Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Paraiso nga Duta—Malapit Na!

Paraiso nga Duta—Malapit Na!

 Paraiso nga Duta​—Malapit Na!

“Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo ngalan. Magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.”​—Mateo 6:9, 10.

INING bantog nga pangamuyo nga ginatawag sang madamo nga Amay Namon ukon Pangamuyo sang Ginuo, nagahatag sing paglaum sa katawhan. Paano?

Subong ginapakita sa sini nga pangamuyo, pahanabuon sang Ginharian sang Dios ang kabubut-on sang Dios sa duta subong nga natuman na ini karon sa langit. Kag kabubut-on sang Dios nga ipasag-uli ang duta nga mangin Paraiso. (Bugna 21:1–5) Ano gid ang Ginharian sang Dios, kag paano sini himuon ang duta nga Paraiso?

Isa ka Matuod nga Gobierno

Ang Ginharian sang Dios isa ka matuod nga gobierno. Agod makapanghikot, nagakinahanglan ini sing mga manuggahom, mga kasuguan kag mga ginasakupan. Amo bala sini ang Ginharian sang Dios? Talupangda ang sabat sang Biblia sa masunod nga tatlo ka pamangkot:

Sin-o ang manuggahom sa Ginharian sang Dios? (Isaias 33:22) Ginhatagan ni Jehova nga Dios ang iya Anak nga si Jesucristo sing awtoridad nga maggahom sa Ginharian. (Mateo 28:18) Sa panuytoy ni Jehova, nagpili si Jesus sing pila ka mga indibiduwal gikan “sa tagsa ka tribo kag hambal kag katawhan kag pungsod” nga magagahom upod sa iya “sa duta subong mga hari.”​—Bugna 5:9, 10.

Ano nga mga kasuguan ang ginapatuman sang Ginharian sang Dios sa iya mga sakop? Ang pila sini nga mga kasuguan kinahanglan nga tumanon sing espesipiko. Ginpakita ni Jesus ang pinakaimportante gid sa sini sang magsiling sia: “‘Higugmaon mo si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga hunahuna.’ Amo ini ang labing daku kag nahauna nga sugo. Ang ikaduha, nga kaangay sini, amo ini, ‘Higugmaon mo ang  imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’”​—Mateo 22:37-39.

May mga kasuguan man nga nagapatuman nga likawan sang mga sakop sang Ginharian ang pila ka mga buhat. Halimbawa, ang Biblia maathag nga nagasiling: “Indi pagtuguti nga mapatalang kamo. Wala sing mga makihilawason, ukon mga nagasimba sa mga idolo, ukon mga makihilahion, ukon mga lalaki nga ginahuptan para sa di-kinaugali nga mga katuyuan, ukon mga lalaki nga nagahulid sa mga lalaki, ukon mga kawatan, ukon makagod nga mga tawo, ukon mga palahubog, ukon mga nagatamay sa iban, ukon mga manugkilkil nga makapanubli sang ginharian sang Dios.”​—1 Corinto 6:9, 10.

Sin-o ang mga sakop sang Ginharian sang Dios? Ginpaanggid ni Jesus ang mga sakop sang Ginharian sang Dios sa mga karnero. Nagsiling sia: “Magapamati sila sa akon tingog, kag sila mangin isa ka panong nga may isa ka manugbantay.” (Juan 10:16) Agod mangin sakop sang Ginharian sang Dios, indi lang basta magsiling ang isa nga nagasunod sia sa Maayo nga Manugbantay nga si Jesus, kundi nagabuhat man sang iya ginasugo. Si Jesus nagsiling: “Indi ang tagsatagsa nga nagasiling sa akon, ‘Ginuo, Ginuo,’ makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang isa nga nagahimo sang kabubut-on sang akon Amay nga yara sa langit.”​—Mateo 7:21.

Kon amo, ang mga sakop sang Ginharian sang Dios nagagamit kag nagapadungog sa ngalan sang Dios nga Jehova subong sang ginhimo ni Jesus. (Juan 17:26) Ginatuman nila ang sugo ni Jesus nga tudluan ang iban tuhoy sa “maayong balita sang ginharian.” (Mateo 24:14; 28:19, 20) Kag nagapakita sila sing matuod nga gugma sa isa kag isa.​—Juan 13:35.

“Paglaglag sang mga Nagalaglag sang Duta”

Ang mga hitabo sa kalibutan karon nagapakita nga malapit na bag-uhon sang Ginharian sang Dios ang mga kahimtangan sa duta. Paano naton ini nahibaluan? Duha ka libo ka tuig na ang nagligad, ginlaragway ni Jesus ang madamo sing bahin nga tagna nga magapakita nga “ang ginharian sang Dios malapit na.” (Lucas 21:31) Subong ginpaathag sa nauna nga artikulo, ini nga mga tanda maathag nga makita na karon sa bug-os nga duta.

