Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagkadto sa “Malayo Gid” nga Bahin sang Duta

Pagkadto sa “Malayo Gid” nga Bahin sang Duta

 Sulat Halin sa Rusya

Pagkadto sa “Malayo Gid” nga Bahin sang Duta

NAGLUPAD ang amon eroplano halin sa Yakutsk kag naglabay sa Tuymaada Valley. Ginlabayan namon ang mga linaw nga nangin yelo nga may lainlain nga korte. Naglabay man kami sa mga kabukiran sang Verkhoyanskiy nga ginahil-uban sing niebe kag ginasilakan sang adlaw. Sa tapos sang 900 kilometros nga pagbiyahe, naghugpa ang amon eroplano sa banwa sang Deputatskiy.

Diri nag-umpisa ang akon paglakbay sa Sakha Republic, nga ginatawag man Yakutia, isa ka matahom pero mabudlay kadtuan nga lugar nga mas malapad pa sa Nakatundan nga Europa. Ang temperatura diri nagalab-ot 40°C kon tig-ilinit kag -70°C kon tigtulugnaw. Makit-an diri ang mga fossil sang dalagku kag madugay na napapas nga mga sapat. Bisan pila na ka tuig ang nagligad halin sang ulihi ko nga pagkadto diri, daw kasan-o lang nga nakita ko ang magagmay nga mga banwa nga natabunan sing madamol nga alipuop, subong man ang matahom nga mga kolor sang kapawa sa naaminhan nga ginatawag aurora borealis, kag ang masinadyahon kag mabukod nga mga Yakut.

Ang amon kaladtuan indi lang ang Deputatskiy, kay makadto pa kami sang akon upod sa iban pa nga minuro. Ang una sini amo ang Khayyr, nga 300 kilometros ang kalayuon sa aminhan kag malapit sa Laptev Sea, sa naaminhan nga Siberia. Nagkadto kami sa sini nga lugar kay sang una, may nakakadto diri nga Saksi ni Jehova kag nakita niya nga madamo sang tawo nga gusto gid magtuon sing dugang pa parte sa Biblia. Kami nga ari diri sa Yakutsk, nga mga 1,000 ka kilometro ang kalayuon, amo ang pinakamalapit sa ila! Gani nagbatyag kami nga kinahanglan gid sini nga mga tawo ang bulig kag pagpalig-on.

Sang nag-abot kami sa Deputatskiy, may nakilala kami nga tawo nga mabiyahe pakadto sa Khayyr. Ginhambalan niya kami nga masakay kay barato lang ang iya sukot. Sang nakita namon ang iya salakyan, daw indi kami magsakay kay kadaan na gid sini kag gubaon pa! Pero, nagpasugot na lang kami kag nagbiyahe sina nga gab-i. Wala gid namon ginpaabot ang sunod nga matabo.

Ang pulungkuan daw pareho katugnaw sa mga yelo sa gua. ’Gapaabot kami nga mag-init-init ang amon ginapungkuan, pero nagtugnaw pa gid ini. Nangabay kami nga magpundo anay kay makuha kami sang madamol nga bayo sa amon bag para isampaw sa amon ginasuksok. Pero bisan pa madamol na ang amon ginasuksok, katugnaw man gihapon.

Ang amon drayber nga anad na magbiyahe sa sini nga lugar, masinadyahon gihapon. Gulpi lang sia namangkot, “Nakakita na kamo sang aurora borealis?” Wala pa gid ako sini nakakita, amo nga ginpadulog niya ang salakyan kag naggua kami. Sadto nga tion, nalipatan namon sing makadali  ang katugnaw. Nagdayaw gid ako sa nagaigpat-igpat nga kapawa nga may lainlain sing kolor nga daw mga kurtina nga nagabalodbalod sa ibabaw namon. Makatilingala gid ini kag halos malab-ot na sang akon kamot.

