Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Sugiri Kami, San-o Mahanabo Ining mga Butang?”

“Sugiri Kami, San-o Mahanabo Ining mga Butang?”

“Ano ang mangin tanda sang imo presensia kag sang katapusan sang sistema sang mga butang?”—MAT. 24:3.

1. Kaangay sang mga apostoles, ano ang gusto gid naton nga mahibaluan?

MALAPIT na lang matapos ang ministeryo ni Jesus sa duta, kag gusto gid mahibaluan sang iya mga disipulo kon ano ang matabo sa palaabuton. Gani mga pila ka adlaw antes sang iya kamatayon, namangkot ang apat niya ka disipulo: “San-o mahanabo ining mga butang, kag ano ang mangin tanda sang imo presensia kag sang katapusan sang sistema sang mga butang?” (Mat. 24:3; Mar. 13:3) Ginsabat sila ni Jesus paagi sa masangkad nga tagna, nga narekord sa Mateo kapitulo 24 kag 25. Sa sina nga tagna, madamo nga talalupangdon nga hitabo ang ginpamulong ni Jesus, kag may ini daku nga epekto sa aton bangod interesado man kita kon ano ang matabo sa palaabuton.

2. (a) Sa sulod sang mga tinuig, ano ang ginapanikasugan naton nga mahangpan? (b) Ano ang tatlo ka pamangkot nga aton binagbinagon?

2 Sa sulod sang mga tinuig, gintun-an sing maayo sang mga alagad ni Jehova ang tagna ni Jesus parte sa katapusan nga mga adlaw. Nanikasog sila nga mas mahangpan pa gid kon san-o natuman ang ginsiling ni Jesus. Para mahibaluan kon paano nangin maathag ang aton paghangop, binagbinagon naton ang tatlo ka pamangkot. San-o nagsugod ang “dakung kapipit-an”? San-o hukman ni Jesus ang “mga karnero” kag ang “mga kanding”? San-o ‘magaabot’ ukon magakari si Jesus?—Mat. 24:21; 25:31-33.

SAN-O NAGSUGOD ANG DAKUNG KAPIPIT-AN?

3. Sang una, ano ang aton paghangop kon san-o nagsugod ang dakung kapipit-an?

3 Ginapatihan naton sang una nga ang dakung kapipit-an nagsugod sang 1914 sang Bug-os Kalibutan nga Inaway I, kag sang 1918 sang natapos ang inaway yadto nga mga adlaw ‘ginpalip-ot’ ni Jehova agod ang nagkalabilin may kahigayunan nga ibantala ang maayong balita sa tanan nga pungsod. (Mat. 24:21, 22) Kon matapos na  ina nga pagbantala, ang emperyo ni Satanas pagalaglagon. Gani, ginapatihan nga ang dakung kapipit-an may tatlo ka hut-ong: May panugod (1914-1918), pauntaton sing makadali (sugod sang 1918 padayon), kag matapos sa Armagedon.

4. Ano nga paghangop ang nakabulig para mangin mas maathag ang tagna ni Jesus parte sa katapusan nga mga adlaw?

4 Pero sang gin-usisa pa gid ang tagna ni Jesus, nahangpan naton nga ang isa ka bahin sang iya tagna parte sa katapusan nga mga adlaw may duha ka katumanan. (Mat. 24:4-22) Natuman ini sa Judea sang unang siglo C.E., kag matuman man sa bug-os nga kalibutan sa aton tion. Ini nga paghangop nagresulta sa pila ka pagbag-o. *

5. (a) Ano nga kabudlayan ang nagsugod sang 1914? (b) Sang unang siglo C.E., san-o natabo ina nga pagpasakit?

5 Nahangpan man naton nga ang una nga bahin sang dakung kapipit-an wala nagsugod sang 1914. Ngaa? Bangod ang tagna sang Biblia nagapakita nga ang dakung kapipit-an magasugod, indi paagi sa inaway sa ulot sang mga pungsod, kundi sa pag-atake sa butig nga relihion. Gani, ang mga hitabo nga nagsugod sang 1914 indi panugod sang dakung kapipit-an kundi “pamuno sang pagpasakit.” (Mat. 24:8) Ini nga “pagpasakit” natabo man sa Jerusalem kag Judea sang 33 C.E. asta 66 C.E.

