Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Tanan Bala nga Relihion Nagapadulong sa Isa ka Dios?

Ang Tanan Bala nga Relihion Nagapadulong sa Isa ka Dios?

 Ang Tanan Bala nga Relihion Nagapadulong sa Isa ka Dios?

“May relihion na ako, kag indi na ’ko magsaylo sa iban. Indi man importante kon ano ang imo ginapatihan, kay isa man lang gihapon ka Dios ang ginasimba sang tanan nga relihion.”

MAY nabatian ka na bala nga nagsiling sina? Madamo nga tawo ang nagapati nga ang tanan nga relihion makabulig sa imo nga makilala ang Dios kag mahangpan ang katuyuan sang kabuhi. Madamo man ang nagapati nga may maayo kag malain sa kada relihion, kag wala sing relihion nga makasiling nga sila lang ang matuod ukon sila lang ang makatudlo para makilala ang Dios.

Ini nga mga ideya ginapatihan gid sang kalabanan karon nga nagasiling nga maayo ang tanan nga relihion. Ang mga tawo nga wala nagapati sini ginakabig pa gani nga makitid sing pamensaron kag ginayaguta. Ano ang imo opinyon? Nagapati ka bala nga ang tanan nga relihion nagapadulong sa isa ka Dios? Importante gid bala kon ano ang relihion sang isa ka tawo?

May Kinatuhayan Bala ang Kada Relihion?

Ang isa ka encyclopedia nagsiling nga may 9,900 ka relihion subong, kag ang pila sini may minilyon ka miembro sa bug-os nga kalibutan. Ginabulubanta nga mga 70 porsiento sang mga tawo sa kalibutan ang katapo sang lima ka panguna nga relihion—ang Budhismo, Cristianismo, Hinduismo, Islam, kag ang Judaismo. Kon ang tanan nga relihion nagapadulong sa isa lang ka Dios, dapat palareho kuntani ang mga panudlo, pagkilala sa Dios, kag mga paathag sa katuyuan sang Dios sining lima ka panguna nga relihion. Pero, ano gid bala ang matuod?

Ang Romano Katoliko nga teologo nga si Hans Küng nagsiling nga palareho ang ginatudlo sang panguna nga mga relihion parte sa pagpakig-angot sa isigkatawo. Halimbawa, ginatudlo nila  nga malain ang pagpatay, pagbutig, pagpangawat, kag pagpakigrelasyon sa paryente. Palareho man sila nga nagatudlo nga respetuhon ang mga ginikanan kag palanggaon ang mga kabataan. Pero kon parte sa iban nga butang, ilabi na sa pagkilala sa Dios, daku gid ang kinatuhayan sa mga panudlo sining panguna nga mga relihion.

Halimbawa, ang mga Hindu nagasimba sa madamo nga diosdios, kag indi naman maathag ang panudlo sang mga Budhista parte sa Dios. Ang Islam nagatudlo nga may isa ka Dios. Amo man sini ang ginapatihan sang mga relihion nga nagapangangkon nga Cristiano, pero ang kalabanan sa ila nagapati nga ang Dios isa ka Trinidad. Kag indi man palareho ang pagpati sining mga relihion nga nagapangangkon nga mga Cristiano. Halimbawa, si Maria nga iloy ni Jesus, ginasimba sang mga Katoliko, pero wala sia ginasimba sang kalabanan nga Protestante nga relihion. Ang birth control ginadumilian sang mga Katoliko, pero ginatugutan ini sang pila ka Protestante. Kag ang mga Protestante may lainlain nga pagtamod parte sa homoseksuwalidad.

Rasonable bala nga isa lang ka Dios ang ginapadulungan sining mga relihion nga may lainlain nga pagpati? Indi gid. Sa baylo, ang ila panudlo nagapalibog lang sa mga tawo kon sin-o gid ang Dios kag kon ano ang ginapatuman niya sa iya mga sumilimba.

Nagapahiusa Bala Ukon Nagapabahinbahin?

Kon ang tanan nga relihion nagapadulong sa isa ka Dios, pat-od gid nga ginapahiusa nila kuntani ang mga tawo para magluntad ang kalinong sa bug-os nga kalibutan. Pero ang mga hitabo bala sang nagligad nagapamatuod sini? Ginapakita sang maragtas nga sa baylo nga magpahiusa, ang relihion mismo ang kabangdanan sang pagbinahinbahin kag pag-ilinaway sang mga tawo. Binagbinagon naton ang pila lang ka halimbawa.

