Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Dayawa ang Cristo—Ang Mahimayaon nga Hari!

Dayawa ang Cristo—Ang Mahimayaon nga Hari!

“Sa imo pagkahalangdon, magsalakay ka nga madinalag-on.” —SAL. 45:4, Ang Pulong sang Dios, APD.

1, 2. Ngaa dapat kita mangin interesado sa Salmo 45?

ANG mahimayaon nga hari nagapakig-away para sa kamatuoran kag pagkamatarong kag nagapangdaug sa iya mga kaaway. Pagkatapos sang iya kadalag-an, pakaslan niya ang isa ka matahom nga nobya. Ang hari pagadumdumon kag pagadayawon sang tanan nga masunod nga henerasyon. Amo ini ang panguna nga tema sang Salmo 45.

2 Pero ang Salmo 45 indi lang isa ka makakulunyag nga istorya nga may makalilipay nga katapusan. Ang mga hitabo nga ginsambit diri may kahulugan sa aton. Nadalahig sa sini ang aton kabuhi subong kag sa palaabuton. Gani, usisaon naton sing maayo ini nga salmo.

“NAGAAWAS ANG AKON TAGIPOSOON SANG MATAHUM NGA BUTANG”

3, 4. (a) Ano ang “matahum nga butang” nga ginsulat sang salmista, kag paano ini makaapektar sa aton tagipusuon? (b) Paano kita ‘nagapamolong sang mga butang nahanungud sa hari,’ kag paano ang aton dila mangin kaangay sang pluma?

3 Basaha ang Salmo 45:1. Ang “matahum nga butang” nga ‘nagpaawas’ sa tagipusuon sang salmista amo ang balita parte sa isa ka hari. Ang Hebreo nga tinaga nga gin-translate “nagaawas” may orihinal nga kahulugan nga “pagbukal,” ukon “pag-indakal.” Bangod sini nga  balita, pareho lang nga nagbukal ang kakunyag sa tagipusuon sang salmista, amo nga ang iya mga dila nangin kaangay sang “pluma sang madasig nga manugsulat.”

4 Kamusta kita? Ang maayong balita sang Mesianikong Ginharian nagatandog man sang aton tagipusuon. Kag nangin mas “maayo” pa gid ini nga mensahe sang 1914. Sugod sadto, ang mensahe indi na parte sa palaabuton nga Ginharian kay isa na ini ka matuod nga gobierno nga nagagahom karon sa mga langit. Amo ini ang “maayong balita sang ginharian” nga ginabantala naton “sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod.” (Mat. 24:14) “Nagaawas” man bala ang aton tagipusuon bangod sa mensahe sang Ginharian? Makugi bala naton ini nga ginabantala? Kaangay sang salmista, ‘nagapamolong kita sang mga butang nahanungud sa hari’—ang aton Hari nga si Jesucristo. Ginapahayag naton nga sia ang langitnon nga Hari sang Mesianikong Ginharian. Dugang pa, ginaagda naton ang tanan—ang mga manuggahom kag ang mga ginagamhan—nga magpasakop sa iya pagkahari. (Sal. 2:1, 2, 4-12) Kag ang aton mga dila nangin kaangay sang “pluma sang madasig nga manugsulat” bangod maid-id naton nga ginagamit ang nasulat nga Pulong sa aton pagbantala.

Malipayon kita nga nagapahayag sang maayong balita parte sa aton Hari, si Jesucristo

‘ANG BUGAY GINAULA HALIN SA MGA BIBIG SANG HARI’

5. (a) Sa ano nga mga paagi si Jesus “matahum”? (b) Paano ‘ang bugay ginaula halin sa mga bibig sang Hari,’ kag paano naton mailog ang iya halimbawa?

