Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Yari Karon! Ang Ulipon nga Babayi ni Jehova!”

“Yari Karon! Ang Ulipon nga Babayi ni Jehova!”

 Iluga ang Ila Pagtuo

“Yari Karon! Ang Ulipon nga Babayi ni Jehova!”

NATINGALA gid si Maria, samtang nagapasulod ang bisita sa ila puluy-an. Nagduaw ining bisita indi para sa iya amay ukon iloy. Yari sia agod duawon si Maria! Sigurado si Maria nga ining bisita indi taga-Nazaret. Bangod gamay lang ang ila banwa, matalupangdan gid ining dumuluong. Tuhay gid ining dumuluong bisan diin sia magkadto. Nakibot gid si Maria sa iya panamyaw: “Maayong adlaw, ikaw nga nahamut-an sing daku, si Jehova kaupod mo.”​—Lucas 1:28.

Busa ginpakilala sang Biblia si Maria nga anak nga babayi ni Heli, sa banwa sang Nazaret sa Galilea. Ginpakilala sia sa aton sang Biblia sa tion sang iya kabuhi diin magahimo sia sing importante nga mga desisyon. Kalaslon na sia sa panday nga si Jose, indi manggaranon nga tawo apang may mabakod nga pagtuo sa Dios. Gani daw subong bala nga naplano na kon ano ang matabo sa iya kabuhi. Mangin masinakdagon sia nga asawa ni Jose kag magatukod sila sing isa ka pamilya. Apang, hinali lang nga naatubang niya ining bisita nga nagpahibalo sang iya responsibilidad gikan sa Dios nga magabag-o sang iya kabuhi.

Mahimo matingala ka nga diutay lang ang ginasugid sang Biblia tuhoy kay Maria. Diutay lang ang ginasugid tuhoy sa iya gindak-an, pila lang ang tuhoy sa iya mga kinaiya, kag wala gid tuhoy sa iya hitsura ukon panagway. Apang, madamo kita sing matun-an sa ginasugid sang Pulong sang Dios tuhoy sa iya.

Agod makilala gid naton si Maria, kinahanglan naton nga kalimtan anay ang pila ka pagpati tuhoy sa iya nga ginatudlo sang madamo nga relihion. Indi naton paghambalan ang iya madamo nga laragway kag imahen. Indi man naton paghambalan ang masibod nga mga panudlo kag doktrina tuhoy sa sining mapainubuson nga babayi nga ginhatagan nila sing tuman kataas nga mga titulo subong sang “Iloy sang Dios” kag “Reyna sang Langit.” Sa baylo, hambalan naton kon ano gid ang ginasugid sang Biblia tuhoy sa iya. Magahatag ini sa aton sing paghantop tuhoy sa iya pagtuo kag kon paano naton sia mailog.

Pagduaw sang Isa ka Anghel

Nahibaluan naton nga indi ordinaryo nga persona ang bisita ni Maria. Sia ang anghel nga si Gabriel. Sang gintawag niya si Maria nga “nahamut-an sing daku,” “natublag” gid sia sa ginsiling ni Gabriel kag nakibot sa sining pinasahi nga panamyaw. (Lucas 1:29) Sin-o ang nahamuot gid sa iya? Wala si Maria nagapaabot nga kahamut-an sia sing daku sa tunga sang iya katawhan. Apang ang anghel nagapamulong sing kahamuot ni Jehova nga Dios. Importante gid ina para kay Maria. Apang, indi sia bugalon nga nagapaabot nga kahamut-an sang Dios. Kon luyag man naton nga kahamut-an sang Dios, dapat nga indi naton paghaumhaumon nga ginkahamut-an na niya kita. Makatuon kita sang importante nga leksion tuhoy sini nga nahangpan gid sang lamharon nga si Maria. Si Jehova nga Dios nagapamatok sa mga matinaastaason, apang nagahigugma kag nagasakdag sa mga mapainubuson.​—Santiago 4:6.

Kinahanglan ni Maria ina nga sahi sang pagkamapainubuson, bangod ang anghel nagtanyag sa iya sang wala niya mahanduraw nga pribilehiyo. Ginpaathag niya nga si Maria magabun-ag sang anak nga mangin labaw sa tanan nga katawhan. Nagsiling si Gabriel: “Ihatag sa iya ni Jehova nga Dios ang trono ni David nga iya amay, kag magahari sia sa panimalay ni Jacob sing dayon, kag ang iya ginharian wala sing katapusan.” (Lucas 1:32, 33) Walay duhaduha nga nahibaluan ni Maria ang saad sang Dios kay David kapin na sa isa ka libo ka tuig ang nagligad nga ang isa sa iya kaliwatan magagahom sing walay katubtuban. (2 Samuel 7:12, 13) Busa ang iya anak mangin Mesias, nga siniglo na nga ginapaabot sang katawhan sang Dios!

