Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Mag-andam Kamo sa Lebadura sang mga Fariseo”

“Mag-andam Kamo sa Lebadura sang mga Fariseo”

 “Mag-andam Kamo sa Lebadura sang mga Fariseo”

Ginpaandaman ni Jesus ang iya mga disipulo: “Mag-andam kamo sa lebadura sang mga Fariseo, nga amo ang pagkasalimpapaw.” (Luc. 12:1) Ginapakita sang isa pa ka rekord nga ang ginapakamalaut ni Jesus amo ang “panudlo” sang mga Fariseo.—Mat. 16:12.

Kon kaisa, ginagamit sang Biblia ang “lebadura” subong simbulo sang kalainan. Ang mga panudlo kag panimuot sang mga Fariseo makahalalit sa ila mga tagpalamati. Ngaa?

1 Ginapabugal sang mga Fariseo nga mga matarong sila kag ginapakanubo nila ang ordinaryo nga mga tawo.

Ining malain nga panimuot ginsambit ni Jesus sa isa sa iya mga parabola. Nagsiling sia: “Ang Fariseo nagtindog kag nagpangamuyo sing hipos, ‘O Dios, nagapasalamat ako sa imo nga indi ako subong sang iban nga mga tawo, nga nagapangilkil, di-matarong, makihilahion, ukon subong sining manugsukot sing buhis. Nagapuasa ako sing makaduha sa isa ka semana, kag nagahatag ako sang ikanapulo sang tanan ko nga natigayon.’ Apang ang manugsukot sing buhis nga nagatindog sa malayo indi gani luyag magtangla sa langit, kundi nagpukpok sang iya dughan, nga nagasiling, ‘O Dios, maluoy ka sa akon nga makasasala.’”—Luc. 18:11-13.

Gindayaw ni Jesus ang pagkamapainubuson sang manugsukot sang buhis. Sia nagsiling: “Nagasiling ako sa inyo, Ini nga tawo nagpauli sa iya balay nga mas matarong sangsa [Fariseo]; bangod ang tagsatagsa nga nagapakataas sang iya kaugalingon paubson, apang ang nagapaubos sang iya kaugalingon pakataason.” (Luc. 18:14) Bisan pa kilala nga indi bunayag ang mga manugsukot sang buhis, ginbuligan ni Jesus ang iban sa ila. Halimbawa, ang duha ka manugsukot sang buhis nga sanday Mateo kag Zaqueo nangin mga sumulunod niya.

Ayhan may mga abilidad kita ukon pribilehiyo nga wala sa iban. Ukon ang iban naman may mga kapaslawan kag kaluyahon nga wala sa aton. Hunahunaon bala naton nga mas maayo kita sangsa ila? Dapat naton dulaon gilayon ina nga panghunahuna kay ang Kasulatan nagasiling: “Ang gugma mapinasensyahon kag malulo. Ang gugma indi maimon, indi palabilabihon ukon bugalon. Ang gugma indi bastos, indi maiyaiyahon ukon maakigon. Ang gugma wala nagadumot. Ang gugma wala nagakalipay sa kalautan, kundi nagakalipay sa kamatuoran.”—1 Cor. 13:4-6, Maayong Balita nga Biblia, HPV.

Dapat naton sundon ang panimuot ni apostol Pablo. Sang nagsiling sia nga “si Cristo Jesus nagkari sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala,” nagdugang sia: “Sa ila ako ang labing makasasala.”—1 Tim. 1:15.

Mga pamangkot para sa pagpamalandong:

Ginabaton ko bala nga makasasala ako kag ang akon kaluwasan nagadepende lamang sa wala tupong nga kaayo ni Jehova? Ukon nagabatyag ako nga mas mataas sangsa iban bangod sa akon kalawigon sa pag-alagad, mga pribilehiyo sa organisasyon, kag mga abilidad?

  2 Ginapakitakita sang mga Fariseo nga matarong sila para dayawon sang iban. Luyag gid nila nga mangin kilala kag tawgon sa ila mga titulo.