5 Basaha ang Salmo 45:2. Diutay lang ang ginasiling sang Kasulatan parte sa hitsura ni Jesus. Subong himpit nga tawo, wala duhaduha nga “matahum” ukon maambong gid sia. Pero tuman sia kaambong bangod matutom sia kay Jehova kag malig-on ang iya integridad. Dugang pa, naggamit si Jesus sing “maayo nga mga pulong” sang ginbantala niya ang mensahe sang Ginharian. (Luc. 4:22; Juan 7:46) Ginapanikasugan bala naton nga ilugon ang iya halimbawa sa aton pagbantala kag gamiton ang mga tinaga nga makatandog sa tagipusuon sang mga tawo?—Col. 4:6.

6. Paano ginpakamaayo ni Jehova si Jesus “sa gihapon”?

6 Bangod sa bug-os tagipusuon nga debosyon ni Jesus, ginpakamaayo sia ni Jehova sa iya pagministeryo sa duta kag ginpadyaan sa tapos sang iya mahalaron nga kamatayon. Si apostol Pablo nagsulat: “Sang nakita niya [ni Jesus] ang iya kaugalingon sa dagway sang tawo, nagpaubos sia kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon, huo, kamatayon sa usok sang pag-antos. Subong man, sa sini gid nga rason ginbayaw sia sang Dios sa mataas gid nga posisyon kag mainayuhon nga ginhatagan sia sing ngalan nga labaw sa tanan iban pa nga ngalan, agod sa ngalan ni Jesus magluhod ang tagsa ka tuhod sang mga yara sa langit kag sa duta kag sa idalom sang duta, kag ang tagsa ka dila dayag nga magkilala nga si Jesucristo Ginuo sa himaya sang Dios nga Amay.” (Fil. 2:8-11) Ginpakamaayo “sa gihapon” ni Jehova si Jesus paagi sa pagbanhaw sa iya sa imortal nga kabuhi.—Roma 6:9.

ANG HARI GINHIMO NGA LABAW SA IYA “KAUPDANAN”

7. Paano ginhaplasan si Jesus nga labaw pa sa iya “kaupdanan”?

7 Basaha ang Salmo 45:6, 7. Ginahigugma gid ni Jesus ang pagkamatarong kag ginakaugtan ang bisan ano nga nagapakahuya sa iya Amay, gani gintangdo sia ni Jehova subong Hari sang Mesianikong Ginharian. Ginhaplasan si Jesus sing “lana sang kasadya” labaw pa sa iya mga “kaupdanan,” nga amo ang mga hari sang Juda sa linya ni David. Paano? Una, si Jehova mismo ang nagtangdo kay Jesus.  Dugang pa, gintangdo sia ni Jehova subong Hari kag Mataas nga Saserdote. (Sal. 2:2; Heb. 5:5, 6) Luwas sina, si Jesus ginhaplasan indi sang lana kundi sang balaan nga espiritu, kag ang iya pagkahari indi dutan-on kundi langitnon.

8. Ngaa legal ang awtoridad ni Jesus, kag ngaa makasiguro kita nga matarong ang iya ginharian?

8 Sang 1914, ginpalingkod ni Jehova sa langit ang iya Anak subong Mesianiko nga Hari. ‘Ang cetro sang iya katarungan amo ang cetro sang iya ginharian,’ gani ang iya paggahom pat-od nga matarong kag wala sing ginadampigan. Ang iya awtoridad legal kay si Jehova ang pundasyon sang iya ginharian. Isa pa, ang trono ni Jesus magapadayon sa “gihapon kag sa gihapon.” Ginapabugal mo bala nga alagaron si Jehova sa idalom sang gamhanan nga Hari nga gintangdo niya?

ANG HARI ‘NAGTAKLUS SANG IYA ESPADA’

9, 10. (a) San-o gintaklus ni Cristo ang iya espada, kag paano niya ini gingamit gilayon? (b) Paano pa gamiton ni Cristo ang iya espada?

