Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagluib—Talalupangdon nga Tanda sang mga Tion!

Pagluib—Talalupangdon nga Tanda sang mga Tion!

 Pagluib—Talalupangdon nga Tanda sang mga Tion!

“Kami napamatud-an nga mainunungon kag matarong kag di-salawayon.”—1 TES. 2:10.

PANGITAA INI NGA MGA PUNTO:

Ano nga mga leksion ang matun-an naton sa pagluib nanday Delila, Absalom, kag Judas Iscariote?

Paano naton mailog ang pagkamainunungon nanday Jonatan kag Pedro?

Paano kita makapabilin nga mainunungon sa aton tiayon kag kay Jehova?

1-3. (a) Ano ang tanda nga nagakabuhi na kita sa katapusan nga mga adlaw, kag ano ang nalakip sa sini? (b) Anong tatlo ka pamangkot ang sabton naton?

SA ANO magkaanggid sanday Delila, Absalom, kag Judas Iscariote? Sila tanan di-mainunungon ukon maluib—si Delila kay Hukom Samson nga nagahigugma sa iya; si Absalom kay Hari David nga iya amay; si Judas kay Jesucristo nga iya Agalon. Ang ila makangilil-ad nga ginhimo naghalit gid sa iban! Apang ngaa dapat kita mangin interesado sa sini?

2 Ang pagluib ginlakip sang isa ka awtor sa iya listahan sang pinakaordinaryo nga kaluyahon sang mga tawo subong. Indi gid ini katingalahan. Sang gintagna ni Jesus ang tanda “sang katapusan sang sistema sang mga butang,” sia nagsiling: “Madamo ang . . . magaluibay.” (Mat. 24:3, 10) Ang “pagluib” nagakahulugan sing “pagtugyan sang isa sa kaaway paagi sa pagtraidor ukon indi pag-unong sa iya.” Suno sa tagna ni Pablo, ini nga kinaiya nagapatimaan nga nagakabuhi na kita sa “katapusan nga mga adlaw” kon sa diin, ang mga tawo mangin “di-mainunungon, . . . maluib.” (2 Tim. 3:1, 2, 4) Ginapagua pirme sang mga manunulat sang mga libro kag pelikula nga daw makakulunyag kag romantiko ang pagluib. Pero ang matuod, ang pagkadimainunungon kag pagluib nagaresulta sa kasakit kag pag-antos. Ini nga mga buhat tanda nga nagakabuhi na kita sa katapusan nga mga adlaw!

3 Ano ang matun-an naton sa Biblia parte sa mga di-mainunungon sadto? Anong mga halimbawa ang mailog naton sa mga tawo nga nangin mainunungon? Kag kay sin-o kita dapat mangin determinado nga magpabilin nga mainunungon? Hibaluon naton ang mga sabat.

NAGAPAANDAM NGA MGA HALIMBAWA SADTO

4. Paano ginluiban ni Delila si Samson, kag ngaa malain gid ang iya ginhimo?

4 Una, binagbinaga ang malimbungon nga si Delila  nga ginhigugma ni Hukom Samson. Luyag ni Samson nga manguna sa pagpakig-away batok sa mga Filistinhon para sa katawhan sang Dios. Kag mahimo nahibaluan sang lima ka pangulo sang mga Filistinhon nga pakunokuno lang ang gugma ni Delila kay Samson, amo nga gintanyagan sia sang daku nga kuarta agod hibaluon kon diin naghalin ang pinasahi nga kusog ni Samson agod mapatay nila sia. Ginbaton sang makagod nga si Delila ang ila tanyag, kag nagtinguha sia nga hibaluon ang sekreto ni Samson, pero tatlo ka beses sia nga napaslawan. Padayon nga “ginpuga sia niya adlaw-adlaw sa iya mga polong, kag ginpilit sia.” Sang ulihi, “ang iya kalag gingamohan sa ikamatay.” Gani ginsugiran niya sia nga wala pa gid mautdan ang iya buhok kag kon utdon ini, madula ang iya kusog. * Pagkahibalo ni Delila, ginpautdan niya ang buhok ni Samson samtang nagakatulog ini sa iya sabak. Dayon gintugyan niya sia sa mga kaaway agod mahimo nila kon ano ang ila gusto nga himuon sa iya. (Huk. 16:4, 5, 15-21) Tuman gid kalain sang iya ginhimo! Bangod sang iya kakagod, ginluiban ni Delila ang tawo nga naghigugma sa iya.