Apang si Jesus nagpaandam: “Ginahimo nila ang tanan nila nga buluhaton agod ipakitakita sa mga tawo; kay ginapalapad nila ang nagaunod sang kasulatan nga mga bulutangan nga ginasuksok nila subong pangamlig, kag ginapalaba ang plekos sang ila mga panapton. Luyag nila ang labing dungganon nga duog sa mga panihapon kag ang yara sa atubangan nga mga pulungkuan sa mga sinagoga, kag ang mga panamyaw sa mga tiendahan kag tawgon nga Rabbi sang mga tawo.” (Mat. 23:5-7) Tuhay gid si Jesus sa ila. Mapainubuson gid sia bisan himpit sia nga Anak sang Dios. Sang gintawag sia sang isa ka tawo nga “maayo,” si Jesus nagsiling: “Ngaa ginatawag mo ako nga maayo? Wala sing isa nga maayo, kundi ang Dios lamang.” (Mar. 10:18) Sang isa pa ka bes, ginhinawan ni Jesus ang tiil sang iya mga disipulo, nga isa gid ka halimbawa sang pagkamapainubuson para sa iya mga sumulunod.—Juan 13:1-15.

Ang matuod nga Cristiano dapat mag-alagad sa iya masigkatumuluo. (Gal. 5:13) Amo gid sini ang dapat himuon ilabi na sang mga nagatinguha nga makalipikar subong manugtatap sa kongregasyon. Nagakaigo lamang nga ang isa ‘magtinguha sa palangakuan sang manugtatap,’ apang ang iya motibo amo dapat ang pagbulig sa iban. Ini nga “palangakuan” indi posisyon para mangin prominente ukon poderuso. Ang mga manugtatap dapat mangin “mapainubuson sing tagipusuon,” kaangay ni Jesus.—1 Tim. 3:1, 6; Mat. 11:29.

Mga pamangkot para sa pagpamalandong:

Ginapaboran ko bala ang mga may responsibilidad sa kongregasyon kay luyag ko makatigayon sing mga pribilehiyo ukon mangin prominente? Ginapili ko lang bala ang mga hilikuton sa pag-alagad nga makahatag sing kadayawan sa akon? Ginatinguhaan ko bala nga mangin labaw sa iban?

  3 Nabudlayan ang ordinaryo nga mga tawo sa pagtuman sa Kasuguan bangod sang mga pagsulundan kag tradisyon sang mga Fariseo.

Ginhatagan ni Jehova sang Mosaikong Kasuguan ang mga Israelinhon agod ipakita sa ila kon paano sia simbahon. Apang wala niya ginsugid ang tagsa ka detalye sini. Halimbawa, ginadumilian sa Kasuguan ang pagtrabaho sa Adlaw nga Inugpahuway, apang wala sini gindetalye kon ano ang himuon ukon indi sa sina nga adlaw. (Ex. 20:10) Gindugangan ini sang mga Fariseo paagi sa ila mga kasuguan kag tradisyon. Ginsunod ni Jesus ang Mosaikong Kasuguan apang wala niya ginsunod ang mga pagsulundan sang mga Fariseo. (Mat. 5:17, 18; 23:23) Nahangpan niya ang kahulugan sang Kasuguan, nga luyag sang Dios nga magpakita ang mga tawo sang kaluoy kag kaawa. Nangin makatarunganon si Jesus bisan pa ginpaslaw sia sang iya mga sumulunod. Halimbawa sang gab-i nga arestuhon sia, ginhambalan niya ang tatlo ka apostoles nga magpabilin nga nagamata kag nagabantay, pero pila ka beses niya sila naabtan nga nagakatulog. Naintiendihan sila ni Jesus, nga nagasiling: “Sa pagkamatuod, ang espiritu handa, apang ang unod maluya.”—Mar. 14:34-42.

Mga pamangkot para sa pagpamalandong:

Nagahimo bala ako sing estrikto nga mga pagsulundan kag ginapilit ang iban nga sundon ini? Makatarunganon bala ako sa akon ginapaabot sa iban?

Binagbinaga ang kinatuhayan sang panudlo ni Jesus kag sang mga Fariseo. May nakita ka bala sa imo bahin nga dapat mo pauswagon? Kon amo, ngaa indi mo ini pagtinguhaan nga himuon?

[Retrato sa pahina 28]

Ang mga Fariseo nagasuksok sang mga bulutangan nga may kasulatan.—Mat. 23:2, 5

[Mga Retrato sa pahina 29]

Indi kaangay sang matinaastaason nga mga Fariseo, nagaalagad sa iban ang mapainubuson nga mga gulang

[Retrato sa pahina 30]

Kaangay ni Jesus, makatarunganon ka bala sa imo ginapaabot sa iban?