Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Paglaragway sa Biblia—Mahangpan Mo Bala Ini?

Mga Paglaragway sa Biblia—Mahangpan Mo Bala Ini?

 Mga Paglaragway sa Biblia—Mahangpan Mo Bala Ini?

MADAMO sing masugid sa aton ang isa ka piktyur ukon laragway, pero kon kaisa ang isa ukon duha lamang ka tinaga mahimo na makapahanduraw sa aton sang isa ka piktyur. Ang Biblia nagaunod sing madamo nga mga paglaragway, ukon mga ekspresyon agod mahunahuna sang bumalasa ang mga eksena. * Halimbawa, naggamit si Jesus sing sobra sa 50 ka paglaragway sa isa lang niya ka sermon. Ini amo ang Sermon sa Bukid.

Ngaa dapat kita mangin interesado sa mga paglaragway? Una, bangod kon mahangpan mo ini, mangin manami kag makawiwili pa gid ang imo pagbasa sing Biblia, kag mas maapresyar mo ang Pulong sang Dios. Isa pa, kon mahibaluan mo ang mga paglaragway, mas maintiendihan mo ang mensahe sa Biblia. Ang matuod, kon indi mo mahibaluan ang mga paglaragway sa Biblia, indi ka lang maligban kundi mangin sayop pa ang imo paghangop.

Paghangop sa mga Paglaragway

Ang paglaragway amo ang pagpaanggid sang duha ka ideya. Ang ginapaanggiran nga ideya amo ang topiko, kag ang ideya nga ginapaanggid sa sini amo ang larawan. Ang magkaanggid nga ideya amo ang magkapareho nga punto. Gani agod maapresyar ang matuod nga kahulugan sang laragway, dapat mahibaluan kag mahangpan naton ining tatlo ka bahin.

Kon kaisa mahapos mahibaluan ang topiko kag ang larawan. Pero indi amo sini kon parte sa magkapareho nga punto. Ano ang makabulig sa imo agod mahibaluan sing eksakto ang pagkapareho sini? Masami nga makita ang sabat sa konteksto, ukon sa mga impormasyon sa palibot sini nga teksto. *

Halimbawa, ginsilingan ni Jesus ang kongregasyon sa Sardis: “Kon indi ka magmata, pat-od nga magaabot ako subong sang kawatan.” Ginpaanggid ni Jesus diri ang iya pag-abot (topiko) sa pag-abot sang isa ka kawatan (larawan). Pero sa ano nga punto sila magkapareho? Ginabuligan kita sang konteksto. Nagpadayon si Jesus sa pagsiling: “Indi mo gid mahibaluan kon ano nga oras ako magaabot sa imo.” (Bugna 3:3) Ang ila pagkapareho wala nasentro sa katuyuan sang iya pag-abot. Wala niya ginapahangop nga magaabot sia agod mangawat. Kundi, ang ginpaanggid nga punto amo nga ang iya pag-abot  wala ginapaabot ukon wala sing may nakahibalo.

Pero kon kaisa, ang paglaragway sa isa ka bahin sang Biblia mahimo nga makabulig sa imo nga mahangpan ang pareho man nga paglaragway sa iban nga bahin sang Biblia. Halimbawa, naggamit si apostol Pablo sing pareho man nga paglaragway sa gingamit ni Jesus, sia nagsulat: “Kamo mismo nakahibalo gid nga ang adlaw ni Jehova magaabot subong sang kawatan sa kagab-ihon.” (1 Tesalonica 5:2) Wala ginapaathag sang konteksto ang magkapareho nga punto sa ginsiling ni Pablo. Pero, ang pagpaanggid sa sini nga paglaragway sa ginsiling ni Jesus sa Bugna 3:3 makabulig sa imo nga mahangpan ang magkapareho nga punto. Isa gid ini ka pahanumdom sa tanan nga matuod nga mga Cristiano nga dapat magpabilin nga alisto sa aton panahon!

Mga Paglaragway nga Nagatudlo sa Aton Parte sa Dios

Wala sing tawo nga makahangop sang tanan nga aspekto sang personalidad kag gahom sang Labing Gamhanan. Sang una, nagsulat si Hari David nga ang pagkadaku ni Jehova di-matungkad. (Salmo 145:3) Pagkatapos mabinagbinag ang pila sa mga binuhatan ni Jehova, si Job nagsiling: “Yari karon, ini sila mga higad lamang sang iya mga dalanon; kag daw ano ka diotay nga hutik nga mabatian ta sa iya! Apang ang daguub sang iya gahum sin-o bala ang makahangup?”—Job 26:14.

