Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

May Tagipusuon Ka Bala sa Pagkilala kay Jehova?

May Tagipusuon Ka Bala sa Pagkilala kay Jehova?

“Hatagan ko sila sing tagiposoon sa pagkilala nga ako amo ang GINOO; kag sila mangin-akon katawohan.”—JER. 24:7.

1, 2. Ngaa ang pila nanamian sa mga igos?

NAKATILAW ka na bala sang preska ukon binulad nga igos? Madamo ang nanamian sa sini gani madamo ang nagatanom. Ginapabaloran gid sang mga Judiyo sadto ang igos ukon bunga sang higuera. (Nah. 3:12; Luc. 13:6-9) Ang mga igos may fiber, antioxidant, kag mineral; gani nagasiling ang iban nga maayo ini sa tagipusuon.

2 Ginpaanggid anay ni Jehova ang igos sa tagipusuon. Wala nagasugid ang Dios parte sa sustansia nga makuha sa pagkaon sang mga igos. Malaragwayon ang iya ginsiling. Ang iya ginsiling paagi kay manalagna Jeremias nagapakita sang kahimtangan sang imo tagipusuon, kag sa tagipusuon sang imo mga hinigugma. Samtang ginabinagbinag naton ini, hunahunaa kon ano ang kahulugan sini para sa mga Cristiano.

3. Ano ang ginapatuhuyan sang mga igos nga ginsambit sa Jeremias kapitulo 24?

3 Binagbinagon anay naton ang ginsiling sang Dios sang adlaw ni Jeremias parte sa mga igos. Sang 617 B.C.E., malain ang espirituwalidad sang pungsod sang Juda. Naghatag ang Dios sing palanan-awon parte sa palaabuton, nga nagailustrar sa duha ka sahi sang igos—ang “maayo gid” kag ang “malain gid” nga mga igos. (Basaha ang Jeremias 24:1-3.) Ang malain nga mga igos nagapatuhoy kay Hari Sedequias kag sa iban pa nga nag-antos sa kamot ni Hari Nabocodonosor kag sa iya mga tropa. Pero kamusta naman sanday Ezequiel, Daniel, kag ang tatlo niya ka abyan nga ara na sa Babilonia, kag ang pila ka Judiyo nga dal-on didto sa ulihi? Kaangay sila sa maayo nga mga igos. Ang nagkalabilin sa ila magabalik sa pagtukod liwat sang Jerusalem kag sang templo sini, nga nahanabo sang ulihi.—Jer. 24:8-10; 25:11, 12; 29:10.

4. Ano nga pagpalig-on ang aton makuha sa ginsiling sang Dios parte sa maayo nga mga igos?

4 Si Jehova nagsiling parte sa mga nagarepresentar sa maayo nga mga igos: “Hatagan ko sila sing tagiposoon sa pagkilala nga ako amo ang GINOO; kag sila mangin-akon katawohan.” (Jer. 24:7) Amo ini ang tema nga teksto sa sini  nga artikulo, kag makapalig-on gid ini! Ang Dios handa sa paghatag sa tagsa ka indibiduwal sing “tagiposoon sa pagkilala” sa iya. Sa sini nga kahimtangan, ang “tagiposoon” nagapatuhoy sa disposisyon sang isa. Pat-od nga gusto mo matigayon ini nga tagipusuon kag mangin bahin sang iya katawhan. Para mahimo ini, kinahanglan ang pagtuon kag pag-aplikar sang iya Pulong, paghinulsol kag pagbag-o, pagdedikar sa Dios, kag pagpabawtismo sa ngalan sang Amay, Anak, kag balaan nga espiritu. (Mat. 28:19, 20; Binu. 3:19) Ayhan nasugdan mo na ini nga mga tikang, ukon regular ka na nga nagapakig-upod sa mga Saksi ni Jehova kag nagatinguha nga mahimo ini nga mga tikang.

