Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Katuyuan sang Kabuhi?

Ano ang Katuyuan sang Kabuhi?

 Ano ang Katuyuan sang Kabuhi?

NGAA IMPORTANTE NGA MASABAT INI? Indi mahangpan sang tawo ang isa ka butang nga ang kabuhi wala sing katuyuan. Apang, kon ang tawo may katuyuan sa kabuhi madali niya malandas ang mga problema. Si Viktor E. Frankl, isa ka neurologo kag nakalampuwas sa Holocaust, nagsulat: “Masiling ko nga malampuwasan gid sang isa ang pinakamabudlay nga mga kahimtangan kon mahibaluan niya nga ang iya kabuhi may katuyuan.”

Apang, lainlain ang opinyon sang mga tawo tuhoy sa sini nga topiko. Madamo ang nagasiling nga ang tagsa ka indibiduwal amo dapat ang magpamat-od kon ano ang katuyuan sang iya kabuhi. Sa pihak nga bahin, ang iban naman nga nagapati sa ebolusyon nagatudlo nga wala gid sing katuyuan ang kabuhi.

Apang, ang pinakamaayo nga paagi agod mahibaluan ang katuyuan sang kabuhi amo ang pagtuon tuhoy sa Manughatag sang Kabuhi, si Jehova nga Dios. Talupangda kon ano ang ginasiling sang iya Pulong tuhoy sini.

Kon Ano ang Ginasiling sang Biblia

Ang Biblia nagatudlo nga si Jehova nga Dios may katuyuan para sa lalaki kag babayi sang gintuga niya sila. Ang masunod amo ang sugo nga ginhatag ni Jehova sa aton una nga ginikanan.

Genesis 1:28. “Magmabungahon kag magbuad, kag magtugub sang duta kag magpakaagalon sa iya; kag maggahum sang kaisdaan sang dagat kag sang kapispisan sang kahanginan kag sang tagsa ka buhi nga butang nga nagagiho sa duta.”

Katuyuan sang Dios nga himuon ni Adan kag ni Eva kag sang ila kabataan ang bug-os nga duta nga isa ka paraiso. Indi niya luyag nga magtigulang sila kag mapatay; kag indi man niya luyag nga gub-on sang tawo ang palibot. Apang bangod sa sala nga desisyon sang aton una nga ginikanan, napanubli naton ang sala kag kamatayon. (Genesis 3:2-6; Roma 5:12) Apang wala nagbag-o ang katuyuan ni Jehova. Sa indi madugay, ang duta mangin paraiso.​—⁠Isaias 55:​10, 11.

Gintuga kita ni Jehova nga may pisikal kag intelektuwal nga ikasarang agod tumanon ang iya katuyuan kag magpasakop sa iya. Talupangda kon paano ginapakita sang masunod nga mga teksto sa Biblia ang katuyuan sang Dios para sa aton.

Manugwali 12:13. “Ini amo ang katapusan sang butang ang tanan nabatian na. Magkahadluk sa Dios, kag magbantay sa iya mga sogo; kay amo ini ang bug-os nga katungdanan sang tawo.”

Miqueas 6:8. “Ano bala ang ginakinahanglan sa imo sang GINOO kondi ang paghimo sing matarung, kag ang paghigugma sang kalolo, kag ang paglakat sing mapainubuson upud sa imo Dios?”

Mateo 22:37-39. “‘Higugmaon mo si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga hunahuna.’ Amo ini ang labing daku kag nahauna nga sugo. Ang ikaduha, nga kaangay sini, amo ini, ‘Higugmaon mo ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’”

Kon Paano Nagahatag sing Matuod nga Kalinong sa Hunahuna ang Sabat sang Biblia

Agod mag-andar sing maayo ang isa ka makina, dapat gamiton ini sa kon ano gid ang katuyuan sini kag suno sa paagi sang naghimo sini. Sing kaanggid, agod indi mahalitan ang aton kaangtanan sa Dios, ang aton panghunahuna, ang aton  emosyon, ukon ang aton lawas, dapat kita magkabuhi suno sa katuyuan sang aton Manughimo. Binagbinaga ang pila ka halimbawa kon paano naton matigayon ang kalinong sa panghunahuna bangod nahibaluan naton ang katuyuan sang Dios para sa aton.

