Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Makalampuwas Bala ang Duta?

Makalampuwas Bala ang Duta?

 Pamangkot sang Amon Bumalasa

Makalampuwas Bala ang Duta?

Indi malaglag sang bisan ano nga kalamidad ang aton planeta nga Duta. Ngaa mapat-od naton ini? Bangod nagsaad ang Dios nga ang duta “indi mationg tubtob san-o.” (Salmo 104:5, NW) Bisan pa nga “ang isa ka kaliwatan nagataliwan, kag ang isa pa ka kaliwatan nagaabut,” siling sang Biblia, “ang duta nagapabilin sa gihapon.”​—Manugwali 1:4.

Sa Salmo 104:5, ang kalig-unan sang duta ginpadaku sa sina nga teksto sang duha ka tinaga nga gingamit sa orihinal nga Hebreo—ang ʽoh·lamʹ nga para sa “tubtob san-o” kag ang ʽadh nga para sa “sa gihapon.” Ang ʽOh·lamʹ mahimo mabadbad nga “madamo nga tinuig” ukon “wala untat.” Suno sa Students’ Hebrew and Chaldee Dictionary ni Harkavy, ang ʽadh nagakahulugan sing “kadugayon, walay katapusan, walay katubtuban, sing dayon.” Ginapakita sining duha ka Hebreong tinaga nga makapat-od gid kita nga ang duta permanente. Binagbinaga ang tatlo pa ka rason gikan sa Biblia nga makapakumbinsi sa aton nga ang duta magapabilin sing dayon.

Una, gintuga sang Dios ang duta agod puy-an sang mga tawo, isa ka mabungahon, bug-os kalibutan nga paraiso nga puno sing kalipay, indi desyerto. Ang Isaias 45:18 nagalaragway kay Jehova subong ang “nagtuga sang mga langit (sia amo ang Dios!), nga naghuman sang duta kag naghimo sini (nga nagpalig-on sini; wala sia magtuga sini nga walay pulus, nga naghuman sini nga pagpuy-an!).”

Ikaduha, madugay na nga ginsaad sang Dios nga ang mga tawo nga matinumanon sa iya magapuyo sa duta sing dayon kag may paghidait. Ang Miqueas 4:4 nagsaad: “Magalingkod sila ang tagsa ka tawo sa idalum sang iya uvas kag sa idalum sang iya higuera, kag wala na sing magapahadluk sa ila; kay ang baba sang GINOO sang mga kasoldadosan nagpamolong sini.” Busa suno sa katuyuan sang Dios, ang duta magapabilin sing dayon agod puy-an sang mga tawo, kay kon indi, mangin walay pulos ang iya mga saad.​—Salmo 119:90; Isaias 55:11; 1 Juan 2:17.

Ikatlo, ginpaatipan sang Dios sa tawo ang duta. “Ang mga langit iya ni Jehova, apang ang duta ginhatag niya sa mga anak sang mga tawo.” (Salmo 115:16, NW) Mahanduraw mo bala ang isa ka mahigugmaon nga amay nga nagahatag sing matahom nga regalo sa iya anak kag nian gub-on niya ini? Indi gid! Sing kaanggid, indi gid ini paghimuon ni Jehova sa duta kag sa mga nagapuyo sa sini, kay “ang Dios gugma.”​—1 Juan 4:8.

Amo sini ang pasalig ni Jesucristo sa ginpamulong sang iya Amay: “Ang imo pulong kamatuoran.” (Juan 17:17) Kag ang Dios nga wala nagabutig nagsaad: “Ang mga matarong magapanubli sang duta, Kag magapuyo sila sa sini tubtob sa walay katubtuban.”​—Salmo 37:29; Tito 1:2, NW.

[Credit Line sang piktyur sa pahina 31]

Globe: Based on NASA photo