5. Kay sin-o tagipusuon ang panguna nga ginpatuhuyan ni Jeremias?

5 Nasugdan man naton ang pila ukon ining tanan nga tikang, kinahanglan gihapon naton hatagan sing igtalupangod ang aton panimuot kag paggawi. Ngaa? Mahibaluan naton ang sabat samtang ginabinagbinag naton ang iban pa nga ginsulat ni Jeremias parte sa tagipusuon. Ang pila ka kapitulo sa tulun-an sang Jeremias nagasugid parte sa mga pungsod sa palibot, pero ang panguna nga ginabinagbinag sini amo ang pungsod sang Juda sa tion sang paggahom sang lima ka hari sini. (Jer. 1:15, 16) Panguna nga ginpatuhuyan ni Jeremias ang mga lalaki, babayi, kag kabataan nga nadedikar na kay Jehova. Ang ila mga katigulangan kinabubut-on nga nagdesisyon nga mangin dedikado nga pungsod. (Ex. 19:3-8) Kag sang adlaw ni Jeremias, ginkompirmar sang katawhan ini nga kaangtanan. Nagsiling sila: “Nagakari kami sa imo; kay ikaw amo ang GINOO nga amon Dios.” (Jer. 3:22) Pero, ano sa banta mo ang kahimtangan sang ila tagipusuon?

OPERASYON SA MALAGRAWAYON NGA TAGIPUSUON

6. Ngaa dapat gid kita mangin interesado sa ginsiling sang Dios parte sa tagipusuon?

6 Ang mga doktor karon mahimo maggamit sang moderno nga teknolohiya para makita ang kahimtangan sang tagipusuon kag kon paano ini nagapanghikot. Pero labaw pa sa sini ang mahimo ni Jehova, subong sang iya ginhimo sang adlaw ni Jeremias. Kalipikado gid ang Dios sa paghimo sini, nga makita sa iya ginsiling: “Ang tagiposoon malimbongon labaw sa tanan nga butang, kag lakas gid kadunut; sin-o bala ang makahibalo sini? ‘Ako nga GINOO nagausisa sang . . . tagiposoon, sa paghatag sa tagsa ka tawo sono sa iya mga dalanon, sono sa bunga sang iya mga hinimoan.’” (Jer. 17:9, 10) Ang ‘pag-usisa sa tagiposoon’ indi pareho sa pag-eksamin sa literal nga tagipusuon, nga sa sulod sang 70 ukon 80 ka tuig mahimo magpitik sing mga tatlo ka bilyon ka beses. Sa baylo, ginapatuhuyan ni Jehova ang malaragwayon nga tagipusuon. Ina nga “tagiposoon” nagapatuhoy sa nasulod nga pagkatawo sang isa, nga nagalakip sang iya mga handum, hunahuna, disposisyon, panimuot, kag mga tulumuron. May amo ka sini nga tagipusuon. Mausisa ini sang Dios, kag sa pila ka kasangkaron, mahimo mo man ini mausisa.

7. Paano ginlaragway ni Jeremias ang tagipusuon sang kalabanan nga Judiyo sang iya adlaw?

7 Para mapreparar sa sini nga pag-usisa, mahimo kita mamangkot, ‘Ano ang kahimtangan sang malaragwayon nga tagipusuon sang kalabanan nga Judiyo sang adlaw ni Jeremias?’ Para masabat ini, binagbinaga ang indi kinaandan nga ekspresyon nga gingamit ni Jeremias: “Ang bug-os nga panimalay sang Israel dicircuncidado sa tagiposoon.” Wala niya ginpatuhuyan ang normal nga sirkunsisyon sang lalaki nga mga Judiyo, kay nagsiling sia: “‘Yari karon, nagaabut ang mga adlaw, nagasiling ang GINOO, nga silotan ko ang tanan nga circuncidado sa ila pagkadicircuncidado.’” Gani bisan ang sirkunsidado nga mga Judiyo nangin “dicircuncidado sa tagiposoon.” (Jer. 9:25, 26) Ano ang buot silingon sini?

8, 9. Ano ang dapat himuon sang kalabanan nga Judiyo may kaangtanan sa ila tagipusuon?