9 Basaha ang Salmo 45:3. Ginsugo ni Jehova ang Hari nga ‘itaklus ang iya espada sa iya balikawang,’ buot silingon, ginhatagan si Jesus sing awtoridad nga makig-away sa tanan nga nagapamatok sa soberanya sang Dios kag magpadapat sang Iya paghukom sa ila. (Sal. 110:2) Bangod si Cristo indi malutos nga Mangangaway nga Hari, gintawag sia nga “gamhanan.” Gintaklus niya ang iya espada sang 1914, kag nagdaug batok kay Satanas kag sa iya mga demonyo, nga gintagbong niya sa duta gikan sa langit.—Bug. 12:7-9.

10 Umpisa pa lang ina sang pagpangdaug sang Hari. ‘Tapuson pa niya ang iya pagpangdaug.’ (Bug. 6:2) Kinahanglan pa ipadapat ang paghukom ni Jehova sa tanan nga elemento sang sistema ni Satanas sa duta, kag dulaon ang impluwensia ni Satanas kag sang iya mga demonyo. Ang una nga laglagon amo ang Babilonia nga Daku, ang bug-os kalibutan nga emperyo sang butig nga relihion. Katuyuan ni Jehova nga gamiton ang pulitikal nga mga manuggahom sa paglaglag sa malaut nga “makihilawason nga babayi.” (Bug. 17:16, 17) Pagkatapos sini, laglagon sing bug-os sang Mangangaway nga Hari ang pulitikal nga sistema ni Satanas. Dayon, tapuson ni Cristo, nga ginatawag man nga “anghel sang kadadalman” ang iya pagpangdaug paagi sa pagtagbong kay Satanas kag sa iya mga demonyo sa kadadalman. (Bug. 9:1, 11; 20:1-3) Tan-awon naton kon paano gintagna sang Salmo 45 ini nga mga hitabo.

ANG HARI NAGAPAKIG-AWAY “BANGUD SANG KAMATOORAN”

11. Paano si Cristo nagapakig-away “bangud sang kamatooran”?

11 Basaha ang Salmo 45:4. Ang Mangangaway nga Hari wala nagapakig-away para mang-agaw sang mga teritoryo kag sakupon ang mga tawo. Matarong ang iya pagpakig-away kag dungganon ang iya tulumuron. Nagapakig-away sia “bangud sang kamatooran kag sang pagkamapainubuson kag pagkamatarung.” Ang panguna nga kamatuoran nga dapat pangapinan amo ang pagkasoberano ni Jehova sa bug-os uniberso. Ginhangkat ni Satanas ang kinamatarong ni Jehova sa paggahom sang nagrebelde ini sa Iya. Sugod sadto, ina nga kamatuoran ginhangkat sang mga demonyo kag sang mga tawo. Nag-abot na ang tion nga makig-away ang Hari nga gintangdo ni Jehova para pamatud-an ang pagkasoberano sang Dios.

12. Paano ang Hari nangin halimbawa sang pagkamapainubuson?

12 Ang Hari nangin halimbawa man sang pagkamapainubuson. Subong bugtong nga Anak sang Dios, ginpakita niya ang maayo gid nga halimbawa sang pagkamapainubuson kag mainunungon nga pagpasakop sa soberanya sang iya Amay. (Isa. 50:4, 5; Juan 5:19) Ang tanan nga sakop sang Hari dapat mag-ilog sa iya halimbawa kag mapainubuson nga magpasakop sa pagkasoberano ni Jehova sa tanan nga butang. Ang mga nagahimo sini amo lamang ang makapuyo  sa ginsaad sang Dios nga bag-ong kalibutan.—Zac. 14:16, 17.

13. Paano si Cristo nagapakig-away ‘bangud sang pagkamatarung’?

13 Nagapakig-away man si Cristo “bangud sang . . . pagkamatarung.” Ang pagkamatarong nga ginapangapinan sang Hari amo “ang pagkamatarong sang Dios”—ang mga talaksan ni Jehova sang husto kag sala. (Roma 3:21; Deut. 32:4) Parte sa Hari nga si Jesucristo, si Isaias nagtagna: “Ang isa ka hari magahari sa pagkamatarung.” (Isa. 32:1) Paluntaron sang paghari ni Jesus ang ginsaad nga “bag-ong langit” kag “bag-ong duta,” nga “sa sini magapuyo ang pagkamatarong.” (2 Ped. 3:13) Ang tanan nga pumuluyo sinang bag-o nga kalibutan kinahanglan magsunod sa mga talaksan ni Jehova.—Isa. 11:1-5.