5. (a) Paano nangin di-mainunungon si Absalom kay David, kag ano ang ginapakita sini? (b) Ano ang ginbatyag ni David sang ginluiban sia ni Ahitofel?

5 Binagbinaga man ang malimbungon nga si Absalom. Bangod sang ambisyon, determinado gid sia nga agawon ang trono sang iya amay nga si Hari David. Una, ‘ginbihag niya ang mga tawo sang Israel’ paagi sa butig nga mga saad kag pakunokuno nga gugma para mahamuot sila sa iya. Ginahakos pa gani niya sila kag ginahalukan, nga kuno abi interesado gid sia sa ila kag sa ila mga kinahanglanon. (2 Sam. 15:2-6) Bisan gani ang ginasaligan nga manuglaygay ni David nga si Ahitofel, nakumbinse man ni Absalom nga magtraidor kag magbuylog sa pagrebelde. (2 Sam. 15:31) Mabasa sa Salmo 3 kag 55 kon daw ano kasakit para kay David ini nga pagluib. (Sal. 3:1-8; basaha ang Salmo 55:12-14.) Ginpakita ni Absalom ang iya pagsikway sa pagkasoberano sang Dios paagi sa iya ambisyuso nga pahito kag hayag nga paghimbon batok sa gintangdo nga hari ni Jehova. (1 Cron. 28:5) Pero ang iya rebelyon wala nagmadinalag-on, kag si David nagpadayon sa paggahom subong hinaplas ni Jehova.

6. Paano ginluiban ni Judas si Jesus, kag sa ano ginagamit ang ngalan nga Judas subong?

6 Hunahunaa man ang ginhimo sang traidor nga si Judas Iscariote sa Cristo. Sa katapusan nga Paskua nga ginselebrar ni Jesus upod sa iya 12 ka apostoles, nagsiling sia: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang isa sa inyo magaluib sa akon.” (Mat. 26:21) Sina nga gab-i, ginhambalan ni Jesus sanday Pedro, Santiago, kag Juan sa hardin sang Getsemane: “Yari karon! Nagapalapit na ang magaluib sa akon.” Sina gid nga tion, nag-abot si Judas upod ang daku nga kadam-an, “kag nagdiretso sia palapit kay Jesus kag nagsiling: ‘Maayong gab-i, Rabbi!’ kag naghalok sia sa iya.” (Mat. 26:46-50; Luc. 22:47, 52) Ginluiban ni Judas “ang dugo nga matarong” kag gintugyan si Jesus sa mga gusto magpatay sa iya. Kag pila ang bili sang pagtraidor ni Judas? Treinta lamang ka bilog nga pilak! (Mat. 27:3-5) Halin sadto, ginagamit sang mga tawo ang ngalan nga Judas sa pagpatuhoy sa isa ka “traidor,” ilabi na sa isa nga nagluib sa iya abyan. *

7. Ano ang matun-an naton (a) kanday Absalom kag Judas kag (b) kay Delila?

7 Ano ang aton matun-an sa sining nagapaandam nga mga halimbawa? Pareho nga nangin makahuluya ang kamatayon nanday  Absalom kag Judas bangod nagtraidor sila batok sa hinaplas ni Jehova. (2 Sam. 18:9, 14-17; Binu. 1:18-20) Kon sambiton ang ngalan nga Delila, mahunahuna dayon sang mga tawo ang malimbungon kag pakunokuno nga gugma. (Sal. 119:158) Gani importante gid nga isikway naton ang kakagod kag ang bisan ano nga huyog nga mag-ambisyon sang gahom, nga mahimo magdula sang kahamuot ni Jehova. Mga leksion ini para sa aton nga sikwayon gid ang bisan ano nga mahimo magresulta sa pagkadimainunungon.