8 Mahangpan naton ang kahulugan sang “dicircuncidado sa tagiposoon” paagi sa ginpalig-on sang Dios nga himuon sang mga Judiyo: “Kuhaa ang napunta nga panit sang inyo tagiposoon, kamo nga mga tawo sang Juda kag mga pumuluyo sang Jerusalem; basi nga ang akon kasingkal maggowa . . . bangud sang kalaut  sang inyo mga hinimoan.” Pero diin naghalin ining malaut nga hinimuan? Naghalin ini sa sulod, ukon sa ila tagipusuon. (Basaha ang Marcos 7:20-23.) Huo, paagi kay Jeremias, nahibaluan gid sing eksakto sang Dios ang ginhalinan sang malaut nga hinimuan sang mga Judiyo. Batinggilan ang ila tagipusuon. Ang ila mga motibo kag panghunahuna wala nagapahamuot sa Dios. (Basaha ang Jeremias 5:23, 24; 7:24-26.) Ginsilingan sila sang Dios: “Circuncidaha ang inyo kaugalingon sa GINOO, kuhaa ang napunta nga panit sang inyo tagiposoon.”—Jer. 4:4; 18:11, 12.

9 Gani kinahanglan sang mga Judiyo sang adlaw ni Jeremias ang malaragwayon nga operasyon sa tagipusuon, ukon ‘pagcircuncidar sa tagiposoon,’ pareho sang ginhimo sang panahon ni Moises. (Deut. 10:16; 30:6) Ang ‘pagkuha sang napunta nga panit sang ila tagiposoon’ nagapahangop sa pagkuha sang mga butang nga nagapatig-a sa ila tagipusuon—ang ila panghunahuna, handum, ukon motibo nga nagasumpakil sa iya sang Dios.—Binu. 7:51.

“TAGIPOSOON SA PAGKILALA” SA IYA SA KARON

10. Subong sang ginpakita ni David, ano ang dapat naton himuon?

10 Nagapasalamat gid kita kay ginabuligan kita sang Dios nga mahantop ang malaragwayon nga tagipusuon! Pero mahimo matingala ang iban kon ngaa dapat ini kabalak-an sang mga Saksi ni Jehova. Bangod bala madamo nga Cristiano sa mga kongregasyon ang nagahimo sing kalainan ukon nangin ‘malain nga mga igos,’ pareho sang mga Judiyo sadto? Indi. Ang mga alagad sang Dios karon debotado kag matinlo nga katawhan. Pero, binagbinaga ang pangabay ni David kay Jehova: “Usisaa ako, O Dios, kag kilalaha ang akon tagiposoon! Tilawi ako kag kilalaha ang akon mga panghunahuna! Kag tan-awa kon may bisan ano nga malaut nga dalanon sa akon.”—Sal. 17:3; 139:23, 24.

11, 12. (a) Ngaa dapat usisaon sang kada isa sa aton ang iya tagipusuon? (b) Ano ang indi paghimuon sang Dios?

11 Gusto ni Jehova nga matigayon kag mahuptan sang kada isa sa aton ang iya kahamuot. Tuhoy sa matarong, si Jeremias nagbaton: “O GINOO sang mga kasoldadosan, nga nagatilaw sang matarung, nga nagatan-aw sang tagiposoon kag sang painoino.” (Jer. 20:12) Kon ang Labing Gamhanan nagausisa sang tagipusuon sang matarong, indi bala nga dapat man naton usisaon sing tampad ang aton tagipusuon? (Basaha ang Salmo 11:5.) Kon himuon naton ini, mahimo makita naton ang panimuot, tulumuron, ukon balatyagon nga kinahanglan bag-uhon. Ayhan may makita kita nga daw nagapatig-a sa aton tagipusuon, nga kaangay sang “napunta nga panit” nga kinahanglan kuhaon. Amo ini ang malaragwayon nga operasyon sa tagipusuon. Kon ugyon ka nga dapat usisaon ang imo malaragwayon nga tagipusuon, ano ang imo pangitaon sa sini? Kag paano mo himuon ang mga pagbag-o?—Jer. 4:4.

12 Isa lang ang pat-od: Indi kita dapat magpaabot nga piliton kita ni Jehova nga magbag-o. Parte sa “maayo nga mga higos,” nagsiling sia nga “hatagan [niya] sila sing tagiposoon sa pagkilala” sa iya. Wala sia nagsiling nga piliton niya nga magbag-o ang ila tagipusuon. Kinahanglan nila handumon ang sensitibo nga tagipusuon nga nagakilala sa Dios. Indi bala nga amo man sini ang dapat naton himuon?

