Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Isa ka Dios nga Handa Magpatawad

Isa ka Dios nga Handa Magpatawad

 Mangin Suod sa Dios

Isa ka Dios nga Handa Magpatawad

Juan 21:15-17

“KAY ikaw, Ginoo, maayo kag handa sa pagpatawad.” (Salmo 86:5) Sa sining makapaumpaw nga mga pinamulong, ginapasalig kita sang Biblia nga si Jehova nga Dios handa magpatawad. Si Jehova nga Dios nagapatawad “sing bugana.” Mahangpan naton ini sing maayo sa isa ka hitabo sa kabuhi ni apostol Pedro.​—Isaias 55:7.

Si apostol Pedro isa sa labing suod nga kaupod ni Ginuong Jesus. Apang, sang katapusan nga gab-i sang kabuhi ni Jesus sa duta, hinadlukan si Pedro kag nakahimo sia sing daku nga sala. Sa luwang, malapit sa duog diin ilegal nga ginbista si Jesus, hayag nga ginpanghiwala ni Pedro si Jesus​—indi lang sing makaisa kundi sing makatlo. Sa ikatlo nga pagpanghiwala sa iya ni Pedro, “nagbalikid [si Jesus] kag nagtulok kay Pedro.” (Lucas 22:55-61) Mahunahuna mo siguro kon ano ang nabatyagan ni Pedro samtang ginatulok sia ni Jesus. Nakamarasmas si Pedro nga nakahimo sia sing daku nga sala, amo nga “nahanusbo sia kag naghilibion.” (Marcos 14:72) Naghinulsol sia, apang indi sia sigurado kon bala patawaron sia sang Dios tungod ginpanghiwala niya si Jesus sing makatlo.

Sang mabanhaw si Jesus, nakigsugilanon sia kay Pedro. Tungod sini, indi na kita magaduhaduha kon bala ginpatawad si Pedro. Wala sia ginhambalan ni Jesus sing masakit nga mga tinaga, ukon ginsukmaan. Sa baylo, ginpamangkot niya si Pedro: “Ginahigugma mo bala ako?” Nagsabat si Pedro: “Huo, Ginuo, nakahibalo ka nga ginapalangga ko ikaw.” Si Jesus nagsiling sa iya: “Pakan-a ang akon mga kordero.” Sang ginsulit ni Jesus ang iya pamangkot, amo gihapon ang sabat ni Pedro, kag mahimo nga sa sini nga tion mas positibo pa gid sia. Dayon nagsiling si Jesus sa iya: “Bantayi ang akon gamay nga mga karnero.” Nian sa ikatlo nga tion, namangkot liwat si Jesus kay Pedro: “Ginapalangga mo bala ako?” Sa sini nga tion “nagkasubo si Pedro” kag nagsiling: “Ginuo, nakahibalo ka sang tanan nga butang; nakahibalo ka nga ginapalangga ko ikaw.” Si Jesus nagsabat: “Pakan-a ang akon gamay nga mga karnero.”​—Juan 21:15-17.

Nahibaluan ni Jesus kon ano ang isabat ni Pedro, apang ngaa ginpamangkot pa niya sia? Mabasa ni Jesus ang tagipusuon sang tawo, gani nahibaluan niya nga palangga sia ni Pedro. (Marcos 2:8) Apang paagi sa sini nga mga pamangkot, ginhatagan ni Jesus si Pedro sing kahigayunan nga pamatud-an ang iya gugma sing makatlo. Ang mga sabat ni Jesus nga “Pakan-a ang akon mga kordero. . . . Bantayi ang akon gamay nga mga karnero. . . . Pakan-a ang akon gamay nga mga karnero,” nagpalig-on sa mahinulsulon nga apostol nga ginasaligan gihapon sia. Amo kon ngaa ginsugo ni Jesus si Pedro nga atipanon ang iya bilidhon nga pagkabutang​—ang kaangay-karnero nga mga sumulunod ni Jesus nga palangga gid niya. (Juan 10:14, 15) Pat-od gid nga napahamtang ang buot ni Pedro bangod may pagsalig gihapon si Jesus sa iya!

Maathag nga ginpatawad ni Jesus ang mahinulsulon niya nga apostol. Gani, bangod perpekto nga ginpakita ni Jesus ang mga kinaiya kag pamaagi sang iya Amay, mapat-od naton nga ginpatawad man ni Jehova si Pedro. (Juan 5:19) Si Jehova wala nagapang-alang-alang sa pagpatawad, kay maluluy-on sia nga Dios kag ‘handa magpatawad’ sa tawo nga mahinulsulon. Indi bala nga makalugpay gid ini sa imo?