Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano Gid nga Sahi sang Dios ang Aton Langitnon nga Amay?

Ano Gid nga Sahi sang Dios ang Aton Langitnon nga Amay?

 Ano Gid nga Sahi sang Dios ang Aton Langitnon nga Amay?

MADAMO nga tawo ang nakasaulo sang Amay Namon, ukon ang Pangamuyo sang Ginuo, ang modelo nga pangamuyo nga gintudlo ni Jesus sa iya mga disipulo. (Mateo 6:9-13) Sa kada tion nga ginasambit nila ini nga pangamuyo, ginatawag nila ang Dios nga “Amay Namon.” Apang, pila gid ayhan sa ila ang makasiling nga kilala gid nila ang Dios?

Kamusta naman sa imo bahin? Daw ano mo gid bala ka kilala ang Dios? May yara ka bala suod nga kaangtanan sa iya? Ginasugid mo bala sa iya ang imo mga masadya kag masubo nga mga eksperiensia? Ano gid bala ang nadalahig sa pagkilala sa Dios?

“Jehova ang Iya Ngalan”

Mahimo nga ang nahibaluan lang sang gamay nga bata sa iya amay amo nga sia ang iya Tatay. Apang, samtang nagadaku sia, mahibaluan niya ang ngalan kag reputasyon sang iya amay, kag mahimo pa gani nga ipabugal gid niya ini. Kamusta naman kon tuhoy sa aton langitnon nga Manughatag-Kabuhi? Nahibaluan mo bala ang iya personal nga ngalan kag kon ano ang kahulugan sini?

Bisan pa madamo ang nagasulitsulit sang dinalan nga “Pakabalaanon ang imo ngalan” kon ginasambit ang Pangamuyo sang Ginuo, mahimo nga indi sila makasabat sa sini nga pamangkot: “Ano ina nga ngalan?” Ang mabituon nga kalangitan, matahom nga bukid, sarisari sing duag nga korales nga puno sing buhi nga mga tinuga​—mga pamatuod ini nga may Dios. Apang wala ginasugid sining mga tinuga ang ngalan sang Dios. Agod mahibaluan ini nga ngalan, kinahanglan nga usisaon naton ang Biblia. Nagsiling ini: “Jehova ang iya ngalan.”​—Exodo 15:3NW.

Luyag sang Dios nga makilala naton sia sa iya ngalan nga Jehova. Ngaa? Bangod ginarepresentar sang iya ngalan kon ano sia nga sahi sang Dios. Ini nga ngalan literal nga nagakahulugan sing “Sia nga Nagapahanabo nga Mangin Amo.” Buot silingon, mahimo niya pagatungdan ang bisan ano nga papel agod matuman ang iya katuyuan. Hunahunaa ini: Agod maatipan ang iya pamilya, ang amay dapat mangin manug-aman, manuglaygay, hukom, manugpatunga, manug-amlig, kag manunudlo, depende sa kahimtangan kag kinahanglanon sang iya pamilya. Sing kaanggid, bisan ano man ang matabo, ang ngalan nga Jehova nagapasalig sa aton nga masarangan sang Dios nga  tumanon ang iya katuyuan para sa kaayuhan sang mga nagaalagad sa iya.

Binagbinagon naton ang nanuhaytuhay nga papel nga ginatungdan sang aton mahigugmaon nga Dios nga nahisuno sa kahulugan sang iya ngalan. Mabuligan ka sini nga maapresyar kon ano nga sahi sang Dios si Jehova, kag matun-an mo man kon ano ang himuon mo agod mangin suod sa iya.

“Dios sang Gugma kag Paghidait”

Gintawag ni apostol Pablo ang aton Manunuga subong “Dios sang gugma kag paghidait.” (2 Corinto 13:11) Ngaa? Antes sini, si Jesucristo nagsiling: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) Bangod sang iya tudok nga gugma sa katawhan, ginhatag sang Dios ang iya pinalangga nga Anak bilang gawad. Bangod sini, mahimo matigayon sang mga nagatuo sa iya ang kabuhi nga walay katapusan nga hilway sa kasakit kag pag-antos tungod sa sala. Amo nga si Pablo nagsiling man: “Ang bayad nga ginabayad sang sala amo ang kamatayon, apang ang dulot nga ginahatag sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.” (Roma 6:23) Indi bala nga makapahulag ini sa aton nga higugmaon ang Dios kag mangin suod sa iya?

Ginpakita sang Dios ang iya gugma indi lamang para sa katawhan sa kabilugan kundi para man sa tagsa ka indibiduwal nga matutom sa iya. Tuhoy sa batinggilan nga mga Israelinhon sang una, si Moises nagsiling: “Amo bala ini ang ginabalus ninyo sa GINOO, O katawohan nga buang kag dimaalam? Indi bala sia imo amay, nga nagbakal sa imo, sia naghimo sa imo, kag nagpalig-on sa imo?” (Deuteronomio 32:6) Ano ang kahulugan sini? Subong isa ka mahigugmaon nga amay, ginaulikdan ni Jehova ang iya katawhan, bisan pa may kakulangan sila. Gin-aman man sang Dios ang ila mga kinahanglanon sa materyal, emosyonal, kag ang mga butang agod mangin suod sila sa Iya.

