus, patawaron kita sang Dios. Amo ini  ang nagahatag sa aton sing kalinong sa hunahuna kag balatyagon. (Binuhatan 3:19) Kon naintiendihan naton nga matigayon lamang sa Ginharian ni Cristo ang bug-os nga kalipay, malikawan naton ang sobra nga kabalaka nga daw subong bala nga wala na sing maayo nga palaabuton. (1 Timoteo 6:19) Siempre pa, may mga kabudlayan kita subong, pero nalipay kita nga may maayo gid nga paglaum sa palaabuton.

Kon Paano Mo Matigayon ang Kalinong Halin sa Dios

Paano mo matigayon ang kalinong halin sa Dios? Makita naton ang sabat sa Filipos 4:4, 5 nga nagasiling: “Magkasadya kamo pirme sa Ginuo. Sa liwat ginasiling ko, Magkasadya kamo! Ipakita sa tanan nga tawo ang inyo pagkamakatarunganon. Ang Ginuo malapit na.” Sang ginsulat ini ni Pablo, ginpriso sia sa Roma bisan wala sia sing sala. (Filipos 1:13) Sa baylo nga magreklamo bangod sa iya kahimtangan, ginpalig-on niya ang iya masigkatumuluo nga magkasadya pirme sa Ginuo. Nagakasadya sia indi bangod sa iya kahimtangan, kundi sa iya maayo nga kaangtanan sa Dios. Bisan ano man ang aton kahimtangan, dapat man kita magkalipay sa aton pag-alagad sa Dios. Nagakalipay pa gid kita samtang ginakilala naton si Jehova kag ginahimo ang iya kabubut-on, amo nga nagabatyag kita sing pagkakontento kag kalinong.

Isa pa, ginapalig-on man kita nga mangin makatarunganon. Kon makatarunganon kita, indi kita magpaabot nga himuon ang indi naton masarangan. Nahibaluan naton nga indi kita perpekto, kag indi naton mahimo ang pinakamaayo sa tanan nga butang. Gani, ngaa magpinalibog pa kita kon paano mangin perpekto ukon mangin mas maayo sangsa iban? Subong man, indi kita magpaabot nga mangin perpekto ang iban. Gani mangin kalmado lang kita kon may ginhimo sila nga wala naton naluyagan. Ang orihinal nga Griegong tinaga nga “pagkamakatarunganon” nagakahulugan man sing “pagpaumod.” Kon nagapaumod kita, malikawan naton ang wala sing pulos nga binaisay nga mahimo magresulta sa ginamo kag magdula sang aton mismo kalinong.

Ang masunod nga ginsiling sa Filipos 4:5 nga “ang Ginuo malapit na,” daw wala sing kaangtanan sa bug-os nga bersikulo. Ginapahangop sini nga malapit na lang bag-uhon sang Dios ang aton kahimtangan paagi sa iya Ginharian. Pero bisan subong, mahimo mangin suod sia sa nagapalapit sa iya. (Binuhatan 17:27; Santiago 4:8) Kon nagasuod kita sa Dios, mangin malipayon kita, makatarunganon, kag indi mabalaka sa mga problema subong kag sa matabo sa palaabuton nga mabasa sa bersikulo 6.

Ginapakita sa bersikulo 6 kag 7 nga kon mangamuyo kita matigayon naton ang kalinong halin sa Dios. Para sa iban, ang pangamuyo isa lang ka sahi sang pagpamalandong, gani ang bisan ano kuno nga sahi sang pangamuyo makahatag sa ila sing kalinong. Pero, ginapakita sang Biblia kon ano gid ang matuod nga pagpakig-istorya kay Jehova. Pareho ini sa pagsugid sang isa ka bata sang iya mga kalipay kag mga problema sa iya mapinalanggaon nga amay. Makapaumpaw gid kay puede kita makapakighambal sa Dios “sa tagsa ka butang.” Bisan ano man ang aton ginapaligban, mahimo naton ini ipangamuyo sa aton Amay sa langit.

Ang bersikulo 8 nagapalig-on sa aton nga mangin positibo pirme. Pero, indi bastante ang paghunahuna lamang sing positibo nga mga butang. Subong ginapakita sang bersikulo 9, dapat man naton himuon ang ginalaygay sang Biblia. Sa amo, matigayon naton ang matinlo nga konsiensia. Matuod gid ang ginasiling sang isa ka hambalanon: Ang maayo nga konsiensia isa ka malum-ok nga ulunan!

Huo, matigayon mo ang kalinong. Ginahatag ini ni Jehova nga Dios sa mga nagapalapit sa iya kag nagasunod sa iya mga giya. Paagi sa pagtuon sa iya Pulong, ang Biblia, mahibaluan mo ang iya mga panghunahuna. Indi mahapos ang pagsunod sa iya mga sugo, pero mapuslanon gid ini kay “ang Dios sang paghidait mangin kaupod” mo.—Filipos 4:9.

[Blurb sa pahina 10]

“Ang paghidait sang Dios . . . magabantay sang inyo tagipusuon.”—FILIPOS 4:7

[Blurb sa pahina 12]

Makapaumpaw gid kay puede naton ipakighambal sa Dios ang “tagsa ka butang”