Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mag-andam sa mga Tinutuyo sang Tagipusuon

Mag-andam sa mga Tinutuyo sang Tagipusuon

“Ang tagiposoon malimbongon labaw sa tanan nga butang, kag lakas gid kadunut,” siling sang Biblia. (Jer. 17:9) Kon ang aton tagipusuon nagahandum gid sang isa ka butang, indi bala nagapangita gid kita sing mga rason para matuman ang mga tinutuyo sini?

Ang Kasulatan nagapaandam sa aton: “Sa tagipusuon nagagikan ang malaut nga pangatarungan, pagpatay, panghilahi, pagpakighilawas, pagpangawat, di-matuod nga pagpanaksi, pagpasipala.” (Mat. 15:19) Ang aton malaragwayon nga tagipusuon mahimo magdaya kag magkumbinsi sa aton nga husto ang paghimo sing butang nga supak sa kabubut-on sang Dios. Kag mahimo makamarasmas lang kita sa tapos naton mahimo ang sala. Ano ang makabulig sa aton nga mahibaluan ang mga tinutuyo sang aton tagipusuon antes kita makahimo sing sala?

PAGHIBALO SANG IMO MGA TINUTUYO—PAANO?

Paano ang pagbasa sang Biblia kada adlaw makaapektar sa aton malaragwayon nga tagipusuon?

Basaha ang Biblia kada adlaw kag pamalandungi ang ginasiling sini.

“Ang pulong sang Dios buhi kag gamhanan kag matalom pa sa bisan ano nga espada nga duha sing sulab kag nagadulot tubtob sa paghamulag sang kalag kag espiritu,” sulat ni apostol Pablo. Ang mensahe sang Dios sa Biblia “sarang makahantop sang mga panghunahuna kag mga tinutuyo sang tagipusuon.” (Heb. 4:12) Ang pag-usisa sang aton kaugalingon base sa ginasiling sang Kasulatan makabulig gid sa paghibalo sang mga tinutuyo sang tagipusuon. Gani dapat gid naton basahon ang Pulong sang Dios kada adlaw kag pamalandungan ang ginasiling sini para mailog naton ang mga panghunahuna kag pagtamod ni Jehova!

Ang pagbaton sang laygay sang Biblia kag pag-aplikar sang mga prinsipio sini may epekto sa aton konsiensia—nga amo ang “nagapamatuod” kon husto ukon sala ang aton ginahimo. (Roma 9:1) Mahimo ini  magpugong sa aton sa pagpakamatarong sang sayop nga mga buhat. Ang Biblia may mga halimbawa man nga mahimo mangin “paandam sa aton.” (1 Cor. 10:11) Ang pagtuon sa sini makapugong sa aton sa paghimo sing sala. Gani, ano ang dapat naton himuon?

Ang aton mga pangamuyo makabulig sa aton nga mahibaluan ang aton nasulod nga pagkatawo

Mangamuyo sa Dios nga buligan ka nga mahibaluan ang mga tinutuyo sang imo tagipusuon.

Si Jehova amo ang “nagatilaw sang tagiposoon.” (1 Cron. 29:17) Sia “labaw pa sa aton tagipusuon kag nakahibalo sang tanan nga butang.” (1 Juan 3:20) Ang Dios indi madayaan. Kon sinsero naton nga ipabutyag sa pangamuyo ang aton mga kabalaka, balatyagon, kag mga handum, buligan kita ni Jehova nga mahibaluan ang mga tinutuyo sang aton tagipusuon. Mahimo pa gani kita makapangabay sa Dios nga ‘tugahon sa aton ang kasingkasing nga matinlo.’ (Sal. 51:10) Gani, para mahibaluan ang mga tinutuyo sang aton tagipusuon, dapat kita mangamuyo.

Ang Cristianong mga miting makabulig sa aton nga mahantop ang mga tinutuyo sang aton tagipusuon

Mamati sing maayo sa Cristianong mga miting.