ILUGA ANG MGA MAINUNUNGON

8, 9. (a) Ngaa nagsaad si Jonatan nga unungan niya si David? (b) Paano naton mailog si Jonatan?

8 Ang Biblia nagsambit man sang madamo nga halimbawa sang mainunungon nga mga tawo. Binagbinagon naton ang duha sa ila kag hibaluon kon ano ang aton matun-an. Unahon naton isa ka tawo nga nag-unong kay David. Si Jonatan, nga subang ni Hari Saul, amo kuntani ang manunubli sang trono sang Israel. Apang si David ang ginpili ni Jehova nga mangin hari sang Israel. Gintahod ni Jonatan ang desisyon sang Dios, kag imbes nga mahisa kay David, “ang kalag ni Jonatan natingub sa kalag ni David” kag nagsaad sia nga mangin mainunungon sa iya. Ginhatag pa gani niya kay David ang iya kunop, espada, pana, kag wagkus bilang pagpadungog sa iya. (1 Sam. 18:1-4) Ginhimo niya ang tanan niya nga masarangan agod ‘pabakuron ang kamot ni David,’ kag ginbutang pa gani ang iya kabuhi sa katalagman agod lamang maamligan si David batok kay Saul. Mainunungon nga ginsilingan niya si David: “Ikaw magahari sa ibabaw sang Israel, kag ako magadason sa imo.” (1 Sam. 20:30-34; 23:16, 17) Gani indi katingalahan nga sang napatay si Jonatan, ginpabutyag ni David ang iya kalisod kag gugma sa iya paagi sa isa ka panalambiton.—2 Sam. 1:17, 26.

9 Nakahibalo si Jonatan kon sin-o ang dapat niya unungan. Mapinasakupon gid sia sa Soberano nga si Jehova, kag bug-os man ang iya pagsakdag sa hinaplas sang Dios nga si David. Sing kaanggid, bisan wala kita sing espesyal nga pribilehiyo sa kongregasyon, dapat man naton sakdagon sing kinabubut-on ang mga lalaki nga gintangdo nga manguna sa aton.—1 Tes. 5:12, 13; Heb. 13:17, 24.

10, 11. (a) Ngaa nangin mainunungon gid si Pedro kay Jesus? (b) Paano naton mailog si Pedro, kag ano ang ginapalig-on sini nga himuon naton?

10 Ang isa pa ka maayo nga halimbawa nga binagbinagon naton amo si apostol Pedro, nga nagsaad nga unungan niya si Jesus. Sang naggamit si Jesus sang ilustrasyon para ipadaku kon daw ano ka importante ang pagtuo sa iya lawas kag dugo nga malapit na lang niya ihalad, daw indi ini mabaton sang madamo nga disipulo, kag ginbiyaan nila sia. (Juan 6:53-60, 66) Gani ginpamangkot ni Jesus ang iya 12 ka apostoles:  “Indi man ninyo luyag nga magbiya, indi bala?” Si Simon Pedro nagsabat sa iya: “Ginuo, kay sin-o kami makadto? Ikaw ang may mga pinamulong sang kabuhi nga walay katapusan; kag nagapati kami kag nahibaluan namon nga ikaw ang Isa nga Balaan sang Dios.” (Juan 6:67-69) Buot bala silingon nga nahangpan ni Pedro ang tanan nga ginsiling ni Jesus parte sa Iya nagahilapit nga paghalad? Mahimo nga wala. Pero, determinado gihapon si Pedro nga mangin mainunungon sa hinaplas nga anak sang Dios.