Dugang pa, nagsiling ang anghel sa iya nga ang iya anak “tawgon nga Anak sang Labing Mataas.” Paano  ang isa ka tawhanon nga babayi makabun-ag sang Anak sang Dios? Sa pagkamatuod, paano makabata si Maria kay wala pa sia bana? Kalaslon pa lang sia kay Jose. Direkta nga namangkot si Maria: “Paano ini matabo, kay wala pa gid ako makapakighulid sa isa ka lalaki?” (Lucas 1:34) Talupangda nga wala nahuya si Maria nga isugid nga ulay pa sia. Sa baylo, ginapakabahandi niya ang iya pagkaulay. Sa karon, madamo nga pamatan-on ang wala nagapabalor sa ila pagkaulay kag ginasuyaan pa gani nila yadtong mga ulay pa. Ang kalibutan nagbag-o na gid. Apang si Jehova wala nagbag-o. (Malaquias 3:6) Subong sang adlaw ni Maria, ginapakabahandi Niya ang mga nagasunod sa Iya moral nga mga talaksan.​—Hebreo 13:4.

Bisan pa matutom sia nga alagad sang Dios, si Maria isa gihapon ka di-himpit nga tawo. Nian, paano sia makabun-ag sing himpit nga bata, ang Anak sang Dios? Ginpaathag ini ni Gabriel: “Ang balaan nga espiritu magaabot sa imo, kag ang gahom sang Labing Mataas magalikop sa imo. Bangod sina ang bata nga ibun-ag tawgon nga balaan, Anak sang Dios.” (Lucas 1:35) Ang pagkabalaan nagakahulugan sing “katinlo,” “kaputli,” “pagkasagrado.” Kinaugali nga ginapanubli sang mga tawo ang kasal-anan sang ila ginikanan. Apang sa sini nga bahin, magahimo si Jehova sing pinasahi nga milagro. Pahanabuon ni Jehova nga maliton ang kabuhi sang iya Anak gikan sa langit pakadto sa taguangkan ni Maria kag gamiton ang iya aktibo nga kusog, ukon balaan nga espiritu, nga “magalikop” kay Maria, magaamlig sa ginadala niya gikan sa halit sang sala. Nagpati bala si Maria sa pangako sang anghel? Paano sia nagsabat?

Ang Sabat ni Maria kay Gabriel

Ang mga nagaduhaduha, lakip na ang pila ka teologo sang Cristiandad, nabudlayan gid magpati nga ang isa ka ulay mahimo magbun-ag sang bata. Bisan madamo sila sing tinun-an, indi nila gihapon mahangpan ang simple nga kamatuoran. Subong sa ginsiling ni Gabriel, “wala sing kapahayagan sang Dios nga indi niya matuman.” (Lucas 1:37) Nagpati si Maria sa pulong ni Gabriel subong kamatuoran, bangod may daku sia nga pagtuo. Kag ini nga pagpati may basihan. Kaangay ni bisan sin-o nga mahunahunaon nga tawo, nagakinahanglan si Maria sing mga ebidensia sa diin mapasad niya ang iya pagtuo. Handa si Gabriel nga dugangan ang mga nahibaluan na ni Maria. Ginsugiran sia ni Gabriel tuhoy sa iya tigulang nga paryente nga si Elisabet nga madugay na nga baw-as. Ginpaposible sang Dios nga magbusong sia paagi sa milagro!

Ano karon ang himuon ni Maria? Ginatanyag sa iya ang responsibilidad kag may ebidensia sia nga tumanon sang Dios ang tanan nga ginsiling ni Gabriel. Indi naton masiling nga ini nga pribilehiyo mahapos lang batunon. Una, dumdumon niya nga kalaslon na sia kay Jose. Mapakasal pa ayhan si Jose sa iya kon mahibal-an sini nga nagabusong na gali sia? Dugang pa, ang responsibilidad mismo nga abagahon niya daw makapulunaw gid. Magadala sia sang kabuhi sang pinakabilidhon sa tanan nga gintuga sang Dios, ang Iya mismo pinalangga nga Anak! Dapat niya atipanon ang lapsag kag amligan sa tunga sang malaut nga kalibutan. Huo, tuman gid ini ka daku nga responsibilidad!

Ang Biblia nagapakita nga bisan ang matutom nga mga tawo kon kaisa nagapangalag-ag nga batunon ang makahalangkat nga mga sugo sang Dios. Si Moises nagpamalibad sang ginpangabay sia nga mangin humalambal sang Dios. (Exodo 4:10) Indi kuntani magbaton si Jeremias sang asaynment halin sa Dios  bangod “bata” pa sia. (Jeremias 1:6) Kag ginpalagyuhan ni Jonas ang iya asaynment! (Jonas 1:3) Ano naman ang sabat ni Maria?