Ano dayon ang matabo? Nagsabat si Jesus: “Nian may dakung kapipit-an, nga ang subong sini wala pa mahanabo kutob sa ginsuguran sang kalibutan tubtob karon, wala, kag indi na gid mahanabo liwat.” (Mateo 24:21) Indi tawo ang magahimo sini nga kapipit-an kundi ang Dios mismo magapanghikot agod ‘laglagon ang mga nagalaglag sang duta.’ (Bugna 11:18) Ang makagod nga mga malauton nga nagaguba sang duta “utdon gikan sa duta.” Apang, ang mga walay kasawayan nga ginakahamut-an sang Dios “magapabilin sa sini.”​—Hulubaton 2:21, 22.

May maayo gid nga rason si Jehova nga Dios nga himuon ini. Ngaa? Binagbinaga ini nga ilustrasyon: Ibutang ta nga may ginapaarkilahan ka nga apartment. Ang iban nga mga manug-arkila maayo magbayad kag nagaatipan sing maayo sa ila ginapuy-an. Apang, may iban nga mga nagaarkila nga makagod kag nagaabuso. Wala sila nagabayad kag ginaguba pa nila ang imo ginapaarkilahan. Bisan pa sulitsulit na sila nga ginpaandaman, amo man gihapon ang ila ginahimo. Ano ang imo himuon? Kon ikaw ang tag-iya, pat-od gid nga pahalinon mo sila.

Sing kaanggid, subong Manunuga sang duta kag sang tanan nga yari sa sini, may kinamatarong si Jehova nga Dios sa pagpamat-od kon sin-o ang magapuyo sa duta. (Bugna 4:11) Katuyuan ni Jehova nga dulaon ang mga malauton nga nagasikway sa iya kabubut-on kag nagatapak sa kinamatarong sang iban.​—Salmo 37:9-11.

Ginpasag-uli nga Paraiso

Malapit na maggahom ang Ginharian sang Dios sa duta paagi kay Jesucristo. Ining bag-o nga panugod gintawag ni Jesus nga “pagtuga-liwat.” (Mateo 19:28) Ano na ang mangin kahimtangan sang duta? Talupangda ining mga ginsaad sa Biblia:

Salmo 46:9. “Sia nagapatonong sang mga inaway tubtub sa ukbung sang duta.”

 Isaias 35:1. “Ang kamingawan kag ang duta nga kigas magakasadya, ang desierto magakalipay kag magapamulak; subong sang rosa.”

Isaias 65:21-23. “Ang akon mga pinili magakalipay sing malawig sa binuhatan sang ila mga kamut. Indi sila magpangabudlay sa walay pulus, ukon magpanganak nga sa kalalat-an.”

Juan 5:28, 29. “Magaabot ang tion nga ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang iya [Jesus] tingog kag magagua.”

Bugna 21:4. “Pahiran niya [Dios] ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa.”

Kon Ngaa Mapatihan

Ginapatihan mo bala ang mga saad sa Biblia? Ang Biblia nagtagna nga madamo ang indi magpati sa sini. Ini nagsiling: “Sa katapusan nga mga adlaw ang mga mayubiton magaabot . . . nga ginapasundan ang ila mga kailigbon kag nagasiling: “Diin na ining ginsaad nga presensia niya? Sugod sang nagtulog sa kamatayon ang aton mga katigulangan, ang tanan nga butang nagapadayon nga amo gid gihapon kutob sa ginsuguran sang pagpanuga.’” (2 Pedro 3:3, 4) Apang, nagsala gid ining mga manugyaguta. Binagbinaga ang apat lang sa pila ka mga rason kon ngaa makasalig ka sa ginsiling sang Biblia:

(1) Ginlaglag na sadto sang Dios ang mga malauton sa duta paagi sa Anaw sang adlaw ni Noe.​—2 Pedro 3:5-7.

(2) Sibu nga gintagna sang Pulong sang Dios ang mga hitabo sa kalibutan karon.

(3) Ang tanan nga butang wala “nagapadayon nga amo gid gihapon kutob sa ginsuguran sang pagpanuga.” Wala pa gid anay natabo sa duta ang kaangay karon nga mga problema sa katilingban, sa moral kag sa palibot.

(4) Ginabantala na karon ang “maayong balita sang ginharian” sa bug-os nga duta subong pamatuod nga malapit na “magaabot ang katapusan.”​—Mateo 24:14.

Ginaagda ka sang mga Saksi ni Jehova nga magtuon sa Pulong sang Dios, ang Biblia. Paagi sa sini, makatuon ka sing dugang pa tuhoy sa paglaum nga kabuhi nga walay katapusan sa idalom sang Ginharian sang Dios. (Juan 17:3) Isa ka dalayawon nga palaabuton ang nagahulat para sa katawhan. Malapit na ang pinakamaayo nga mga kahimtangan! Luyag mo bala matigayon ini nga palaabuton?

[Blurb sa pahina 7]

Nagsala gid ang mga nagasiling nga mangin amo lang sa gihapon ang kahimtangan kaangay sang una

[Piktyur sa pahina 8]

Luyag mo bala matigayon ini nga palaabuton?