Naeksperiensiahan naton tanan ang mga pagbag-o sa kabuhi nga mahimo bangdan kon kaisa nga magkasubo kita. Kinahanglan naton ang makabulig kag makahangop gid sang aton mga problema kag kahimtangan. Sin-o ang makabulig sa aton? Paagi sa iya Pulong, ang Biblia, si Jehova napamatud-an gid nga isa ka mahigugmaon nga Manuglaygay kag Manug-atipan. Ginapaathag sining Sagrado nga Libro kon ngaa nagaantos kita sing tuman kag kon paano naton ini maatubang sing madinalag-on. Kon paano nga ang isa ka mahigugmaon nga amay nagabulig sa iya anak nga nadasma kag nasamaran, amo man ang ginahimo ni Jehova nga Dios. Daw kaangay lang nga nagaduko sia agod buligan kita. Huo, ang mga kamot ni Jehova indi malip-ot sa mga nagatuo sa iya.​—Isaias 59:1.

Ginapakita man sang Dios ang iya gugma sa aton bilang ‘Manugpamati sang pangamuyo.’ (Salmo 65:2) Paano? Si apostol Pablo nagpaathag: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay sang inyo tagipusuon kag sang inyo ikasarang sa paghunahuna paagi kay Cristo Jesus.” (Filipos 4:6, 7) Paagi sa sinsero nga pangamuyo sa Dios kag pagsunod sa panuytoy sang Biblia, mabatyagan mo man “ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna.”

“Dios sang Ihibalo”

Sa Biblia, ginalaragway si Jehova nga “himpit sa ihibalo.” Bilang “Dios sang ihibalo,” nahangpan niya ang aton pagkahuman kag kinahanglanon labaw sa kay bisan sin-o. (Job 36:4; 1 Samuel 2:3) Ginpahayag niya paagi sa iya alagad nga si Moises nga “indi lamang paagi sa kalan-on nagakabuhi ang tawo, kondi paagi sa tagsa ka butang nga  nagagowa sa baba sang GINOO nagakabuhi ang tawo.” (Deuteronomio 8:3; Mateo 4:4) Ginapahangop sini nga agod mangin matuod nga malipayon, mas labaw pa sa materyal nga butang ang kinahanglan naton.

Ang aton Manunuga nagaaman sa aton sing mapuslanon nga panuytoy kag laygay paagi sa iya Pulong, ang Biblia. Kon ginatun-an kag ginaaplikar naton ang laygay sang Biblia, nagabenepisyo kita sa “tagsa ka butang nga nagagowa sa baba sang GINOO.” Halimbawa, amo ini ang siling sang isa ka Cristiano nga babayi nga si Zuzanna tuhoy sa iya pamilya: “Nagbakod ang amon pag-asawahay paagi sa pagbasa sing Biblia kag pagtambong nga magkaupod sa Cristiano nga mga pagtililipon, kag pagpaambit sa iban sang amon natun-an. Ginapasalamatan gid namon ang panuytoy sang Dios, kay bangod sini may pareho kami nga tulumuron kag nangin mas mabakod ang amon pag-updanay.”

Luyag mo bala makabenepisyo sa laygay kag panuytoy sang Dios? Paagi sa regular nga pagtuon sa Biblia kag pag-aplikar sang laygay sini, mabaton mo ang madamo nga mga pagpakamaayo halin sa Dios.​—Hebreo 12:9.

‘Dios sang Kaluwasan’

Lapnag subong sa kalibutan ang pagbinangigay. Wala man sing kasiguruhan kon ano ang matabo sa masunod nga mga inadlaw. Kon nagapuyo ka sa pungsod nga nahalitan sang inaway, pat-od nga handum mo gid ang paghidait. Sa madamo pa nga bahin sang kalibutan, nagakabuhi ang tawo nga may kahadlok sa krimen kag kasingki, krisis sa ekonomiya, kag terorismo. Sin-o ang magaluwas sa aton gikan sa sini tanan? Yari na kita sa tion nga kinahanglan gid naton ang pangamlig kag pagluwas.

“Ang ngalan sang GINOO torre nga mabakud; ang matarung nagadalagan pasulud sini kag may kalig-onan,” siling sang Biblia. (Hulubaton 18:10) Ang paghibalo sa ngalan sang Dios kag ang pagsalig sa sini nagabulig sa aton nga hunahunaon ang iya mga ginhimo kag ang pagahimuon pa niya agod luwason ang mga nagatuo sa iya. Napamatud-an na ni Jehova nga Dios nga maluwas niya ang iya katawhan. Halimbawa, ginluwas niya ang Israel paagi sa paglutos sa mga kangga kag puersa militar ni Paraon. Matuod gid nga Dios sang katutom si Jehova, ang Dios nga nagadumdom sa mga nagaantos kag nagapanghikot agod buligan sila.​—Exodo 15:1-4.