ANG HARI MAGAHIMO “SANG MGA BUTANG NGA MAKAKULUGMAT”

14. Paano ang tuo nga kamot ni Jesucristo magahimo “sang mga butang nga makakulugmat”? (Tan-awa ang piktyur sa umpisa sini nga artikulo.)

14 Samtang nagasakay ang Hari sa puti nga kabayo, ang espada yara pa sa iya balikawang. (Sal. 45:3) Pero magaabot ang tion nga gamiton na niya ini paagi sa iya tuo nga kamot. Ang salmista nagtagna nga ang tuo nga kamot ni Jesus magahimo “sang mga butang nga makakulugmat.” (Sal. 45:4) Kon ipadapat na ni Jesucristo ang paghukom ni Jehova sa Armagedon, magahimo sia “sang mga butang nga makakulugmat” batok sa iya mga kaaway. Wala kita makahibalo kon paano niya laglagon ang sistema ni Satanas. Pero magapakugmat ini sa tagipusuon sang mga pumuluyo sang duta nga wala nagtuman sa paandam sang Dios nga magpasakop sa paggahom sang Hari. (Basaha ang Salmo 2:11, 12.) Sa tagna ni Jesus parte sa katapusan nga mga tion, sia nagsiling nga ang mga tawo ‘magakapunaw sa kahadlok kag sa kalangkag sa magaabot sa kalibutan, kay ang mga kagamhanan sang mga langit uyugon.’ Nagdugang sia: “Kag nian makita nila ang Anak sang tawo nga nagakari sa panganod nga may gahom kag dakung himaya.”—Luc. 21:26, 27.

15, 16. Sin-o ang nalakip sa “mga kasuldadusan” nga makaupod ni Cristo sa pagpakig-away?

15 Parte sa pagkari sang Hari “nga may gahom kag dakung himaya” para ipadapat ang paghukom, ang tulun-an sang Bugna nagpahayag: “Nakita ko nga nabuksan ang langit, kag, yari karon! isa ka puti nga kabayo. Kag ang isa nga nagasakay sa sini ginatawag nga Matutom kag Matuod, kag nagahukom sia kag nagapakig-away suno sa pagkamatarong. Subong man, ang mga kasuldadusan sa langit nga nagasunod sa iya nagasakay sa puti nga mga kabayo, kag napanaptan sila sing puti, matinlo, kag pino nga lino. Kag gikan sa iya baba nagagua ang isa ka matalom kag malaba nga espada, agod lab-on niya ang mga pungsod paagi sini, kag bantayan niya sila paagi sa bilugon nga salsalon. Nagalinas man sia sa linasan sang ubas sang masingkal nga kaakig sang Dios nga Labing Gamhanan.”—Bug. 19:11, 14, 15.

16 Sin-o ang “mga kasuldadusan sa langit” nga makaupod ni Jesus sa pagpakig-away? Sang una niya nga gintaklus ang iya espada para tabugon si Satanas kag ang iya mga demonyo sa langit, kaupod ni Jesus “ang iya mga anghel.” (Bug. 12:7-9) Gani makasiling kita nga sa inaway sang Armagedon, nalakip sa mga kasuldadusan ni Cristo ang balaan nga mga anghel. May iban pa bala sia nga kaupod? Si Jesus nagsaad sa iya hinaplas nga mga utod: “Sia nga nagadaug kag nagasunod sang akon mga buhat tubtob sa katapusan hatagan ko sing awtoridad sa mga pungsod, kag bantayan niya ang katawhan paagi sa bilugon nga salsalon agod madugmok sila kaangay sa mga suludlan nga daga, subong sang nabaton ko gikan sa akon Amay.” (Bug. 2:26, 27) Gani nalakip man sa langitnon nga mga kasuldadusan ni Cristo ang iya hinaplas nga mga utod, nga sa sina nga tion nakabaton na sang ila padya sa langit. Mangin kaupod niya ang hinaplas nga mga manuggahom sa paghimo “sang mga butang nga makakulugmat”  samtang ginabantayan ang mga pungsod paagi sa bilugon nga salsalon.