Ang pagpamati sing maayo sa Cristianong mga miting makabulig sa aton nga mausisa sing tampad ang aton nasulod nga pagkatawo—nga amo ang aton tagipusuon. Bisan pa indi kita makabati sing bag-o nga impormasyon sa kada miting, ang pagtambong makabulig para mahangpan naton sing mas maayo ang mga prinsipio sa Biblia kag ang mapuslanon nga mga pahanumdom para mausisa ang mga tinutuyo sang aton tagipusuon. Ang mga komento sang aton mga kauturan makabulig man para mag-uswag pa gid ang aton nasulod nga pagkatawo. (Hulu. 27:17) Ang pagpain sang aton kaugalingon sa baylo nga magtambong sing regular sa Cristiano nga mga pagtinipon mahimo makahalit sa aton. Magaresulta ini sa ‘pagpangita sang aton kaugalingon nga mga handum.’ (Hulu. 18:1) Gani, maayo nga pamangkuton ang aton kaugalingon, ‘Kinabatasan ko bala nga magtambong sa tanan nga miting kag magbenepisyo sa sini?’—Heb. 10:24, 25.

DIIN KITA DAL-ON SANG ATON TAGIPUSUON?

Ang aton malimbungon nga tagipusuon mahimo magpatalang sa aton sa madamo nga bahin sang kabuhi. Binagbinagon naton ang apat sa sini: materyal nga mga butang, makahulubog nga mga ilimnon, kaupdanan, kag kalingawan.

Paghingamo sang materyal nga mga butang.

Natural lang nga amanan ang aton pisikal nga mga kinahanglanon. Pero si Jesus nagpaandam tuhoy sa indi nagakaigo nga pagpabalor sa materyal nga mga butang. Sa isa niya ka ilustrasyon, gin-agda kita ni Jesus nga binagbinagon ang kahimtangan sang isa ka manggaranon nga tawo. Bangod ang iya mga tambubo puno na sing uyas, wala na sia sing mabutangan pa para sa masunod nga ani. Tuyo niya nga gub-on ang iya mga tambubo kag magpatindog sing mas dalagku pa. Nagsiling sia: “Didto ko tipunon ang tanan ko nga uyas kag ang tanan ko nga maayong butang; kag isiling ko sa akon kalag: ‘Kalag, may madamo ka nga maayong butang nga natigana para sa madamo nga tuig; magpatawhay ka, magkaon, mag-inom, kag magkasadya.’” Pero, wala nabinagbinag sini nga tawo ang indi malikawan nga kamatuoran: Mahimo sia mapatay sa sina nga gab-i.—Luc. 12:16-20.

Samtang nagaedad kita, mahimo kabalak-an gid naton ang pagtigayon sing materyal nga kasiguruhan para sa aton pagtigulang. Gani, mahimo kita mangita sing rason nga mag-obertaym bisan pa may mga miting, ukon magpabaya sa aton Cristiano nga mga responsibilidad. Indi bala nga dapat mag-andam  kita sa sini nga tinutuyo? Kon pamatan-on naman kita, mahimo narealisar naton nga ang pag-alagad sing bug-os tion amo ang pinakamaayo nga karera. Pero, wala pa bala kita nagapayunir kay nagahunahuna kita nga dapat kita anay magsupotsupot? Indi bala nga dapat naton himuon ang tanan karon para mangin manggaranon sa Dios? Kay man, wala kita makahibalo kon buhi pa kita buas.

Pag-inom sang makahulubog nga mga ilimnon.

“Dili ka magsimpon sa mga palainum sing alak,” siling sang Hulubaton 23:20. Kon ang isa nanamian gid mag-inom sing makahulubog nga mga ilimnon, mahimo niya pakamatarungon ang iya pirme nga pag-inom. Ayhan magrason sia nga wala man sia nagapahubog, kundi nagarelaks lang. Kon kinahanglan naton ang alkohol para makarelaks, mahimo tion na ini nga usisaon sing tampad ang tinutuyo sang aton tagipusuon.

Pagpili sang aton kaupdanan.

Siempre indi malikawan nga makapakig-angot kita sa mga di-tumuluo—halimbawa sa eskwelahan, sa ulubrahan, kag kon nagabantala. Pero lain naman nga butang kon makig-upod ukon makigsuod kita sa ila. Ginapakamatarong bala naton ina nga pagpakig-upod paagi sa pagsiling nga madamo man sila sing maayo nga kinaiya? “Indi pagtuguti nga mapatalang kamo,” paandam sang Biblia. “Ang malain nga pagpakig-upod nagapalain sang mapuslanon nga mga batasan.” (1 Cor. 15:33) Subong nga ang gamay nga higko makakontaminar sa matinlo nga tubig, ang pagpakig-abyan sa mga wala nagapakita sing diosnon nga debosyon makakontaminar man sang aton espirituwalidad. Bangod sini, mahimo mailog naton ang pagtamod, pamayo, panghambal, kag paggawi sang kalibutan.