Kon ano ang pinakaimportante sa kabuhi sang tawo. Madamo sa karon ang nagahimakas nga magmanggaranon. Apang, “ang mga determinado nga mangin manggaranon nagakahulog sa pagsulay kag sa siod kag sa madamo nga binuang kag makahalalit nga kailigbon,” paandam sang Biblia.​—⁠1 Timoteo 6:​9, 10.

Sa pihak nga bahin, ang mga tawo nga nagahigugma sa Dios malipayon kag may pagkakontento. (1 Timoteo 6:​7, 8) Nahangpan nila nga kinahanglan sila mangin mapisan kag indi magsalig sa iban para sa ila mga kinahanglanon. (Efeso 4:28) Apang ginadumdom man nila, ang paandam ni Jesus: “Wala sing makapaulipon sa duha ka agalon; kay dumtan niya ang isa kag higugmaon ang isa, ukon unungan niya ang isa kag tamayon ang isa. Indi kamo makapaulipon sa Dios kag sa Manggad.”​—⁠Mateo 6:24.

Gani, sa baylo nga magbakabaka obra ukon maghimakas nga magmanggaranon, ginauna sang mga nagahigugma sa Dios ang paghimo sang iya kabubut-on. Nahibaluan nila nga indi gid sila pagpabay-an ni Jehova nga Dios. Ang matuod, nagabatyag si Jehova nga obligado sia sa pag-aman sang ila mga kinahanglanon.​—⁠Mateo 6:25-33.

Kon nagapakig-angot sa mga tawo madamo ang nagauna sang ila kaugalingon. Halos wala sing paghidait sa kalibutan karon bangod madamo nga tawo ang nangin “mahigugmaon sa kaugalingon, . . . wala sing kinaugali nga pagpalangga.” (2 Timoteo 3:​2, 3) Kon madismaya sila sa isa ka tawo ukon may indi mag-ugyon sa ila, nagapadaug sila sa “kaakig kag kasingkal kag sininggitanay kag nagapakalain nga hambal.” (Efeso 4:31) Ining kakulang sa pagpugong sa kaugalingon wala nagahatag sing kalinong sa hunahuna kundi “nagapaibwal sang pagbanggianay.”​—⁠Hulubaton 15:18.

Apang, ang mga nagatuman sa sugo sang Dios nga higugmaon ang ila isigkatawo subong sang ila kaugalingon “mainayuhon sa isa kag isa, mapinalanggaon nga may kaawa, nga nagapatawad sing kinabubut-on sa isa kag isa.” (Efeso 4:32; Colosas 3:13) Bisan pa ang iban indi mainayuhon sa ila, ginapanikasugan nila nga ilugon si Jesus, nga sang gintamay “wala sia magbalos sang pagtamay.” (1 Pedro 2:23) Kaangay ni Jesus, nahibaluan nila nga ang pag-alagad sa iban, nagahatag sing matuod nga kaayawan bisan pa indi sila mapasalamatan. (Mateo 20:25-28; Juan 13:​14, 15; Binuhatan 20:35) Ginahatag ni Jehova nga Dios ang iya balaan nga espiritu sa mga nagailog sa iya Anak, kag ini nga espiritu nagahatag sing matuod nga kalinong sa hunahuna.​—⁠Galacia 5:22.

Apang, paano ang imo pagtamod sa palaabuton makaapektar sa imo kalinong sa hunahuna?

[Blurb sa pahina 6]

Kinahanglan sang isa ka tawo ang maathag nga katuyuan sa kabuhi

[Piktyur sa pahina 7]

Ginatudluan kita ni Jesus kon paano matigayon ang kalinong sa hunahuna