Halin sang ika-11 tubtob ika-13 nga siglo, ang Cristiandad, ukon ang mga pungsod nga nagapangangkon nga Cristiano, amo mismo ang nagpakig-away sa mga pungsod nga Islam sa mga inaway nga ginatawag Krusada. Sa Europa, sang ika-17 nga siglo, nag-inaway ang mga Katoliko kag mga Protestante sa gintawag nga Thirty Years’ War. Sang nangin independiente ang India sa Great Britain sang 1947, ang mga Hindu kag Muslim nag-ilinaway man. Sining karon lang, ang mga Katoliko kag Protestante tinuig nga nag-inaway sa Northern Ireland. Sa Middle East, wala gihapon mag-untat ang inaway sang mga Judiyo kag mga Muslim asta subong. Kag ang pinakagrabe gid sa sini amo ang Bug-os Kalibutan nga Inaway II, diin ginpadala sa inaway ang mga miembro sining lima ka panguna nga relihion. Nagpinatyanay pa gani ang mga miembro sang isa lang ka relihion sang nagakontrahanay nga mga pungsod.

Ginapakita gid sini nga ang mga relihion sa kalibutan wala nakahatag sing kalinong kag paghiusa, kag wala man nakabulig sa mga tawo padulong sa isa ka Dios. Sa baylo, nagbinahinbahin ang mga tawo kag wala naathagan kon sin-o gid ang Dios kag kon paano sia simbahon. Gani, ang bisan sin-o nga gusto magpalapit sa matuod nga Dios dapat magpili sing maayo kon ano ang husto nga pagpati. Amo gid sini ang ginasiling sang Biblia, nga isa sa pinakamadugay nga libro nga ginagamit sa pagtudlo parte sa Dios.

Magpili Kon Sin-o ang Imo Simbahon

Maathag nga ginapakita sang Biblia nga kinahanglan ang serioso nga pagbinagbinag kag  personal nga desisyon para makilala ang matuod nga Dios. Si Josue, nga isa ka alagad ni Jehova nga Dios, nagsiling sa dumaan nga pungsod sang Israel: “Magpili kamo sini nga adlaw kon sin-o ang inyo alagdon, kon ang mga dios nga gin-alagad sang inyo mga ginikanan sa tabok sang Suba, ukon ang mga dios sang mga Amornon nga sa ila duta nagapuyo kamo; apang nahanungud sa akon kag sa akon panimalay, magaalagad kami sa GINOO.” Pila ka tuig sang ulihi, ginpapili man sang propeta nga si Elias ang mga tawo: “Tubtub pa bala san-o magpiniang kamo sa tunga sang duha ka panghunahuna? Kon ang GINOO among Dios, sonda sia; apang kon si Baal [dios sang mga Canaanhon], nian sonda sia.”—Josue 24:15, 16; 1 Hari 18:21.

Ginapakita sini kag sang iban pa nga mga bersikulo sa Biblia nga kinahanglan gid magpili ang mga tawo nga gusto magsimba sa matuod nga Dios. Amo man sini ang aton kahimtangan subong. Kon gusto naton nga simbahon kag alagaron ang matuod nga Dios, dapat man kita magpili sing husto. Pero ano ang makabulig sa aton sa pagpili sang husto nga relihion? Paano naton makilala ang matuod nga mga sumilimba?

Ang Matuod nga Sumilimba Makilala sa Ila mga Bunga

Si Jesucristo nagsiling sa iya mga sumulunod parte sa matuod kag butig nga mga sumilimba: “Ang mga tawo wala nagapamupo sang mga ubas gikan sa tunukon nga mga tanom ukon sang mga igos gikan sa mga gamhon, indi bala? Subong man ang tagsa ka maayo nga kahoy nagapatubas sang maayo nga bunga, apang ang tagsa ka malain nga kahoy nagapatubas sang wala pulos nga bunga; ang maayo nga kahoy indi makapamunga sang wala pulos nga bunga, ukon ang malain nga kahoy makapamunga sang maayo nga bunga. . . . Sa pagkamatuod, paagi sa ila mga bunga makilala ninyo sila.” Gani, ang matuod nga sumilimba makilala sa ila mga bunga, ukon sa ila mga binuhatan. Ano ini nga mga bunga?—Mateo 7:16-20.

Una, ang mga sumilimba sang matuod nga relihion nagahiusa bangod sa gugma. Si Jesus nagsiling sa iya mga disipulo: “Nagahatag ako sa inyo sang isa ka bag-o nga sugo, nga maghigugmaanay kamo; subong nga ako nagahigugma sa inyo, maghigugmaanay man kamo. Paagi sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon nagahigugmaanay kamo.” Ang matuod nga mga sumilimba ni Cristo dapat magpakita sang pinasahi nga gugma sa isa kag isa nga amo ang nagapakilala sa ila subong matuod nga sumilimba.—Juan 13:34, 35.