Aton kalingawan.

Bangod sa moderno nga teknolohiya, mahapos na matigayon ang tanan nga sahi sang kalingawan, nga ang kalabanan kwestionable ukon indi nagakaigo para sa isa ka Cristiano. “Ang tanan nga sahi sang kahigkuan . . . indi gid paghinambitan sa tunga ninyo,” sulat ni Pablo. (Efe. 5:3) Kamusta kon ang aton tagipusuon nanamian magtan-aw ukon mamati sing mahigko nga mga butang? Mahimo kita magrason nga kinahanglan man naton ang diutay nga paglingawlingaw, kag personal na nga desisyon kon ano ang aton pilion. Pero dapat naton iaplikar ang laygay ni Pablo kag indi magtan-aw ukon mamati sing mahigko nga mga butang.

MAHIMO KITA MAGBAG-O

Kon nabiktima kita sang aton malimbungon nga tagipusuon kag naanad sa pagpakamatarong sa aton sala, mahimo kita magbag-o. (Efe. 4:22-24) Binagbinaga ang duha ka moderno nga halimbawa.

Kinahanglan bag-uhon ni Miguel * ang iya pagtamod sa materyal nga mga butang. Nagsiling sia: “Naghalin kami sang akon asawa kag bata sa isa ka pungsod nga ang pagtigayon sang pinakabag-o kag pinakamaayo nga teknolohiya kag kasulhayan ginakabig gid nga importante. May tion nga nagbakabaka gid ako para matigayon ang tanan nga masarangan ko sa kalibutan, nga nagahunahuna nga bisan ginahimo ko ini, indi ako mangin materyalistiko. Sang ulihi, nakamarasmas ako nga ang paghingamo sing materyal nga mga butang pareho lang sa paglakat sa dalan nga wala sing padulungan. Nangamuyo ako kay Jehova parte sa akon mga pagtamod kag tinutuyo sang akon tagipusuon. Ginpabutyag ko sa iya nga subong isa ka pamilya, luyag namon nga alagdon sia sing bug-os. Nagdesisyon kami nga pasimplehon ang amon kabuhi kag nagsaylo sa lugar nga mas daku ang kinahanglanon. Sang ulihi, nakapayunir kami. Narealisar namon nga indi kinahanglan ang madamo nga materyal para mangin madinalag-on kag malipayon ang amon kabuhi.”

Ang eksperiensia ni Lee nagapakita nga ang tampad nga pag-usisa sa kaugalingon nakabulig sa iya nga biyaan ang malain nga kaupdanan. “Bangod sa akon trabaho,” siling ni Lee, “pirme ako nagapakig-upod sa mga suplayer nga taga-iban nga pungsod. Kabalo ko nga grabe ang imnanay sa sina nga mga tion, pero daw nanamian pa ako mag-upod sa ila. Madamo nga beses nga diutayan lang ako mahubog, pero nagahinulsol ako dayon. Kinahanglan ko usisaon sing tampad ang akon tagipusuon. Ang laygay sang Pulong sang Dios kag ang mga suhestyon sang mga gulang nakabulig sa akon nga marealisar nga ang akon ginahandum amo ang pagpakig-upod sa mga tawo nga wala nagahigugma kay Jehova. Sa karon, ginahimo ko na ang akon trabaho paagi sa telepono tubtob posible, kag ginalimitahan ko na ang pagpakig-angot sa mga suplayer.”

Kinahanglan mangin tampad kita sa aton kaugalingon kag hibaluon ang mga tinutuyo sang aton tagipusuon. Samtang ginahimo naton ini, dapat kita mangamuyo sang bulig ni Jehova, nga nagadumdom nga “kilala niya ang mga tinago sang tagiposoon.” (Sal. 44:21) Gin-aman man sang Dios ang iya Pulong, nga nangin kaangay sang espiho para sa aton. (Sant. 1:22-25) Mapuslanon man ang mga pahanumdom kag laygay sa aton mga publikasyon kag mga miting! Paagi sini, mabantayan naton ang aton tagipusuon kag padayon nga makalakat sa dalanon sang pagkamatarong.

^ par. 18 Gin-islan ang mga ngalan.