Ang aton dayon nga palaabuton nagadepende man sa aton pagtuo kay Jehova nga Dios bilang Manluluwas. Ginpakita ni Hari David sang Israel sang una ini nga sahi sang pagtuo. Sa tunga sang madamo nga mga kabudlayan nga ginbatas niya, nagsulat sia tuhoy kay Jehova: “Ikaw amo ang Dios sang akon kaluwasan.” (Salmo 25:5) May pagsalig nga nagsiling si apostol Pedro: “Nahibaluan ni Jehova kon paano luwason ang mga tawo nga may diosnon nga debosyon gikan sa pagtilaw.”​—2 Pedro 2:9.

May kaangtanan sa tawo nga nagadangop sa Dios agod mangayo sing bulig, nagsaad Sia: “Amligan ko sia bangod nakilala niya ang akon ngalan.” (Salmo 91:14, NW) Ang mga alagad sang Dios sa karon nakaeksperiensia sang kamatuoran sina nga saad. Si Henryk nga taga-Poland nakaalagad na kay Jehova nga Dios sing 70 ka tuig, walay sapayan sang kabudlayan kag paghingabot. Sang 16 anyos sia, ginpriso ang iya amay sa prisuhan sa  Auschwitz. Si Henryk naman kag ang iya magulang nga lalaki gindala sa pasilidad para sa mga pamatan-on nga nagatudlo sang ideolohiya sang Nazi. Pagkatapos sini, ginsaylosaylo sia sa lainlain nga prisuhan. Ginhinumdom ni Henryk ang mga hitabo sadto: “Wala gid ako ginbayaan ni Jehova sa tanan ko nga kabudlayan. Ginabuligan niya ako pirme nga magpabilin nga matutom, bisan pa nga madamo nga beses na ako nga nag-atubang sa kamatayon.” Huo, ginaamanan ni Jehova ang iya mga alagad sing kusog agod makabatas.

Sa indi madugay, luwason sang Dios ang tanan nga nagatuo kag nagadangop sa iya para sa kaluwasan. Nagsiling sia: “Ako gid amo ang GINOO, kag luwas sa akon walay manluluwas.” (Isaias 43:11) “Sa inaway sang daku nga adlaw sang Dios nga Labing Gamhanan,” papason niya ang tanan nga malauton sa duta kag luwason ang matarong. (Bugna 16:14, 16; Hulubaton 2:21, 22) Ginapasalig kita ni Jehova: “Ang mapainubuson magapanubli sang duta, kag magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait.”​—Salmo 37:11.

Mangin “mga Anak sang Dios”

Sang mga adlaw sang propeta ukon manalagna nga si Malaquias, nagpangangkon ang mga Israelinhon nga Amay nila si Jehova. Apang, napaslawan sila sa pagpakita sing dungog kag debosyon kay Jehova, bangod naghalad sila sing tinapay nga dinagtaan kag mga sapat nga bulag kag piang. Amo nga ginpamangkot sila ni Jehova: “Kon ako amay, diin bala ang pagtahud sa akon?”​—Malaquias 1:6.

Maalamon nga indi naton pagsundon ang sayop sang indi matutom nga mga Israelinhon. Sa baylo, ginapalig-on ka namon nga magtuon tuhoy kay Jehova nga Dios kag mangin suod sa iya. “Magpalapit kamo sa Dios,” laygay ni disipulo Santiago, “kag magapalapit sia sa inyo.”​—Santiago 4:8.

Ang pagkilala kay Jehova subong Amay nagalakip sing pila ka salabton. Kon panikasugan mo nga padunggan ang Dios paagi sa pagsunod sing matutom sa iya mga talaksan sa tanan nga bahin sang imo kabuhi, indi gid niya ini pagkalipatan. Buligan ka pa gani niya nga maglakat sa matadlong nga dalan padulong sa ginsaad nga bag-o nga kalibutan, nga sa diin “wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa.” (Bugna 21:4) Sa sina nga tion, ang tanan nga matinumanon nga katawhan “pagahilwayon man gikan sa pagkaulipon sa pagkamadinulunton kag maagom ang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios.”​—Roma 8:21.

[Blurb sa pahina 5]

Luyag sang Dios nga makilala naton sia sa iya ngalan nga Jehova, nga literal nga nagakahulugan sing “Sia nga Nagapahanabo nga Mangin Amo”

[Blurb sa pahina 6]

“Wala gid ako ginbayaan ni Jehova sa tanan ko nga kabudlayan.”​—HENRYK

[Blurb sa pahina 7]

“Nagbakod ang amon pag-asawahay paagi sa pagbasa sing Biblia kag pagtambong nga magkaupod sa Cristiano nga mga pagtililipon, kag pagpaambit sa iban sang amon natun-an.”​—ZUZANNA