Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Malaglag gid Bala ang Duta?

Malaglag gid Bala ang Duta?

 Malaglag Gid Bala ang Duta?

NAPAMANGKOT mo na bala kon ano ang matabo sa ulihi sa duta? Bangod sang mga nagakatabo sa aton matahom nga planeta, madamo ang nagapati nga mahimo ini malaglag.

Matuod, ang duta sa karon ginalaglag bangod ginaabusuhan ang mga dunang manggad sini, subong sang tubig, kagulangan, kag atmospera. Isa pa, ang pila ka sientista nagapaandam nga ang duta kag ang tanan nga nagakabuhi sa sini mahimo malaglag sang dalagku nga mga bulalakaw, nagalupok nga bituon, ukon pagkaubos sang init sang adlaw.

Ang mga sientista nagapati nga pagligad sang binilyon ka tuig, ang duta amat-amat nga indi na mapuy-an sang mga tawo. Ang Encyclopædia Britannica naglaragway sini subong “indi mapunggan nga pagkaguba sa ulihi.”

Apang, makalilipay kay ginapasalig kita sang Biblia nga indi pagtugutan ni Jehova nga Dios nga malaglag ang duta ukon pabay-an niya nga indi ini mapuy-an sa ulihi. Bangod Manunuga sia, ‘daku ang iya gahum’ kag wala ini nagakaubos, gani masarangan niya atipanon ang uniberso tubtob sa wala katubtuban. (Isaias 40:26) Sa amo, mapatihan mo ang ginasiling sang Biblia: “[Ang Dios] nagpasad sang mga sadsaran sang duta, agud nga ini indi mationg sa gihapon.” “Dayawa ninyo sia, adlaw kag bulan, dayawa sia, kamo tanan nga bitoon sang kapawa! . . . Kay nagsogo sia kag natuga sila. Gintukud man niya sila sa gihapon kag sa gihapon.”​—Salmo 104:5; 148:3-6.

Ang Katuyuan sang Dios sa Duta

Indi katuyuan sang Dios ang pag-abuso kag polusyon sa duta karon. Sa baylo, gintuga sang Dios ang una nga lalaki kag babayi, si Adan kag si Eva, kag ginpapuyo sila sa matahom nga hardin. Siempre, ang ila Paraiso nga puluy-an indi magpabilin nga matahom kon pabay-an lang nila ini. Ginsugo sila sang Dios “sa pagpanguma kag sa pag-atipan sa sini.” (Genesis 2:8, 9, 15, NW) Makalilipay kag makaalayaw gid ini nga trabaho nga ginhatag sang Dios sa aton himpit anay nga mga ginikanan!

 Apang indi lang pag-atipan sang amo nga hardin ang katuyuan sang Dios para sa duta. Luyag niya nga mangin paraiso ang bug-os nga duta. Amo kon ngaa ginsugo sang Dios sanday Adan kag Eva: “Magmabungahon kag magbuad, kag magtugub sang duta kag magpakaagalon sa iya, kag maggahum sang kaisdaan sang dagat kag sang kapispisan sang kahanginan kag sang tagsa ka buhi nga butang nga nagagiho sa duta.”​—Genesis 1:28.

Makapasubo nga ang katuyuan sang Dios ginpamatukan sang isa ka bugalon nga anghel nga nangin Satanas. Luyag gid niya nga simbahon sia nanday Adan kag Eva. Gingamit ni Satanas ang man-ug agod makapakighambal sia sa ila. Gani, natuman ni Satanas ang iya luyag nga magrebelde sanday Adan kag Eva sa paggahom sang Dios. (Genesis 3:1-6; Bugna 12:9) Nasakitan gid ang aton Manunuga bangod wala sila sing kabalaslan! Apang ang ila pagrebelde wala makapabag-o sa katuyuan ni Jehova nga Dios sa duta. Nagsiling sia: “Ang akon polong nga nagagowa sa akon baba; indi ini magbalik sa akon sa wala sing pulus, kondi magatigayon ini sang akon nahamut-an, kag magauswag ini sa butang nga akon ginpadal-an sini.”​—Isaias 55:11.

