Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Paano Naton Mahuptan ang Nagahulat nga Panimuot?

Paano Naton Mahuptan ang Nagahulat nga Panimuot?

“Magahulat ako.” —MIQ. 7:7.

1. Ngaa mahimo madulaan kita sing pagpailob?

SANG natukod ang Mesianikong Ginharian sang 1914, ang sistema ni Satanas ara na sa katapusan nga mga adlaw sini. Subong resulta sang inaway sa langit, gintagbong ni Jesus ang Yawa kag ang mga demonyo diri sa duta. (Basaha ang Bugna 12:7-9.) Nahibaluan ni Satanas nga “malip-ot na lamang ang iya tion.” (Bug. 12:12) Pero ina nga “tion” dinekada na, kag ang iban nagabatyag nga kadugay sang katapusan nga mga adlaw. Samtang ginahulat naton ang paghulag ni Jehova, nagakadulaan na bala kita sing pagpailob?

2. Ano ang binagbinagon sa sini nga artikulo?

2 Ang kakulang sing pagpailob makatalagam, kay mahimo kita magpadasudaso. Paano naton mahuptan ang nagahulat nga panimuot? Ini nga artikulo makabulig sa aton paagi sa pagsabat sang masunod nga mga pamangkot. (1) Ano ang aton matun-an sa pagpailob ni manalagna Miqueas? (2) Ano ang mga tanda nga matapos na ang aton paghulat? (3) Paano naton mapakita ang aton apresasyon sa pagpailob ni Jehova?

ANO ANG ATON MATUN-AN SA HALIMBAWA NI MIQUEAS?

3. Sang panahon ni Miqueas, ano ang kahimtangan sang Israel?

3 Basaha ang Miqueas 7:2-6. Nakita sang manalagna ni Jehova nga si Miqueas nga nagaluya ang espirituwalidad sang Israel asta nga naglala na gid ini sang naggahom ang malaut nga si Hari Ahaz. Ginpaanggid ni Miqueas ang indi matutom nga mga Israelinhon sa “sapinit” kag “tunukon nga habong.” Kaangay sang sapinit ukon tunukon nga tanom nga nagasamad sa mga makasalapay sini, yadtong malaut nga mga Israelinhon nagahalit sa bisan sin-o nga ila ginapakig-angutan. Sobra na gid ang kalautan amo nga nagakabungkag bisan ang mga kaangtanan sang pamilya. Nahibaluan ni Miqueas nga wala na sia sing mahimo para mabag-o ang kahimtangan, amo nga ginpabutyag  niya ini kay Jehova. Dayon mapailubon sia nga naghulat sa paghulag sang Dios. Nagasalig gid si Miqueas nga magapasilabot si Jehova sa Iya kaugalingon nga tion.

4. Ano ang mga kabudlayan nga ginaatubang naton?

4 Kaangay ni Miqueas, nagakabuhi man kita sa tunga sang maiyaiyahon nga mga tawo. Madamo ang “di-mapinasalamaton, di-mainunungon, [kag] wala sing kinaugali nga pagpalangga.” (2 Tim. 3:2, 3) Nabudlayan kita kon ang aton mga katrabaho, klasmeyt, kag mga kaingod nangin maiyaiyahon. Pero sobra pa sa sini ang ginaatubang sang pila ka alagad sang Dios. Si Jesus nagsiling nga ang iya mga sumulunod mahimo pamatukan sang ila pamilya, kag ang iya paglaragway sa epekto sang iya mensahe pareho sang narekord sa Miqueas 7:6. “Nagkari ako sa pagpahanabo sing pagbinahinbahin,” siling ni Jesus, “ang lalaki batok sa iya amay, kag ang anak nga babayi batok sa iya iloy, kag ang lamharon nga asawa batok sa iya ugangan nga babayi. Sa pagkamatuod, ang mga kaaway sang tawo amo ang mga katapo mismo sang iya panimalay.” (Mat. 10:35, 36) Mabudlay gid batason ang pagtamay kag pagpamatok sang mga miembro sang pamilya nga indi tumuluo! Kon nagaatubang kita sini nga pagtilaw, indi kita magpadala sa pag-ipit sang aton pamilya. Sa baylo, kabay nga magpabilin kita nga mainunungon kag mapailubon nga nagahulat kay Jehova sa pagsolbar sini. Kon padayon kita nga mangayo sang iya bulig, hatagan niya kita sing kabakod kag kaalam para makabatas.

5, 6. Paano ginpadyaan ni Jehova si Miqueas, pero ano ang wala masaksihan ni Miqueas?