Ang iya sabat nga nagapakita sang pagkamapainubuson kag pagkamatinumanon nagpabilin gihapon tubtob sa karon. Nagsiling sia kay Gabriel: “Yari karon! Ang ulipon nga babayi ni Jehova! Kabay nga matabo ini sa akon suno sa imo ginpahayag.” (Lucas 1:38) Ang ulipon nga babayi amo ang pinakanubo sa tanan nga mga ulipon; ang iya kabuhi bug-os nga nasandig sa iya agalon. Amo sina ang ginbatyag ni Maria tuhoy sa iya Agalon, si Jehova. Nakahibalo si Maria nga amligan sia ni Jehova, bangod mainunungon sia sa tanan nga mainunungon sa iya. Kag pakamaayuhon sia ni Jehova samtang ginahimo niya ang iya bug-os nga masarangan sa sining makahalangkat nga asaynment.​—Salmo 18:25.

Kon kaisa may ginapahimo ang Dios sa aton nga daw mabudlay, daw imposible pa gani himuon sa aton pagbanta. Apang, nagaaman sing madamo nga rason ang iya Pulong nga makasalig kita sa iya sing bug-os subong sang ginhimo ni Maria. (Hulubaton 3:5, 6) Kon magsalig kita sa iya, padyaan niya kita, kag magabakod pa gid ang aton pagtuo sa iya.

Pagduaw kay Elisabet

Daku gid nga butang para kay Maria ang ginsugid ni Gabriel tuhoy kay Elisabet. Sa tanan nga babayi, sin-o pa bala ang mas makahangop sang iya kahimtangan? Dalidali nga nagkadto si Maria sa mabukid nga duog sang Juda kag naglawig sing tatlo ukon apat ka adlaw ang iya paglakbay. Samtang nagapasulod sia sa puluy-an ni Elisabet kag ni Zacarias nga saserdote, gin-amanan ni Jehova si Maria sing dugang nga ebidensia agod dugang nga magbakod ang iya pagtuo. Sang nabatian ni Elisabet ang panamyaw ni Maria gilayon niya nga nabatyagan ang pagkibo sang lapsag sa iya taguangkan. Napuno sia sang balaan nga espiritu kag nagpamulong kay Maria subong ang “iloy sang akon Ginuo.” Ginpahayag sang Dios kay Elisabet nga ang anak ni Maria sa ulihi mangin iya Ginuo, ang Mesias. Dugang pa, ginpahulag sia sang balaan nga espiritu nga hatagan sing komendasyon si Maria bangod sa iya matutom nga pagtuman paagi sa pagsiling: “Malipayon man sia nga nagpati.” (Lucas 1:39-45) Huo, ang tanan nga ginsaad ni Jehova kay Maria matuman gid!

Nagpamulong man si Maria. Mainandamon nga gintipigan ang iya pinamulong sa Lucas 1:46-55. Amo ini ang pinakamalawig nga pinamulong ni Maria nga narekord sa Biblia, kag madamo ang ginasugid sini tuhoy sa iya. Ginapakita sini ang iya mapinasalamaton nga panimuot samtang ginadayaw niya si Jehova bangod ginpakamaayo sia paagi sa pag-aman sing pribilehiyo nga mag-alagad subong iloy sang Mesias. Nagapakita ini sang iya tudok nga pagtuo, samtang nagapamulong sia tuhoy kay Jehova subong nga nagapakanubo sa mga bugalon kag gamhanan kag nagabulig sa mga kubos kag mga imol nga nagatinguha nga mag-alagad sa iya. Nagapakita man ini sang kasangkaron sang iya ihibalo. Ginbulubanta nga naggamit sia sing kapin sa 20 ka pagpatuhoy sa Hebreong Kasulatan.

Maathag nga ginapamalandungan gid ni Maria ang Pulong sang Dios. Apang, nagpabilin sia nga mapainubuson paagi sa paghambal suno sa Kasulatan sa baylo nga maghambal sang iya kaugalingon nga mga panghunahuna. Ang lapsag nga nagatubo sa iya taguangkan magapakita man sa ulihi sing kaangay nga espiritu, nga nagsiling: “Ang akon ginatudlo indi akon, kundi iya sang nagpadala sa akon.” (Juan 7:16) Maayo man nga pamangkuton naton ang aton kaugalingon: ‘Ginapakita ko man bala ang kaangay nga pagtahod kag pagpakabalaan sa Pulong sang Dios? Ukon mas luyag ko bala nga ipabutyag ang akon kaugalingon nga mga ideya kag mga panudlo?’ Maathag ang sabat ni Maria sa sini nga mga pamangkot.