May rason si Jehova kon ngaa gintugutan niya nga magpadayon tubtob karon ang pagrebelde ni Satanas. Halimbawa, natilawan na karon sang mga tawo ang lainlain nga pagdumalahan. Pero ang mga nagakatabo nagapamatuod nga kon indi Dios ang nagagahom subong sang luyag ni Satanas, kapaslawan lang ang resulta. *​—Jeremias 10:23.

Wala sapayan sang tanan nga halit nga tuga sang pagrebelde ni Satanas, ginbugayan ukon ginpakamaayo ni Jehova ang pila ka matarong nga tawo sa sulod sang linibo ka tuig nga nagligad. Ginpasulat man niya sa Biblia ang mga resulta sang pagtuman kag pagsupak sa paggahom sang Dios. Subong man, naghimo si Jehova sing makalilipay nga mga butang para sa aton kaayuhan. Paagi sa pagpadala sang iya pinalangga nga Anak, si Jesucristo, mahigugmaon nga ginhatagan niya ang mga tawo sing Manluluwas agod tudluan kita sing pinakamaayo nga pagkabuhi, kag agod ihatag ang kabuhi sang iya Anak para sa aton. (Juan 3:16) Kon hunahunaon naton, indi kuntani bagay nga mapatay si Jesus. Apang ang iya kamatayon gingamit sang Dios subong makatarunganon nga paagi agod mabawi ang gindula ni Adan, nga amo ang paglaum nga kabuhi nga wala katapusan sa bug-os kalibutan nga paraiso. * Agod matuman ini, nagtukod si Jehova nga Dios sing gobierno sa langit agod maggahom sa tanan nga tawo, kag ginpapungko niya ang iya Anak, ang ginbanhaw nga si Jesucristo, subong Hari sa sina nga Ginharian. Tumanon gid sining makalilipay nga kahimusan ang katuyuan sang Dios sa duta.​—Mateo 6:9, 10.

Gani, masaligan mo gid ining makalilipay nga mga saad nga nasulat sa Biblia: “Utdon ang mga manughikot sing malaut; apang ang mga nagahulat sa GINOO magapanubli sang duta. Ang mga matarung magapanubli sang duta, kag magapuyo dira sa gihapon.” “‘Yari karon! Ang tolda sang Dios yara sa mga tawo, kag magapuyo sia kaupod nila, kag sila mangin iya mga katawhan. Kag ang Dios mismo mangin kaupod nila. Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.’ Kag ang Isa nga nagalingkod sa trono nagsiling: ‘Yari karon! Ginahimo ko nga bag-o ang tanan nga butang.’”​—Salmo 37:9, 29; Bugna 21:3-5.

Nagahisantuanay ang mga Bersikulo sa Biblia

Apang, ang iban mahimo mamangkot, ‘Paano naton mapahisanto ang ginsambit kaina nga mga bersikulo sa Biblia sa iban nga mga bersikulo nga daw nagasugid tuhoy sa nagahilapit nga katapusan sang duta?’ Binagbinagon naton ang pila ka halimbawa. Sa sini nga pag-usisa, makita naton nga nagahisantuanay ang mga bersikulo sa Biblia.

 Antes mahibaluan sang mga sientista ang “pagkaguba sa ulihi” sang tanan nga butang, ang salmista sa Biblia madugay na nga nagsulat: “Ikaw [ang Dios] ang nagpasad sang duta, kag ang kalangitan binuhatan sang imo mga kamut. Sila mawala, apang ikaw magapadayon; sila tanan magadaan kaangay sang panapton. Subong sang panapton ilisan mo sila, kag ilisan sila; apang ikaw amo sa gihapon, kag ang imo mga tinuig wala sing katapusan.”​—Salmo 102:25-27.

Sang ginsulat ini, ang salmista wala nagakontra sa katuyuan sang Dios nga indi malaglag ang duta. Sa baylo, ginpatuhay niya ang wala katapusan nga pagluntad sang Dios sa tanan nga butang nga iya gintuga nga mahimo maguba. Kon wala ang nagapadayon nga gahom sang Dios, maguba kag malaglag gid sing bug-os ang uniberso lakip ang mga planeta, mga bituon, bulan, kag adlaw nga aton ginakuhaan sing kasanag, enerhiya, kag nagabulig agod magpabilin ang duta sa iya orbit. Gani, kon pabay-an lang ini, “magadaan” ukon malaglag sing permanente ang duta.