6. Ano ang palatandaan nga magasugod na ang dakung kapipit-an?

6 Ano ang palatandaan nga magasugod na ang dakung kapipit-an? Si Jesus nagsiling: “Kon makita ninyo ang makangilil-ad nga butang nga ginabangdan sang pagkahapay, nga ginsiling paagi kay Daniel nga manalagna, nga nagatindog sa duog nga balaan, (maggamit sang paghantop ang nagabasa,) nian ang mga yara sa Judea magpalagyo sa mga bukid.” (Mat. 24:15, 16) Sa una nga katumanan, ang ‘pagtindog sa duog nga balaan’ natabo sang 66 C.E. sang ginsalakay sang Romanong mga hangaway (“makangilil-ad nga butang”) ang Jerusalem kag ang templo sini (balaan nga duog para sa mga Judiyo). Sa  mas daku nga katumanan sini, ang ‘pagtindog’ mahanabo kon salakayon sang Nasyones Unidas (“makangilil-ad nga butang” sa modernong adlaw) ang Cristiandad (nga balaan para sa nagapangangkon nga mga Cristiano) kag ang iban pa nga bahin sang Babilonia nga Daku. Ini nga pagsalakay mabasa man sa Bugna 17:16-18. Ina nga hitabo amo ang panugod sang dakung kapipit-an.

7. (a) Paano ‘ang unod naluwas’ sang unang siglo? (b) Ano ang mapaabot naton nga matabo sa palaabuton?

7 Nagsiling man si Jesus: “Palip-uton yadto nga mga adlaw.” Ang una nga katumanan sini natabo sang 66 C.E. sang ‘ginpalip-ot’ sang Romanong mga hangaway ang ila pagsalakay. Dayon, ang hinaplas nga mga Cristiano sa Jerusalem kag Judea nagpalagyo agod ang ila ‘unod ukon kabuhi maluwas.’ (Basaha ang Mateo 24:22; Mal. 3:17) Gani ano ang mapaabot naton nga matabo sa nagahilapit nga dakung kapipit-an? ‘Palip-uton’ ni Jehova ang pagsalakay sang Nasyones Unidas sa butig nga relihion para indi malaglag ang matuod nga relihion. Nagapasalig ini nga maluwas ang katawhan sang Dios.

8. (a) Ano ang matabo pagkatapos sang una nga bahin sang dakung kapipit-an? (b) San-o mahimo mabaton sang katapusan nga miembro sang 144,000 ang iya padya sa langit? (Tan-awa ang endnote.)

 8 Ano ang matabo pagkatapos sang una nga bahin sang dakung kapipit-an? Ang pinamulong ni Jesus nagapakita nga may hut-ong sang tion nga magaligad antes magsugod ang Armagedon. Ano ang matabo sa sina nga tion? Ang sabat mabasa sa Ezequiel 38:14-16 kag Mateo 24:29-31. (Basaha.) * Pagkatapos sina, masaksihan naton ang Armagedon, ang katapusan nga bahin sang dakung kapipit-an, nga kaanggid sa kalaglagan sang Jerusalem sang 70 C.E. (Mal. 4:1) Ang inaway sa Armagedon amo ang katapusan nga bahin sang dakung kapipit-an gani mangin isa ini ka pinasahi nga hitabo, “nga ang subong sini wala pa mahanabo kutob sa ginsuguran sang kalibutan.” (Mat. 24:21) Pagkatapos sini, magasugod ang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo.

9. Ano ang epekto sa katawhan ni Jehova sang tagna ni Jesus parte sa dakung kapipit-an?

 9 Ang tagna parte sa dakung kapipit-an nagapabakod sa aton. Ngaa? Bangod nagapasalig ini nga bisan ano man nga kabudlayan ang aton maatubang, ang katawhan ni Jehova, subong isa ka grupo, magagua sa dakung kapipit-an. (Bug. 7:9, 14) Labaw sa tanan, nagakalipay kita bangod ibindikar ni Jehova ang iya pagkasoberano kag pakabalaanon ang iya balaan nga ngalan sa Armagedon.—Sal. 83:18; Ezeq. 38:23.