Bisan pa nga indi naton mahangpan ang pagkadaku sang aton langitnon nga Dios, naggamit ang Biblia sing paglaragway agod mahangpan naton ini, sa limitado lang nga paagi. Ginpakilala si Jehova subong Hari, Manughimo sing Kasuguan, Hukom, kag Hangaway, mga titulo nga dapat gid tahuron. Ginlaragway man sia subong Manugpahalab, Manuglaygay, Manunudlo, Amay, Manugbulong, kag Manluluwas, mga titulo nga hiligugmaon. (Salmo 16:7; 23:1; 32:8; 71:17; 89:26; 103:3; 106:21; Isaias 33:22; 42:13; Juan 6:45) Ining simple nga mga paglaragway magapahunahuna sa imo sing manami nga mga larawan nga may pila ka magkapareho nga punto. Mas mapaathag pa sang paglaragway ang isa ka butang sangsa madamo nga tinaga.

Ginpaanggid man sang Biblia si Jehova sa wala sing kabuhi nga mga butang. Ginalaragway sia subong “Igang sang Israel,” “igang” kag “kuta.” (2 Samuel 23:3; Salmo 18:2; Deuteronomio 32:4) Ano ang magkapareho nga mga punto sa sini? Subong nga solido kag indi mahulag ang daku nga bato ukon igang, si Jehova nga Dios mabakod man nga Tuburan sang kalig-unan para sa imo.

Madamo sing mga paglaragway sa tulun-an sang Salmo nga nagalaragway sang lainlain nga bahin sang personalidad ni Jehova. Halimbawa ang Salmo 84:11 nagsiling nga si Jehova amo ang “adlaw kag taming” bangod sia ang Tuburan sang kasanag, kabuhi, enerhiya, kag proteksion. Sa pihak nga bahin, ginasiling man sang Salmo 121:5 nga si Jehova “handong sa imo kamut nga too.” Subong nga ginaproteksionan ka sang handong sa nagatagiti nga init, proteksionan man ni Jehova ang mga nagaalagad sa iya gikan sa mga kalamidad, nagahandong sa ila paagi sa iya “kamut” ukon sa idalom sang iya “mga pakpak.”—Isaias 51:16; Salmo 17:8; 36:7.

Mga Paglaragway kay Jesus

Pirme ginasiling sang Biblia nga si Jesus “Anak sang Dios.” (Juan 1:34; 3:16-18) Indi ini mahangpan sang pila nga indi Cristiano, bangod wala sing literal nga asawa ang Dios kag  indi sia tawo. Pero indi pareho sa tawo ang pag-angkon sang Dios sing anak. Gani malaragwayon ini nga pinamulong. Ginhimo ini agod mahangpan sang bumalasa nga ang relasyon ni Jesus sa Dios pareho sa tawhanon nga anak sa iya amay. Nagapadaku man ini nga ang kabuhi ni Jesus naghalin kay Jehova kag gintuga Niya sia. Sing kaanggid, ang una nga tawo nga si Adan, gintawag man nga “anak sang Dios.”—Lucas 3:38.

Naggamit si Jesus sing mga paglaragway agod ipaathag ang iya nagkalainlain nga papel sa pagtuman sang katuyuan sang Dios. Halimbawa, nagsiling sia: “Ako ang matuod nga puno sang ubas, kag ang akon Amay amo ang mangunguma.” Dayon, ginpaanggid ni Jesus ang iya mga disipulo sa mga sanga sang puno sang ubas. (Juan 15:1, 4) Ano ang importante nga mga punto sa sini nga paglaragway? Agod magpabilin nga buhi kag mabungahon, ang literal nga mga sanga dapat naangot sa puno. Sing kaanggid, dapat nga magpabilin nga nahiusa kay Cristo ang iya mga disipulo. “Kon nahamulag kamo sa akon wala gid kamo sing mahimo,” siling ni Jesus. (Juan 15:5) Kag subong nga ginapaabot sang mangunguma nga magbunga ang puno sang ubas, ginapaabot ni Jehova nga ang mga nahiusa kay Cristo magapatubas man sing malaragwayon nga bunga.—Juan 15:8.