5 Ginpadyaan ni Jehova ang pagpailob ni Miqueas. Nasaksihan ni Miqueas ang kalaglagan ni Hari Ahaz kag sang iya malaut nga paggahom. Nakita niya ang anak ni Ahaz, ang maayo nga si Hari Ezequias, nga nagpanubli sang trono kag nagpasag-uli sang putli nga pagsimba. Kag ang mensahe sang paghukom ni Jehova batok sa Samaria nga ginpahayag ni Miqueas natuman sang ginsalakay sang mga Asirianhon ang naaminhan nga ginharian sang Israel.—Miq. 1:6.

6 Pero indi tanan nga katumanan sang ginpatagna ni Jehova sa iya nasaksihan ni Miqueas. Halimbawa, sia nagsulat: “Sa olihi nga mga adlaw mahanabu nga ang bukid sang balay sang GINOO patindugon sa putokputokan sang mga bukid, kag bayawon ini labaw sa kabakoloran; kag ang mga katawohan magaduguk sa iya, kag ang madamu nga pungsud magakadto, kag magasiling: ‘Kari kamo, kag magtukad kita sa bukid sang GINOO.’” (Miq. 4:1, 2) Madugay na nga napatay si Miqueas sang natuman ini nga tagna. Pero determinado sia nga magpabilin nga matutom kay Jehova asta sa kamatayon, bisan ano man ang ginahimo sang iban. Sa sini nga bahin si Miqueas nagsulat: “Ang tanan nga katawohan magalakat ang tagsatagsa sa ngalan sang iya dios, kag kita magalakat sa ngalan sang GINOO nga aton Dios sa gihapon kag sa gihapon.” (Miq. 4:5) Nakahulat sing mapailubon si Miqueas sa mabudlay nga mga kahimtangan bangod nagapati gid sia nga tumanon ni Jehova ang tanan Niya nga ginpromisa. Ang matutom nga manalagna nagsalig kay Jehova.

7, 8. (a) Ngaa may rason kita nga magsalig? (b) Ano ang himuon naton para daw madasig lang ang pagligad sang tion?

7 Amo man bala sini ang aton pagsalig kay Jehova? May maayo gid nga rason nga magsalig sa iya. Nasaksihan naton mismo ang katumanan sang gintagna ni Miqueas. “Sa olihi nga mga adlaw,” minilyon gikan sa tanan nga pungsod kag tribo kag hambal ang magadugok sa “bukid sang balay sang GINOO.” Bisan pa naghalin sila sa magkaaway nga pungsod, pagasalsalon sini nga mga sumilimba “ang ila mga espada” nga mangin “mga punta sang arado” kag “indi na sila magtoon sang inaway.” (Miq. 4:3) Daku gid nga pribilehiyo nga mangin bahin sang mahidaiton nga katawhan ni Jehova!

8 Natural lang nga gusto naton nga laglagon na ni Jehova ining malaut nga sistema. Pero para makahulat kita sing mapailubon,  dapat naton tamdon ang mga butang suno sa pagtamod ni Jehova. May gintalana na sia nga adlaw kon san-o hukman ang katawhan paagi sa “tawo nga gintangdo niya,” si Jesucristo. (Binu. 17:31) Pero antes sina, ginahatagan ni Jehova sing kahigayunan ang tanan nga sahi sang tawo nga makatigayon sing “sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran,” manghikot suno sa sina nga ihibalo, kag maluwas. Hamili nga kabuhi ang nadalahig. (Basaha ang 1 Timoteo 2:3, 4.) Kon masako kita sa pagbulig sa iban sa pagtigayon sing sibu nga ihibalo parte sa Dios, mabatyagan naton nga daw kadasig lang magligad ang nabilin nga tion antes sang paghukom ni Jehova. Ina nga tion magaabot sa indi madugay, ukon sing hinali pa gani. Kon matabo ini, malipay gid kita nga nangin masako kita sa pagbantala sang Ginharian!

ANO ANG MGA TANDA NGA MATAPOS NA ANG ATON PAGHULAT?

9-11. Natuman na bala ang 1 Tesalonica 5:3? Ipaathag.

9 Basaha ang 1 Tesalonica 5:1-3. Sa indi madugay, ang mga pungsod magasiling sing “Paghidait kag kalig-unan!” Para makabantay, kinahanglan “magpabilin kita nga nagamata kag nagahupot sang aton kaligdong.” (1 Tes. 5:6) Agod makapabilin kita nga nagabugtaw sa espirituwal, repasuhon naton sing makadali ang mga hitabo antes sining talalupangdon nga proklamasyon.