SAN-O HUKMAN NI JESUS ANG MGA KARNERO KAG ANG MGA KANDING?

10. Sang una, ano ang aton paghangop parte sa katumanan sang paghukom sa mga karnero kag mga kanding?

10 Binagbinaga karon kon san-o matuman ang isa pa ka bahin sang tagna ni Jesus—ang parabola sang paghukom sa mga karnero kag sa mga kanding. (Mat. 25:31-46) Sang una, nagapati kita nga ang paghukom sa mga tawo subong mga karnero ukon mga kanding matabo sa tion sang katapusan nga mga adlaw nga nagsugod sang 1914 padayon. Naghinakop kita nga ang mga nagsikway sa mensahe sang Ginharian kag napatay antes magsugod ang dakung kapipit-an mapatay subong mga kanding nga wala na sing paglaum nga pagkabanhaw.

11. Ngaa ang paghukom sa mga tawo subong mga karnero ukon mga kanding wala nagsugod sang 1914?

11 Sa tungatunga sang katuigan 1990, gin-usisa liwat sang Ang Lalantawan ang Mateo 25:31, nga nagasiling: “Kon ang Anak sang tawo mag-abot sa iya himaya, kag ang tanan nga anghel kaupod niya, nian magalingkod sia sa iya mahimayaon nga trono.” Matuod nga nangin Hari sang Ginharian sang Dios si Jesus sang 1914, pero wala pa sia ‘naglingkod sa iya mahimayaon nga trono’ subong Hukom sang “tanan nga pungsod.” (Mat. 25:32; ipaanggid ang Daniel 7:13.) Apang ang parabola sang mga karnero kag mga kanding nagalaragway kay Jesus subong isa ka Hukom. (Basaha ang Mateo 25:31-34, 41, 46.) Bangod wala pa si Jesus nangin Hukom sang tanan nga pungsod sang 1914, ang iya paghukom sa mga tawo subong mga karnero ukon mga kanding wala pa nagsugod sa sina nga tuig. * Gani, san-o si Jesus magasugod sa paghukom?

12. (a) Sa una nga higayon, san-o si Jesus mangin Hukom sang tanan nga pungsod? (b) Ano nga mga hitabo ang ginlaragway sa Mateo 24:30, 31 kag Mateo 25:31-33, 46?

 12 Ang tagna ni Jesus parte sa katapusan nga mga adlaw nagapakita nga sa una nga higayon mangin Hukom sia sang tanan nga pungsod pagkatapos malaglag ang butig nga relihion. Subong sang ginsambit sa  parapo 8, ang pila ka hitabo sa sina nga tion mabasa sa Mateo 24:30, 31. Kon usisaon mo ini nga mga bersikulo, matalupangdan mo nga si Jesus nagtagna sing mga hitabo nga kaanggid sa parabola parte sa mga karnero kag mga kanding. Halimbawa, ang Anak sang tawo nag-abot sa himaya kaupod sa mga anghel; ang tanan nga tribo kag pungsod gintipon; ang ginhukman subong mga karnero ‘magahangad sang ila mga ulo’ bangod sang “kabuhi nga walay katapusan” nga ila mabaton. * Ang ginhukman subong mga kanding “magapukpok sang ila kaugalingon sa kalisod” bangod ang “kamatayon nga walay katapusan” nagahulat sa ila.—Mat. 25:31-33, 46.

13. (a) San-o hukman ni Jesus ang mga tawo subong mga karnero ukon mga kanding? (b) Ano ang epekto sini sa aton pagtamod sa aton ministeryo?

13 Kon amo, ano ang aton mahinakop? Hukman ni Jesus ang mga tawo subong mga karnero ukon mga kanding sa iya pag-abot sa tion sang dakung kapipit-an. Dayon, sa Armagedon, ang katapusan nga bahin sang dakung kapipit-an, ang mga tulad-kanding ‘pagapatyon’ sing bug-os. Ano ang epekto sini sa aton pagtamod sa aton ministeryo? Nagabulig ini sa aton nga marealisar kon daw ano ka importante ang aton hilikuton. Samtang wala pa nagsugod ang dakung kapipit-an, ang mga tawo may tion pa para bag-uhon ang ila panghunahuna kag magsugod  sa paglakat sa masipot nga dalan nga “nagapadulong sa kabuhi.” (Mat. 7:13, 14) Huo, ang mga tawo karon mahimo magpakita sing tulad-karnero ukon tulad-kanding nga panimuot. Pero, dapat naton dumdumon nga sa dakung kapipit-an lamang mahukman kon sin-o ang karnero kag kon sin-o ang kanding. Gani, may maayo gid kita nga rason nga padayon nga hatagan ang mga tawo sing kahigayunan nga mabatian kag batunon ang mensahe sang Ginharian.

