Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nahibaluan Mo Bala?

Nahibaluan Mo Bala?

 Nahibaluan Mo Bala?

Ngaa amat-amat ang pag-ayo ni Jesus sa tawo nga bulag?

Sa Marcos 8:22-26, mabasa naton nga gin-ayo ni Jesus ang isa ka bulag nga tawo sa Betsaida. Suno sa sini nga rekord, ginduplaan anay ni Jesus ang mata sang tawo kag ginpamangkot ini kon may makita sia. Mahangpan sa sabat sang tawo nga indi maathag ang iya panulok: “Makita ko ang mga tawo, bangod may makita ako nga daw mga kahoy, apang nagalakat sila.” Nian, gintandog liwat ni Jesus ang mata sang tawo, kag amo ini ang natabo: “Ang tawo nakakita sing maathag, kag nag-ayo sia, kag nakita niya sing maathag ang tanan nga butang.” Ginapakita sini nga amat-amat ang pag-ayo ni Jesus sa tawo. Ngaa?

Indi detalyado ang paathag sang Biblia sa sini, apang mahimo naton mahibaluan ang posible nga rason kon ngaa ginhimo ini ni Jesus. Kon nabulag ka sa sulod sang pila ka tuig ukon halin sang pagkatawo mo, kag makakita ka sa una nga tion, pat-od nga mamag-o ka gid. Sa pag-ilustrar: May mga kabayo nga ginagamit sa mga minahan. Nagatener ini nga mga kabayo sa dulom amo nga kon maggua sila sa minahan, nagakinahanglan sila sing halos isa ka adlaw agod maanad sa kapawa. Sa bahin sang tawo nga bulag nga nakakita liwat, indi lang amo sini ang iya himuon. Sa karon, may pila ka kaso sang pagkabulag nga sang gin-operahan, nakakita liwat. Apang, ini nga mga pasyente masami nga namag-o sa tuman kadamo nga mga butang nga ila makita. Naligban sila sa mga kolor, korte, kag mga butang sa palibot nila amo nga indi nila makilala bisan ang mga butang nga pamilyar anay sa ila. Gani, madugayan pa antes makilala sang utok ang makita sang mata.

Ang amat-amat nga pag-ayo ni Jesus sa tawo nga bulag nagapakita sang iya mahigugmaon nga kabalaka sa sining tawo. Sang ulihi, ‘nag-athag na sa tawo ang tanan nga butang,’ kag nakilala na niya ang iya makita.

Sang panahon ni Jesus, ngaa mabudlay magbasa sa linukot?

Ang isa ka panid nga sululatan nga ginahimo nga linukot nagalaba sing 23 tubtob 28 sentimetros kag nagalapad sing 15 tubtob 23 sentimetros. Ginasugponsugpon ini paagi sa pagtapik ukon pagtahi sa mga pinanid. Kon kaisa mas malaba nga mga pinanid ang ginagamit. Ang Dead Sea Scroll of Isaiah ginahuman sang 17 ka panid, kag ang bahin sini nga kompleto pa tubtob karon nagalaba sing mga 7 metros. Mahimo nga amo man sini ang kalabaon sang linukot sang tulun-an ni Isaias nga ginbasa ni Jesus sa sinagoga sa Nazaret.​—Lucas 4:16, 17.

Tuhoy sa sini, si Alan Millard nagsiling sa iya libro nga Discoveries From the Time of Jesus: “Ginauyatan sang nagabasa ang tulun-an [linukot] kag ginabukad ini sa iya wala nga kamot kag ginasunod lukot sa iya tuo samtang ginabasa ini. Ang ginbasa ni Jesus sa sinagoga amo ang Isaias kapitulo 61. Agod makita ini, mahimo nga ginbukad niya ang halos bug-os nga linukot kag ginlukot naman ini liwat.”

Sadto, wala pa mabahinbahin sa kapitulo kag bersikulo ang tulun-an ni Isaias. Sang ginduhol kay Jesus ang linukot sa sinagoga sa Nazaret, dapat niya pangitaon ang dinalan nga sa karon amo ang Isaias 61:1, 2 sa aton mga Biblia. ‘Nakita dayon ni Jesus ang bahin’ nga iya ginapangita. Ginapakita sini nga pamilyar gid sia sa Pulong sang Dios.