Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

May Tion Para sa Tagsa ka Butang

May Tion Para sa Tagsa ka Butang

 May Tion Para sa Tagsa ka Butang

“May nagakaigo nga tion para sa tagsa ka butang, kag may tion para sa tagsa ka hitabo sa idalum sang langit,” siling sang Biblia. Ang nagsulat sini sadto, ang maalam nga si Hari Solomon, nagsiling nga may tion sa pagkabun-ag kag may tion sa pagkapatay, may tion sa pagpatindog kag may tion sa pagguba, may tion sa paghigugma kag tion sa pagkaakig. Sa katapusan nagsiling sia: “Ano bala ang mapuslan sang tawo sa tanan niya nga pagpangabudlay?”—Eclesiastes 3:1-9, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano.

KON mabasa ini sang mga tawo, ang iban sa ila nagasiling nga nagatudlo ang Biblia nga natalana na ang tanan nga butang, buot silingon nagapati sila nga ginasuportahan sang Biblia ang pagpati sa kapalaran. Matuod bala ini? Ginasuportahan bala sang Biblia ang pagpati nga ang tanan nga butang ginakontrol sang kapalaran? Ang “bug-os nga Kasulatan gintuytuyan sang Dios,” sa amo ang mabasa naton sa isa ka bahin sang Biblia dapat nagahisanto sa iban nga bahin sini. Gani, usisaon naton kon ano ang ginasiling sang iban nga bahin sang Pulong sang Dios, ang Biblia parte sa sini.—2 Timoteo 3:16.

Ang Tion kag ang Kahigayunan

Sa libro sang Manugwali ukon Eclesiastes, si Solomon nagsiling pa gid: “Nagliso ako kag nakita ko sa idalum sang adlaw nga ang palumba indi sa madasig, ukon ang inaway sa makusug, kag indi man ang kalan-on sa maalam, ukon ang manggad man sa mga tawo nga mahangponon ukon ang kahamuut man sa mga tawo nga sampaton.” Ngaa? Ginpaathag niya: “Ang tion kag ang kahigayonan nagakahanabu sa ila tanan.”—Manugwali 9:11.

Sa baylo nga ipahangop nga ang tanan nga nagakatabo gintalana na sang kapalaran, ginapakita ni Solomon nga indi gid mapaktan sang tawo ang resulta sang iya mga ginahimo bangod “ang tion kag ang kahigayonan nagakahanabu sa ila tanan.” Sa masami, kon may  malain nga natabo sa isa ka tawo, ina bangod natabuan nga ara sia sa lugar nga may malain nga insidente.

Halimbawa, binagbinaga ini: “Ang palumba indi sa madasig.” Mahimo madumduman mo ukon nabasahan ang tuhoy sa bantog, apang pinasahi nga 3,000-metros nga palumba sang mga babayi sa dalagan sang 1984 Olympics nga ginhiwat sa Los Angeles, California, U.S.A. Ang duha ka atleta, ang isa halin sa Britanya, kag ang isa sa Estados Unidos, nagaagaway sa pagkuha sang bulawan nga medalya. Pero, sa tungatunga pa lang sang palumba nagbungguanay sila. Natumba ang isa kag wala na makapadayon; ang isa naman nadulaan sing gana, amo nga nangin ikapito na lang.

Bangod bala ini sa kapalaran? Mahimo amo sina ang isiling sang iban. Pero maathag nga ang ila pagbungguanay—ang aksidente nga wala gid ginapaabot nga matabo—amo ang rason kon ngaa napierde sila sa palumba. Kapalaran bala nila nga magbungguanay? Mahimo amo man sina gihapon ang isiling sang iban. Pero suno sa mga komentarista ang aksidente natabo bangod sa grabe nga kompetisyon sang duha ka atleta nga pareho nga indi gid magpapierde. Subong ginasiling sang Biblia, “ang tion kag ang kahigayonan nagakahanabu sa ila tanan.” Bisan daw ano pa ka preparado ang isa, may ara gid pirme wala ginapaabot nga mga hitabo nga makapabag-o sa resulta sang iya ginahimo, kag indi bangod may kapalaran.

Kon amo, ano ang buot silingon sang Biblia sang magsiling ini: “May nagakaigo nga tion para sa tagsa ka butang”? May mahimo bala kita agod mangin maayo ang aton madangatan?

Husto nga Tion Para sa Kada Hilikuton

Ang manunulat sang Biblia wala nagahambal parte sa kapalaran sang kada tawo ukon sa madangatan sang isa kundi parte sa katuyuan sang Dios kag ang epekto sini sa katawhan. Paano naton ini nahibaluan? Bangod amo sini ang ginahambalan sa bilog nga kapitulo. Pagkatapos niya mahambal ang madamo nga butang nga may “nagakaigo nga tion,” si Solomon nagsulat: “Nagbinagbinag ako nahanungod sa hilimuon nga ginhatag sang Dios sa mga anak sang tawo. Ginhimo niya ang tagsa ka butang suno sa nagakaigo nga tion sini.”—Eclesiastes 3:10, 11, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano.