Sang kaagahon na nga medyo madulom pa, naguot ang amon ginasakyan sa nagatumpok nga niebe. Ginbuligan namon ang drayber agod makahalin ang salakyan, kag pila pa ka beses ini nga naguot samtang nagaagi kami sa nahawanan sing niebe nga dalan pakadto sa Khayyr. Sang nagsanag na, didto ko lang nabal-an nga ang “dalan” nga amon gin-agyan suba gali nga nagyelo! Sa tapos sang 16 ka oras nga pagbiyahe halin sa Deputatskiy, nakaabot gid man kami sa Khayyr sang udto. Abi namon magmasakit kami bangod sa grabe nga katugnaw, pero maayo gihapon ang amon pamatyag pagbugtaw namon pagkaaga. Magluwas lang sa mga tudlo sa akon tiil nga daw nagpalanig-a bangod sang sobra nga katugnaw. Ginhatagan ako sang mga pumuluyo diri sing sebo sang oso para ibanyos sa akon mga tudlo.

Kinaandan na nga ginakadtuan namon ang mga tawo sa ila balay para isugid ang maayong balita. Pero diri sa Khayyr, ang mga tawo pa ang nagapangita sa amon kon nahibal-an nila nga nag-abot na kami! Adlaw-adlaw sa sulod sang duha ka semana kag tunga, ginatudluan namon sa Biblia ang mga tumandok, kon kaisa halin sa aga asta maggab-i. Makalilipay gid makilala ang madamo nga tawo nga interesado gid parte sa Dios. Ang pila ka tigulang nga babayi nga Yakut nagsiling sa amon: “Nagapati gid kami nga may Dios kay ginkadtuan ninyo kami bisan pa malayo gid ang amon lugar!”

Natingala kami sa ila mga kustombre. Halimbawa, ginatangkas sang mga tawo didto ang mga bloke sang yelo sa kilid sang ila balay, nga daw pareho sang mga inuggatong. Sa baylo nga magsag-ub sila sang tubig, nagakuha lang sila sang isa ka bloke kag ginabutang ini sa daku nga takure kag ginakalayuhan para matunaw. Ginpatilaw man nila kami sang ila isda nga ginatawag chir, nga manamit gid kon himuon nga stroganina, ang pagkaon nga ginapabugal gid nila. Pagkahulik sini nga isda, ginailada ini dayon. Ginahiwahiwa ini sing manipis, ginasusu sa asin kag paminta, kag ginakaon dayon. Nakunyag man sila magsugid sa amon parte sa mga fossil sang kahoy kag bangkil sang mammoth nga masami nila makita sa palibot.

Halin sa Khayyr, naglakbay pa gid ako sing mga ginatos ka kilometro, sakay sa eroplano para duawon ang mga interesado sa Biblia sa iban nga minuro sa Yakutia. Mainabyanon kag mahigugmaon gid ang mga tawo sa sini nga mga lugar! Nahibal-an sang isa ka bata nga lalaki nga nakilala ko didto nga ginakulbaan ako magsakay sa eroplano. Ginhatagan niya ako sing kard nga may drowing sang isa ka pares sang maya kag gamay nga eroplano. Sa sini nga kard may sulat sia nga nagasiling: “Sasha, kon magsakay ka sa eroplano, indi ka mahadlok nga mahulog. Mateo 10:29.” Natandog gid ako sang ginbasa ko ini nga bersikulo sa Biblia! Didto nabasa ko ang ginsiling ni Jesus parte sa mga maya: “Wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta nga indi mahibaluan sang inyo Amay.”

Ginadumdom ko pirme ang pila sang akon mga eksperiensia sa Yakutia. Ining matugnaw kag mabudlay kadtuan nga lugar nagapahanumdom pirme sa akon sang mainabyanon kag maabiabihon nga mga tawo nga nagapuyo sa “malayo gid” nga bahin sang duta.

[Retrato sa pahina 25]

Naeksperiensiahan namon ang pagkamainabyanon kag pagkamaabiabihon sang mga Yakut