Sa wala pa ang dakung kapipit-an, may tion pa ang mga tawo nga bag-uhon ang ila panghunahuna (Tan-awa ang parapo 13)

SAN-O MAGAABOT UKON MAGAKARI SI JESUS?

14, 15. Anong apat ka teksto ang naaplikar sa pag-abot ni Cristo subong Hukom?

 14 Ang dugang bala nga pagbinagbinag sa tagna ni Jesus nagapakita nga ang aton paghangop sa katumanan sang iban pa nga importante nga hitabo kinahanglan bag-uhon? Ang tagna mismo nagasabat sini. Paano?

15 Sa bahin sang iya tagna nga narekord sa Mateo 24:29–25:46, panguna nga ginpatuhuyan ni Jesus kon ano ang matabo sa sining katapusan nga mga adlaw kag sa nagahilapit nga dakung kapipit-an. Walo ka beses niya nga ginpatuhuyan ang iya ‘pagkari’ ukon pag-abot. * Tuhoy sa dakung kapipit-an, sia nagsiling: “Makita nila ang Anak sang tawo nga nagakari sa mga panganod.” “Wala kamo makahibalo kon ano nga adlaw magakari ang inyo Ginuo.” “Sa oras nga wala ninyo ginahunahuna, magaabot ang Anak sang tawo.” Kag sa iya parabola sa mga karnero kag mga kanding, si Jesus nagsiling: “Ang Anak sang tawo mag-abot sa iya himaya.” (Mat. 24:30, 42, 44; 25:31) Ining apat ka pagpatuhoy naaplikar sa pag-abot ni Cristo subong Hukom sa palaabuton. Diin sa tagna ni Jesus makita ang apat pa ka pagpatuhoy?

16. Sa anong iban pa nga teksto ginsambit ang pag-abot ni Jesus?

16 Tuhoy sa matutom kag mainandamon nga ulipon, si Jesus nagsiling: “Malipayon ini nga ulipon kon masapwan sia sang iya agalon nga nagahimo sini sa iya pag-abot!” Sa parabola sang mga dalaga, si Jesus nagsiling: “Samtang nagapakadto sila sa pagbakal, nag-abot ang nobyo.” Sa parabola sang mga talento, si Jesus nagsiling: “Pagligad sang malawig nga tion nag-abot ang agalon sang mga ulipon.” Sa amo man nga parabola, ang agalon nagsiling: “Sa akon pag-abot mabaton ko kon ano ang akon.” (Mat. 24:46; 25:10, 19, 27) Sa ano nga tion nagapatuhoy ining apat ka higayon sang pag-abot ni Jesus?

17. Ano ang ginasiling naton sang una parte sa pag-abot nga ginsambit sa Mateo 24:46?

 17 Sang una, ginpaathag sa aton mga publikasyon nga ining apat ka teksto naaplikar sa pag-abot ni Jesus sang 1918. Halimbawa, binagbinaga ang ginsiling ni Jesus parte sa “matutom kag mainandamon nga ulipon.” (Basaha ang Mateo 24:45-47.) Ginhangop naton nga ang “pag-abot” nga ginsambit sa bersikulo 46 naangot sa tion sang pagkari ni Jesus agod usisaon ang espirituwal nga kahimtangan sang mga hinaplas sang 1918 kag ang pagtangdo sa ulipon sa tanan nga pagkabutang sang Agalon natabo sang 1919. (Mal. 3:1) Pero, ang dugang nga pag-usisa sa tagna ni Jesus nagapakita nga kinahanglan bag-uhon ang aton paghangop sa katumanan sang pila ka bahin sini nga tagna. Ngaa?

