Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Sin-o “ang lalaki nga mga anak sang Dios” nga ginsambit sa Genesis 6:2, 4 nga nagkabuhi antes sang Anaw?

May pamatuod nga nagapatuhoy ini sa espiritu nga mga anak sang Dios. Ano ini nga pamatuod?

Sa una nga bersikulo mabasa: “Ang lalaki nga mga anak sang Dios nakakita sang babayi nga mga anak sang mga tawo nga maayoayo sila; kag nagpangasawa sila sang tanan nga ila napilian.”—Gen. 6:2.

Sa Hebreong Kasulatan, ang ekspresyon nga “lalaki nga mga anak sang Dios” kag “anak sang Dios” makita sa orihinal nga lenguahe sa Genesis 6:2, 4; Job 1:6; 2:1; 38:7; kag Salmo 89:6. Ano ang ginapakita sini nga mga teksto parte sa sining mga “anak sang Dios”?

“Ang mga lalaking anak sang Dios” nga mabasa naton sa Job 1:6 maathag nga amo ang espiritu nga mga tinuga nga nagtipon sa presensia sang Dios. Lakip sa ila amo si Satanas, nga ‘naglibutlibut sa duta.’ (Job 1:7; 2:1, 2) Sa Job 38:4-7, mabasa man naton nga ang mga “anak sang Dios” “naghinugyaw sa kalipay” sang ang Dios “nagpasad sang . . . bato nga pamag-ang” sang duta. Pat-od nga sila ang anghel nga mga anak sang Dios, kay ang mga tawo wala pa natuga sadto. Ang “mga anak sang Dios” naman nga ginsambit sa Salmo 89:6 nga ginbadbad “mga anak sang mga gamhanan” sa Ang Biblia sang Philippine Bible Society amo gid ang mga tinuga sa langit nga kaupod sang Dios, indi ang mga tawo.

Gani sin-o “ang lalaki nga mga anak sang Dios” nga ginsambit sa Genesis 6:2, 4? Base sa mga pamatuod sang Biblia, makatarunganon isiling nga nagapatuhoy ini sa espiritu nga mga anak sang Dios nga nagkunsad sa duta.

Ang pila nabudlayan sa pagpati nga ang mga anghel mahimo mangin interesado sa seksuwal nga relasyon. Ang ginsiling ni Jesus sa Mateo 22:30 nagapakita nga wala sing pag-asawahay kag seksuwal nga relasyon sa langit. Pero kon kaisa ang mga anghel nagapakatawo, nga nagakaon kag nagainom pa gani upod sa mga tawo. (Gen. 18:1-8; 19:1-3) Gani makatarunganon isiling nga sa tion nga magpakatawo sila, puede sila makigsekso sa mga babayi.

May mga pamatuod sa Biblia nga ginhimo ini sang pila ka anghel. Sa Judas 6, 7, ang sala sang mga lalaki sa Sodoma, nga may di-kinaugali nga kailigbon sa unod, ginpaanggid sa sala sang “mga anghel nga wala magpabilin sa ila orihinal nga kahimtangan, kundi nagbiya sang ila nagakaigo nga puluy-an.” Ang mga anghel kag ang mga taga-Sodoma pareho nga “nagpatuyang sa pagpakighilawas kag sa kailigbon sang unod.” Ginpatuhuyan man sang 1 Pedro 3:19, 20 ang malinapason nga mga anghel sang “mga adlaw ni Noe.” (2 Ped. 2:4, 5) Gani, ang pagkamalinapason sang mga anghel sang adlaw ni Noe mapaanggid sa sala sang Sodoma kag Gomorra.

Ini nga paathag eksakto gid kon batunon naton nga “ang lalaki nga mga anak sang Dios” nga ginsambit sa Genesis 6:2, 4 amo ang mga anghel nga nagpakatawo kag nakahimo sing imoralidad sa mga ­babayi.

 Ang Biblia nagsiling nga si Jesus “nagbantala sa mga espiritu sa bilangguan.” (1 Ped. 3:19) Ano ang buot silingon sini?

Si apostol Pedro nagsiling nga ini nga mga espiritu “wala magtuman sadto sang mapailubon nga naghulat ang Dios sadtong mga adlaw ni Noe.” (1 Ped. 3:20) Maathag nga ang ginapatuhuyan ni Pedro amo ang espiritu nga mga tinuga nga nagbuylog kay Satanas sa pagrebelde. Ginsambit man ni Judas ang mga anghel nga “wala magpabilin sa ila orihinal nga kahimtangan, kundi nagbiya sang ila nagakaigo nga puluy-an,” kag sila “gintigana [sang Dios] sa mga gapos nga dayon sa mangitungito nga kadudulman para sa paghukom sa dakung adlaw.”—Jud. 6..

Sa ano nga paagi nangin malinapason ang espiritu nga mga tinuga sang adlaw ni Noe? Antes sang Anaw, ining malaut nga mga espiritu nagpakatawo, kag indi ini ang katuyuan sang Dios para sa ila. (Gen. 6:2, 4) Luwas sini, yadto nga mga anghel nga nakigsekso sa mga babayi naghimo sing butang nga supak sa kinaugali. Wala sila gintuga sang Dios para makigsekso sa mga babayi. (Gen. 5:2) Ining malaut kag malinapason nga mga anghel laglagon sang Dios sa nagakaigo nga tion. Sa karon, subong sang ginsiling ni Judas, ara sila sa “mangitungito nga kadudulman”—nga pareho lang nga ara sila sa espirituwal nga bilangguan

San-o kag paano si Jesus nagbantala sa “mga espiritu sa bilangguan”? Si Pedro nagsiling nga natabo ini pagkatapos si Jesus “ginbuhi sa espiritu.” (1 Ped. 3:18, 19) Talupangda man nga si Pedro nagsiling nga si Jesus “nagbantala,” nga nagapakita nga natabo ini antes ginhimo ni Pedro ang iya una nga sulat. Gani, daw ginapakita nga pagligad sang tion sa tapos sia ginbanhaw, ginpahayag ni Jesus ang makatarunganon nga silot para sa malaut nga mga espiritu. Indi ini pagbantala para hatagan sila sing paglaum, kundi pagbantala para sa paghukom. (Jon. 1:1, 2) Sang napakita na ni Jesus ang iya katutom kag pagkamainunungon asta sa kamatayon kag dayon nabanhaw—nga nagapamatuod nga ang Yawa wala sing gahom sa iya—may basihan na sia nga ipahayag ini nga pagpakamalaut.—Juan 14:30; 16:8-11.

Sa palaabuton, gapuson kag itagbong ni Jesus sa kadadalman si Satanas kag ini nga mga anghel. (Luc. 8:30, 31; Bug. 20:1-3) Sa wala pa ini matabo, ining malinapason nga mga espiritu ara sa mangitungito nga kadudulman, kag pat-od gid ang ila kalaglagan.—Bug. 20:7-10.