Nagpabilin si Maria upod kay Elisabet sing tatlo ka  bulan, walay duhaduha nga nakapalig-unay sila sa isa kag isa. (Lucas 1:56) Nagapahanumdom ining duha ka babayi sang kabilihanan sang pag-abyanay. Kon makig-abyan kita sa tudok nga nagahigugma kay Jehova nga Dios, makasalig kita nga magalambo kita sa espirituwal kag mangin suod pa gid sa Iya. (Hulubaton 13:20) Apang sang ulihi, tion na nga magpauli si Maria. Ano na lang ang ihambal ni Jose kon mahibal-an niya ang kahimtangan ni Maria?

Si Maria kag si Jose

Mahimo nga wala na ginhulat ni Maria nga maghilmunon ang iya pagbusong. Walay duhaduha nga nagtuad sia kay Jose. Antes sini, mahimo nagkabalaka si Maria kon ano ayhan ang mangin reaksion sining mabuot kag mahinadlukon sa Dios nga tawo sa iya isugid. Bisan pa sina, nagpalapit sia kag ginsugid kay Jose ang tanan nga natabo sa iya. Kon imo lang hunahunaon, mahimo nga nabalaka gid si Jose. Luyag niya patihan ining pinalangga niya nga babayi, apang ang ginsugid ni Maria sa iya wala pa gid anay matabo. Wala ginsugid sang Biblia kon ano ang ginhunahuna ni Jose ukon paano sia nangatarungan. Apang nagasugid ini nga nagdesisyon sia nga bulagan si Maria, bangod ang kalaslon nga magnobyohanay sadto ginakabig na subong kasal. Apang, indi niya luyag nga pakahuy-an ukon silutan si Maria, amo nga nagdesisyon sia nga makigbulag sing tago. (Mateo 1:18, 19) Mahimo nga nasakitan gid si Maria sang makita ining mainayuhon nga tawo nga nagaantos bangod sining kahimtangan nga wala pa gid anay matabo. Apang, wala naghinakit si Maria.

Wala ginpabay-an ni Jehova si Jose nga dayunon ang iya plano nga para sa iya amo ang labing maayo nga himuon. Sa isa ka damgo, ginsugiran sia sang anghel sang Dios nga ang pagbusong ni Maria isa ka milagro. Makapaumpaw gid yadto! Nanghikot karon si Jose kaangay sa ginhimo ni Maria sa panugod​—nanghikot sia suno sa giya ni Jehova. Ginpangasawa niya si Maria, kag ginhanda ang iya kaugalingon nga abagahon ang pinasahi nga responsibilidad nga tatapon ang Anak ni Jehova.​—Mateo 1:20-24.

Sa mga mag-asawa karon kag sa mga nagaplano nga magminyo, may matun-an kamo sa sining bataon nga mag-asawa sang nagligad nga 2,000 ka tuig. Samtang nakita ni Jose ang iya bataon nga asawa nga nagatuman sang hilikuton kag nagaatipan subong isa ka iloy, sigurado gid nga nalipay sia nga gingiyahan sia sang anghel ni Jehova. Mahimo nakita ni Jose ang kabilihanan sang pagsandig kay Jehova kon nagahimo sing dalagku nga mga desisyon. (Salmo 37:5; Hulubaton 18:13) Walay duhaduha nga nagpabilin sia nga mahinalungon sa iya mga desisyon subong ulo sang pamilya.

Sa pihak nga bahin, ano ang matun-an naton sa pagpasugot ni Maria nga pamanahon si Jose? Mahimo sa una nabudlayan si Jose nga hangpon ang iya panugiron, apang naghulat si Maria sa iya subong ang lalaki nga mangin ulo sang pamilya. Sigurado nga daku gid ina nga leksion sa iya, subong man sa Cristianong mga babayi karon. Sa katapusan, ining mga hitabo mahimo nagtudlo kay Jose kag kay Maria sing kabilihanan sang bunayag kag bukas nga komunikasyon.

Maayo gid ang pundasyon sining bataon nga mag-asawa sa panugod sang ila pag-asawahay. Pareho nila nga ginhigugma si Jehova nga Dios labaw sa tanan kag nagtinguha nga pahamut-an sia subong responsable kag matinatapon nga ginikanan. Siempre pa, daku nga pagpakamaayo ang matigayon nila​—kag daku man ang mga hangkat. Yara sa ila ang kahigayunan nga padakuon si Jesus, nga mangin ang pinakabantog nga tawo nga nagkabuhi sa duta.

[Piktyur sa pahina 17]

Ang gugma sa Dios amo ang pinakamaayo nga pundasyon sa pag-asawahay