18. Paagi sa pagbinagbinag sang bug-os nga tagna ni Jesus, ano ang mahinakop naton parte sa iya pag-abot?

18 Sa mga bersikulo antes sang Mateo 24:46, ang tinaga nga ‘pagkari’ ukon ‘pag-abot’ nagapatuhoy tanan sa pag-abot ni Jesus sa pagpahayag kag pagpatuman sang paghukom sa tion sang dakung kapipit-an. (Mat. 24:30, 42, 44) Luwas sini, pareho sang ginbinagbinag naton sa  parapo 12, ang ‘pag-abot’ ni Jesus nga ginsambit sa Mateo 25:31 nagapatuhoy man sa tion sang paghukom sa palaabuton. Gani makatarunganon lamang nga maghinakop nga ang pag-abot ni Jesus agod itangdo sa matutom nga ulipon ang tanan niya nga pagkabutang, nga ginsambit sa Mateo 24:46, 47, maaplikar man sa pag-abot niya sa palaabuton, sa tion sang dakung kapipit-an. * Pat-od nga ang pagbinagbinag sang bug-os nga tagna ni Jesus nagapakita nga ining walo ka pagpatuhoy sa iya pag-abot naaplikar sa iya paghukom sa palaabuton sa dakung kapipit-an.

19. Ano nga mga pagbag-o sa aton paghangop ang aton ginbinagbinag, kag ano nga mga pamangkot ang pagasabton sa masunod nga mga artikulo?

19 Ano ang aton natun-an sa sini? Sa umpisa sang artikulo, may tatlo kita ka pamangkot nga ginpautwas. Una, ginbinagbinag naton nga ang dakung kapipit-an wala nagsugod sang 1914 kundi magasugod ini kon salakayon na sang Nasyones Unidas ang Babilonia nga Daku. Dayon, gin-usisa naton kon ngaa ang paghukom ni Jesus sa mga karnero kag mga kanding wala nagsugod sang 1914 kundi matabo ini sa dakung kapipit-an. Sa katapusan, natun-an naton kon ngaa ang pag-abot ni Jesus sa pagtangdo sa matutom nga ulipon sang tanan niya nga pagkabutang wala natuman sang 1919 kundi matabo pa sa dakung kapipit-an. Gani, ang sabat sa tatlo ka pamangkot naaplikar sa isa lang ka tion sa palaabuton—sa dakung kapipit-an. Paano ining bag-o nga kasanag nagaapektar sa aton paghangop sa ilustrasyon parte sa matutom nga ulipon? Kag paano ini nagaapektar sa aton paghangop sa iban pa nga parabola, ukon ilustrasyon ni Jesus nga nagakatuman sa sining katapusan nga mga adlaw? Ining importante nga mga pamangkot binagbinagon sa masunod nga mga artikulo.

 

^ par. 4 Parapo 4: Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang Lalantawan, Pebrero 15, 1994, pahina 8-21 kag Lalantawan nga Mayo 1, 1999, pahina 8-20.

^ par. 8 Parapo 8: Ang isa sa mga hitabo nga ginsambit sa sini nga mga bersikulo amo ang ‘pagpanipon sa mga pinili.’ (Mat. 24:31) Gani nagapakita nga ang tanan nga hinaplas nga nagkalabilin sa duta pagkatapos sang una nga bahin sang dakung kapipit-an pagasabniton pakadto sa langit antes magsugod ang inaway sa Armagedon. Pagbag-o ini sa paathag parte sa sini nga topiko sa “Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa” sa Ang Lalantawan, Agosto 15, 1990, pahina 30.

^ par. 11 Parapo 11: Tan-awa ang Lalantawan, Oktubre 15, 1995, pahina 18-28.

^ par. 12 Parapo 12: Tan-awa ang kaanggid nga hitabo sa Lucas 21:28.

^ par. 15 Parapo 15: Ang mga tinaga nga ‘pagkari’ kag ‘pag-abot’ pareho nga ginbadbad halin sa Griegong berbo nga er′kho·mai.

^ par. 18 Parapo 18: Suno sa nasambit na, ang Griegong tinaga nga ginbadbad “sa iya pag-abot” sa Mateo 24:46 pareho sa Griegong berbo nga ginbadbad ‘pagkari’ sa Mateo 24:30, 42, 44.