TAPUSON SANG HARI ANG IYA PAGPANGDAUG

17. Ano ang ginarepresentar sang puti nga kabayo nga ginasakyan ni Cristo? (b) Ano ang ginarepresentar sang espada kag pana?

17 Basaha ang Salmo 45:5. Ang Hari nagasakay sa puti nga kabayo, nga nagarepresentar sang inaway nga matinlo kag matarong sa mata ni Jehova. (Bug. 6:2; 19:11) Magluwas sa espada, may pana man sia. Aton mabasa: “Nagtulok ako, kag, yari karon! isa ka puti nga kabayo; kag ang isa nga nagasakay sa sini may pana; kag ginhatag sa iya ang isa ka korona, kag naglakat sia nga nagapangdaug kag sa pagtapos sang iya pagpangdaug.” Ang espada kag ang pana nagarepresentar sang paagi ni Cristo sa pagpadapat sang paghukom sa iya mga kaaway.

Pagatawgon ang mga pispis para tinluan ang duta (Tan-awa ang parapo 18)

18. Paano ang “baslay” ni Cristo nangin “matalum”?

18 Sa malaragwayon nga paagi, ang salmista nagtagna nga ang “mga baslay matalum [nga nagapilas] sa tagiposoon sang mga kaaway sang hari” kag ‘ang mga katawohan nagakapukan sa idalum niya.’ Ang pagpamatay matabo sa bug-os nga duta. Si Jeremias nagtagna: “Ang pinatay sang GINOO sa sadto nga adlaw manginkutub sa isa ka ukbung sang duta tubtub gid sa isa ka ukbung sang duta.” (Jer. 25:33) Ang isa pa ka tagna parte sa sini nagasiling: “Nakita ko man ang isa ka anghel nga nagatindog sa adlaw, kag nagsinggit sia sa mabaskog nga tingog kag nagsiling sa tanan nga pispis nga nagalupad sa tunga sang kalangitan: ‘Kari kamo, magtipon kamo sa daku nga panihapon sang Dios, agod kaunon ninyo ang unod sang mga hari kag ang unod sang mga kumander sang militar kag ang unod sang makusog nga mga tawo kag ang unod sang mga kabayo kag ang unod sang mga nagasakay sa sini, kag ang unod sang tanan, sang hilway nga mga tawo subong man sang mga ulipon kag sang mga kubos kag sang kadalagkuan.’”—Bug. 19:17, 18.

19. Paano si Cristo ‘magamadinalag-on’ kag magatapos sang iya pagpangdaug?

19 Sa tapos malaglag ang malaut nga sistema ni Satanas sa duta, si Cristo ‘sa iya pagkahalangdon’ padayon nga ‘magamadinalag-on.’ (Sal. 45:4, APD) Tapuson niya ang iya pagpangdaug paagi sa pagtagbong kay Satanas kag sa iya mga demonyo sa kadadalman sa sulod sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom. (Bug. 20:2, 3) Kon ang Yawa kag ang iya mga anghel mangin kaangay sang patay nga wala na sing mahimo, mahilway na ang pumuluyo sang duta sa impluwensia ni Satanas kag magakabuhi sila nga nagapasakop sing bug-os sa ila nagdaug kag mahimayaon nga Hari. Pero, antes nila makita ang amat-amat nga pagbag-o sang duta tubtob mangin bug-os globo nga paraiso, may isa pa sila ka rason sa pagkalipay upod sa ila Hari kag sa langitnon nga mga kaupod sini. Ining makalilipay nga hitabo binagbinagon sa masunod nga artikulo.