10 Bangod sang duha ka bug-os kalibutan nga inaway, gusto gid sang mga pungsod nga matigayon ang paghidait. Pagkatapos sang una nga bug-os kalibutan nga inaway, gintukod ang Liga de Nasyones sa paglaum nga makadala ini sing paghidait. Sang ulihi, pagkatapos sang ikaduha nga bug-os kalibutan nga inaway, ang Nasyones Unidas naman ang ginalauman sang madamo nga makapaluntad sang paghidait sa duta. Ang mga lider sang gobierno kag relihion nagasalig sa sini nga mga organisasyon sa pagpaluntad sang paghidait sa katawhan. Halimbawa, sang 1986, gin-aprobahan sang Nasyones Unidas ang ginpahibalo sing lapnag nga Internasyonal nga Tuig sang Paghidait. Sa sina nga tuig, ang mga lider sang madamo nga pungsod kag relihion nagtipon upod sa lider sang Iglesia Katolika sa Assisi, Italya, sa pagpangamuyo para sa paghidait.

 11 Pero, yadto nga proklamasyon sang paghidait kag kalig-unan ukon ang iban pa nga kaangay sini indi katumanan sang tagna sa 1 Tesalonica 5:3. Ngaa? Kay ang gintagna nga “hinali nga kalaglagan” wala pa matabo.

12. Ano ang aton nahibaluan parte sa proklamasyon nga “Paghidait kag kalig-unan”?

12 Sin-o ang magahimo sining importante nga proklamasyon sang “Paghidait kag kalig-unan”? Ano ang mangin papel sang mga lider sang Cristiandad kag sang iban nga relihion? Paano madalahig ang mga lider sang lainlain nga gobierno sa sini nga proklamasyon? Wala kita sini ginasugiran sang Kasulatan. Ang nahibaluan lang naton nga kon ano man ini nga sahi sang proklamasyon ukon kon daw ano man ini ka makapakumbinsi, indi ini matuod nga “paghidait kag kalig-unan.” Ining daan nga sistema kontrolado gihapon ni Satanas. Dunot gid ini katama kag indi na magbag-o. Makapasubo gid kon ang bisan sin-o sa aton magpadala sa propaganda ni Satanas kag lapason ang aton neutral nga panindugan!

13. Ngaa ginapunggan sang mga anghel ang mga hangin sang kalaglagan?

13 Basaha ang Bugna 7:1-4. Samtang ginahulat naton ang katumanan sang 1 Tesalonica 5:3, ginapunggan sang gamhanan nga mga anghel ang mga hangin sang kalaglagan sang dakung kapipit-an. Ano ang ila ginahulat? Ginahulat nila ang ginlaragway ni apostol Juan nga katapusan nga pagpat-in sa hinaplas nga “ulipon sang aton Dios.” * Kon matapos na ining katapusan nga pagpat-in, buy-an sang mga anghel ang mga hangin sang kalaglagan. Ano dayon ang matabo?

14. Ano ang patimaan nga malapit na lang ang kalaglagan sang Babilonia nga Daku?

14 Ang Babilonia nga Daku, ang bug-os kalibutan nga emperyo sang butig nga relihion pagalaglagon. Ang “mga katawhan kag mga kadam-an kag mga pungsod kag mga hambal,” indi makabulig sa iya. Nakita naton ang mga patimaan nga malapit na lang ang iya kalaglagan. (Bug. 16:12; 17:15-18; 18:7, 8, 21) Ang matuod, nabalitaan naton sa media nga nagaluya na ang suporta sa ila, diin nagadamo na ang nagapakanubo sa relihion kag sa mga lider sini. Pero ang mga lider sang Babilonia nga Daku nagabatyag nga wala sila sing dapat kabalak-an. Sala gid ang ila pagpati! Pagkatapos sang proklamasyon sang “Paghidait kag kalig-unan!” ang pulitikal nga bahin sang sistema ni Satanas magasalakay gilayon sa butig nga relihion kag laglagon ini. Indi na gid makita liwat ang Babilonia nga Daku! Takus gid ang mapailubon nga paghulat sa sinang talalupangdon nga mga hitabo.—Bug. 18:8, 10.

PAANO NATON MAPAKITA ANG APRESASYON SA PAGPAILOB SANG DIOS?

15. Ngaa wala nagpadalidali sa paghulag si Jehova?

15 Bisan pa sa pagpakahuya sang mga tawo sa iya ngalan, mapailubon nga naghulat si Jehova sang nagakaigo nga tion para maghulag. Indi gusto ni Jehova nga malaglag ang bunayag sing tagipusuon nga mga tawo. (2 Ped. 3:9, 10) Amo man bala sini ang aton ginabatyag? Antes mag-abot ang adlaw ni Jehova, mapakita naton ang aton apresasyon sa iya pagpailob sa masunod nga mga paagi.