Ang pag-usisa sa tagipusuon kag ang pagtadlong sa indi nagakaigo nga mga handum magaresulta sa mga pagpakamaayo

13, 14. Sa ano nga paagi mahimo mahalitan ang isa ka Cristiano sang iya tagipusuon?

13 Si Jesus nagsiling: “Gikan sa tagipusuon nagagikan ang malaut nga pangatarungan, pagpatay, panghilahi, pagpakighilawas, pagpa ngawat, nga pagpanaksi, pagpasipala.” (Mat. 15:19) Maathag nga kon ang matig-a nga tagipusuon sang isa ka utod mag-impluwensia sa iya nga magpanghilahi ukon makighilawas kag indi sia maghinulsol, madula niya sing permanente ang kahamuot sang Dios. Pero bisan wala nakahimo sing amo sini nga sala ang isa ka tawo posible gihapon nga tugutan niya nga magtubo sa iya tagipusuon ang malain nga handum. (Basaha ang Mateo 5:27, 28.) Sa sini nga kahimtangan mahimo makabulig ang personal nga pag-usisa sa tagipusuon. Kon usisaon mo ang imo tagipusuon, may makita ka bala nga indi nagakaigo nga balatyagon sa tuhay nga sekso, sekreto nga mga handum nga ginakangil-aran sang Dios kag kinahanglan kuhaon?

14 Ukon ang isa ka utod nga wala nakahimo sing aktual nga “pagpatay” mahimo maghupot sing aligutgot sa iya tagipusuon tubtob nga dumtan niya ang iya masigka-Cristiano. (Lev. 19:17) Panikasugan bala niya nga dulaon ini nga balatyagon nga mahimo bangdan sang pagtig-a sang iya tagipusuon?—Mat. 5:21, 22.

15, 16. (a) Maghatag sing halimbawa kon paano ang isa ka Cristiano mahimo may ‘dicircuncidado nga tagiposoon.’ (b) Ngaa sa banta mo indi makapahamuot kay Jehova ang ‘dicircuncidado nga tagiposoon’?

15 Maayo lang kay ang kalabanan nga Cristiano wala sing amo sini nga ‘problema sa tagipusuon.’ Apang si Jesus nagsiling parte sa “malaut nga pangatarungan.” Nagapatuhoy ini sa mga pagtamod kag panimuot nga makadagta sa madamo nga bahin sang aton kabuhi. Halimbawa, mahimo ipakita sang isa ka tawo ang indi nagakaigo nga katutom sa iya mga paryente. Siempre gusto ipakita sang mga Cristiano ang “kinaugali nga pagpalangga” sa ila mga paryente, indi pareho sa madamo nga tawo sa sining “katapusan nga mga adlaw” nga nadulaan sini nga balatyagon. (2 Tim. 3:1, 3) Pero posible bala nga magpasobra kita sa pagpakita sini nga pagpalangga? Madamo ang nagapati nga mas importante ang ila kaangtanan sa ila kadugo sangsa iban. Gani mahimo nila pangapinan ukon dampigan ang ila mga paryente ano man ang matabo, nga ginapersonal ini kon masakitan ang isa ka paryente. Hunahunaa ang resulta sang sobra nga kaakig sang mga utod ni Dina. (Gen. 34:13, 25-30) Kag handurawa kon ano ang ara sa tagipusuon ni Absalom, nga nagresulta sa pagpatay niya sa iya utod sa amay nga si Amnon. (2 Sam. 13:1-30) Indi ayhan nga ang “malaut nga pangatarungan” amo ang rason sini tanan?

16 Ang matuod nga mga Cristiano subong wala man nagapatay. Pero, posible bala nga maghupot sila sing kalain sang buot sa utod nga nakasala sa ila paryente, ukon sa kay bisan sin-o nga sa banta nila nakasala sa ila paryente? Mahimo nga indi nila pagbatunon ang imbitasyon sang masigkatumuluo nga sa banta nila nakasala sa ila paryente ukon indi nila ini pag-abiabihon. (Heb. 13:1, 2) Ining negatibo  gid nga balatyagon kag ang indi pagkamaabiabihon pagpakita sing kakulang sang gugma, kag indi dapat pasapayanan. Mahimo ini kabigon sang Manug-usisa sang mga tagipusuon subong “dicircuncidado [nga] tagiposoon.” (Jer. 9:25, 26) Dumduma ang ginpalig-on ni Jehova: “Kuhaa ang napunta nga panit sang inyo tagiposoon.”—Jer. 4:4.