11 Wala nagrason si Pedro nga mahimo sala ang pagtamod ni Jesus kag sa ulihi mahangpan lang ugaling ini Niya kag bawion ang Iya ginsiling. Kundi, mapainubuson nga ginkilala ni Pedro nga si Jesus “may mga pinamulong sang kabuhi nga walay katapusan.” Ano ang aton reaksion kon may mabasahan kita sa aton mga publikasyon halin sa “matutom nga tulugyanan” nga mabudlay hangpon ukon tuhay sa aton pagtamod? Dapat tinguhaan naton nga mahangpan ini imbes nga maghulat lang kag maglaum nga basi magbag-o man ini kag magpareho sa aton pagtamod.—Basaha ang Lucas 12:42.

MAGMAINUNUNGON SA IMO TIAYON

12, 13. Ngaa mahimo luiban sang isa ang iya tiayon, kag ngaa indi rason ang edad kon matabo ina?

12 Ang bisan ano nga porma sang pagluib isa ka malaut nga buhat nga mahimo magguba sang paghidait kag paghiusa sang Cristianong pamilya kag sang kongregasyon. Binagbinagon naton kon paano naton pabakuron ang pagkamainunungon sa aton tiayon kag sa Dios.

13 Ang pagpanghilahi amo ang isa sa pinakamasakit nga porma sang pagluib. Ginguba sang nagapanghilahi ang iya saad sa iya tiayon kag ginsaylo ang iya atension kag pagpalangga sa iban. Ang kabuhi sang ginluiban nga tiayon hinali nga nagbag-o kay subong nagaisahanon na lang sia. Paano ini natabo sa duha nga nagahigugmaanay gid sadto? Sa masami, nagaumpisa ini kon maglas-ay ang ila pagtamdanay. Ginpaathag sang Professor of Sociology nga si Gabriella Turnaturi, nga ang pagluib mahimo matabo bangod ang mag-asawa wala na nagtinguha nga pabakuron ang ila kaangtanan. Mahimo ini matabo bisan sa madugay na nga mag-asawa. Halimbawa, ang isa ka 50 anyos nga lalaki nga 25 ka tuig na nga minyo, nagdiborsio sa iya asawa agod nga makaupdanay sila sang bag-o nga babayi nga naluyagan niya. Ginarason sang iban nga normal lang ini para sa mga lalaki nga amo sini ang edad. Pero indi ini puede irason kay ang matuod, isa ini ka pagluib. *

14. (a) Ano ang pagtamod ni Jehova sa isa nga nagluib sa iya tiayon? (b) Ano ang ginsiling ni Jesus parte sa pag-asawahay?

14 Ano ang pagtamod ni Jehova sa mga tawo nga nagbiya sa ila tiayon bisan indi suno sa Kasulatan ang rason? Ginadumtan sang aton Dios ang pagbulagay kag mabug-at ang iya mga tinaga batok sa mga nag-abuso kag nagbiya sa ila tiayon. (Basaha ang Malaquias 2:13-16.) Kaangay sang iya Amay, nagtudlo si Jesus nga ang magbiya ukon magsikway sa iya inosente nga tiayon manabat gid.—Basaha ang Mateo 19:3-6, 9.

15. Paano makapabilin nga mainunungon sa isa kag isa ang mag-asawa?

15 Paano makapabilin nga mainunungon sa isa kag isa ang mag-asawa? Ang Pulong sang Dios nagasiling: “Magkalipay sa asawa [ukon bana] sang imo pagkamapamatan-on” kag, “Magkabuhi sing malipayon upod sa asawa [ukon bana] nga imo ginahigugma.” (Hulu. 5:18; Man. 9:9) Samtang nagatigulang ang mag-asawa, dapat tinguhaan nila nga pabakuron ang ila kaangtanan sa pisikal kag emosyonal. Buot silingon, dapat  mangin mapatugsilingon sila sa isa kag isa, nagahatag sing tion sa isa kag isa, kag suod sa isa kag isa. Dapat magpokus sila sa pag-amlig sang ila pag-asawahay kag sang ila kaangtanan kay Jehova. Agod mahimo nila ini, dapat updanay sila nga nagatuon sang Biblia, updanay nga nagabantala sing regular, kag updanay nga nagapangamuyo sang pagpakamaayo ni Jehova.