Ginhatagan sang Dios ang mga tawo sing  madamo nga hilimuon kag hilikuton. Ginlista ni Solomon ang pila sini. Ginhatagan man kita sang Dios sing kahilwayan sa pagpili kon ano ang gusto naton himuon. Pero, agod mangin maayo gid ang resulta sang isa ka hilikuton dapat himuon ini sa husto gid nga tion. Talupangda nga nagsiling ni Solomon sa Manugwali 3:2, nga may “tion sa pagtanum, kag tion sa paggabut sang ginatanum.” Nahibaluan sang mga mangunguma ang husto nga tion sa pagtanom sang tagsa ka binhi. Ano ang matabo kon magtanom sia sa indi husto nga tion? Mabasol bala niya ang kapalaran kon indi maayo ang iya ani, bisan pa grabe gid ang iya pangabudlay? Siempre indi! Kay man wala sia magtanom sa husto nga tion. Maayo tani ang iya ani kon ginsunod lang niya ang eksakto nga tion nga ginpatok sang Manunuga.

Gani, wala ginatalana sang Dios ang kapalaran sang mga tawo ukon ang matabo sa ila, kundi naghatag lang sia sing mga prinsipio nga magagiya sa hilikuton sang mga tawo suno sa iya katuyuan. Agod mangin madinalag-on ang mga panikasog sang tawo, una, dapat naintiendihan niya ang katuyuan sang Dios. Ikaduha, dapat manghikot sia suno sa katuyuan kag tion sang Dios. Indi naton mabag-o ang katuyuan sang Dios, pero may mahimo kita agod bag-uhon ang aton madangatan. Paagi kay propeta Isaias, si Jehova nagsiling: “Amo man ang akon pulong nga akon ginahambal—Indi ini mapaslawan sa paghimo sang akon ginaplano; Magahimo ini sang tanan nga akon tinutoyo.”—Isaias 55:11, Maayong Balita nga Biblia.

Kon amo, ano ang “pulong” sang Dios, ukon ang iya katuyuan para sa duta kag sa palaabuton sang katawhan nga ‘indi mapaslawan’?

Hibalua ang Tion sang Dios

Sa tapos si Solomon nagsiling nga ginhimo sang Dios “ang tagsa ka butang suno sa nagakaigo nga tion sini,” nagpadayon sia, “Ginbutang man niya ang kamatuoran nga walay katapusan sa ila mga tagipusuon bisan nga indi mahangpan sang tawo ang ginhimo sang Dios kutob sa ginsugoran tubtob sa katapusan.”—Eclesiastes 3:11, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano.

Pirme ginagamit ini nga teksto. Gani ginapakita sini nga interesado gid kita nga masabat ang aton mga pamangkot parte sa kahulugan sang kabuhi kag sa aton mangin palaabuton. Halin pa sang una, indi gid mabaton sang tawo nga ang kabuhi puro lang pagpangabudlay kag sa ulihi mapatay man lang. Kita nga mga tawo lain gid sa iban nga mga tinuga kay ginapensar naton indi lamang ang aton kabuhi subong kundi ang aton man palaabuton. Amo gani nga indi gid naton gusto nga mapatay kita. Ngaa? Subong ginapakita sang Biblia, ‘ginbutang sang Dios ang walay katapusan sa tagipusuon sang mga tawo’ ukon ang handum nga mabuhi sing dayon.

Para indi mapaslawan ini nga handum, ginahunahuna na lang sang mga tawo nga may pihak pa nga kinabuhi. Ang iban nagasiling nga may isa ka butang sa sulod naton nga padayon nga nagakabuhi kon mapatay kita. Ang iban naman nagapati sa reinkarnasyon. May mga nagasiling naman nga ang tanan nga butang  gintalana na sang Dios kag wala na kita sing mahimo sa sini. Pero, ini nga mga pagpati wala gid makasabat sa mga pamangkot sang tawo parte sa kahulugan sang kabuhi. Ngaa? Bangod kon tawo lamang ‘indi nila mahangpan ang ginhimo sang Dios kutob sa ginsugoran tubtob sa katapusan,’ siling sang Biblia.

Ining pamangkot nga wala gihapon masabat subong nagapalibog sa maalam nga mga tawo halin pa sang una. Pero bangod ini nga handum halin mismo sa Dios, indi bala nga sia man dapat ang magpaayaw sini nga handum? Ang Biblia nagasiling parte kay Jehova: “Ginahumlad mo ang imo kamut, ginabusug ang handum sang tagsa ka butang nga buhi.” (Salmo 145:16) Kon tun-an naton ang Pulong sang Dios, ang Biblia, mahibaluan naton ang makaalayaw nga mga sabat parte sa kabuhi, kamatayon, kag ang katuyuan sang Dios parte sa palaabuton sang duta kag mga tawo.—Efeso 3:11.

[Blurb sa pahina 5]

“Ang palumba indi sa madasig.”—Manugwali 9:11

[Blurb sa pahina 6]

Kon magtanom ang mangunguma sa indi husto nga tion, mabasol bala niya ang kapalaran kon indi maayo ang iya ani?

[Blurb sa pahina 7]

Interesado gid kita parte sa kabuhi kag kamatayon bangod ‘ginbutang sang Dios ang walay katapusan sa tagipusuon sang mga tawo’