MAGTIGAYON KAG MAGHUPOT SING “TAGIPOSOON SA PAGKILALA” SA DIOS

17. Paano ang pagkahadlok kay Jehova makabulig sa aton nga matigayon ang mas matinumanon nga tagipusuon?

17 Kamusta kon gin-usisa naton ang aton malaragwayon nga tagipusuon kag nasapwan naton nga wala ini nagatuman sa laygay ni Jehova kag “dicircuncidado” sa pila ka kahimtangan? Mahimo nasapwan mo sa sini ang kahadlok sa tawo, paghingamo nga mangin prominente ukon masulhay, ukon bisan ang huyog nga magpakatig-a ukon mangin independiente. Mahimo nga indi ikaw ang una nga nakaeksperiensia sini. (Jer. 7:24; 11:8) Si Jeremias nagsulat nga ang di-matutom nga mga Judiyo sang iya adlaw may “tagiposoon nga masinumpungon kag mabinatoon.” Nagsiling pa sia: “Wala sila nagasiling sa ila tagiposoon, ‘Magkahadluk kita karon sa GINOO nga aton Dios, nga nagahatag sing ulan sa iya panag-on.’” (Jer. 5:23, 24) Ginapakita sini nga ang pagpalambo sang daku nga kahadlok kag apresasyon kay Jehova makabulig sa pagkuha sang ‘napunta nga panit sang tagiposoon.’ Ini nga sahi sang kahadlok makabulig sa aton tanan nga matigayon ang tagipusuon nga mas matinumanon sa katuyuan sang Dios para sa aton.

18. Ano ang ginsaad ni Jehova sa mga ara sa bag-o nga katipan?

18 Makapangabudlay kita upod kay Jehova samtang ginahatagan niya kita sing “tagiposoon sa pagkilala” sa iya. Ang matuod, amo ini ang iya ginsaad para sa mga hinaplas nga bahin sang bag-o nga katipan: “Ibutang ko ang akon kasogoan sa sulud nila, kag isulat ko ini sa ila tagiposoon; kag ako mangin-ila Dios, kag sila mangin-akon katawohan.” Kamusta ang pagkilala sa iya sing bug-os? Nagsiling pa sia: “Indi na sila magtudlo ang tagsatagsa sa iya isigkatawo kag ang tagsa ka tawo sa iya utud, nga nagasiling, ‘Kilalaha ang GINOO,’ kay sila tanan makakilala sa akon, kutub sa labing magamay sa ila tubtub sa labing daku, . . . kay patawaron ko ang kalautan nila, kag indi na pagdumdumon ang ila sala.”—Jer. 31:31-34. *

19. Ano ang dalayawon nga palaabuton para sa matuod nga mga Cristiano?

19 Nagalaum ka man nga makabenepisyo sing dayon sa bag-o nga katipan sa langit ukon sa duta, dapat mo kilalahon si Jehova kag mangin bahin sang iya katawhan. Para matigayon ina nga mga benepisyo, kinahanglan mo ang kapatawaran sang imo mga sala base sa gawad sang Cristo. Ang kamatuoran nga mahimo ka mapatawad dapat magpahulag sa imo nga mangin mapinatawaron sa iban, lakip na sa mga tawo nga mahimo nakasakit gid sa imo balatyagon. Ang imo kahanda sa pagdula sa imo tagipusuon sang bisan ano nga kalain sing buot makapaayo sa imo tagipusuon. Kon himuon mo ini, ginapakita mo nga indi mo lamang luyag nga alagaron si Jehova kundi ginakilala mo man sia sing maayo. Mangin kaangay ka sa mga ginsilingan ni Jehova paagi kay Jeremias: “Pangitaon ninyo ako kag makita ako; kon pangitaon ninyo ako sa bug-os ninyo nga tagiposoon, makita ninyo ako.”—Jer. 29:13, 14.

^ par. 18 Ang bag-o nga katipan ginabinagbinag sa kapitulo 14 sang libro nga Ang Mensahe sang Dios sa Aton Paagi kay Jeremias.