Bangod sini, indi gid nila mahimo nga makig-away sa ila masigka-Cristiano. May relihion bala nga nagahimo sini? Sa Bug-os Kalibutan nga Inaway II, ang mga Saksi ni Jehova lamang ang determinado nga wala nag-intra sa inaway sa bisan ano nga paagi. Ang anay obispo sang Protestante  nga Simbahan nga si Dr. Hanns Lilje sa Hannover, Germany, nagsulat parte sa mga Saksi: “Sila lamang ang relihion nga wala nag-intra sa Third Reich bangod sa ila konsiensia.” Sadto nga tion, ang mga Saksi sa madamo nga lugar mas gusto pa mag-antos sangsa mag-intra sa inaway.

Ano pa nga mga bunga ang ginpatuhuyan ni Jesus nga magapakilala sa matuod nga mga disipulo? Si Jesus nagsiling sa bantog nga Pangamuyo sang Ginuo: “Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo ngalan. Magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.” Ginpakita ni Jesus nga dapat gid unahon ang pagpakabalaan sa personal nga ngalan sang Dios, nga amo si Jehova. Ginpabutyag niya ang iya handum nga ang kabubut-on ni Jehova matuman sa duta paagi sa Ginharian sang Dios. Ano nga relihion ang kilala nga nagabantala sang ngalan ni Jehova kag sang Ginharian sang Dios nga amo lamang ang makapaluntad sang paghidait sa bug-os nga duta? Ang mga Saksi ni Jehova nagabantala sang maayong balita sa 236 ka pungsod kag mga lugar, kag nagapanagtag sila sang mga literatura sa sobra sa 470 ka lenguahe.—Mateo 6:9, 10.

Subong man, ginasunod sang mga Saksi ni Jehova ang halimbawa ni Jesus nga wala nagapasilabot sa mga isyu sa sosiedad kag pulitika. “Indi sila bahin sang kalibutan, subong nga ako indi bahin sang kalibutan,” siling ni Jesus parte sa iya mga disipulo. Isa pa, nagapati ang mga Saksi nga ang Biblia Pulong sang Dios kag nakumbinsi sila nga ang “bug-os nga Kasulatan gintuytuyan sang Dios kag mapuslanon ini sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sa mga butang, sa pagdisiplina sa pagkamatarong, agod ang tawo sang Dios may ikasarang gid, kag nasangkapan sing bug-os para sa tagsa ka maayong buhat.”—Juan 17:14, 17; 2 Timoteo 3:16, 17.

Lain Gid ang Matuod nga Relihion

Ining mga bunga, nga amo ang masinakripisyuhon nga gugma, ang handum nga pakabalaanon ang ngalan ni Jehova, ang pagbantala sang Ginharian sang Dios, ang indi pagpakigbahin sa kalibutan kag ang pagtuo sa Biblia, nagapakilala gid sa matuod nga mga sumilimba. Ini nga mga bunga nagapain man sa matuod nga sumilimba gikan sa iban nga relihion. Ang isa ka babayi nga pila ka beses nga nasugilanon sang mga Saksi ni Jehova nagsiling: “Madamo ako sing nahibal-an nga relihion, kag palareho man lang sila. Kamo lang ang grupo nga lain gid sa iban.”

Maathag nga indi tanan nga relihion nagapadulong sa isa ka Dios. Pero may isa ka grupo nga lain gid sa iban. Sila amo ang mga Saksi ni Jehova nga sobra na karon sa pito ka milyon sa bug-os nga kalibutan. Nagapati gid sila kag nagatuman sa Pulong sang Dios, nga amo ang Biblia. Gani nahiusa ang mga tawo nga may lainlain nga rasa, lenguahe, kag gindak-an para simbahon ang lamang matuod nga Dios, si Jehova. Wala na sing iban nga grupo ukon organisasyon nga nakahimo sini. Gusto gid nila nga buligan ka nga matun-an ang parte sa matuod nga Dios kag mahibaluan kon ano ang Iya ginapatuman sa imo. Paagi sini, matigayon mo ang kalinong kag kalig-unan nga resulta sang pagsimba nga ginakahamut-an sang Dios. Indi bala nga maayo gid kon himuon mo ini?

[Retrato sa pahina 14]

Ginabendisyunan sang isa ka ortodokso nga pari ang bag-o nga mga tropa sa Ukraine sang 2004

[Credit Line]

GENIA SAVILOV/AFP/Getty Images

[Retrato sa pahina 15]

Ginabuligan sang mga Saksi ni Jehova ang mga tawo bisan diin nga lugar nga makatuon parte sa Dios kag sa iya Ginharian

[Picture Credit Lines sa pahina 12]

Page 12: Buddhist woman: © Yan Liao/Alamy; Hindu holy man: © imagebroker/Alamy; page 13: Man reading Koran: Mohamed Amin/Camerapix; Jewish man: Todd Bolen/Bible Places.com