Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Bag-o nga Pagkabun-ag—Paano Ini Nagakatabo?

Ang Bag-o nga Pagkabun-ag—Paano Ini Nagakatabo?

 Ang Bag-o nga Pagkabun-ag—Paano Ini Nagakatabo?

GINSUGID ni Jesus kay Nicodemo indi lamang ang importansia, ang ginhalinan, kag ang katuyuan sang bag-o nga pagkabun-ag, kundi pati man kon paano ini nagakatabo. Nagsiling si Jesus: “Kon ang isa indi mabun-ag paagi sa tubig kag espiritu, indi sia makasulod sa ginharian sang Dios.” (Juan 3:5) Gani, ang isa mabun-ag liwat paagi sa tubig kag espiritu. Ano naman ang buot silingon sang “tubig kag espiritu”?

“Tubig kag Espiritu”—Ano ang Buot Silingon Sini?

Si Nicodemo isa ka iskolar sang relihion sang mga Judiyo, gani sigurado nga naintiendihan niya kon paano ginagamit sang Hebreo nga Kasulatan ang termino nga “espiritu sang Dios.” Amo ini ang aktibo nga puersa sang Dios nga nagapahulag sa mga tawo nga himuon ang indi ordinaryo nga mga buhat. (Genesis 41:38; Exodo 31:3; 1 Samuel 10:6) Gani, sang gingamit ni Jesus ang tinaga nga “espiritu,” naintiendihan ni Nicodemo nga amo ini ang balaan nga espiritu, ang aktibo nga puersa sang Dios.

Ano naman ang buot silingon ni Jesus sang tubig? Binagbinaga ang mga hitabo nga ginrekord antes kag pagkatapos sang paghambalanay ni Jesus kag ni Nicodemo. Mabasa sa sini nga si Juan Bautista kag ang mga disipulo ni Jesus nagapangbawtismo sa tubig. (Juan 1:19, 31; 3:22; 4:1-3) Ang balita tuhoy sini naglapta sa Jerusalem. Gani, sang naghambal si Jesus parte sa tubig, nahangpan ni Nicodemo nga ang ginapatuhuyan ni Jesus indi ang tubig, kundi ang pagbawtismo sa tubig.

Bawtismo “sa Balaan nga Espiritu”

Kon ang ‘pagkabun-ag paagi sa tubig’ nagakahulugan sing pagbawtismo sa tubig, ano naman ang kahulugan sang ‘pagkabun-ag paagi sa espiritu’? Antes naghambalanay si Jesus kag si Nicodemo, nagsiling si Juan Bautista nga indi lamang tubig ang may papel sa bawtismo kundi pati man ang espiritu. Nagsiling sia: “Nagbawtismo ako sa inyo sa tubig, apang sia [Jesus] magabawtismo sa inyo sa balaan nga espiritu.” (Marcos 1:7, 8) Si Marcos nga manunulat sang Ebanghelyo amo ang naglaragway sang una nga hitabo sini nga sahi sang bawtismo. Sia nagsulat: “Sa sadtong mga adlaw si Jesus nag-abot gikan sa Nazaret sang Galilea kag ginbawtismuhan ni Juan sa Jordan. Kag sa gilayon pagbutwa niya sa tubig nakita niya nga nabuksan ang langit, kag ang espiritu nga nagkunsad sa iya kaangay sa salampati.”  (Marcos 1:9, 10) Sang gintum-oy si Jesus sa Jordan, ginbawtismuhan sia sa tubig. Sang nabaton niya ang espiritu halin sa langit, ginbawtismuhan sia sa balaan nga espiritu.

Mga tatlo ka tuig sa tapos sang iya bawtismo, ginpasalig ni Jesus ang iya mga disipulo: “Bawtismuhan kamo sa balaan nga espiritu pila na lang ka adlaw pagkatapos sini.” (Binuhatan 1:5) San-o ini natabo?

Sang adlaw sang Pentecostes, tuig 33 C.E., mga 120 ka disipulo ni Jesus ang nagtilipon sa isa ka balay sa Jerusalem. “Hinali lang nga may gahod gikan sa langit subong sang nagahagunos nga huyop sang hangin, kag naglanog ini sa bug-os nga balay diin nagalingkod sila. Kag nakita nila ang mga dila nga daw kalayo . . . , kag napuno sila tanan sing balaan nga espiritu.” (Binuhatan 2:1-4) Sina man nga adlaw, ang iban sa Jerusalem ginpalig-on nga magpabawtismo sa tubig. Ginsilingan ni apostol Pedro ang kadam-an: “Maghinulsol kamo, kag ang tagsatagsa sa inyo magpabawtismo sa ngalan ni Jesucristo para sa kapatawaran sang inyo mga sala, kag mabaton ninyo ang wala bayad nga dulot nga balaan nga espiritu.” Ano ang ila reaksion? “Ang mga nagbaton sang iya pulong sing tinagipusuon ginbawtismuhan, kag sa amo nga adlaw mga tatlo ka libo ka kalag ang gindugang.”—Binuhatan 2:38, 41.

Duha ka Sahi sang Bawtismo

Ano ang ginapakita sini nga mga bawtismo parte sa bag-o nga pagkabun-ag? Ginapakita sini nga ang bag-o nga pagkabun-ag ginahimo paagi sa duha ka bawtismo. Talupangda nga si Jesus ginbawtismuhan anay paagi sa tubig. Dayon, nakabaton sia sing balaan nga espiritu. Sing kaanggid, ang mga disipulo sang una ginbawtismuhan anay paagi sa tubig (ang iban sa ila ginbawtismuhan ni Juan Bautista), kag dayon nakabaton sang balaan nga espiritu. (Juan 1:26-36) Ang 3,000 ka bag-o nga disipulo, ginbawtismuhan anay sa tubig antes nakabaton sing balaan nga espiritu.

Kon ibase naton sa pagbawtismo nga natabo sang Pentecostes 33 C.E., paano ginahimo ang bag-o nga pagkabun-ag karon? Pareho man sa ginahimo sang mga apostoles ni Jesus kag sang mga disipulo sadto. Una, ang isa ka tawo maghinulsol sa iya mga sala, magliso sa iya malain nga buhat, magdedikar sang iya kabuhi kay Jehova para simbahon sia kag alagaron, kag magpahibalo sa publiko sang iya dedikasyon paagi sa pagpabawtismo. Dayon, kon pilion sia sang Dios nga maggahom sa Iya Ginharian, ginahaplasan sia sing balaan nga espiritu. Ang una nga bahin (bawtismo sa tubig) himuon mismo sang tawo, kag ang ikaduha (bawtismo sa espiritu) himuon sang Dios. Kon naeksperiensiahan sang isa ining duha ka bawtismo, nian nabun-ag sia liwat.

Kon amo, ngaa naggamit si Jesus sang ekspresyon nga “mabun-ag paagi sa tubig kag espiritu” sa ila paghambalanay ni Nicodemo? Ginapakita diri ni Jesus ang daku nga pagbag-o nga himuon sang mga nabawtismuhan sa tubig kag espiritu. Binagbinagon sang masunod nga artikulo ina nga bahin sang bag-o nga pagkabun-ag.

[Retrato sa pahina 9]

Ginbawtismuhan ni Juan sa tubig ang mga Israelinhon nga naghinulsol