MAGPABILIN NGA MAINUNUNGON KAY JEHOVA

16, 17. (a) Paano mahimo matilawan ang aton pagkamainunungon sa Dios kon nadalahig ang pamilya kag kongregasyon? (b) Ano nga halimbawa ang nagapakita nga ang pagtuman sa sugo sang Dios nga indi makig-angot sa na-disfellowship nga paryente may maayo nga resulta?

16 May mga miembro sang kongregasyon nga nakahimo sang serioso nga sala kag nadisiplina “sing matigdas, agod mangin mapagros sila sa pagtuo.” (Tito 1:13) May mga tion nga dapat sila i-disfellowship bangod sang ila ginhimo. Para “sa mga nahanas sini,” ang disiplina nakabulig nga mapasag-uli ang ila kaangtanan sa Dios. (Heb. 12:11) Apang ano abi kon may paryente kita ukon suod nga abyan nga na-disfellowship? Matilawan sini ang aton pagkamainunungon, indi sa sina nga tawo, kundi sa Dios. Ginatan-aw ni Jehova kon bala matuman kita sa iya sugo nga indi makig-angot sa kay bisan sin-o nga na-disfellowship.—Basaha ang 1 Corinto 5:11-13.

17 Binagbinaga ang isa ka maayo nga halimbawa nga mahimo matabo kon ang isa ka pamilya mainunungon nga magsunod sa sugo ni Jehova nga indi makig-angot sa na-disfellowship nga paryente. Ang isa ka lamharon nga lalaki na-disfellowship sing masobra sa napulo ka tuig. Sina nga mga tion ang iya amay, iloy, kag apat ka utod nga lalaki ‘nag-untat sa pagpakig-upod’ sa iya. Kon kaisa, ginatinguhaan niya nga makigbahin sa ila mga ginahimo, pero ang tagsa ka miembro sang ila pamilya wala gid nakig-angot sa iya. Sang nakapanumbalik na sia, nagsiling sia nga nahidlaw gid sia sa iya pamilya sadto, ilabi na kon gab-i nga nagaisahanon sia. Pero ginbaton niya nga kon nakig-angot ang iya pamilya sa iya bisan diutay lang, malipay na sia sini. Apang bangod wala gid sia ginpakig-angutan sang iya pamilya bisan kis-a lang, ang iya handum nga makaupod sila nangin isa sa mga nagpahulag sa iya nga manumbalik kay Jehova. Dumduma ini nga halimbawa kon daw masulay ka na gid nga supakon ang sugo sang Dios nga indi makig-angot sa imo na-disfellowship nga mga paryente.

18. Sa tapos marepaso ang mga kaayuhan sang pagkamainunungon kag ang malain nga resulta sang pagkadimainunungon, ano ang himuon mo?

18 Nagakabuhi kita sa maluib kag di-mainunungon nga kalibutan. Apang sa sulod sang kongregasyon, makakita kita sang maayo nga halimbawa nga mailog naton. Ang ila pagkabuhi nagapakita kon ano sila, nga daw nagasiling: “Mga saksi kamo, subong man ang Dios, nga kami napamatud-an nga mainunungon kag matarong kag di-salawayon sa inyo nga mga tumuluo.” (1 Tes. 2:10) Kabay nga magpabilin kita nga mangin mainunungon sa Dios kag sa isa kag isa.

[Mga Nota]

^ par. 4 Ang kusog ni Samson wala naghalin sa iya buhok, kundi sa ginasimbulo sini, ang iya pinasahi nga kaangtanan kay Jehova subong isa ka Nazareo.

^ par. 6 Ang termino nga “halok ni Judas” nagakahulugan sing “pagluib.”

^ par. 13 Para sa dugang nga impormasyon parte sa pag-atubang sa pagluib sang tiayon, tan-awa ang artikulo nga “Paglandas sa Pagluib sang Tiayon,” sa Hunyo 15, 2010 nga isyu sang Ang Lalantawan, pahina 29-32.

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 10]

Bisan ginsikway sang iban ang hinaplas sang Dios nga si Jesus, gin-unungan sia ni Pedro