May mga bersikulo pa sa Biblia nga daw wala nagahisanto sa katuyuan sang Dios sa duta. Halimbawa, ang Biblia nagsambit tuhoy sa langit kag duta nga ‘nagataliwan.’ (Bugna 21:1) Siempre, ini nga mga tinaga nagahisanto sa ginsaad ni Jesus: “Malipayon ang mga malulo, kay magapanubli sila sang duta.” (Mateo 5:5) Gani, ano ang buot silingon sang Biblia sang nagsambit ini tuhoy sa langit kag duta nga ‘nagataliwan’?

Ang Biblia pirme nagagamit sing tinaga nga “duta” sing malaragwayon, nga nagapatuhoy sa katilingban sang mga tawo. Halimbawa, binagbinaga ini nga bersikulo: “Ang bug-os nga duta isa sing hambal kag isa sing polong.” (Genesis 11:1) Maathag nga ang “duta” nga ginsambit diri nagapatuhoy sa mga tawo nga nagakabuhi sa duta. Ang isa pa gid makita sa Salmo 96:1, nga nagasiling: “Amba sa GINOO, bug-os nga duta!” Gani maathag nga sa sini kag sa madamo pa nga bersikulo sa Biblia, ang tinaga nga “duta” ginagamit sing malaragwayon sa pagpatuhoy sa mga tawo.​—Salmo 96:13.

Kon kaisa, ginapatuhuyan sang Biblia ang mga panguluhan sa duta subong mga langit ukon mga butang sa kalangitan. Halimbawa, ang mapintas nga mga manuggahom sang Babilonia ginlaragway subong bituon kay nagpakataas sila sa mga yara sa palibot nila. (Isaias 14:12-14) Subong sang gintagna, ang malaragwayon nga “kalangitan,” sang Babilonia, ukon mga manuggahom, kag ang “duta,” nga amo ang mga sumalakdag sina nga panguluhan, nalaglag sang 539 B.C.E. (Isaias 51:6) Bangod sini, nakapauli sa Jerusalem ang naghinulsol nga mga Judiyo. Didto, ang “bag-ong mga langit,” ukon ang bag-o nga panguluhan naggahom sa “bag-ong duta,” nga amo ang matarong nga katilingban sang mga tawo.​—Isaias 65:17.

Ang mga ginsiling sang Biblia tuhoy sa langit kag duta nga ‘nagataliwan’ nagapatuhoy sa katapusan sang garok nga mga panguluhan karon sang kalibutan kag sa indi diosnon nga mga sumalakdag sini. (2 Pedro 3:7) Pagkatapos sini, pagabugayan sang bag-ong langitnon nga panguluhan sang Dios ang matarong nga bag-ong katilingban sang mga tawo, kay ‘may bag-ong langit kag bag-ong duta nga ginahulat naton suno sa saad sang Dios, kag sa sini magapuyo ang pagkamatarong.’​—2 Pedro 3:13.

Gani, masaligan mo gid ang saad sang Dios nga ang duta magapabilin tubtob sa wala katubtuban. Dugang pa, ginapakita sang Biblia kon ano ang himuon mo agod matigayon ining makalilipay nga saad kon ang duta mangin bug-os kalibutan nga paraiso. Si Jesus nagsiling: “Ini nagakahulugan sang kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” (Juan 17:3) Ginaagda ka namon nga usisaon kon ano ang ginatudlo sang Biblia tuhoy sa palaabuton sang duta kag sang mga tawo. Ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar handa nga magbulig sa imo.

[Mga footnote]

^ par. 10 Para sa pagbinagbinag kon ngaa ginatugutan sang Dios ang pag-antos, tan-awa ang pahina 106-14 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 11 Para sa dugang nga impormasyon tuhoy sa kamatayon ni Jesus, tan-awa ang pahina 47-56 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia?

[Blurb sa pahina 12]

Ang Biblia nagasaad nga ang duta magapabilin tubtob sa wala katubtuban

[Credit Lines sang piktyur sa pahina 10]

Background globe: NASA/​The Visible Earth (http://​visibleearth.nasa.gov/); polar bear: © Bryan and Cherry Alexander Photography