Hibalua ang Magkapareho nga mga Punto

Mahimo nga sayop ang aton paghangop sa aton ginabasa nga paglaragway kon indi naton mahibaluan ang magkapareho nga punto. Halimbawa, ang Roma 12:20 nagsiling: “Kon ang imo kaaway ginagutom, pakauna sia; kon ginauhaw sia, hatagi sia sang mainom; kay sa paghimo sini mapahumok mo ang katig-a sang iya tagipusuon, subong bala nga nagatumpi ka sang masingkal nga mga baga sa iya ulo.” Ang pagtumpi bala sing masingkal nga mga baga sa ulo sang isa ka tawo nagapahangop sing pagtimalos? Indi, ina kon nahangpan naton ang magkapareho nga punto. Ini nga paglaragway naghalin sa dumaan nga paagi sa pag-ulay sing salsalon. Ang salsalon ginatungtong sa baga, kag ang iban nga baga ginatumpok sa ibabaw sini. Ini nga proseso nagapaposible agod mapain ang higko sa metal. Sing kaanggid, ang pagpakita sing kaayo magapahumok sang batasan sang tawo agod mangin maayo sia.

Ang husto nga paghangop sa mga paglaragway wala lamang nagahatag sing kasanagan sa aton hunahuna kundi nagatandog man sa aton tagipusuon. Mabatyagan naton kon daw ano kabug-at ang sala sang ginpaanggid ini sa utang. (Lucas 11:4, footnote) Apang sang ginpatawad kita ni Jehova kag gindula ang aton utang nga mahimo niya kuntani sukton sa aton, naumpawan gid kita! Sang ginsilingan kita nga ‘tabonan’ kag ‘panason’ niya ang aton mga sala, nga daw nagapanas sa listahan, nagapasalig ini sa aton nga sa palaabuton indi na niya kita pagsilutan sa aton mga sala sang una. (Salmo 32:1, 2; Binuhatan 3:19) Kag makapaumpaw gid mahibaluan nga ginapatawad ni Jehova ang aton mga sala bisan pa daw eskarlata ukon krimson ini ka pula kag himuon ini nga daw niebe ka puti!—Isaias 1:18.

Pila lamang ini sa mga halimbawa sang ginatos ka mga paglaragway nga mabasa sa Pulong sang Dios, ang Biblia. Gani, sa pagbasa mo sang Biblia, hatagi sing pinasahi nga igtalupangod ang mga paglaragway. Hatagi sing tion nga mahangpan ang magkapareho nga mga punto kag pamensari ini sing maayo. Kon himuon mo ini, magadalom ang imo paghangop kag pag-apresyar sa Biblia.

[Mga Nota]

^ par. 2 Ginagamit sa sini nga artikulo ang ekspresyon nga “paglaragway” sa tanan nga figures of speech, metaphor, simile, ukon iban pa nga paagi sa paghambal sing malaragwayon.

^ par. 6 Ang duha ka volume nga ensiklopedia sa Biblia nga Insight on the Scriptures, nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova, nagapaathag sang mga paglaragway sang pagkapareho sing punto.

[Kahon sa pahina 13]

Kon Paano Makabulig ang mga Paglaragway

Mabuligan kita sang mga paglaragway sa pila ka paagi. Ang mabudlay nga punto mahimo nga mapaanggid sa isa ka butang nga madali mahangpan. Mahimo nga sobra sa isa ka paglaragway ang gamiton agod mahangpan ang nagkalainlain nga bahin sang isa ka topiko. Paagi sa paglaragway, mahimo mapadaku ang isa ka importante nga ideya ukon mangin mas makagalanyat ini.

[Kahon sa pahina 14]

Hibalua ang Lainlain nga Elemento

PAGLARAGWAY: “Kamo ang asin sang duta.” (Mateo 5:13)

TOPIKO: Kamo (mga disipulo ni Jesus)

LARAWAN: Asin

MAGKAPAREHO NGA PUNTO SA SINI NGA KONTEKSTO: Ikasarang sa pagpreserbar

KAHULUGAN: May mensahe ang mga disipulo nga makapreserbar sang kabuhi sang madamo nga tawo

[Blurb sa pahina 15]

“Ang GINOO akon manugpahalab, wala sing makulang sa akon.”—SALMO 23:1