16, 17. (a) Ngaa dapat naton buligan ang mga indi aktibo? (b) Ngaa hilingagawon gid nga magbalik kay Jehova ang mga indi aktibo?

16 Buligi ang mga indi aktibo. Si Jesus nagsiling nga may kalipay sa langit kon masapwan bisan ang isa lang ka karnero nga nadula. (Mat. 18:14; Luc. 15:3-7) Maathag nga may pag-ulikid gid si Jehova sa tanan nga nagahigugma sa iya ngalan, bisan indi pa sila aktibo karon sa pag-alagad sa iya. Kon buligan naton sila nga makabalik sa kongregasyon, mapahalipay naton si Jehova kag ang mga anghel.

17 Isa ka bala sa mga indi aktibo sa pag-alagad sa Dios karon? Ayhan may isa sa kongregasyon nga nakasaklaw sa imo, gani nag-untat ka sa pagpakig-upod sa organisasyon ni Jehova. Mahimo madugay na ini natabo,  gani pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Mas may katuyuan bala kag mas malipayon ang akon kabuhi karon? Si Jehova bala ang nagpasandad sa akon, ukon ang indi himpit nga tawo? May malain bala nga ginhimo si Jehova nga Dios sa akon?’ Ang matuod, maayo gid ang iya ginahimo sa aton. Bisan pa wala naton ginatuman ang aton dedikasyon sa iya, ginatugutan niya nga magkalipay kita sa maayong mga butang nga iya ginaaman. (Sant. 1:16, 17) Madali na lang mag-abot ang adlaw ni Jehova. Karon na ang tion para magbalik sa mahigugmaon nga butkon sang aton Amay sa langit kag sa kongregasyon—ang lamang nga lugar nga luwas sa sining katapusan nga mga adlaw.—Deut. 33:27; Heb. 10:24, 25.

Ang katawhan ni Jehova nagapanikasog gid para buligan ang mga indi aktibo nga makabalik kay Jehova (Tan-awa ang parapo 16 kag 17)

18. Ngaa dapat naton suportahan ang mga nagapanguna?

18 Matutom nga suportahan ang mga nagapanguna. Subong mahigugmaon nga Manugbantay, si Jehova nagagiya kag nagaamlig sa aton. Gintangdo niya ang iya Anak subong Puno nga Manugbantay sang panong. (1 Ped. 5:4) Ang mga gulang sa sobra sa 100,000 ka kongregasyon nagatatap sa tagsa ka karnero sang Dios. (Binu. 20:28) Kon matutom naton nga ginasuportahan ang mga nagapanguna, ginapakita naton ang aton apresasyon kay Jehova kag kay Jesus sa tanan nga ila nahimo para sa aton.

19. Paano naton mapabakod ang aton depensa?

19 Makigsuod sa isa kag isa. Ano ang buot silingon sini? Kon ang nahanas sing maayo nga mga soldado salakayon sang kaaway, nagadikitanay sila. Paagi sini, makaporma sila sing mabakod nga depensa. Ginapabaskog ni Satanas ang iya pagsalakay sa katawhan sang Dios. Indi ini ang tion para mag-ilinaway kita. Karon na ang tion nga magdikitanay kita ukon makigsuod sa isa kag isa, palampason ang indi kahimpitan sang iban, kag magsalig sa pagpanguna ni Jehova.

Karon na ang tion para pabakuron ang aton depensa batok kay Satanas kag sa mga demonyo (Tan-awa ang parapo 19)

20. Ano ang dapat naton himuon karon?

20 Kabay pa nga kita tanan magpabilin nga alisto sa espirituwal kag magpakita sing nagahulat nga panimuot. Mapailubon naton nga hulaton ang proklamasyon nga “Paghidait kag kalig-unan!” kag ang katapusan nga pagpat-in sa mga pinili. Pagkatapos sini, buy-an sang apat ka anghel ang mga hangin sang kalaglagan, kag laglagon ang Babilonia nga Daku. Samtang ginahulat naton ini, batunon naton ang giya sang mga gintangdo nga manguna sa organisasyon ni Jehova. Makigsuod sa mga kauturan para mapabakod ang aton depensa batok sa Yawa kag sa mga demonyo! Karon na ang tion nga pamatian ang laygay sang salmista: “Magpakabakud, kag magpakaisug ang inyo tagiposoon, tanan kamo nga nagalaum sa GINOO!”—Sal. 31:24.

^ par. 13 Para mahibaluan ang kinatuhayan sang nahauna nga pagpat-in kag katapusan nga pagpat-in sa mga miembro sang hinaplas, tan-awa ang Enero 1, 2007, nga Ang Lalantawan, pahina 30-31.